בדרך-כלל ההתראות של Acrobat כוללות עדכונים על כל שינוי במצב המסמכים ששיתפתם להצגה, לסקירה או לחתימה. הן מתריעות בפניכם על כל פעולה שמבוצעת במסמך, לרבות כל הבקשות הנכנסות והיוצאות למסמכים, ששותפו על-ידיכם או עמכם. גם השולח וגם הנמען מקבלים הודעה מיידית על שינוי במצב המסמך ועל הפעילות בתהליך העבודה. בנוסף נשלח אליכם סיכום התראות יומי בדוא"ל.

 

סמל פעמון התראה

סמל הפעמון ממוקם לצד התפריט Profile בפינה הימנית העליונה של אפליקציית Acrobat DC לשולחן העבודה, אפליקציית Acrobat Reader למכשירים ניידים וממשק האינטרנט Document Cloud. אם יש לכם התראות חדשות, סמל הפעמון יציג תגית אדומה. תוכלו ללחוץ על הסמל כדי להציג את כל ההתראות.

התראות בפ-Acrobat DC

הערה:

חברי Creative Cloud יכולים לראות את ההתראות גם באפליקציית Creative Cloud לשולחן העבודה.

לוח ההתראות

כשאתם לוחצים על סמל הפעמון, ההתראות שלכם מוצגות בלוח ההתראות. ההתראות החדשות מודגשות כך שתוכלו לאתר בקלות את ההתראות החדשות שהתקבלו מאז הביקור האחרון. כל אחת מההתראות מוצגת ככרטיס וכוללת את הפרטים שאתם צריכים.

ההתראות המוצגות עבור תהליכי עבודה שונים מפורטות בטבלאות שלהלן.

סקירת תהליכי עבודה

תהליך עבודה התראה

מסמך נשלח או שותף: (הזמנה לסקירה)

נקיטת פעולה
תגי ‎@mention נקיטת פעולה (לסוקר בעל השם)
פעילות הערה של הנמען: הערות ותגובות נוספו, שונו, נפתרו או נמחקו משימה הושלמה
הנמען לוחץ על Done כדי לציין שהסקירה הושלמה משימה הושלמה
תזכורות על מועד סופי: מופעלות על-פי לוח הזמנים שהגדיר היוזם נקיטת פעולה

שיתוף ומעקב

תהליך עבודה התראה
מסמך שותף או נשלח: נמסר נקיטת פעולה
פעילות הנמען: המסמך נצפה משימה הושלמה

תהליך עבודה של חתימה

תהליכי עבודה התראה
מסמך נשלח לחתימה נקיטת פעולה (לנמען)
הנמען מאשר, דוחה, מעביר הלאה, מאשר, ממלא או מאשר את ההסכם המשימה הושלמה (לשולח)
תזכורת לנקיטת פעולה (חתימה או אישור) נקיטת פעולה

הערה:

  • Acrobat desktop - התראות חתימה למשתמשים ארגוניים אינן זמינות כעת.
  • Acrobat Reader Mobile - התראות חתימה על הסכמים שאתם שולחים לחתימה באמצעות האפליקציה למכשיר נייד אינן זמינות כעת. עם זאת, אתם מקבלים התראות לחתימה על הסכמים שאתם מקבלים לחתימה.

תהליך עבודה של מילוי, חתימה ושליחה

תהליך עבודה התראה
מסמך שותף/נשלח נקיטת פעולה (לנמען)
הנמען צופה במסמך המשימה הושלמה (לשולח)