אודות מסמכי PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית

מסמך PDF גיאו-מרחבי כולל מידע הנדרש לנתוני מיקום לצורך התמצאות גיאוגרפית. כשנתונים גיאו-מרחביים מיובאים למסמך PDF‏, Acrobat DC שומר על הקואורדינטות הגיאו-מרחביות. בעזרת הקואורדינטות ניתן לצפות במסמך PDF וליצור אתו אינטראקציה כדי למצוא ולסמן נתוני מיקום.

נתונים גיאו-מרחביים יכולים להיות נתונים וקטוריים או נתוני bitmap או שילוב של השניים. לאחר ייבוא נתונים גיאו-מרחביים ל- Acrobat DC, ניתן להשתמש בנתונים במגוון דרכים:

 • למצוא ולסמן קואורדינטות מיקום.

 • למדוד מרחק, היקף ושטח.

 • לשנות את מערכת הקואורדינטות ואת יחידות המידה.

 • להעתיק קואורדינטות מיקום ללוח, ולאחר מכן להשתמש בהן כדי להציג מיקומים במספר שירותי מיפוי באינטרנט.

יצירת מסמכי PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית

ניתן ליצור מסמך PDF גיאו-מרחבי באחת מהדרכים הבאות:

 • פתיחת קובץ TIFF ‏(GeoTIFF) או קובץ JPEG 200 עם תמיכה גיאו-מרחבית

 • רישום גיאוגרפי של מפת PDF או סריקה של נתונים גיאו-מרחביים

כשפותחים קובץ שיובא, המידות, מיקום הנקודה והאורך מוצגים בצורת קואורדינטות גיאו-מרחביות, שניתן לשנות, למדוד ולסמן. ניתן גם לצרף מפות PDF ממגוון מקורות.

פתיחת קובצי GeoTIFF ו- JPEG 2000

קובצי GeoTIFF ו- JPEG 2000 הם תמונות bitmap שניתן לייבא כמסמכים חדשים או כשכבות חדשות למסמך קיים. Acrobat DC שומר על הקואורדינטות הגיאו-מרחביות המוטמעות בקובץ. קבצים אלה שומרים על הנתונים הגיאו-מרחביים שבהם בשעת ייבוא. אם תייבאו קבצים אלה למסמכים קיימים, מערכת הקואורדינטות שלהם תומר למערכת הקואורדינטות של המסמך.

 1. בחרו File ‏> Create ‏> PDF From File.

 2. בחרו בקובץ עם תמיכה גיאו-מרחבית לייבוא.
 3. בחרו בקביעות הרצויות ולחצו על OK.

ייבוא קובצי צורות

ניתן לייבא קובץ צורה כשכבה חדשה למסמך PDF קיים. קובץ הצורה חייב לחפוף את מפת PDF הנוכחית. אחרת, הייבוא לא יתבצע. אם הוא חופף חלקית בלבד, יתבצע ייבוא רק של רק החלק החופף למסמך PDF הנוכחי.

קובץ צורה כולל מספר קבצים עם סיומות שם קובץ שונות. ל- Acrobat דרושים קבצים עם הסיומת SHP ו- DBF לצורך הייבוא.

 1. פתחו מפת PDF ובחרו View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panes ‏> Layers.

 2. בחרו Option בסרגל הצד Layer ולחצו על Import As Layer.

 3. דפדפו לקובץ SHP ובחרו בו.
 4. לחצו על Settings ושנו את Line Properties לקו אחיד ואת צבע הקו לכחול.

פעולה אינטראקטיבית עם מסמכי PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית

כשפותחים מסמך PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית, ניתן למצוא מיקומים, למדוד מרחקים ולהוסיף סמני מיקום. ניתן גם להעתיק קואורדינטות ללוח לשימוש בשירות מפות באינטרנט.

צפו בכלי המדידה עם התמיכה הגיאו-מרחבית על-ידי בחירת Tools ‏> Measure.

השתמשו בכלי Geospatial Location כדי לבצע משימות אלה:

 • תצוגת קו רוחב וקו אורך כשהמצביע נמצא על אזור הכולל נתונים גיאו-מרחביים.

 • סימון מיקום בעזרת ביאור גיאו-מרחבי.

 • חיפוש מיקום במסמך.

מציאת מיקומים במפה

 1. פתחו מסמך PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית ובחרו Tools ‏> Measure ‏> Geospatial Location Tool.

 2. לחצו לחיצה ימנית בתוך המפה ולחצו על Find A Location.

 3. הקלידו את ערכי קו הרוחב וקו האורך (במעלות, בדקות, בשניות או בערך עשרוני) בשתי תיבות המלל ולחצו על Find.

  אם מיקום אחד לפחות זמין, המיקום יסומן במסגרת כחולה והעמוד יתמקד במיקום המסומן.

 4. אם מסמך PDF כולל יותר ממפה אחת, לחצו על Next או על Previous כדי לצפות בתוצאות נוספות, אם קיימות כאלה. מיקומים מרובים זמינים במספר מצבים:

  • כשמסמך כולל מפות מרובות (לדוגמה, מסמך PDF כולל מפה קטנה יותר בתוך מפה גדולה יותר, כגון עיר בתוך מפת מדינה). כשמחפשים מיקום בתוך עיר, Acrobat DC ימצא אותו גם במפה הגדולה וגם במפת העיר.

  • כשמסמך כולל עמודים מרובים של מפה (לדוגמה, אם עמוד אחד הוא מפה של מדינה והעמוד השני הוא מפה של אזור או עיר בתוך המדינה).

 5. ‏(אופציונלי) להוספת הערה (כגון שם מקום או כתובת), לחצו על סמן המיקום והוסיפו את המידע בתיבת ההערה.
 6. לסיום החיפוש, לחצו לחיצה ימנית בתוך המפה. לאחר מכן בחרו Hide Location Search להסרת תיבות החיפוש.

סימון מיקומים גיאו-מרחביים

 1. פתחו מסמך PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית ובחרו Tools ‏> Measure ‏> Geospatial Location Tool.

 2. הזיזו את המצביע למסמך כדי להציג את ערכי קו הרוחב וקו האורך של אזורים הכוללים נתונים גיאו-מרחביים. לחצו לחיצה ימנית בתוך המפה ובצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • למציאת מיקום, לחצו על Find A Location. הקלידו ערכי קו אורך וקו רוחב ולחצו על Find.

  • לסימון מיקום במידע גיאו-מרחבי, לחצו על Mark Location.

 3. ‏(אופציונלי) להוספת הערה (כגון שם מקום או כתובת), לחצו על סמן המיקום והוסיפו את המידע בתיבת ההערה.

מדידת מרחק, היקף ושטח במפות

כשפותחים מסמך PDF גיאו-מרחבי, כלי המדידה של Acrobat קוראים את הנתונים הגיאו-מרחביים ומודדים מרחק ושטח במקום מידות עמוד או עצם. השתמשו בכלי המדידה לחישוב מרחק, היקף ושטח בכל מסמך PDF עם תמיכה גיאו-מרחבית. כשמזיזים את המצביע לתוכן במסמך, סמני הצמדה מוצגים ומציינים שאתה נמצא על נתיב או על נקודת קצה של נתיב. ניתן גם לראות את קו האורך וקו הרוחב של מיקום המצביע כשהוא נמצא על תוכן גיאו-מרחבי.

 1. בחרו Tools ‏> Measure ‏> Measuring Tool.

 2. בתצוגה Measurement Tool, בחרו סוג מדידה: Distance ,‏ Area או Perimeter .

 3. בחרו אפשרות הצמדה:
  • הצמד לנתיבים

  • הצמד לנקודות קצה

  • הצמד לנקודות אמצע

  • הצמד לנקודות חיתוך

 4. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אתם משתמשים בכלי Distance, לחצו במקום שברצונכם להתחיל בו את המדידה, גררו לנקודת הסיום ולחצו שנית. המרחק יוצג בפינה הימנית התחתונה.

  • אם אתם משתמשים בכלי Perimeter, לחצו באחת מפינות ההיקף הרצוי במפה, וגררו לפינה אחרת. לחצו ביתר הפינות ולחצו פעמיים בנקודת הסיום. חלון המידע יציג את ההיקף.

  • אם אתם משתמשים בכלי Area, לחצו באחת מפינות השטח הרצוי במפה, וגררו לפינה אחרת. לחצו לפני שינוי כיוון. לחצו פעמיים בסיום לתצוגת השטח הכולל.

 5. לסיום המדידה, לחצו לחיצה ימנית ובחרו Complete Measurement. לחלופין, בחרו Cancel Measurement.

ניתן גם להעתיק קואורדינטות ללוח לשימוש בשירות מפות באינטרנט.

לאחר מציאת מיקום במסמך PDF גיאו-מרחבי, ניתן להעתיק את הקואורדינטות ללוח. ניתן להדביק נתונים מהלוח לשירות מפות באינטרנט הקורא קואורדינטות של קווי אורך ורוחב.

 1. בחרו Tools ‏> Measure ‏> Geospatial Location Tool ולאחר מכן לחצו לחיצה ימנית על המיקום במפה ובחרו Mark Location.

 2. פתחו את ביאור המיקום והעתיקו את פרטי המיקום.

  Acrobat יעתיק את הנתונים בתבנית הבאה: קו רוחב ולאחר מכן קו אורך, כשהם מופרדים בפסיק. הדביקו את הנתונים בסרגל הכתובת של שירות המפות באינטרנט היכול לפענח את נתוני המיקום.

שינוי יחידות מידה במסמך

כדי לשנות את סוג יחידות המדידה, לחצו לחיצה ימנית בתוך המפה בעזרת הכלי Measuring ובחרו Distance Unit או Area Unit. לאחר מכן בחרו סוג מדידה.

שינוי העדפות מדידה גיאו-מרחבית

ניתן לשנות את יחידות המידה לכל מסמכי PDF גיאו-מרחביים בתיבת הדו-שיח Preferences. לחצו על Measuring ‎(Geo‎)‎‏ באזור Categories.

Enable Measurement Markup

הוספת תווית למדידה גיאו-מרחבית. כאשר האפשרות Enable Measurement Markup מסומנת, בחרו Use Label ולאחר מכן הקלידו תווית עבור מדידות.

Snap Settings

בחרו בחלקי הנתיב שברצונכם שהמדידות יוצמדו אליהם.

Display Value As

קובע כיצד יחושבו ערכי קווי הרוחב והאורך. בחרו Decimal כדי להציג קווי רוחב ואורך כשבר עשרוני. בחרו Degrees, Minutes, Seconds כדי לחלק כל דרגת קו אורך ל- 60 דקות, כשכל דרגה מחולקת ל- 60 שניות.

Display Direction As

בחרו בין Signed או Named. כיוון עם שם מציג N (צפון) או S (דרום) ליד קו האורך ו- E (מזרח) ו- W (מערב) ליד קו הרוחב.

Always Display Latitude And Longitude As WGS 1984

בחרו כדי לוודא שקווי הרוחב וקווי האורך משתמשים במסגרת ההפניות התקנית הנוכחית עבור כדור הארץ (World Geodetic System 1984). במפות ישנות ששורטטו ברשת מיפוי קודמת (כגון NAD 1927), ניתן לבטל את הסימון באפשרות זו כדי לראות את הערכים המקוריים. כשמפה ישנה יותר נרשמת בקואורדינטות המקוריות שלה, מיקומי הקואורדינטות יכולים להיות שונים מהתקנים הנוכחיים המשמשים בהתקני GPS ובשירותי מפות באינטרנט.

Use Default Distance Unit

בחרו את יחידת המידה לשימוש.

Use Default Area Unit

ניתן למדוד שטח בעזרת יחידת מידה שונה מהיחידה המשמשת למדידת מרחק.

Don’t Show Transparency Layer In GeoTIFF And JPEG 2000 Images

תבניות של תמונות bitmap כוללות שכבת שקיפות שאינכם יכולים להסיר.

ייצוא סימוני מיקום ומדידה

ניתן לייצא מיקום גיאו-מרחבי ונתוני מדידה לקובץ PDF. כל מיקום גיאו-מרחבי כולל פריט GPTS. הפריט מקביל לקו הרוחב והאורך לכל אחת מהנקודות המצוינות בביאור. סוג הנתונים שניתן לייצא כולל את הנתונים הבאים:

 • מיקומים מסומנים שהוזנו באמצעות הכלי Geospatial Location

 • מדידות מרחק, היקף (מסגרת שטח) ושטח שהוזנו בעזרת הכלי Measurement על תוכן גיאו-מרחבי

ניתן לייצא נתונים גיאו-מרחביים באמצעות החלונית Comments List.

 1. כדי לייצא את כל ההערות, פתחו את החלונית Comments List ‏(Tools ‏> Comment) ובחרו Options ‏> Export All To Data File.

 2. כדי לייצא תת-ערכה של ההערות, בחרו את ההערות ובחרו Options ‏> Export Selected To Data File. הקלידו את שם הקובץ ולחצו על Save. קובץ ה- PDF נשמר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת