אודות תוצאות בדיקת איכות

ניתן להציג את התוצאות של בדיקת איכות כרשימה, כהערות או בנפרד בתיבת הדו-שיח Preflight. ברשימה Results, אי-התאמות מופיעות בהתאם לחומרתן, כשכל השגיאות מוצגות תחילה, אחריהן האזהרות, ובהמשך פריטים המשמשים לצורכי למידע בלבד. סמל התראה מופיע לצד כל בדיקה שלא עמדה בקריטריונים שנקבעו בפרופיל בדיקת האיכות.

תיבת הדו-שיח Preflight עם עצמים בעייתיים
תיבת הדו-שיח Preflight עם עצמים בעייתיים

הסמלים בחלקה העליון של תיבת הדו-שיח Preflight מעידים על הימצאותה של בעיה אחת לפחות בדרגת חומרה מסוימת: סמל השגיאה האדום , סמל האזהרה הצהוב , וסמל המידע הכחול  למידע בלבד (ללא שגיאות או אזהרות). סמל האישור הירוק  מציין שלא נמצאו כל בעיות.

צפייה בתוצאות ברשימה

תיבת הדו-שיח Preflight מפרטת את הבעיות שסומנו לאחר בדיקות שנערכו מול הקריטריונים שנקבעו בפרופיל שנבחר.

 1. הפעלה של בדיקת איכות.
 2. לאחר הופעת התוצאות, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם מופיעים פרטים, הרחיבו אזור כלשהו כדי לצפות בפרטים של העצם הבעייתי. העדפות בדיקת האיכות קובעות כמה תוצאות יוצגו ברשימה, אם בכלל.

  • לצפייה בעצם בחלון נפרד, בחרו Show In Snap.

  • כדי להטמיע בדיקה, לחצו על Embed Audit Trail. ניתן להטמיע בדיקה רק אם השתמשתם בפרופיל להפעלת בדיקת איכות.

  • אם עברתם לתצוגה אחרת בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על Results כדי לחזור לרשימת התוצאות.

  • כדי להציג עצם בהקשר על גבי עמוד PDF, לחצו על הפריט פעמיים. העצם יסומן בקו מקווקו כדי שיהיה קל יותר לזהותו. אפשרות זו שימושית כשעצם כלשהו, כגון גופן, מופיע במקומות מרובים במסמך. במקרים מסוימים, הפריט הוא תכונה של עצם (לדוגמה, מרחב צבעים). במקרים אלה, תאתר הבדיקה את העצמים המשתמשים בתכונה זו.

  הערה:

  ניתן לשנות את סוג הקו, את עוביו ואת צבעו בכרטיסיית Highlighting בהעדפות Preflight.

  עצם בעייתי בעמוד PDF
  עצם בעייתי בעמוד PDF

שימוש בתצוגה ממוקדת כדי לצפות בעצם בעייתי

השתמשו באפשרות Snap View כדי לבודד פריט בעת עבודה עם עמודים המכילים אזורים מורכבים וחופפים. חלק מהפריטים, כגון שדות של מידע אודות המסמך או תוויות עמוד, אינם ניתנים להצגה.

 1. הרחיבו קטגוריית תוצאות כדי להציג את העצמים הבעייתיים שנמצאו בבדיקת האיכות.
 2. בחרו עצם בעייתי ברשימה.
 3. לחצו על Show In Snap.
 4. בחלון Preflight Snap View, בחרו אפשרות מתוך התפריט Background Color. כל העצמים הבעייתיים מוצגים על גבי צבע זה ב- Snap View.

  הערה:

  ניתן ללחוץ על לחצני החצים כדי לנווט בכל התוצאות שבתצוגה זו. אם חלונית התוצאות פעילה, ניתן גם להשתמש במקשי החצים במקלדת.

  תצוגה ממוקדת של עצם בעייתי
  תצוגה ממוקדת של עצם בעייתי

הצגת משאבים ומידע כללי

האזור Overview בתיבת הדו-שיח Preflight מציג את כל סוגי המאפיינים והמשאבים במסמך. הוא מציין את כל מרחבי הצבע, דוגמאות המילוי, הגדרות רשת הדפסה, מצבים גרפיים ותמונות שנעשה בהם שימוש במסמך. הוא גם מציג מידע כללי לגבי המסמך שנותח. מידע זה כולל את היישום ששימש ליצירתו, תאריך יצירתו ותאריך השינוי האחרון.

 1. בחלונית Results בתיבת הדו-שיח Preflight, הרחיבו את האזורים Overview ו- Preflight Information כדי לצפות בתוצאות.
 2. בסעיף Overview, הרחיבו מאפיין כדי להציג רשימה של המשאבים.

הצגת תוצאות כהערות

ניתן להטמיע תוצאות בדיקת איכות כהערות במסמך PDF, ולאחר מכן להציג אותן באותו אופן שבו מוצגות הערות PDF אחרות. לדוגמה, ניתן לבחור Tools ‏> Comment ‏> Comments List בחלונית הימנית כדי להציג כל הערה (או הערה שסוננה) ברשימה.

הוספת הערות בדיקת איכות והצגתן

 1. בחלונית Results בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו Insert Preflight Results As Comments מתוך התפריט Options.
 2. אם תתבקשו, לחצו על Embed אם ברצונכם להטמיע הערות, ללא קשר לכמות הבעיות שהתגלו.
 3. במסמך PDF, הזיזו את המצביע להערה או לחצו על המדבקה של כל הערה כדי להציג את תוכנה.
  דוח PDF לדוגמה עם הערת מדבקה
  דוח PDF לדוגמה עם הערת מדבקה

הסרת הערות בדיקת איכות

 1. בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו באפשרות Remove Preflight Comments מתפריט Options.

הטמעת בדיקה

כשמטמיעים בדיקה, נוספים למסמך חתימה דיגיטלית ונתוני בדיקה. נתוני הבדיקה מציגים את הפרופיל שנעשה בו שימוש והיישום שיצר את המסמך. הם גם מציינים אם בדיקת האיכות בוצעה בהצלחה.

 1. הפעילו בדיקת איכות בעזרת פרופיל מלא.
 2. כאשר התוצאות יוצגו, לחצו על Embed Audit Trail.
 3. בתיבת הדו-שיח שתוצג, לחצו על OK.
 4. שמרו את הקובץ וסגרו את תיבת הדו-שיח Preflight.
 5. כדי להציג מידע בסיסי אודות הבדיקה, לחצו על סמל התקנים בחלונית הניווט משמאל. בחלונית Standards, בצעו אחת מהפעולות הבאות, לפי הצורך:
  • כדי לאמת שהפרופיל שבו נעשה שימוש במסמך זהה לפרופיל הקיים במערכת המקומית, לחצו על Check Profile Fingerprint. לדוגמה, אם ביקשתם מלקוח להשתמש בפרופיל מסוים, ניתן להשתמש בבדיקה זו כדי לאשר שנעשה בו שימוש.

  • להסרת הבדיקה, לחצו על Remove Preflight Comments ושמרו את הקובץ.

 6. כדי להציג מידע נוסף אודות הבדיקה, בחרו File‏ > Properties ולחצו על Additional Metadata בכרטיסייה Description. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Advanced. ברשימה, הרחיבו את http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. בנוסף לנתוני בדיקת האיכות הבסיסיים, הרשימה כוללת סקירה על התוצאות, ואת התאריך והשעה של הפעלת הפרופיל.

הערה:

ניתן לדרוס בדיקה קיימת בעזרת הטמעת בדיקה חדשה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת