אודות טופסי אינטרנט

טופסי PDF יכולים להיות שימושיים למסירה ולאיסוף מידע דרך האינטרנט. הדבר מתבצע בעזרת הקצאת מספר פעולות לחצנים המבצעות פונקציות הדומות לפקודות מאקרו מסוימות בסקריפטים מסוג HTML. עליכם להשתמש ביישום Common Gateway Interface‏ (CGI) בשרת האינטרנט כדי לאסוף ולנתב את הנתונים אל מסד נתונים. ניתן להשתמש בכל יישום CGI קיים שאוסף נתונים מטפסים (בתבנית HTML, ‏FDF או XML).

לפני הכנת הטפסים להפצה באינטרנט, יש לוודא ששמות שדות הטופס תואמים לשמות שנקבעו ביישום CGI.

הערה:

יש לבנות סקריפטים של CGI מחוץ ל- Acrobat DC, והיצירה שלהם אינה נכללת במוצר Adobe Acrobat DC.

הוספת פונקציית מסירה

השתמשו בפעולה Submit A Form כדי לשלוח נתוני טופס לכתובת דוא"ל או לשרת אינטרנט באמצעות ציון כתובת URL. ניתן להשתמש בלחצן המסירה גם כדי לשלוח קבצים אחרים בחזרה לשרת או למסד נתונים. לדוגמה, ניתן לצרף לטופס תמונות סרוקות או קבצים. הקבצים נמסרים יחד עם שאר נתוני הטופס בשעת לחיצה על הלחצן Submit.

הערה:

אם טופס ה- PDF שלכם מכיל לחצן שליחה מבוסס-דוא"ל, באפשרותכם להשתמש בתהליך העבודה Distribute כדי לסייע בהפצת הטופס לאחרים.

 1. בחרו Tools ‏> Prepare Form ולאחר מכן בחרו Button בסרגל הכלים וצרו לחצן.

 2. לחצו פעמיים על הלחצן כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Button Properties.
 3. לחצו על הכרטיסייה Actions ובחרו Mouse Up מהתפריט Select Trigger.

 4. בחרו Submit A Form מהתפריט Select Action ולחצו על Add.

 5. בתיבת הדו-שיח Submit Form Selections, הקלידו ערך ב- Enter A URL For This Link:

  • כדי לשלוח את נתוני הטופס לשרת אינטרנט, הזינו כתובת URL של היעד.

  • כדי לשלוח את נתוני הטופס לכתובת דוא"ל, הזינו mailto:‎ ולאחר מכן כתובת דוא"ל. לדוגמה, הקלידו mailto:nobody@adobe.com.

 6. הכניסו שינויים נוספים באפשרויות הזמינות ולחצו על הלחצן OK לסגירת תיבת הדו-שיח.

  לקבלת מידע על האפשרויות הזמינות, עיינו בסעיף הבא.

 7. שנו קביעות בכרטיסיות האחרות בתיבת הדו-שיח Button Properties בהתאם לצורך ולחצו על Close.

אפשרויות Submit Form Selections

FDF

ייצוא כקובץ FDF. ניתן לבחור אחת או יותר מהאפשרויות הזמינות: נתונים שהזין המשתמש, הערות ושינויים הדרגתיים בקובץ PDF. האפשרות Incremental Changes To The PDF שימושית בעת ייצוא חתימה דיגיטלית באופן ששרת יכול לקרוא ולבנות מחדש בקלות.

הערה:

 אם השרת מחזיר למשתמש נתונים בתבנית PDF או XFDF, כתובת URL של השרת חייבת להסתיים בסיומת ‎#FDF; לדוגמה, http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

HTML

ייצוא כקובץ HTML.

XFDF

ייצוא כקובץ XML. ניתן לבחור לייצא את הנתונים או ההערות של שדות טופס, או את שניהם.

PDF The Complete Document

מייצא את קובץ PDF המלא המשמש כטופס. אם כי פעולה זו יוצרת קובץ גדול יותר מקובץ הנוצר באפשרות FDF, היא שימושית לשמירה על חתימות דיגיטליות.

הערה:

 אם המשתמשים שממלאים את טופס ה- PDF משתמשים ב- Adobe Reader, עליכם לבחור FDF או XFDF עבור האפשרות Export Format.

All Fields

מייצא את כל שדות הטופס, גם אם הם אינם כוללים ערכים.

Only These

מייצא רק את שדות הטופס שתציינו בלחיצה על Select Fields וציון השדות שברצונכם לכלול ואם ברצונכם לכלול שדות ריקים.

Convert Date To Standard Format

מייצא את כל תאריכי הטפסים בתבנית אחת, ללא קשר לאופן הזנתם בטופס.

הוספת לחצן Reset Form

לחצן Reset Form מוחק את כל הנתונים שמשתמש כבר הזין בטופס. הוא דומה לתכונה Tools ‏> Prepare Form ‏> More ‏> Clear Form, שזמינה לשימושכם בעת יצירה ועריכה של טופסי Acrobat DC. עם זאת, ניתן להגדיר לחצן איפוס כדי לנקות שדות מסוימים.

 1. בחרו Tools ‏> Prepare Form ולאחר מכן בחרו Button בסרגל הכלים וצרו לחצן.

 2. לחצו פעמיים על הלחצן כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Button Properties.
 3. לחצו על הכרטיסייה Actions ובחרו Mouse Up מהתפריט Select Trigger.

 4. בחרו Reset A Form מהתפריט Select Action ולחצו על Add.

 5. בתיבת הדו-שיח Reset A Form, בצעו אחת מהפעולות הבאות ולחצו על OK:

  • לחצו על תיבות סימון בודדות כדי לסמן או לבטל את הסימון בשדות שברצונכם לאפס בעזרת הלחצן.

  • Select All.

  הרשימה בכרטיסייה Actions מציגה כעת אפשרות Reset A Form המקוננת תחת הפעולה Mouse Up.

 6. לחצו על כרטיסייה אחרת בתיבת הדו-שיח Button Properties כדי להמשיך בהגדרת מאפיינים עבור הלחצן, או לחצו על Close.

הוספת לחצן Import Data

השתמשו בפעולה Import Form Data כדי לאפשר למשתמשים למלא שדות טופס נפוצים, כגון שם וכתובת דוא"ל, עם נתונים שיובאו מטופס אחר. משתמשים יכולים גם להשתמש בלחצן Import Data כדי לאכלס שדות טופס נפוצים במידע הפרופיל האישי שלהם. רק שדות טופס תואמים יתעדכנו. המערכת תתעלם מהשדות שאינם תואמים. לפני שתיצרו פעולת Import Form Data, הגדירו טופס עם שדות טופס של מידע נפוץ שמהם יש לייצא את הנתונים.

הערה:

הפעולה Import Form Data מחפשת את קובץ הנתונים שממנו יש לייבא נתונים במיקומים שונים ב- Windows מאשר ב- Mac OS. ב- Windows, הפעולה Import Form Data מבצעת חיפוש בתיקייה של Acrobat DC או Acrobat Reader DC, בתיקייה הנוכחית, בתיקיית המערכת, בתיקייה Windows, בתיקייה My Documents\Adobe\Acrobat ובתיקיות שמופיעות במשפט PATH. ב- Mac OS, הפעולה Import Form Data מבצעת חיפוש בתיקייה של Acrobat DC או Acrobat Reader DC ובתיקייה System Preferences.

 1. בחרו Tools ‏> Prepare Form ולאחר מכן בחרו Button בסרגל הכלים וצרו לחצן.

 2. לחצו פעמיים על הלחצן כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Button Properties.
 3. לחצו על הכרטיסייה Actions ובחרו Mouse Up מהתפריט Select Trigger.

 4. בחרו Import Form Data מהתפריט Select Action ולאחר מכן לחצו על Add.

 5. אתרו ובחרו קובץ FDF ולחצו על Open.

 6. לחצו על כרטיסייה אחרת בתיבת הדו-שיח Button Properties כדי להמשיך בהגדרת מאפיינים עבור הלחצן, או לחצו על Close.

ערכי ייצוא CGI

ערך ייצוא הוא המידע שנשלח ליישום CGI כדי לזהות שדה טופס שנבחר על-ידי משתמש. יש להגדיר ערך ייצוא רק אם שני התנאים הבאים מתקיימים:

 • הנתונים נאספים בצורה אלקטרונית במסד נתונים ברשת של חברה או באינטרנט.

 • הנתונים שונים מהפריט המוגדר בשדה הטופס, או ששדה הטופס הוא לחצן אפשרויות.

  בשעת הגדרת ערכי ייצוא, זכרו את ההנחיות הבאות:

 • השתמשו בערך ברירת המחדל של הייצוא (Yes) כדי לציין שתיבת סימון או לחצן אפשרויות נבחרו.

 • הזינו ערך ייצוא עבור רשימות נפתחות רק אם ברצונכם שהערך יהיה שונה מהפריט המופיע ברשימה – לדוגמה, כדי להתאים לשם של שדה הטופס במסד נתונים. הפריט שנבחר ברשימה הנפתחת משמש כערך ייצוא, אלא אם כן מזינים ערך ייצוא שונה בתיבת הדו-שיח Properties.

 • יש להקפיד שללחצני אפשרויות קשורים יהיו אותו שם שדה טופס, אך ערכי ייצוא שונים. הדבר יבטיח החלפת מצב של לחצני האפשרויות ואיסוף של הערכים הנכונים במסד הנתונים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת