תצוגה מקדימה של הדפסת רכב בצבע (Acrobat Pro)

האפשרות 'תצוגה מקדימה של הדפסת רכב' מספקת הדמיית מסך המציגה בקירוב את המיזוג והדפסת הרכב שיופיעו בפלט עם הפרדות צבע. ניתן לדמות אפקטים של הדפסת רכב גם בשעת הפקת פלט להתקן הדפסה ללא הפרדות צבע. שתי השיטות הללו שימושיות לביצוע הגהה על מסמכים עם הפרדות צבע.

מראה הגרפיקה על הצג (משמאל) וגרפיקה מודפסת (מימין)
השוואת מראה הגרפיקה על הצג (משמאל) עם גרפיקה מודפסת (מימין).

ניהול צבע (Acrobat Pro)

בשעת הדפסת מסמך CMYK או RGB עם ניהול צבעים, ניתן לציין אפשרויות נוספות לניהול צבעים כדי לשמור על עקביות הצבע בפלט. לדוגמה, נניח שהמסמך מכיל פרופיל המותאם לפלט קדם-דפוס, אך ברצונכם להגיה את צבעי המסמך במדפסת שולחנית. בחלונית Color Management בתיבת הדו-שיח Advanced Print Settings, ניתן להמיר זמנית את צבעי המסמך למרחב הצבע של המדפסת השולחנית—בעת ההדפסה נעשה שימוש בפרופיל המדפסת במקום בפרופיל של המסמך הנוכחי. בנוסף, תוכלו לשלוח נתוני צבע כערכי RGB למדפסות באמצעות פרופילי RGB שונים.

אודות הדפסה ללא הפרדות צבע (Acrobat Pro)

בשעת הדפסת מסמך PDF בצבע, כל הצבעים המשמשים בקובץ מודפסים על לוח הדפסה אחד. תהליך זה קרוי הדפסה ללא הפרדות צבע. האפשרויות הזמינות בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup תלויות במדפסת שנבחרה.

גרפיקה המיועדת להפקה מסחרית, ואשר מכילה יותר מצבע יחיד, יש להדפיס בלוחות מאסטר נפרדים, לוח אחד לכל צבע. תהליך זה קרוי הפרדות צבע בשעת יצירת הפרדות צבע, ניתן להדפיס הגהה ללא הפרדות צבע בצבע או בגווני אפור כדי לבדוק את העבודה.

בשעת הדפסה ללא הפרדות צבע, יש לשקול את הנקודות הבאות:

 • אפשרויות הדפסת רכב שתבחרו במסמך יודפסו כראוי רק במדפסת התומכת בהדפסת רכב. כיוון שמרבית המדפסות השולחניות אינן תומכות בהדפסת רכב, ניתן לדמות את ההשפעות שלה על-ידי בחירה באפשרות Simulate Overprinting בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup. שימו לב שבחירה באפשרות Simulate Overprinting ממירה צבעי ספוט לצבעי פרוצס להדפסה. אם בכוונתכם להשתמש בקובץ לצורך הפלט הסופי, אל תבחרו באפשרות זו.

 • כאשר מדפיסים במדפסת שחור-לבן, מופקת גרסה בגווני אפור של העמודים ללא הפרדת צבע (אלא אם בוחרים באפשרות Print Color As Black בתיבת הדו-שיח הראשית Print; אפשרות זו מדפיסה את כל הצבעים מלבד צבע לבן בשחור). אם המסמך מכיל צבע, נעשה שימוש בגווני אפור שהנם נכונים מבחינה חזותית כדי לדמות צבע זה. לדוגמה, האפור המדמה 20% גוון של צהוב הוא בהיר יותר מ-‏20% גוון של שחור, משום שצהוב הוא צבע בהיר יותר מבחינה חזותית לעומת שחור.

הערה:

זכרו כי בדומה למסכים, איכות ההדפסה בצבע שונה במידה ניכרת בין מדפסות צבעוניות; לפיכך, הדרך הטובה ביותר לאימות התוצאה הסופית היא קבלת דוגמאות הגהה מספק השירות.

 1. בחרו File ‏> Print, ובחרו מדפסת.
 2. קבעו אפשרויות לטיפול בעמוד.
 3. בחרו באפשרות Document And Stamps מתוך התפריט Comments And Forms כדי להדפיס את כל התוכן הנראה לעין.
 4. לחצו על Advanced ובחרו Output בצד שמאל של תיבת הדו-שיח.
 5. בחרו באפשרות ללא הפרדות צבע מתפריט Color.
 6. ציינו צבע והגדרות פלט אחרים, ולחצו על OK.
 7. אם המסמך כולל עצמים עם הגדרות שקיפות, בחרו אפשרות מתוך התפריט Transparency Flattening Preset.
 8. (הדפסת PostScript בלבד) ציינו אפשרויות בחלונית PostScript Options.

אודות הפרדות צבע (Acrobat Pro)

לקבלת הפרדות צבע באיכות גבוהה, מומלץ להכיר את יסודות הדפוס, כולל רשתות הדפסה, רזולוציה, צבעי פרוצס וצבעי ספוט.

אם משתמשים בספק שירותי דפוס להפקת הפרדות צבע, רצוי לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם המומחים של הספק לפני תחילת כל עבודה ותוך כדי התהליך.

להפקת תמונות בצבע ותמונות עם גוונים אחידים, מדפסות מפרידות בדרך כלל את הגרפיקה לארבעה לוחות - לוח אחד לכל אחד מצבעי הציאן (C), הצהוב (Y), המגנטה (M) והשחור (K) של התמונה. כשהם נצבעים בצבע הדפוס המתאים ומודפסים בהתאמה זה לזה, צבעים אלה משתלבים ויוצרים יחד את הגרפיקה המקורית. התהליך של חלוקת התמונה לשני צבעים או יותר נקרא הפרדת צבעים, וסרטי הצילום שמהם נוצרים הלוחות נקראים הפרדות צבע.

הדפסה ללא הפרדות צבע (משמאל) ועם הפרדות צבע (מימין)
הדפסה ללא הפרדות צבע (משמאל) ועם הפרדות צבע (מימין)

Acrobat תומכת בהפרדות צבע מבוססות-מארחים ובהפרדות In-RIP. ההבדל העיקרי בין שתי צורות ההפרדה הללו היא המקום שבו הן נוצרו -- במחשב המארח (המערכת בה משתמשים ב-Acrobat ובמנהל המדפסת), או ב-RIP של התקן הפלט.

בהפרדות מבוססות-מארח, תוכנת Acrobat יוצרת מידע PostScript לכל אחת מהפרדות הצבע הדרושות למסמך ושולחת מידע זה להתקן הפלט. להפרדות In-RIP, הפרדת הקובץ נעשית על ידי RIP. שיטה זו אורכת לרוב זמן קצר יותר מאשר פעולת היצירה של הפרדות צבע מבוססות-מארחים, אך היא דורשת שימוש בהתקן פלט PostScript 3 עם יכולת הפרדות צבע In-RIP. כדי להפיק הפרדות צבע In-RIP, דרוש קובץ PPD התומך בהפרדות צבע In-RIP, וכן התקן פלט PostScript 3, או התקן PostScript Level 2 ש- RIP שלו תומך בהפרדות צבע In-RIP.

ההכנות לפני הדפסת הפרדות צבע

לפני הדפסת הפרדות צבע, בצעו את הפעולות הבאות:

הערה:

אם פניתם לספק שירותי דפוס כדי להפיק הפרדות צבע, מומלץ לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם המומחים שלו לפני תחילת כל עבודת הדפסה ולאורך התהליך.

 1. בחרו File ‏> Print ובחרו מדפסת.
 2. בחרו אפשרות מתוך התפריט Comments and Forms.
 3. בחרו טווח הדפסה ואפשרויות לטיפול בעמודים.
 4. לחצו על Advanced.
 5. אם יצרתם קובץ הגדרות מדפסת מותאמות אישית שכולל את הגדרות הפרדת הצבע המתאימות, בחרו אותו מתוך התפריט Settings שנמצא בראש תיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.
 6. בחרו Output בצד שמאל, ובחרו באפשרות מתפריט Color:
  • בחרו Separations אם מסמך PPD אינו תומך בהפרדות צבע in-RIP.

  • בחרו In-RIP Separations אם מסמך PPD תומך בהפרדות in-RIP. כעת יופיעו אפשרויות השמנה. מתוך התפריט Trapping, בחרו בין האפשרויות Adobe In-RIP או Off. אם בחרתם באפשרות Adobe In-RIP, לחצו על Trap Presets ובחרו קביעה מוגדרת מראש. לחצו על OK.

 7. ציינו קביעות לצפיפות רשת ההדפסה ואת הזווית של סיבוב רשת ההדפסה לצבע הדיו שנבחר.
 8. אם המסמך כולל עצמים עם הגדרות שקיפות, בחרו אפשרות מתוך התפריט Transparency Flattening Preset.
 9. תחת Ink Manager, בטלו את הבחירה בכל צבע שאינכם רוצים להפריד.

  ארבעת צבעי הפרוצס (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור) מוצגים תמיד בראש רשימת לוח הצבעים, ולאחריהם צבעי הספוט בסדר אלפביתי.

 10. לחצו על הלחצן Ink Manager כדי לשנות קביעות דיו לצורך הפרדת צבעים.
 11. לחצו על Marks And Bleeds מצד שמאל ובחרו באפשרות All Marks.
 12. לחצו על PostScript Options מצד שמאל ובחרו הגדרות לפי הצורך. לחצו על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, ולאחר מכן לחצו על OK שנית כדי להדפיס את הפרדות הצבע.

משאבים נוספים

לקבלת מידע נוסף בנושא הדפסת PDF באיכות גבוהה, ראו:

 

הצהרה על נוכחות של פרטי השמנה (Acrobat Pro)

אם שולחים קובצי PDF לספק שירותי דפוס, ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Document Properties כדי לציין אם הקובץ כולל פרטי השמנה. דבר זה עשוי לסייע לכם למנוע מספק השירות הוספה של פקודות השמנה העלולות להיות סותרות לקובץ. ניתן לייבא פרטי השמנה עם מידע PostScript אחר מיישום העריכה, או ליצור אותם ב-Acrobat באמצעות קביעות השמנה מוגדרות מראש הנתמכות על-ידי In-RIP Trapping של Adobe.

 1. פתחו את קובץ PDF, ובחרו File ‏> Properties.
 2. לחצו על הכרטיסייה Advanced.
 3. בחרו אפשרות מתפריט Trapped ולחצו על OK.

  Yes

  הקובץ מכיל פרטי השמנה.

  No

  הקובץ אינו מכיל פרטי השמנה.

  Unknown

  אינכם בטוחים אם הקובץ מכיל פרטי השמנה.

שמירת הפרדות צבע כ- PostScript ‏(Acrobat Pro)

בהתאם לתוכנת קדם-הדפוס הזמינה, ספק השירות יוכל לבצע פעילויות קדם-דפוס כגון השמנה, מיקום עמודים, הפרדה, והחלפת OPI ב- RIP של התקן הפלט. לפיכך, ספק השירות שלכם עשוי להעדיף לקבל קובץ PostScript ללא הפרדות צבע של המסמך הממוטב להפרדות צבע In-RIP, במקום קובץ PostScript לפני הפרדות הצבע.

שמירת הקובץ כקובץ PostScript משמרת את קביעות הפרדת הצבע וכל המרת צבע שפירטתם בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר ביצירת PostScript לשימוש חוזר בתהליך עבודה של הפקת הדפסה, השתמשו בפקודה Save As במקום באפשרות Print To File שזמינה בתיבת הדו-שיח Print.