באפשרותכם למיין ולהציג בתצוגה מקדימה קובצי רכיבים בתיק PDF, וכן לפתוח, לערוך ולשמור קובצי רכיבים ביישום המקורי שלהם. חלק מסוגי הקבצים דורשים שתתקינו במחשב את היישום שבו נוצר הקובץ במקור.

הצגת קבצים ברשימה

בתיק PDF פתוח, לחצו על View ‏> Portfolio ‏> Details. רשימת קובצי הרכיבים בתיק PDF מוצגת מתחת לסרגל הכלים המשני. כדי למיין פרטי קובץ לפי סדר עולה או יורד, לחצו על שם עמודה. לחצו עליו פעם שניה כדי להפוך את הסדר.

עריכת פרטי קובץ ברשימה (Acrobat Pro)

 1. בתיק PDF פתוח, לחצו על View ‏> Portfolio ‏> Details.

  רשימת קובצי הרכיבים בתיק PDF מוצגת מתחת לסרגל הכלים המשני.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות בחלונית רשימת הקבצים:

  • כדי להציג או להסתיר עמודה ברשימה, לחצו לחיצה ימנית ובחרו View ולאחר מכן בחרו את שם העמודה.

  • כדי למיין עמודות דרושות לפי סדר עולה או יורד, לחצו על כותרת עמודה. לחצו פעם שניה כדי להפוך את הסדר.

  • כדי להוסיף או לשנות מידע של קובץ, לחצו לחיצה ימנית על שם הקובץ ובחרו Edit Value ולאחר מכן בחרו את סוג המידע שברצונכם לעדכן. לדוגמה, כדי להוסיף מידע תיאורי אודות הקובץ, לחצו לחיצה ימנית על שם הקובץ ובחרו Edit Value ‏> Description. בתיבת הדו-שיח Edit Description, הזינו את תיאור הקובץ.

  • כדי להוסיף עמודה, לחצו לחיצה ימנית ובחרו Portfolio Properties. בתיבת הדו-שיח Portfolio Properties , לחצו על Add, הקלידו את שם העמודה שברצונכם להוסיף ולחצו על OK.

  • כדי למחוק עמודות אופציונליות, פתחו את תיבת הדו-שיח Portfolio Properties, בחרו את שם העמודה שברצונכם למחוק ולאחר מכן לחצו על Delete. לא ניתן למחוק עמודות דרושות, כגון Name,‏ Modified,‏ Size, ו- Created.

  • כדי לשנות את סדר העמודות, פתחו את תיבת הדו-שיח Portfolio Properties, בחרו את שם העמודה ולחצו על הלחצן Up או Down. באפשרותכם גם לגרור עמודה בחלונית רשימת הקבצים.

  • כדי לשנות את סדר הקבצים, ראו מיון, סינון ושינוי סדר הקבצים או התיקיות.

הוספת קבצים ותיקיות לתיק PDF

באפשרותכם להוסיף קבצים ותיקיות לתיק PDF קיים במצב Layout‏ (Preview) או במצב Details (תצוגת רשימה של קבצים).

 1. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Add Files ובחרו Add Files או Add Folder.  

  לחלופין, תוכלו גם להוסיף קבצים או תיקיות על-ידי ביצוע כל אחת מהשיטות הבאות:

  • בתצוגת Layout, לחצו לחיצה ימנית בחלונית השמאלית ובחרו Create Folder. אחרת, אם אתם נמצאים בתצוגת Details, לחצו לחיצה ימנית בחלונית רשימת הקבצים ובחרו Create Folder.

  • כדי להוסיף קבצים מהמחשב, גררו קבצים או תיקיות לחלונית השמאלית (תצוגת Layout) או  לחלונית רשימת הקבצים (תצוגת Details). באפשרותכם גם לגרור קובץ או תיקייה לתוך תיקייה כדי להוסיף אותם לתיק שלכם.

הערה:

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, הקפידו שהמספר הכולל של קובצי הרכיבים לא יעלה על 15, ושהגודל הכולל של כל קובצי הרכיבים לא יעלה על ‎50 ‎MB.

הסרת קבצים ותיקיות מתיק PDF

אם אתם מוחקים תיקיה, כל הקבצים בתוכה נמחקים מתיק ה- PDF.

 1. בחרו קובץ אחד או תיקיה אחת או יותר בתיק ה- PDF והקישו Delete. לחלופין, לחצו על הסמל Delete File בסרגל הכלים המשני.

ארגון מחדש של קבצים ותיקיות לתיק PDF

בחלונית הניווט השמאלית, ניתן לגרור ולשחרר קבצים כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • ארגון מחדש של קבצים בתוך תיקייה של תיק ה-PDF.
 • שחרור קבצים לתיקיות או שחרור תיקייה לתיקייה אחרת, בתנאי ששתיהן נמצאות באותה רמה או באותה תיקייה.

מיון, סינון ושינוי סדר הקבצים או התיקיות (Acrobat Pro)

כברירת מחדל, קובצי רכיבים מסודרים וממוינים בסדר אלפביתי לפי שם קובץ. קבצים מופיעים ומודפסים בסדר זה.

באפשרותכם לשנות או להתאים אישית את הסדר שבו קבצים מופיעים. עם זאת, קבצים מודפסים תמיד בסדר אלפביתי.

הערה:

מיון קבצים במצב Layout ‏(Preview) משנה את הסדר רק עבור ההפעלה הנוכחית. בפעם הבאה שתפתחו את תיק ה- PDF, הוא יופיע בסדר המיון שצוין בתיבת הדו-שיח Portfolio Properties.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Portfolio Properties.

  הערה:

  אם אתם נמצאים בתצוגת Layout, לחצו לחיצה ימנית בחלונית השמאלית ובחרו Portfolio Properties. אחרת, אם אתם נמצאים בתצוגת רשימת הקבצים, לחצו לחיצה ימנית בחלונית רשימת הקבצים ובחרו Portfolio Properties.

 2. בתיבת הדו-שיח Portfolio Properties, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את סדר העמודות בחלונית רשימת הקבצים, בחרו שם עמודה והשתמשו בלחצן Up או Down כדי לסדר אותן מחדש.

  • כדי לציין את הסדר שבו קבצים מופיעים כאשר תיק ה- PDF נפתח לראשונה, בחרו שם עמודה מהתפריט Sort By ולאחר מכן ציינו Sort Order. לדוגמה, כדי להציג קבצים בהתאם לתאריך השינוי שלהם, ודאו שהאפשרות Modified מסומנת בתפריט Sort By ולאחר מכן ציינו עבור Sort Order את האפשרות Ascending או Descending.

  • כדי לציין את אופן ההצגה של תיק PDF, בחרו את אפשרות ההצגה מהתפריט Initial View.

 3. שמרו את תיק ה- PDF.

פתיחה, עריכה ושמירה של קובצי רכיבים

ניתן לפתוח, לערוך ולשמור קובץ הנכלל בתיק ביישום שבו הוא נוצר במקור, כל זמן שהיישום מותקן במחשב. כל שינוי שאתם מבצעים בקובצי רכיבים אינו משפיע על הקבצים המקוריים מחוץ לתיק ה- PDF.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • במצב Layout ‏(Preview), לחצו לחיצה ימנית/הקישו Ctrl על הקובץ ובחרו Open File In Native Application (עבור קבצים שאינם מסוג PDF) או Open File (עבור קובצי PDF).

  • בפינה הימנית העליונה של חלון Acrobat , לחצו על הקישור Open Document.

  הערה:

  קובץ הרכיבים נפתח בחלון נפרד. אם אתם מציגים את תיק ה- PDF בדפדפן, הקובץ נפתח במוצר Acrobat עצמאי, מחוץ לדפדפן.

 2. אם מופיעה תיבת דו-שיח לאישור, בחרו Open This File או Always Allow Opening Files Of This Type—אם אתם סומכים על התבנית—ולחצו על OK.

 3. ערכו את הקובץ בהתאם לצורך ושמרו את הקובץ.

עריכת שמות ותיאורים של קובצי רכיבים בתיק PDF

 1. פתחו את חלונית רשימת הקבצים על-ידי בחירת View‏ > Portfolio ‏> Details.

  בחלונית רשימת הקבצים, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את השם המוצג של קובץ רכיבים, לחצו לחיצה ימנית על שם הקובץ ובחרו Edit Value ‏> Name. הזינו שם חדש עבור קובץ הרכיבים ולחצו על OK. השם המעודכן מוצג בעמודה Name בחלונית רשימת הקבצים.

  • כדי לערוך את התיאור של קובץ רכיבים, לחצו לחיצה ימנית על שם הקובץ ובחרו Edit Value ‏> Description. הזינו את מלל התיאור ולחצו על OK. התיאור המעודכן מוצג בעמודה Description בחלונית רשימת הקבצים.

פריסת קובצי רכיבים בתיק PDF

באפשרותכם לחלץ או לגרור קבצים מחוץ לחלון תיק ה- PDF אל המחשב. חילוץ אינו מוחק את הקובץ מתיק ה- PDF.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • במצב Layout או Details, לחצו לחיצה ימנית על שם קובץ הרכיבים ובחרו Extract From Portfolio.

  • בחרו קובץ אחד או יותר וגררו אותם אל שולחן העבודה.