אודות תיקוני בדיקת איכות

ניתן להשתמש בכלי Preflight כדי לתקן מספר רב של שגיאות במסמך. כדי לעשות כן, ניתן להוסיף תיקוני שגיאות, הנקראים תיקונים, לפרופיל. התיקון מתקן באופן אוטומטי את הבעיה, אם ניתן, או מספק מידע כדי שתוכלו לתקן את הבעיה בקובץ המקור. לצד פרופיל עם תיקון יופיע מפתח ברגים אפור. אם יופיע רק שלד מפתח הברגים, המשמעות היא שאין תיקונים הקשורים לפרופיל המדובר.

בדיקת האיכות כוללת מספר תיקונים שנקבעו מראש שאותם תוכלו להוסיף לפרופיל. תיקונים אלה מכסים טווח רחב של שגיאות, הנוגעות בצבע, בגופנים, בתמונות, בהפקת הדפסה, בעמידה בתקנים בינלאומיים כגון PDF/X ו- PDF/A, ובתחומים אחרים. בדיקת האיכות כוללת גם ארגז כלים ליצירת תיקונים בודדים משלכם.

הערה:

תיקון שהופעל יגרום לשינוי בלתי-הפיך במסמך PDF.

לדוגמה, התיקונים מסוגלים לבצע את הפעולות הבאות לצורך תיקון שגיאות:

 • להמיר משטחי צבע, בדיוק כמו שעושה זאת התכונה Convert Color.

 • לתקן מסמכים ולמחוק תוכן שאין בו צורך כדי להקטין את הקובץ, בדומה לפעולתו של PDF Optimizer.

 • להמיר מסמך PDF לגרסה שונה.

 • להרחיב קווי עזר.

 • לשטח שקיפות.

 • להסיר עצמים הנמצאים מחוץ לתיבות הקיטום והגלישה.

 • להכין קובץ PDF להמרות PDF/X‏, PDF/E או PDF/A.

 • לקבוע נתוני מסמך.

הוספת תיקונים לפרופיל

הכלי Preflight כולל מספר תיקונים שאותם תוכלו להוסיף לפרופיל. ניתן למצוא אותם באזור Fixups בכל פרופיל.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preflight ‏(Tools ‏> Print Production ‏> Preflight), בחרו פרופיל ולחצו על הקישור Edit לצד שם הפרופיל.

 2. הרחיבו את הקטגוריה שבה נמצא הפרופיל שבו אתם מעוניינים, ואז הרחיבו את הפרופיל.
  קטגוריה מורחבת
 3. אם יש צורך בכך, בטלו את נעילת הפרופיל כדי שתוכלו לשנותו. בחרו Unlocked מהתפריט הנפתח בחלק העליון.

 4. בחרו Custom Fixups מהפריטים שמתחת לפרופיל.

  ניתן למצוא תיקונים בסעיף Fixups בכל פרופיל
  ניתן למצוא תיקונים בסעיף Fixups בכל פרופיל.

 5. בחרו תיקון מהעמודה הימנית ולחצו על החץ הפונה שמאלה כדי להעביר אותם לעמודה משמאל.

  ניתן להוסיף מספר בלתי מוגבל של תיקונים.

  הערה:

  כדי להסיר תיקון מהפרופיל, בחרו בו בחלונית השמאלית ולחצו על החץ הפונה ימינה.

סקירה כללית של תיבת הדו-שיח Edit Fixup.

תיבת הדו-שיח Edit Fixup מפרטת את סוגי התיקונים הקבועים מראש שניתן להוסיף לפרופיל ואת הערכים המקושרים לכל תיקון. ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Edit Fixup כדי לשנות את הערכים המקושרים לתיקון או כדי ליצור תיקון מותאם אישית בהתבסס על תיקון קיים. כמו הבדיקות, גם התיקונים מסודרים בקטגוריות.

תיבת הדו-שיח Edit Fixup
תיבת הדו-שיח <span class="uicontrol">Edit Fixup</span>

A. שם התיקון B. קטגוריות תיקון C. חיפוש D. האזורים בתיקון שניתן לשנותם E. הקריטריונים של התיקון F. לחצן להצגת הפרופילים שמשתמשים בתיקון 

יצירה או עדכון של תיקונים

ניתן ליצור תיקון מותאם אישית למשימות מסוימות או להתקני פלט מסוימים. הקביעות שתגדירו יקבעו משתנים כגון מהו יעד הפלט, באילו המרות הצבע משתמשים, כיצד נדחסות ונדגמות התמונות, ובאיזו רמת תאימות PDF אמור מסמך PDF לתמוך. למרות שניתן לעדכן את כל התיקונים שנקבעו מראש, כל עוד אין הם נעולים, עדיף לשכפל תיקון קיים ולשנות את ערכיו. שיטה זו היא שימושית אם התיקון שייך למספר פרופילים נעולים, ואם אינכם מעוניינים לבטל את נעילת כל הפרופילים הללו. כברירת מחדל, תיקון משוכפל אינו נעול מפני שהוא אינו שייך עדיין לאף פרופיל. ניתן גם ליצור תיקון בודד שניתן להפעילו במהירות מבלי שיהיה חלק מפרופיל.

יצירת תיקון לפרופיל

 1. בחלונית Profiles בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הלחצן Select Profiles.‏

 2. בחרו פרופיל ולחצו על הלחצן Edit ליד שם הפרופיל.

 3. מצד שמאל של תיבת הדו-שיח, מתחת לפרופיל, בחרו Fixups.

 4. במקרה הצורך, בחרו Unlocked מהתפריט הנפתח.

 5. באזור Fixups In This Profile, לחצו על הסמל New .

 6. הקלידו את שם התיקון וקבעו לו קריטריונים.

יצירת תיקון המבוסס על תיקון קיים

 1. בצעו את צעדים 1 עד 4 ליצירת תיקון לפרופיל.
 2. בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile, בחרו את התיקון שברצונכם לשנות ולחצו על הלחצן Duplicate בצד ימין.

 3. בתיבת הדו-שיח Duplicate Fixup, שנו את המידע בהתאם לצורך או צרו עמודה חדשה.
 4. כדי לבדוק אילו פרופילים עושים כרגע שימוש בתיקון זה, לחצו על Usage. ייתכן שתאלצו לבטל את נעילתם של פרופילים אחרים לפני שתוכלו לשנות את התיקון.

 5. בצעו אחת מן הפעולות הבאות ולחצו על OK:

  • כדי לשנות את שם התיקון, הקלידו את השם בתיבה Name בחלק העליון.

  • כדי לשנות את דרך הטיפול בשגיאה, קבעו אפשרויות או ערכים לכל אחת מאפשרויות התיקון שנבחרו.

יצירת תיקון בודד

 1. בחלונית Profiles בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הלחצן Select Single Fixups.‏

 2. בחרו Options ‏> Create Fixup.

 3. הקלידו את שם התיקון וקבעו לו קריטריונים.

  התיקון החדש יוצג בקבוצה המתאימה לקטגוריה ולסוג שלו.

שכפול תיקון בודד

 1. בחלונית Profiles בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הלחצן Select Single Fixups.‏

 2. בחרו תיקון קיים ובחרו Options‏ > Duplicate Fixup.

הגדרת תיקונים בודדים כמועדפים

 1. בחלונית Profiles בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הלחצן Select Single Fixups.‏

 2. הרחיבו את הקבוצות בהתאם לרצונכם.
 3. בחרו תיקון בודד, לחצו על הדגל שליד השם ובחרו Favorite.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת