מדידת דגמי תלת-ממד במסמכי PDF

השתמשו בכלי ‎3D Measurement Tool כדי למדוד דגמי תלת-ממד. ניתן לערוך מדידות בין שילובים של נקודות או קצוות בדגם תלת-ממד. כשמזיזים את המצביע לדגם תלת-ממד, נקודות וקצוות מסוימים מודגשים. הכלי ‎3D Measurement Tool תומך בארבע סוגים של מדידות: מרחק אנכי בין שני קצוות ישרים, מרחק ליניארי בין שתי נקודות, רדיוס של קצוות מעוגלים וזווית בין שני קצוות (או שלוש נקודות).

ניתן לשייך מדידות תלת-ממד לתצוגות מסוימות. אם תצוגת ברירת המחדל פעילה כשמוסיפים מדידה, נוצרת תצוגת מדידה חדשה. תצוגה זו נוספת להיררכיית התצוגות ב- Model Tree. המדידה משויכת לתצוגה זו בלבד. המדידה מוצגת כבן של התצוגה.

ניתן גם להציג הערות תוך כדי מדידה. הערות אלה (הנקראות גם סימוני מדידה) נשמרות לאחר סגירת המסמך.

תצוגת מדידה תלת-ממדית
תצוגת מדידה תלת-ממדית

מדידת אובייקטים בתלת-ממד

 1. לחצו על דגם תלת-ממד במסמך PDF כדי להפעיל אותו.
 2. לחצו על הסמל ‎3D Measurement Tool בסרגל הכלים ‎3D. ‏(אם תצוגת סרגל הכלים ‎3D הוגדרה לכלים משולבים, בחרו בכלי ‎3D Measurement Tool מהתפריט הנפתח שליד כלי Navigation).
 3. בחרו באפשרויות הרצויות באזורים Snap Enables ו- Measurement Types areas שבחלונית ‎3D Measurement Tool.
 4. לחצו לחיצה ימנית על רקע הדגם ושנו את האפשרויות בהתאם לצורך. השאירו את החלונית ‎3D Measurement Tool פתוחה.
 5. מדדו את דגם התלת-ממד:
  • כדי למדוד את המרחק בין שני מיקומים בדגם התלת-ממד, לחצו לקביעת נקודת התחלה. העבירו לאחר מכן את המצביע למיקום אחר או לקצה.

  • למדידת היקף של צורה עגולה, הזיזו את המצביע לקצה הצורה עד שמופיע עיגול, ולחצו פעם אחת.

  • כדי ליצור ולהגדיר ביאור לגבי המדידה, לחצו לחיצה ימנית על רקע האובייקט ובחרו Change Markup Label. הקלידו תווית סימון. מדדו את דגם התלת-ממד כפי שתואר לעיל. לחצו לקביעת נקודת הקצה למדידה, ולחצו פעם שלישית לקביעת מיקום המדידה ותווית המדידה.

  • כדי לשמור מדידה בתור הערה, בחרו בכלי Hand, לחצו לחיצה ימנית על המדידה, ולחצו על האפשרות Convert To Comment.

  • כדי להפסיק מדידה, לחצו לחיצה ימנית ובחרו באפשרות Cancel Measurement.

  • כדי למחוק סימון מדידה, לחצו עליו בעזרת הכלי 3D Measurement Tool ולחצו על Delete.

  הערה:

  לקבלת מידע כיצד לבצע סיבוב, זום והצמדה תוך כדי המדידה, לחצו לחיצה ימנית על הדגם ובחרו ‎3D Measurement Navigation Tips‏.  

אפשרויות Snap Enables בחלונית ‎3D Measurement Tool‏

3D Snap To Edge Endpoints 

מצמיד לכל השוליים.

3D Snap To Linear Edges 

מצמיד למקטע של קו ישר של קצה.

3D Snap To Radial Edges 

מצמיד להיקף.

3D Snap To Silhouettes

מצמיד לשוליים המדומים של חלק, כגון צד של גליל.

3D Snap To Planar Faces 

מצמיד למישור הגאומטרי, ויוצר פאה של החלק.

אפשרויות סוגי מדידה בחלונית ‎3D Measurement Tool

3D Point To Point Measurement 

מודד את המרחק בין שני מיקומים בדגם התלת-ממד. לחצו לקביעת נקודת התחלה, ולחצו במיקום אחר לקביעת נקודת סיום או קצה.

3D Perpendicular Dimension 

מודד את המרחק בין שני קצוות הנקבעים בזווית ימנית מהקצה הראשון.

3D Radial Dimension 

מודד את הרדיוס של המיקום שלוחצים עליו.

3D Angle Measurement 

מודד את הזווית בין שני קצוות.

אפשרויות יחידות וסימונים

כדי להשתמש בכלי המדידה Units ו- Markup, בחרו בכלי 3D Measurement Tool, ולאחר מכן לחצו לחיצה ימנית בתוך הדגם.

Define Model Units

בחרו לשינוי יחידות המדידה.

Enable Coordinate Display

הצגה או הסתרה של קואורדינטות מצביע העכבר בחלון Measurement Info Window.

Change Markup Label

הקלידו מלל שברצונכם להציג יחד עם המדידה, גם באזור דגם התלת-ממד וגם בחלונית Comments. (אפשרות זו אינה זמינה אם לא בוחרים באפשרות Measurement Markup.)

Disable Measurement Markup

בחרו מתי ברצונכם לבצע מדידות בדגם מבלי להוסיפן למסמך. המדידות מוצגות רק כשהמדידה הנוכחית פעילה. אם תבצעו מדידה נוספת או תשנו כלים, הסימונים ייעלמו.

Don’t Snap To 3D Content

מבטל את האפשרות להצמיד את נקודת ההכנסה ליעד אפשרי. בחרו באפשרות זו לשיפור המדידה בעבודה על דגם גדול. חזרו לאפשרות Snap To 3D Content כדי להבטיח ביצוע מדידה מדויקת באובייקטי תלת-ממד.

3D Measurement Navigation Tips

פותח תיבת דו-שיח המציגה קיצורי מקשים למספר פעולות ניווט. ניתן להשתמש בקיצורי מקשים אלה במהלך מדידה.

Preferences

פתחו את תיבת הדו-שיח Measuring (3D) Preferences.

Hide/Show Measurement Info Window

החלון Measurement Info Window מציג את ההגדרות של Units And Markup עבור הדגם. בחרו להסרת החלון מחלון הדגם.

Hide/Show Measurement Toolbar

הסרה/הצגה של חלונית הכלי 3D Measurement Tool.

העדפות מדידה

שנו את ההעדפות של 3D Measuring כדי לקבוע את אופן המדידה של נתוני תלת-ממד. אפשרויות אלה מופיעות בחלונית Measuring (3D) של תיבת הדו-שיח Preferences.

הערה:

ב-Adobe Reader , העדפות אלה חלות על מסמכי PDF שמופעלת בהם אפשרות להוספת הערות.

Use Scales And Units From Model (When Present)‎‏

הצגת מדידות על בסיס יחידות הדגם, אם הן קיימות, שנוצרו מדגם התלת-ממד המקורי. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי לציין את יחידות המדידה באופן ידני. ניתן לשנות הגדרה זו בחלונית הכלי 3D Measurement Tool.

Use Default Display Unit

שימוש ביחידות מדידה שציינתם כאן במקום ביחידות המדידה בדגם התלת-ממד.

Significant Digits To Display

מציין את המספר המרבי של ספרות במספר של המדידה.

3D Measuring Line Color

ציון צבע הקו שמופיע כשלוחצים או גוררים כדי למדוד עצם.

Measure Feedback Size

קובע את גודל המלל לתצוגת המדידה.

Angular Measurements Shown In

מציין יחידות כמעלות או ברדיאנים.

Circular Measurements Shown As

קובע אם ההיקף או הרדיוס יימדדו בחלקים עגולים.

Show Circle For Radial Measurements

מציג את ההיקף המשויך למדידה רדיאלית.

3D Snap Settings

מפעיל הצמדה ומציין אם ההצמדה תתבצע לנקודות, לקשתות, לקצוות, לקצוות מוצללים או לפאות. ערך Sensitivity מציין את מידת הקרבה הדרושה בין המצביע לפריט שמתבצעת אליו הצמדה. בתיבה Snap Hint Color, ציינו את הצבע של קו ההצמדה שמופיע בשעת החזקת המצביע מעל עצם תלת-ממדי.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון