אודות משתני בדיקת איכות

משתני בדיקת האיכות הם עצמי נתונים עצמאיים שניתן להשתמש בהם לפיתוח תהליכי עבודה גמישים וחזקים. הדבר מאפשר לך לשנות את הערכים של בדיקות ותיקונים מבלי לשנות את הפרופיל עצמו. המשתנים מאפשרים לבדוק את המידע או לבצע תיקונים בזמן הפעלת הפרופיל במקום להגדיר מידע זה מראש. אחד מהיתרונות המרכזיים של שימוש במשתנים הוא האפשרות לדחות את הבדיקות או התיקונים של עיבוד מסמכי PDF למועד תחילת העיבוד. מקצים פרופיל בדיקת איכות ומגדירים משימות שונות, אשר כל אחת מהן מבצעת פעולה שונה, בהתאם למשתנים שהוספתם בהגדרת המשימה. ניתן לבחור בכל פעם ערכים שונים עבור הפעולה.

ניתן לטפל בהיבטים רבים של בדיקת איכות, כגון פרופילים, בדיקות ותיקונים, באמצעות משתנים. ניתן להשתמש במשתנים להגדרת הפרטים הבאים:

 • בורר הפעלה/כיבוי לבדיקות ותיקונים בפרופיל.
 • שינוי רמת החומרה עבור בדיקות ותיקונים.
 • ניווט בין אפשרויות שונות בתפריטים מוקפצים.
 • שדות מסוג תיבות סימון, פריטים מוקפצים או שדות קלט עבור מלל או מספרים.
 • שדה שם ותיאור.

ניתן לגשת אל אפשרות המשתנה בעת עריכת פרופיל, בדיקות או תיקונים של בדיקת איכות. בעת לחיצה על סמל המשתנה, מוצגת רשימת משתנים. המשתנה המשמש בהקשר הנוכחי (פרופיל, בדיקות או תיקונים) מוצג ראשון ואחריו כל המשתנים בספריה הנוכחית.

צרו משתנה

 1. לחצו על סמל המשתנה.‏ 

 2. בחרו New Variable. תיבת הדו-שיח Preflight: New Variable מוצגת.

 3. ציינו את הפרמטרים הבאים עבור המשתנה החדש:

  • Key:  להגדרת ערכים בפרופילים, בדיקות או תיקונים.
  • Label: נמצא בשימוש בממשק המשתמש. למשל, בתיבת הדו-שיח Preflight: Specify Variable Values.
  • Type: סוג הערך שעבורו המשתנה נמצא בשימוש.
  • Default Value: ערך ברירת המחדל לשימוש, אלא אם כן צוין ערך אחר בזמן ריצה.
  • Limit input values to specific values: להגדרת טווח הערכים הספציפיים שמשתנה יכול לקבל.
  • List: בחירת רשימת ערכים עבור המשתנה בזמן ריצה.
  • Show evaluation results: לבדיקה אם ערך נתון קביל עבור המשתנה או לא.
 4. לחצו על OK.

הקצאת משתנים

 1. בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על Options >‏ Create Check.

 2. בחלונית השמאלית, בחרו את המאפיין ולחצו על Add.

  בדיקת איכות: בדיקה חדשה
 3. לחצו על סמל המשתנה.

  הקצאת משתנה
 4. צרו משתנה חדש וציינו את הערך. אחרת, כדי להקצות את הערך למאפיין שנוסף, בחרו משתנה מהרשימה הכוללת את כל מפתחות המשתנים.

  מפתח המשתנה מוצג כ- <key: value> בשדה המקביל (עבור שדות הזנת מלל או תפריטים מוקפצים) או לצדו (עבור תיבות סימון).

  הערה:

  אפשרות המשתנה אינה זמינה עבור כל המאפיינים.

 5. לחצו על OK.

ביטול הקצאה של משתנה

לביטול הקצאה של משתנה, הסירו את הערך משדה הזנת המלל. לבחירת משתנה אחר, לחצו על סמל המשתנה ובחרו משתנה.

הפעלת פרופילים עם משתנים

בעת הפעלת פרופיל, בדיקה או תיקון המכילים משתנה אחד או יותר שעבורם נדרש קלט, מוצגת תיבת הדו-שיח Preflight: Specify Variable Value.

 

הגדרת ערך משתנה

לסקירת מידע נוסף אודות הערך שהוזן, לחצו על הסמל .‏

סקירת מידע נוסף

הזינו את הערכים החדשים או השאירו את ערכי ברירת המחדל המוזנים מראש. אם הערך שהוזן שגוי, תוצג הודעת שגיאה.

שגיאה עבור ערך שגוי שהוזן

ערך המשתנה מופיע גם בדוח Results של בדיקת האיכות.

ערך המשתנה בבדיקת איכות: תוצאות

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת