סקירת הכלי Reading Order

הכלי Reading Order מספק את הדרך הקלה והמהירה ביותר לתיקון בעיות של סדר קריאה ותיוג בסיסי. בעת בחירה בכלי, נפתחת תיבת דו-שיח שמאפשרת לכם לראות הדגשות כיסוי שמציגות את סדר תוכן העמוד. כל אחד מהאזורים המסומנים ממוספר ומסומן בריבועים אפורים או צבעוניים; המספר מציין את מיקום האזור בסדר הקריאה של העמוד. לאחר בדיקת סדר הקריאה של העמוד, ניתן לתקן בעיות תיוג עדינות יותר בהתאם לצורך.

הכלי Reading Order מיועד לתיקון מסמכי PDF שתויגו באמצעות Acrobat, ולא עבור תיקון מסמכי PDF שתויגו במהלך המרה מיישום מקורי. אם הדבר האפשרי, חזרו לקובץ המקור והוסיפו תכונות נגישות ביישום שבו נוצר הקובץ במקור. תיקון קובץ המקור מבטיח שלא יהיה צורך לחזור ולתקן חזרות על מסמך PDF זה בעתיד ב- Acrobat.

באפשרותכם להשתמש בכלי Reading Order כדי לבצע את משימות הנגישות הבאות:

 • בדיקה חזותית ותיקון סדר הקריאה של תוכן העמוד

 • תיוג שדות טופס ניתנים למילוי והתוויות שלהם

 • הוספת מלל חלופי לאיורים ותיאורים לשדות טופס

 • תיקון תיוג של טבלאות פשוטות, והכנת טבלאות מורכבות לטיפול מתקדם בעץ המבנה הלוגי

 • הסרת תוכן שאינו חיוני, כגון גבולות עמוד קישוטיים, מעץ המבנה הלוגי

השתמשו בחלונית Tags כדי לבצע משימות מתקדמות של סדר קריאה ותיוג, כגון תיקון טבלאות מורכבות, הסרת תגים מיושנים והוספת מלל חלופי לקישורים. לקבלת מידע נוסף, ראו עריכת תגים בחלונית Tags.

עצות לשימוש בכלי Reading Order

 • שמרו את המסמך (או עותק שלו) לפני השימוש בכלי Reading Order. לא ניתן להשתמש בפקודה Undo לביטול שינויים שבוצעו על-ידי כלי זה, כך שחזרה למסמך שנשמר היא הדרך היחידה לבטל שינויים כאלה.
 • בחרו View ‏> Page Display ‏> Single Page View, בעת השימוש בכלי Reading Order. בעת לחיצה על הלחצן Clear Page Structure,‏ Acrobat מוחק תגים מכל העמודים הגלויים, אפילו עמודים גלויים באופן חלקי.

בחירת הכלי Reading Order

 • בחרו Tools ‏> Accessibility ולאחר מכן בחרו Reading Order בחלונית הימנית. תיבת הדוח-שיח של הכלי Reading Order תוצג.
הכלי Touch Up Reading Order

אפשרויות Reading Order

ניתן לבחור אפשרויות Reading Order options מתיבת הדו-שיח, מהתפריט הנפתח שמוצג בלחיצה ימנית על אזור מסומן או מתפריט האפשרויות בחלונית Order. הכלי Reading Order כולל את האפשרויות הבאות:

לחצו כאן כדי לקבל מידע על כל האפשרויות

Text/Paragraph

תיוג הבחירה כמלל.

Figure

תיוג הבחירה כאיור. מלל שכלול בתג איור מוגדר כחלק מהתמונה וקוראי מסך אינם קוראים אותו.

Form Field

תיוג הבחירה כשדה טופס.

Figure/Caption

תיוג איור וכיתוב שנבחרו כתג בודד. מלל שנכלל בתג מוגדר ככיתוב. אפשרות זו שימושית לתיוג תמונות וכיתובים ולמניעת הוספה שגויה של מלל כיתוב לגושי מלל שסמוכים אליו. ייתכן שיידרש מלל חלופי לאיורים.

Heading 1, Heading 2, Heading 3‏, Heading 4‏, Heading 5‏, Heading 6‏

תיוג הבחירה כתג כותרת מהרמה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית או השישית. ניתן להמיר תגי כותרת לסימניות כדי לסייע למשתמשים לנווט במסמך.

Table

תיוג הבחירה כטבלה לאחר ניתוח הבחירה לקביעת מיקום הכותרות, העמודות והשורות.

Cell

תיוג הבחירה כתא בטבלה או בכותרת טבלה. השתמשו באפשרות זו למיזוג תאים שפוצלו בטעות.

Formula

תיוג הבחירה כנוסחה. מכיוון שתוכנות דיבור עלולות לטפל בתגי נוסחה באופן שונה ממלל רגיל, ייתכן שתרצו להוסיף תיאור בעזרת מלל חלופי.

Note

תיוג הבחירה כהערה.

Reference

תיוג הבחירה כהפניה.

Background/Artifact

תיוג הבחירה כרכיב רקע או תמונה והסרת הפריט מעץ התגים. כך הרכיב לא מופיע במסמך שהוזרם מחדש וקוראי מסך אינם קוראים אותו.

Table Editor

ניתוח אוטומטי של תאי הטבלה שנבחרה והחלת התגים המתאימים. הטבלה מוכרחה להיות מתויגת כטבלה לפני שתוכלו להשתמש בפקודה Table Editor בה.

Show Page Content Groups

הצגת רכיבי תוכן כאזורים מסומנים הכוללים מספרים שמציינים את סדר הקריאה. ציינו את צבע הסימון בלחיצה על דוגמית הצבע.

Show Table Cells

סימון התוכן של תאי טבלה בודדים. ציינו את צבע הסימון בלחיצה על דוגמית הצבע.

Display Like Elements In A Single Block

ריבועים סמוכים שמתויגים בתגים זהים מצומצמים לריבוע יחיד, גדול יותר שמתויג בסוג התג המשותף המקיף את הריבוע המקורי.

Show Tables And Figures

סימון כל אחד מהטבלאות והאיורים בתיבה עם סימן X. התיבה גם מציינת אם הרכיב כולל מלל חלופי. ציינו את צבע התיבה בלחיצה על דוגמית הצבע.

Clear Page Structure

הסרת מבנה התיוג מהעמוד. השתמשו באפשרות זו כדי להתחיל מחדש וליצור מבנה חדש אם המבנה הקיים כולל בעיות רבות מדי.

Show Order Panel

פתיחת הכרטיסייה Order עבור סידור מחדש של תוכן מסומן.

Edit Alternate Text

זמין בתפריט המוצג בלחיצה ימנית על איור מסומן. מאפשר למשתמש להוסיף או לערוך תיאור מילולי של מאפייני האיור, שקורא מסך או טכנולוגיית עזר אחרת קוראים אותו.

Edit Form Field Text

זמין בתפריט המוצג בלחיצה ימנית על שדה טופס. מאפשר למשתמש להוסיף או לערוך תיאור מילולי לשדה טופס שקורא המסך או טכנולוגיית עזר אחרת יקראו.

Edit Table Summary

זמין בתפריט המוצג בלחיצה ימנית על טבלה מסומנת. מאפשר למשתמש להוסיף או לערוך תיאור מילולי של מאפייני הטבלה, שקורא מסך או טכנלוגיית עזר אחרת קוראים אותו.

בדיקה ותיקון של סדר קריאה (Acrobat Pro)

באפשרותכם לבדוק במהירות את סדר הקריאה של מסמכי PDF מתויגים באמצעות הכלי Reading Order. ניתן גם להשתמש בכלי זה להוספת מלל חלופי לתמונות ולתיקון סוגים רבים של בעיות תיוג שמוצגות בדוח שנוצר על-ידי Acrobat בשעת הוספת תגים למסמך PDF.

בעיות של סדר קריאה ברורות מאליהן בעת השימוש בכלי Reading Order. כל סעיף בתוכן הרציף בעמוד מופיע כאזור מסומן נפרד, שממוספר בהתאם למיקומו בסדר הקריאה. בתוך כל אזור,המללמסודר משמאל לימין ומלמעלה למטה. (באפשרותכם לשנות סדר זה בהעדפות Touch Up.) אם אזור מסומן בודד כולל שני טורי מלל או מלל שאינו זורם כרגיל, פצלו את האזור לחלקים שניתן לסדר מחדש. מכיוון שהאזורים המסומנים הם מלבניים, ייתכן שהם יחפפו זה לזה, במיוחד אם תוכן העמוד שלהם הוא בעל צורה יוצאת דופן. בעיה בסדר הקריאה תצוין רק אם יש חפיפה של תוכן עמוד או אם התוכן נכלל בשני אזורים מסומנים. תוכן העמוד צריך להשתייך לאזור מסומן אחד בלבד.

ניתן לשנות את סדר הקריאה של האזורים המסומנים באמצעות הזזת פריט בחלונית Order או גרירתו בעמוד שמוצג בחלון המסמך. סידור מחדש של האזורים המסומנים בעמוד מאפשר לקבוע שכיתוב של איור ייקרא בנקודה המסוימת שמפנה אליו במלל. שינוי הסדר של אזור מסומן משנה ביעילות את סדר הקריאה של אותו פריט מבלי לשנות את המראה בפועל של מסמך PDF.

בדיקת סדר קריאה בעזרת הכלי Reading Order

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לבדיקת סדר הקריאה באמצעות הכלי

 1. בחרו את הכלי Reading Order בחלונית הימנית.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, בחרו Show Page Content Groups ולחצו על Page Content Order.

  הערה:

  אם לא מוצגים אזורים מסומנים בחלון המסמך, המסמך אינו כולל תגים.

 3. אם תרצו, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לציון צבע סימון, לחצו על דוגמית הצבע ולאחר מכן לחצו על הצבע הרצוי.

  • כדי לסמן טבלאות ואיורים, וכדי להציג מלל חלופי עבור איורים, בחרו Show Tables And Figures.

 4. בדקו את סדר הקריאה של המלל בכל אחד מהאזורים המסומנים.

  הערה:

  התקרבות עשויה להקל על ביצוע פעולה זו.

 5. בדקו את הסדר הממוספר של כל האזורים המסומנים. אם אזורים רציפים וממוספרים אינם מופיעים בזה אחר זה, סדרו אותם מחדש בחלונית Order.
 6. לחצו על Show Order Panel ובחרו כל הזנת תוכן (בסוגריים מרובעים [ ]) בחלונית Order כדי להדגיש את אזור התוכן בחלון המסמך. השתמשו בשיטה זו לאיתור אזורים ממוספרים שאינכם מצליחים לראות או למצוא בעמוד.

שינוי סדר הקריאה בחלונית Order

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לשינוי סדר הקריאה בחלונית Order

 1. בחר את הכלי Reading Order בחלונית הימנית.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, לחצו על Show Order Panel.

 3. נווטו בחלונית Order כדי להציג רשימה של אזורים מסומנים שמופיעים בחלון המסמך.
 4. בחלונית Order, גררו את התג של אזור מסומן למיקום הרצוי. במהלך הגרירה מוצג קו המציין מיקומים אפשריים. לאחר גרירת הפריט למיקום חדש, האזורים המסומנים ממוספרים מחדש להצגת סדר הקריאה החדש. ניתן לבחור ולהזיז אזורים סמוכים אחדים.

שינוי סדר הקריאה באמצעות גרירה בעמוד

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לשינוי סדר הקריאה על-ידי גרירה בעמוד

 1. בחרו את הכלי Reading Order.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, בחרו Show Page Content Groups ולחצו על Page Content Order.

 3. הציבו את הסמן בחלון המסמך מעל המספר של האזור המסומן שברצונכם להזיז. לאחר מכן, גררו אותו למיקום שבו ברצונכם שיקראו אותו. מצביע הכנסת המלל מציג את מיקומי היעד במלל.

  בעת שחרור האזור המסומן, המיקום של מצביע הכנסת המלל הופך לקו הפרדה. האזור המסומן התחתון מפוצל לשני אזורים מסומנים חדשים. כל האזורים המסומנים ימוספרו מחדש כדי להציג את סדר הקריאה החדש.

עריכת תגים בעזרת הכלי Reading Order‏ (Acrobat Pro)

באפשרותכם להשתמש בכלי Reading Order כדי ליצור תגים במסמכי PDF לא מתויגים או כדי להוסיף תגים חדשים למבנה קיים. עם זאת, תיוג ידני זה אינו מספק את אותה רמה של פירוט למבנה התיוג כשל הפקודה Add Tags To Document, כגון פסקאות, רשימות עם תבליטים ורשימות ממוספרות, מעברי שורה ומקפים. לפני ניקוי המבנה הקיים, ודאו שתיוג ידני הוא האפשרות היחידה.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לתיוג אזור

 1. באמצעות הכלי Reading Order, גררו מתוך חלונית המסמך כדי לבחור אזור בעמוד שמכיל סוג תוכן אחד (לדוגמה, קטע מלל).

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת תוכן עמוד נוסף לבחירה הנוכחית, הקישו Shift תוך כדי גרירה.

  • להסרת תוכן עמוד מהבחירה הנוכחית, הקישו Ctrl וגררו.

 3. לחצו על הלחצן המתאים בתיבת הדו-שיח Reading Order כדי לציין את סוג התג.

שינוי תג של אזור

אם Acrobat מתייגת רכיב עמוד באופן שגוי, ניתן לשנות את סוג התג של האזור המסומן.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לשינוי התיוג עבור אזור

 1. בחר את הכלי Reading Order בחלונית הימנית.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, בחרו Show Page Content Groups ולחצו על Page Content Order.

 3. לבחירת אזור מסומן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו כדי לבחור בו.

  • לחצו על מספר האזור המסומן.

 4. לחצו על הלחצן של סוג התג שברצונכם לשייך לאזור המסומן.

שינויים בתגית הביטול או החזרה על פעולה נעשים באמצעות הכלי Reading Order

לחצו כאן כדי לראות את השלבים לביטול פעולה או חזרה על פעולת השינויים בסדר הקריאה

הערה:

ביטול פעולת השינויים בסדר הקריאה או החזרה על פעולה זו נתמכים בכל התגיות, למעט התגיות הבאות:

 • Table, ‏Table Editor, ותגיות קשורות.
 • יצירת תגיות ושינויים בתגיות המבוצעים באמצעות Drag and Select בכלי Reading Order.

ב-Acrobat, כדי לבטל את השינויים בסדר הקריאה לחצו על Edit ‏> Undo Edit. כדי לחזור על השינויים לחצו על Edit > ‏Redo Edit

ביטול פעולה או חזרה על פעולת שינויים בסדר הקריאה

הוספה או הסרה של תוכן מאזור מתויג

הכלי Reading Order מציג תמיד כמה שפחות אזורים מסומנים. אם התוכן באזור המסומן אינו זורם כראוי, ייתכן שיהיה עליכם לפצל את האזור כדי לסדר אותו מחדש. אזורים מסומנים עלולים לכלול גם תוכן עמוד שממוקם לידם אך אינו קשור אליהם או דורש תג מסוג אחר. ייתכן שתוכן העמוד ינותק מהרכיבים שקשורים אליו, במיוחד אם התוכן אינו מתאים לצורה מלבנית. השתמשו בכלי Reading Order כדי להוסיף או להסיר תוכן מאזור, או כדי לפצל אזור כדי לסדר מחדש את התוכן.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים להוספה או להסרה של תוכן מאזור מתויג

 1. בחרו את הכלי Reading Order.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, בחרו Show Page Content Groups ולחצו על Page Content Order.

 3. בחלון המסמך, בחרו אזור מסומן.
 4. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת תוכן לבחירה הנוכחית, הקישו Shift תוך כדי לחיצה על התוכן שברצונכם להוסיף. המצביע משתנה וכולל סימן פלוס (+).

  • להסרת תוכן מהבחירה הנוכחית, הקישו Ctrl תוך כדי לחיצה על התוכן שברצונכם להסיר. המצביע משתנה וכולל סימן מינוס (-).

 5. לחצו על הלחצן של סוג התג שברצונכם לשייך לאזור המסומן.

פיצול אזור לשני אזורים

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לפיצול אזור לשני אזורים

 1. בחרו את הכלי Reading Order.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, בחרו Show Page Content Groups ולחצו על Page Content Order.

 3. בחלון המסמך, גררו לבחירת חלק קטן מהתוכן, קרוב לגבול של האזור הראשון שברצונכם ליצור.
 4. לחצו על הלחצן Background/Artifact בתיבת הדו-שיח. האזור המסומן מתפצל לשני אזורים, הממוספרים מימין לשמאל.

 5. כדי לתקן את סדר הקריאה, לחצו על Show Order Panel וגררו את האזור המסומן החדש למיקום המתאים בחלונית Order.
 6. גררו כדי לבחור את אזור התוכן הראשון שיצרתם, כולל ה- Background/Artifact. לאחר מכן, הגדירו את התג על-ידי לחיצה אל לחצן בתיבת הדו-שיח Reading Order.

החלת תג כותרת

כדי לסייע לקוראים לנווט במסמך ולמצוא את המידע הדרוש להם, ודאו שהכותרות מתויגות ברמה הנכונה המציינת את ההיררכיה שלהן בתוכן.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים להחלת תג כותרת

 1. בחרו את הכלי Reading Order ובחרו את מלל הכותרת ב- PDF.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, לחצו על הלחצן המתאים לתג הכותרת המתאים (לדוגמה, Heading 1‏, Heading 2).

  הערה:

  לאחר החלת תגי כותרת, ניתן להמיר את הכותרות לסימניות כדי לשפר את הניווט. למידע נוסף, ראו הוספת סימניות מתויגות.

הסרת רכיבי עמוד ממבנה תגים

בשעת תיוג מסמך PDF,‏ Acrobat אינה מבדילה תמיד בין איורים בעלי משמעות לרכיבי עמוד קישוטיים. פריטים שמשפרים את מראה העמוד, כמו גבולות, קווים ורכיבי רקע קישוטיים, עלולים לגרום לעומס יתר בפריסת העמוד ויש להסירם. לכן, Acrobat עלולה לתייג באופן שגוי לכלוכים או רכיבי עמוד כתגי איור. ניתן להסיר לכלוכים ורכיבי עמוד לא נחוצים ממבנה התגים באמצעות הגדרתם מחדש כתגי Background/Artifact או באמצעות מחיקת התגים שלהם. אם תמונה מתויגת במסמך אינה כוללת מידע שימושי למשתמש, ניתן להסיר אותה ממבנה התיוג כך שהיא לא תוקרא בקול רם ולא תוזרם מחדש.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים להסרת רכיבי עמוד ממבנה תגים

 1. בחרו את הכלי Reading Order.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, בחרו Show Page Content Groups ולחצו על Page Content Order. לאחר מכן, בחרו Show Tables And Figures.

 3. הסירו את רכיב העמוד באמצעות אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלון המסמך, בחרו את רכיב העמוד ולאחר מכן לחצו על Background/Artifact בתיבת הדו-שיח.

  • בחלונית Order, בחרו ברכיב העמוד ולחצו על Delete.

עריכת תגים לאיורים ולטבלאות (Acrobat Pro)

באפשרותכם להשתמש בכלי Reading Order כדי להוסיף ולערוך תגים ומלל חלופי עבור איורים וטבלאות.

החלת תג איור

באפשרותכם לבחור רכיב ולהגדיר אותו כאיור באמצעות הכלי Reading Order. לאחר הגדרת הרכיב כאיור, ניתן להוסיף מלל חלופי לתיאור האיור.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים להחלת תג איור

 1. באמצעות הכלי Reading Order, בחרו את האיור.

 2. בתיבת הדו-שיח Reading Order, לחצו על Figure.

 3. בחלון המסמך, לחצו לחיצה ימנית על האזור ובחרו Edit Alternate Text.

 4. הזינו מלל חלופי ולחצו על OK.

בדיקה ותיקון של תגי איור

באפשרותכם להשתמש בכלי Reading Order כדי לזהות ולתקן תוצאות תיוג עבור איורים. קבעו אם איורים יכללו מלל חלופי או אם הם זקוקים למלל חלופי שדרוש כדי שניתן יהיה לקרוא אותם כהלכה בעזרת טכנולוגיית עזר. באופן אידיאלי, תגי איורים צריכים לזהות תוכן תמונה החיוני להבנת המסמך, כגון תרשימים או תמונות שמיועדות להמחשה. אם רכיבי רקע/לכלוכים שאינם מיועדים להקראה מתויגים כאיורים, הגדירו אותם מחדש כרקע/לכלוכים.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לבדיקה ולתיקון של תגי איור

 1. בחרו את הכלי Reading Order ולאחר מכן לחצו על Show Tables And Figures בתיבת הדו-שיח.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • אם איור לא תויג כאיור, בחרו את אזור התוכן הרצוי ולאחר מכן לחצו על Figure או על Figure/Caption בתיבת הדו-שיח.

  • להסרת מלל ששולב באופן שגוי באיור, גררו כדי לבחור את המלל ולחצו על הלחצן Text/Paragraph בתיבת הדו-שיח.

  • כדי לכלול כיתוב שמקובץ לאיור, בחרו באיור ובכיתוב ולחצו על לחצן Figure/Caption בתיבת הדו-שיח.

בדיקה והוספה של מלל חלופי לאיורים

כדי שקוראי מסך יתארו רכיבים גרפיים שממחישים רעיונות חשובים במסמך, יש לספק תיאור מתאים באמצעות מלל חלופי. איורים אינם מזוהים או נקראים על-ידי קוראי מסך, אלא אם כן מוסיפים מלל חלופי למאפייני התג שלהם. בשעת החלת מלל חלופי על רכיבי מלל, רק התיאור, ולא המלל עצמו, ייקרא.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לבדיקה ולהוספה של מלל חלופי לאיורים

 1. בחרו את הכלי Reading Order.

 2. בחרו Show Tables And Figures בתיבת הדו-שיח.
 3. לחצו לחיצה ימנית על האיור ובחרו Edit Alternate Text מהתפריט הנפתח.

 4. בתיבת הדו-שיח Edit Alternate Text, הקלידו תיאור חדש (או ערוך תיאור קיים) ולאחר מכן לחצו על OK.

עריכת תגי טבלה ותיוג טבלאות לא מזוהות

טבלאות יוצרות אתגר מיוחד לקוראי מסך, מכיוון שהן מציגות נתונים מילוליים או מספריים בצורה נוחה לקריאה חזותית. התוכן בתאי הטבלה עשוי להיות מורכב ולכלול רשימות, פסקאות, שדות טופס או טבלה אחרת.

לתוצאות הטובות ביותר בשעת תיוג טבלאות, השתמשו ביישום ששימש ליצירת הקובץ במקור להוספת תגים בשעת יצירת PDF. אם PDF אינו מתויג, באפשרותכם להוסיף תגים באמצעות הפקודה Add Tags To Document. פקודה זו מאפשרת לזהות את רוב הטבלאות כראוי; אך הפקודה עלולה שלא לזהות טבלה שאינה כוללת גבולות, כותרות, עמודות ושורות ברורים. השתמשו בכלי  Reading Order כדי לקבוע אם הטבלה זוהתה כהלכה וכדי לתקן בעיות זיהוי. להוספת עיצוב מיוחד לטבלאות ולתאי טבלה, השתמשו בחלונית Tags.

באפשרותכם להשתמש ב- Table Editor כדי לנתח באופן אוטומטי טבלה לרכיביה ולהחיל את התגים המתאימים, אבל ייתכן שעדיין יהיה עליכם לבדוק ולתקן חלק מתגים אלה באופן ידני. הצגת תגי טבלה מאפשרת לקבוע אם העמודות, השורות והתאים זוהו כהלכה. טבלאות ללא גבולות וסרגלים ברורים מתויגות לעתים קרובות באופן שגוי, או כוללות רכיבי עמוד סמוכים. ניתן לתקן טבלאות שלא תויגו כראוי באמצעות בחירתן והגדרתן מחדש; ניתן לפצל תאים משולבים באמצעות יצירת תג לכל אחד מהתאים.

לתיקון בעיות תיוג מורכבות בטבלאות, לרוב יש להשתמש בחלונית Tags.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים לעריכת תגי טבלה ולתיוג טבלאות לא מזוהות

 1. בחרו את הכלי Reading Order ולחצו על Show Tables And Figures.

 2. אם הטבלה לא מסומנת בבירור בתווית בחלון המסמך, גררו כדי לבחור את כל הטבלה ולאחר מכן לחצו על Table בתיבת הדו-שיח.

 3. לחצו על Show Table Cells כדי לוודא שכל התאים בטבלה הוגדרו כרכיבים נפרדים.

 4. אם תאי הטבלה אינם מוצגים כרכיבים נפרדים, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם תא אחד או יותר ממוזגים, השתמשו בכלי Reading Order כדי לבחור את האזור בתוך תא יחיד ולאחר מכן לחצו על Cell בתיבת הדו-שיח. חזרו על הפעולה לכל תא ממוזג.

  • אם תאים אינם מסומנים, ייתכן שהטבלה אינה משתמשת בעיצוב טבלה רגיל. צרו את הטבלה מחדש ביישום ששימש ליצירתה במקור.

 5. אם הטבלה כוללת תאים שאמורים להתפרש על פני שתי עמודות או יותר, קבעו תכונות ColSpan ו-RowSpan לשורות אלה במבנה התגים

הסרה או החלפה של תגי מבנה של מסמך (Acrobat Pro)

אם הוספת תגים ל- PDF ב- Adobe Acrobat גורמת למבנה תגים מורכב יתר על המידה או בעייתי מדי לתיקון, באפשרותכם להשתמש בכלי Reading Order כדי להסיר או להחליף את המבנה הנוכחי. אם המסמך כולל בעיקר מלל, ניתן לבחור עמוד ולאחר מכן להסיר כותרות, טבלאות ורכיבים אחרים, ליצירת מבנה תיוג נקי ופשוט יותר.

Acrobat יכולה לתייג מחדש מסמך שכבר תויג לאחר שמסירים את כל התגים הקיימים מהעץ.

הסרת כל התגים ממסמך PDF

לחצו כאן כדי להציג את השלבים להסרת כל התגים מ- PDF

 1. פתחו את החלונית ‎Tags (‏View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panels‏ > Tags) ובחרו את תג הבסיס (העליון), Tags.

 2. בחלונית Tags, בחרו Delete Tag מתפריט האפשרויות.

החלפת מבנה התגים הקיים

תהליך זה יעיל במיוחד בעמודים שכוללים טור בודד של מלל. אם העמוד כולל מספר עמודות, יש לבחור ולתייג כל עמודה בנפרד.

לחצו כאן כדי להציג את השלבים להחלפת מבנה התגים הקיים

 1. בחר את הכלי
 2. בחלון המסמך, גררו לבחירת העמוד כולו. הבחירה כוללת רכיבי מלל ורכיבים שאינם מלל.
 3. הקישו על Ctrl וגררו בו-זמנית מסביב לרכיבי עמוד שאינם מלל, כגון איורים וכתוביות, כדי לבטל את הבחירה בהם עד שרק המלל ייבחר בעמוד. לחצו על Text/Paragraph בתיבת הדו-שיח Reading Order.

 4. בחלון המסמך, בחרו רכיב עמוד שאינו מלל, כגון איור וכיתוב, ולחצו על הלחצן המתאים בתיבת הדו-שיח כדי לתייג אותו. חזרו על הפעולה עד לתיוג כל תוכן העמוד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת