הגדרת תצוגות תלת-ממד במסמכי PDF

תצוגת ברירת המחדל של דגם תלת-ממד מאפשרת לחזור במהירות לנקודת ההתחלה בכל עת במהלך אינטראקציה עם הדגם. תצוגת ברירת המחדל שונה מתצוגה מקדימה, הקובעת כיצד ייראה דגם תלת-ממד כשהוא אינו מופעל. רשימה של כל התצוגות הזמינות עבור דגם התלת-ממד מופיעה בתפריט Views שבסרגל הכלים ‎3D ובחלונית View של ה- Model Tree.‏

ניתן גם ליצור ב- Acrobat תצוגות נוספות לדגם התלת-ממד, שמאפשרות לנווט בתוכן התלת-ממד במהירות ובחופשיות (כגון למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, פנימה, החוצה, מנופח או מורכב). התצוגה יכולה לכלול הגדרות חתך רוחב ושקיפות, תאורה, מיקום מצלמה, מצב רינדור והמצב של Model Tree. תצוגות מותאמות אישית יכולות לכלול מאפייני מצלמה מדויקים.

ניתן לקשר תצוגות לסימניות בחלונית Bookmarks, או להשתמש בפעולה Go To 3D View כדי לקשר תצוגות ללחצנים ולקישורים שיצרתם בעמוד.

תצוגת ברירת מחדל

כאשר יוצרים PDF מדגם תלת-ממד או מוסיפים קובץ תלת-ממד ל- PDF קיים, Acrobat יוצר תצוגת ברירת מחדל ראשונית. תצוגת ברירת המחדל נוצרת מבלי להתייחס להיווצרותן של תצוגות ברירת מחדל נוספות או לתצוגות שקיימות בקובץ תלת-הממד.

תצוגת ברירת המחדל שנוצרת כוללת את המאפיינים הבאים:

 • נעשה שימוש בהטלה עם פרספקטיבה.

 • נקודת המבט ממוקמת במרחק מהאובייקט, באופן שבו כל הצמתים הנראים ימלאו את מרבית שדה הראייה.

 • כיוון ההיסט יהיה לרוב לאורך הערכים השליליים בציר X, עם היסט קטן יחסית לאורך הערכים השלילייים בציר Y והיסט קטן ממנו בערכים החיוביים בציר Z.

 • המצלמה פונה למרכז הצמתים הנראים, מכוונת כך שציר Z אנכי והכיוון כלפי מעלה חיובי בביאור המוצג.

קבעו את צבע הרקע, את מצב הרינדור ואת התאורה עבור תצוגת ברירת המחדל על-ידי סימון התיבה Show Advanced Options בתיבת הדו-שיח Insert 3D, בחירה בכרטיסייה ‏3D‏‎ וביצוע התאמה של הפרמטרים המוצגים.

יצירת תצוגה מותאמת אישית

 1. לחצו על דגם התלת-ממד באמצעות הכלי Hand כדי להפעילו.
 2. השתמשו בכלים Rotate‏, Pan ו- Zoom בסרגל הכלים ‎3D‏ לשינוי התצוגה.
 3. בתיבת הדו-שיח View Properties, בחרו בהגדרות התצוגה שאותן יש לכלול בתצוגה.

  מאפיינים שלא נבחרו ישתמשו בהגדרות שהוצגו לאחרונה. לדוגמה, אם לא בוחרים באפשרות Background Color, צבע הרקע של התצוגה נשאר כמו הרקע שהוצג לאחרונה.

  התצוגה מופיעה בתור NewView בחלונית View ב- Model Tree. בחרו בתצוגה כדי לשנות את שמה.

הצגת תצוגה

 1. השתמשו בשיטות הבאות לשינוי התצוגה, בהתאם לצורך:
  • בסרגל הכלים ‎3D‏, בחרו תצוגה מהתפריט הנפתח Views.

  • ב- Model Tree, לחצו על שם התצוגה.

  • לחצו על הסמל Default View .

שינוי תצוגת ברירת המחדל

 1. בחלונית View ב- Model Tree, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו תצוגה ובחרו Set As Default View מתפריט Options.

  • לחצו לחיצה ימנית ובחרו Set As Default View.

הערה:

כדי ליצור תצוגה חדשה, בחרו Views‏ > Manage Views בסרגל הכלים ‎3D‎‏ או בתפריט ההקשר. בתיבת הדו-שיח Manage Views שתוצג בעקבות הבחירה, לחצו על הלחצן New View.

שנו את הפוסטר כך שיתאים לתצוגת ברירת המחדל.

 1. בעזרת הכלי Select Object‏ (Tools‏ > Rich Media‏ > Select Object), לחצו פעמיים על דגם התלת-ממד.

 2. בתיבת הדו-שיח Edit 3D, לחצו על כרטיסיית ההגדרות Launch.
 3. תחת אזור Poster Image, בחרו באפשרות Retrieve poster from default view.
 4. לחצו על OK ושמרו את ה- PDF.

הוספת תצוגת תלת-ממד לסימנייה או לקישור

תהליך זה דורש דגם תלת-ממד עם תצוגה מוגדרת אחת או יותר, אותן ניתן ליצור. ניתן לשייך את התצוגה לסימנייה או לקישור קיימים, או ליצור סימנייה חדשה למטרה זו.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת סימנייה חדשה, לחצו על New Bookmark  בראש החלונית Bookmarks, והקלידו שם חדש לסימנייה. לאחר מכן, לחצו לחיצה ימנית ובחרו Properties.

  • כדי ליצור קישור חדש, בחרו Tools ‏> Edit PDF‏ > Link ‏> Add or Edit Link וגררו ליצירת מלבן קישור בכל מקום בעמוד. לאחר מכן, תחת Link Action, בתיבת הדו-שיח Create Link, בחרו באפשרות Custom Link ולחצו על Next.

  • לקישור תצוגה לסימנייה או לקישור קיימים, לחצו לחיצה ימנית על הסימנייה או הקישור ובחרו Properties.

 2. בתיבת הדו-שיח Properties, לחצו על הכרטיסייה Actions.
 3. בתפריט Select Action, בחרו באפשרות Go To A 3D/Multimedia View, ולאחר מכן לחצו על Add.
 4. בתיבת הדו-שיח Select A 3D View, בחרו בביאור התלת-ממדי של דגם התלת-ממד מהרשימה משמאל, ולאחר מכן בחרו אפשרות תצוגה מימין:

  Current View

  התאמת מאפייני סיבוב וזום בתלת-ממד הפעילים במסמך שלכם בעת יצירת הקישור או הסימנייה, בין אם תצוגה זו מוצגת או לא מוצגת ב- Model Tree כתצוגה מוגדרת.

  First View

  שינוי לתצוגה המופיעה בראש הרשימה ב- Model Tree.

  Last View

  שינוי להגדרת התצוגה המופיעה בתחתית הרשימה ב- Model Tree.

  Previous View

  מעבר למקום גבוה יותר ברשימת התצוגות המוגדרות ב- Model Tree, תצוגה אחר תצוגה.

  Next View

  מעבר למקום נמוך יותר ברשימת התצוגות המוגדרות ב- Model Tree, תצוגה אחר תצוגה.

  Named View

  שינוי התצוגה לתצוגה המוגדרת שנבחרה ברשימה שמופיעה מתחת לאפשרות זו.

 5. (אופציונלי) כדי לגרום לסימנייה או לקישור לדלג לעמוד ולתצוגת עמוד מסוימים, בחרו באפשרות Go To A Page View בתפריט Selection Action, ולחצו על Add. לאחר מכן השתמשו בסרגלי הגלילה ובכלי הזום כדי להתאים את תצוגת העמוד לפני שתלחצו על הלחצן Set Link. כשתסיימו, לחצו על Close בתיבת הדו-שיח Properties.

מחיקת תצוגת תלת-ממד

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בסרגל הכלים ‎3D, פתחו את התפריט המוקפץ Views ובחרו באפשרות Manage Views. בחרו בתצוגות שברצונכם להסיר, ולחצו על Delete View.

  • בחלונית View שבחלונית Model Tree, בחרו בתצוגות שברצונכם להסיר. מתוך החלונית View, לחצו על לחצן Delete  או לחצו על לחצן Options ובחרו באפשרות Delete View.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון