תיקון בעיות הזרמה מחדש בחלונית Content

השתמשו בחלונית Content כדי לתקן בעיות הזרמה מחדש ב- PDF שלא ניתן לתקן באמצעות הכלי Reading Order. מכיוון שעריכת עצמי תוכן עלולה לגרום נזק למסמך PDF, ודאו שאתם מבינים את המבנה של מסמכי PDF לפני שתבצעו שינויים כלשהם. לקבלת מידע מקיף אודות מבנה PDF, עיינו ב- PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7, בדף ‏PDF reference (אנגלית בלבד) של אתר האינטרנט של Adobe.

החלונית Content מספקת תצוגה היררכית של העצמים שמרכיבים מסמך PDF, כולל עצם ה- PDF עצמו. כל מסמך כולל עמוד אחד או יותר, ערכת ביאורים (כגון הערות וקישורים), ואת עצמי התוכן של העמוד. עצמי התוכן כוללים מכלים, מלל, נתיבים ותמונות. העצמים מוצגים לפי סדר הופעתם בעמוד, בדומה לתגים בעץ המבנה הלוגי. עם זאת, אין צורך בתגים כדי להציג או לשנות את מבנה העצמים במסמכי PDF.

 1. בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panels‏ > Content.
 2. הרחיבו את שם המסמך כדי להציג עמודים ועצמים.
 3. הזיזו מכל או עצם באמצעות בחירתו וביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו אותו למיקום הרצוי.

  • בחרו בפקודה Cut מתפריט האפשרויות, בחרו בתג שמעל למיקום שבו ברצונכם להדביק את התג שנגזר, ולאחר מכן בחרו בפקודה Paste מתפריט האפשרויות.

  הערה:

  לא ניתן להדביק מכלים ישירות לרכיבי עמוד. להעברת מכל לעמוד אחר, חתכו את המכל שברצונכם להעביר. לאחר מכן בחרו מכל בעמוד שברצונכם להעביר אליו את המכל ובחרו באפשרות Paste מתפריט האפשרויות. לאחר מכן, גררו את המכל רמה אחת החוצה למיקום הרצוי.  

אפשרויות בחלונית Content

בחלונית Content, השתמשו בתפריט האפשרויות או לחצו לחיצה ימנית על עצם כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:

New Container

הוספת עצם מכל בקצה העמוד או המכל הנבחר.

Edit Container Dictionary

בחירת מילון למכל. שגיאות בתיבת דו-שיח זו עלולות לגרום נזק ל- PDF. האפשרות זמינה רק למכלים הכוללים מילונים.

Cut

גזירה והעתקה של העצם שנבחר (לא של תוכן העמוד הקשור אליו).

Paste

הדבקת התוכן ישירות מתחת לעצם שנבחר באותה רמה היררכית.

Paste Child

הדבקת התוכן לעצם שנבחר כפריט בן.

Delete

הסרת העצם (לא תוכן העמוד שקשור אליו) מהמסמך.

Find Content From Selection

חיפוש העצם בחלונית Content שכולל את העצם שנבחר בחלון המסמך.

‏Find

חיפוש לכלוכים, תוכן, הערות וקישורים לא מסומנים (לא מתויגים). האפשרויות מאפשרות לחפש בעמוד או במסמך ולהוסיף תגים לפריטים שנמצאו.

Create Artifact

הגדרת העצמים שנבחרו כלכלוכים. לכלוכים אינם נקראים על-ידי קורא מסך או על-ידי התכונה Read Out Loud. לעתים קרובות, מומלץ לתייג מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות כלכלוכים.

Show In Tags Panel

מעבר אוטומטי לחלונית Tags ובחירה בתג שתואם לרכיב התוכן.

Remove Artifact

הסרת הגדרת הלכלוך מהעצם שנבחר.

Highlight Content

כאשר בוחרים באפשרות זו, בחלון המסמך מוצגים סימונים סביב תוכן שקשור לעצם שנבחר בחלונית Content.

Show Metadata

מתן אפשרות להצגה ולעריכה של מטא-נתונים של תמונה או של עצם.

Properties

פתיחת תיבת הדו-שיח Touch Up Properties.

אודות החלונית Tags

החלונית Tags להציג ולערוך תגים בעץ המבנה הלוגי או בעץ התגים של PDF. תגים מוצגים בחלונית Tags בסדר היררכי שמציין את רצף הקריאה של המסמך. הפריט הראשון במבנה זה הוא השורש Tags. כל שאר הרכיבים הם תגים, בנים של השורש 'תגים'. תגים משתמשים בקודים של סוגי רכיבים שמופיעים בסוגריים זוויתייים (< >). כל אחד מהרכיבים, כולל רכיבים מבניים כמו סעיפים ומאמרים, מופיע בסדר המבנה הלוגי לפי סוג, ואחריו מוצגים הכותרת והתוכן של הרכיב או תיאור של התוכן. רכיבים מבניים מצוינים בדרך כלל כמכלים (תגי אב). הם כוללים כמה רכיבים קטנים יותר (תגי בן) בתוכם.

הערה:

לקבלת מידע נוסף אודות מבנים לוגיים, עיינו ב- PDF Reference Sixth Edition‏: Adobe Portable Document Format Version 1.7, בדף PDF reference (אנגלית בלבד) של אתר האינטרנט של Adobe.

אף שניתן לתקן את רוב בעיות התגים באמצעות הכלי Reading Order, יש להשתמש בחלונית Tags כדי לתקן תיוג מפורט של טבלאות ופריטי תת-מבנה, כגון פסקאות, רשימות ומקטעים שדורשים שפות מרובות. בצעו הוספה ידנית של תגים למסמך בחלונית Tags רק אם אין ברירה אחרת. תחילה שקלו שימוש בפקודה Add Tags To Document.

הצגת תגים בחלונית Tags

 1. בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panels‏ > Tags.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הרחיבו את התג באזור הרצוי.

  • הקישו Ctrl ולחצו על סימן הפלוס (Windows) או הקישו Option ולחצו על המשולש (Mac OS) לצד השורש Tags כדי להציג את כל התגים בעץ המבנה הלוגי.

עריכת תגים בחלונית Tags

ניתן לערוך כותרת של תג, לשנות מיקום של תג או לשנות את סוג התג של רכיב. יש לתייג, לסמן כלכלוך או להסיר מעץ המבנה הלוגי את כל רכיבי תוכן העמוד.

עריכת כותרת תג

 1. בחלונית Tags, הרחיבו את המקטע של המבנה הלוגי שברצונכם לערוך.
 2. כדי לערוך את הכותרת, בחרו בתג, בחרו Properties בתפריט האפשרויות, הזינו מלל בתיבה Title ולחצו על Close.

העברת תג

 1. כדי להציג את כל התגים, הרחיבו את השורש Tags בחלונית Tags.
 2. בחרו בסמל Tag של הרכיב שברצונכם להעביר.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו את התג למיקום הרצוי. בשעת הגרירה מוצג קו המציין מיקומים אפשריים.

  • בחרו בפקודה Cut בתפריט האפשרויות ולאחר מכן בחרו בתג שמופיע מעל למיקום שבו ברצונכם להדביק את התג הגזור. כדי להעביר את התג לרמה של התג הנבחר, בחרו בפקודה Paste בתפריט האפשרויות. לחילופין, בחרו באפשרות Paste Child כדי להעביר את התג בתוך התג שנבחר.

שינוי סוג הרכיב

 1. בחלונית Tags, הרחיבו את המקטע של המבנה הלוגי שברצונכם לשנות.
 2. בחרו רכיב ולאחר מכן בחרו Properties בתפריט האפשרויות.
 3. בחרו סוג רכיב חדש מתוך התפריט Type ולאחר מכן לחצו על Close.

אפשרויות בחלונית Tags

בחלונית Tags, השתמשו בתפריט האפשרויות או לחצו לחיצה ימנית על תג בעץ המבנה הלוגי כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:

New Tag

יצירת תג בעץ המבנה הלוגי אחרי הפריט הנוכחי שנבחר. ציינו סוג וכותרת לתג החדש.

Cut

הסרת התג שנבחר ממיקומו הנוכחי והעתקתו ללוח.

Paste

הדבקת התג שבלוח למיקום שנבחר והחלפת התג שנבחר.

Paste Child

הדבקת התג שבלוח למיקום שנבחר, כתג בן של התג שנבחר.

Delete Tag

הסרת התג שנבחר.

Find Tag From Selection

חיפוש תג שכולל את המלל או העצם שנבחרו בחלון המסמך בחלונית Tags.

Create Tag From Selection

יצירת תג בעץ המבנה הלוגי אחרי הפריט שנבחר בחלון המסמך. ציינו סוג וכותרת לתג החדש.

‏Find

חיפוש לכלוכים, רכיבי OCR חשודים ותוכן, הערות, קישורים וביאורים שאינם מסומנים (לא מתויגים). האפשרויות מאפשרות לחפש בעמוד או במסמך ולהוסיף תגים לפריטים שנמצאו.

Change Tag To Artifact

שינוי התגים שנבחרו ללכלוכים והסרת התוכן המתויג מעץ המבנה.

Copy Contents To Clipboard

העתקת כל התוכן שכלול בתגים שנבחרו.

Edit Class Map

מתן אפשרות להוספה, שינוי ומחיקה של מפת המחלקה, או מילון הסגנונות, של המסמך. מפות מחלקה מכילות תכונות שמשויכות לכל אחד מהרכיבים.

Edit Role Map

מתן אפשרות להוספה, שינוי ומחיקה של מפות תפקידים למסמך. מפות תפקידים מאפשרות לכל מסמך לכלול ערכת תגים בעלת הגדרה ייחודית. מיפוי תגים מותאמים אישית אלה לתגים מוגדרים מראש ב- Acrobat מאפשר לזהות ולערוך תגים מותאמים אישית בקלות רבה יותר.

Tag Annotations

כאשר בוחרים באפשרות זו, כל ההערות ושדות הטופס החדשים נוספים לעץ התגים אחרי רכיב התג שנבחר. הערות ושדות טופס קיימים אינם נוספים לעץ התגים. הערות סימון וקו תחתון משויכות אוטומטית למלל שהן מבארות ומתויגות יחד איתו, ואפשרות זו אינה נחוצה להן.

Document Is Tagged PDF

הוספת דגל של מסמך מתויג למסמך PDF. בטלו את הבחירה כדי להסיר את הדגל.

הערה:

אפשרות זו אינה מציינת בהכרח שמסמך PDF תואם להנחיות PDF ויש להשתמש בה בשיקול דעת.

Highlight Content

בחירה באפשרות זו גורמת להצגת סימונים סביב התוכן בחלון המסמך כאשר בוחרים בתג הקשור אליו בחלונית Tags.

Show Metadata

פתיחת תיבת דו-שיח לקריאה בלבד שכוללת מידע להתייחסות על התג שנבחר.

Properties

פתיחת תיבת הדו-שיח Touch Up Properties.

הוספת מלל חלופי ומידע נוסף לתגים

מסמכי PDF מתויגים מסוימים אינם כוללים את כל המידע הדרוש להפיכת תוכן המסמך לנגיש באופן מלא. לדוגמה, אם ברצונכם להפוך מסמך לזמין לקוראי מסך, מסמך PDF צריך לכלול מלל חלופי לאיורים, מאפייני שפה לחלקים במלל שמשתמשים בשפה שונה משפת ברירת המחדל של המסמך, ומלל הרחבה לקיצורים. הקצאת השפה המתאימה לרכיבי מלל שונים מבטיחה שימוש בתווים הנכונים ייעוד המסמך למטרה שונה, וביצוע בדיקת איות באמצעות המילון הנכון.

ניתן להוסיף מלל חלופי ושפות מרובות לתג מתוך החלונית Tags. ‏(אם דרושה רק שפה אחת, בחרו בשפה באמצעות הפקודה File ‏> Properties). ניתן להוסיף מלל חלופי גם באמצעות הכלי Reading Order.

הערה:

השתמשו בתיאורים תמציתיים ככל האפשר למלל חלופי.

קוראי מסך יכולים לקרוא כתובות URL של קישורי אינטרנט בקול רם, אך הוספת מלל חלופי משמעותי לקישורים יכולה לסייע מאוד למשתמשים. לדוגמה, הוספת מלל חלופי מאפשרת לקורא מסך לומר למשתמש “עבור לעמוד נגישות Acrobat באתר האינטרנט adobe.com” במקום לומר “עבור ל- http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html.”

הוסיפו את המלל החלופי לתג <Link> של קישור.

הערה:

הוסיפו מלל חלופי רק לתגים שאינם בעלי תגי בן. הוספת מלל חלופי לתג אב מונעת מקורא מסך להקריא את תגי הבנים של התג.

 1. בעץ התגים, בחרו את התג <Link> עבור הקישור ובחרו Properties מתפריט האפשרויות.
 2. בתיבת הדו-שיח Touch Up Properties, בחרו בחלונית Tag.
 3. הקלידו מלל חלופי לקישור ולחצו על Close.

הוספת מלל חלופי לאיור

 1. בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panels‏ > Tags.
 2. הרחיבו את עץ המבנה הלוגי כדי למצוא ולבחור את רכיב התג <Figure> של התמונה.

  הערה:

  כדי למצוא תג בקלות רבה יותר, השתמשו בכלי Reading Order כדי לבחור את האיור או את המלל לצד האיור בחלונית המסמך. לאחר מכן,בחרו באפשרותFind Tag From Selection מתוך תפריט האפשרויות בחלונית Tags.

 3. כדי להציג אזור מסומן במסמך שתואם לתג, בחרו באפשרות Highlight Content מתוך תפריט האפשרויות בחלונית Tags.
 4. בחרו באפשרות Properties מתוך תפריט האפשרויות בחלונית Tags.
 5. בתיבת הדו-שיח Touch Up Properties, לחצו על החלונית Tag.
 6. בתיבה Alternate Text, הקלידו מלל שמתאר את האיור.

הוספת מלל חלופי למונח מקוצר

 1. בחלונית Tags, אתרו את המונח המקוצר באמצעות אחת מהפעולות הבאות:
  • הרחיבו את עץ התגים לפי הצורך כדי להציג את הרכיבים שכוללים את הקיצור.

  • השתמשו בכלי Touch Up Text או בכלי Select כדי לבחור את הקיצור במסמך ולאחר מכן בחרו Find Tag From Selection מתוך תפריט האפשרויות כדי לאתר את המלל בעץ התגים.

 2. בחרו בתג של אותו רכיב ולאחר מכן בחרו באפשרות Properties מתוך תפריט האפשרויות.

  הערה:

  אם הקיצור כולל מלל נוסף, חתכו את המלל הנוסף ומקמו אותו בתג בן חדש מסוג <Span‏> בתוך אותו תג אב מסוג <Span‏>.

 3. בתיבת הדו-שיח Touch Up Properties, בחרו בחלונית Tag.
 4. בתיבה Alternate Text, הקלידו את הגרסה המלאה של המונח.
 5. לחצו על Close.

יצירת תג בן חדש

 1. בחלונית Tags, בחרו בצומת האב (הסמל שנמצא ברמה שבה ברצונכם ליצור תג בן) שברצונכם ליצור לו תג בן בעץ התגים.
 2. בחרו באפשרות New Tag מתוך תפריט האפשרויות.
 3. בחרו בסוג התג המתאים מתפריט Type, או הקלידו סוג תג מותאם אישית, תנו שם לתג (אופציונלי) ולאחר מכן לחצו על OK.

הוספת תגים להערות

בשעת תיוג מסמך PDF שכולל הערות, גם ההערות מתויגות. עם זאת, אם מוסיפים הערות למסמך PDF שכבר תויג, ההערות לא יתויגו אלא אם כן תפעילו את תיוג ההערות לפני הוספתן.

הערה:

כדי להפעיל תיוג הערות במסמך PDF, בחרו באפשרות Tag Annotations מתוך תפריט האפשרויות בחלונית Tags. הערות או סימונים שתוסיפו למסמך PDF זה יתויגו אוטומטית.

אם מסמך כולל הערות לא מתויגות, ניתן לאתר אותן בעץ המבנה הלוגי ולתייג אותן באמצעות הפקודה Find בחלונית Tags.

 1. בחרו באפשרות Find מתוך תפריט האפשרויות בחלונית Tags.
 2. בתיבת הדו-שיח Find Element, בחרו Unmarked Comments מהתפריט הנפתח Find ולחצו על Find.
 3. כאשר סוג ההערה מופיע בשדה Type (לדוגמה, Text), לחצו על Tag Element, בחרו Annotation מהתפריט הנפתח Type בתיבת הדו-שיח New Tag ולחצו על OK.
 4. בתיבת הדו-שיח Find Element, לחצו על Find Next כדי לאתר ולתייג את כל ההערות ולחצו על Close.

תיקון תגי טבלה בחלונית Tags

השתמשו בכלי Reading Order כדי לוודא שהטבלאות מתויגות כהלכה. אם עליכם לסדר את האיורים והמלל בתאי הטבלה, ייתכן שתעדיפו ליצור את הטבלה מחדש ביישום ששימש ליצירת המסמך ולאחר מכן להמיר את המסמך בחזרה ל- PDF נגיש. הוספת תגים ברמת התא ב- Acrobat דורשת עבודה רבה.

לפני שתבצעו שינויים ברכיבי הטבלה, השתמשו בכלי Reading Order כדי לקבוע שהטבלה מתויגת כהלכה.

בדיקת רכיבי טבלה

 1. כדי להציג תג טבלה, הרחיבו את שורש התגים בחלונית Tags.
 2. בחרו בתג הטבלה <Table> וודאו שהוא כולל אחד מהרכיבים הבאים:
  • Table Rows, כל אחד מכיל תאי Table Header‏ <TH> או Table Data‏ <TD>.

  • המקטעים ‎<THead> , <TBody> ו- <TFoot>, כל אחד מכיל Table Rows.‏ (Table Rows מכיל תאי <TH>‏, תאי <TD> או שניהם.)

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:
  • אם התג עבור הטבלה אינו מכיל רכיבים אלה, אלא שורות, עמודות ותאים מופיעים בטבלה בחלונית המסמך, השתמשו בכלי Reading Order כדי לבחור ולהגדיר את הטבלה או תאים בודדים.

  • אם הטבלה כוללת שורות שנפרשות על פני שתי עמודות או יותר, קבעו תכונות ColSpan ו- RowSpan לשורות אלה במבנה התגים.

  • צרו מחדש את הטבלה ביישום שבו היא נוצרה במקור ולאחר מכן המירו את המסמך בחזרה ל- PDF מתויג.

קביעת תכונות ColSpan ו- RowSpan

 1. בחרו רכיב <TD‏> או רכיב <TH‏> בחלונית Tags.
 2. בחרו באפשרות Properties מתוך תפריט האפשרויות.
 3. בתיבת הדו-שיח Touch Up Properties, לחצו על החלונית Tag ולאחר מכן על Edit Attribute Objects.
 4. בחרו Attribute Objects ולאחר מכן לחצו על New Item ליצירת Attribute Object Dictionary חדש.
 5. הרחיבו את המילון החדש, בחרו בתכונה Layout ולאחר מכן לחצו על Change Item.
 6. שנו את הערך Layout ל- Table.
 7. בחרו Attribute Object Dictionary ולחצו על New Item.
 8. בתיבת הדו-שיח Add Key And Value, הקלידו ColSpan או RowSpan בתיבה Key, הזינו את מספר העמודות או השורות בתיבה Value, בחרו Integer בתפריט הנפתח Value Type ולחצו על OK.

תגי PDF סטנדרטיים

סעיף זה מתאר את סוגי התגים הסטנדרטיים שמוחלים על מסמכי PDF מתויגים. תגים סטנדרטיים אלה מספקים לתוכנות עזר ולהתקני עזר רכיבים סמנטיים ומבניים שישמשו לפענוח מבנה המסמך ולהצגת התוכן באופן יעיל.

הארכיטקטורה של תגי PDF ניתנת להרחבה, כך שכל מסמך PDF יכול לכלול כל ערכת תגים שנבחרה לשימוש ביישום שבו נוצר הקובץ במקור. לדוגמה, קובץ PDF יכול לכלול תגי XML שהגיעו מסכימת XML. תגים מותאמים אישית שתגדירו (כגון שמות תגים שנוצרו מסגנונות פסקה של היישום שבו נוצר הקובץ במקור) דורשים מפת תפקידים. מפת התפקידים מתאימה כל תג מותאם אישית לתג סטנדרטי המוצג כאן. כשתוכנת עזר נתקלת בתג מותאם אישית, היא יכולה לבדוק במפת התפקידים ולפענח את התגים כהלכה. תיוג מסמכי PDF באמצעות אחת השיטות שמתוארות במדריך זה יוצרת בדרך כלל מפת תפקידים נכונה למסמך.

הערה:

ניתן להציג ולערוך את מפת התפקידים של מסמך PDF באמצעות בחירה ב-Options‏ > Edit Role Map בחלונית Tags.

סוגי תג הרכיב הרגילים של Adobe זמינים בתיבת הדו-שיח New Tag. הם גם זמינים בתיבת הדו-שיח Touch Up Properties ב- Acrobat Pro. Adobe ממליצה להשתמש בסוגי תגים אלה, משום שהם מספקים את התוצאות הטובות ביותר כשממירים תוכן מתויג לתבנית אחרת. תבניות אלה כוללות HTML‏, Microsoft Word, או תבנית מלל נגישה לשימוש על-ידי טכנולוגיות עזר אחרות.

רכיבים ברמת הגוש הם רכיבי עמוד שמורכבים ממלל שמסודר בצורות דמויות פסקה. רכיבים ברמת הגוש הם חלק מהמבנה הלוגי של מסמך. רכיבים כאלה מסווגים לרכיבי מכל, רכיבי כותרת ופסקה, רכיבי תווית ורשימה, רכיבי מלל מיוחד ורכיבי טבלה.

רכיבי מכל

רכיבי מכל הם רכיבים ברמה הגבוהה ביותר, ומספקים קיבוץ היררכי לרכיבים אחרים ברמת הגוש.

Document

רכיב מסמך. רכיב השורש בעץ המבנה של מסמך.

Part

רכיב חלק. חלוקה גדולה של מסמך; יכול לקבץ יחד יחידות קטנות יותר של תוכן, כגון רכיבי חלוקה, רכיבי מאמר או רכיבי סעיף.

Div

רכיב חלוקה. רכיב כללי ברמת הגוש או קבוצת רכיבים ברמת הגוש.

Art

רכיב מאמר. גוף מלל עצמאי הנחשב לעלילה אחת.

Sect

רכיב סעיף. סוג כללי של רכיב מכל, דומה ל- Division‏‏ (DIV Class=“Sect”‎) ב- HTML, בדרך כלל כלול ברכיב חלק או ברכיב מאמר.

רכיבי כותרת ופסקה

רכיבי כותרת ופסקה הם רכיבים דמויי פסקה ברמת הגוש, שכוללים כותרות ברמה מסוימת ופסקאות כלליות (תגי P). רכיב כותרת (H) צריך להופיע כבן הראשון של כל חלוקה ברמה גבוהה יותר. יש שש רמות זמינות של כותרות (H1 to H6) ליישומים שאינם מקננים סעיפים בצורה היררכית.

רכיבי תווית ורשימה

רכיבי תווית ורשימה הם רכיבים ברמת הגוש המשמשים להבניית רשימות.

L

רכיב רשימה. כל רצף פריטים בעלי משמעות דומה או קשר אחר; רכיבים בנים ישירים חייבים להיות רכיבים מסוג פריט רשימה.

LI

רכיב פריט רשימה. כל פריט בודד ברשימה; יכול לכלול רכיב תווית (אופציונלי) ורכיב גוף רשימה (נדרש) כבן.

LBL

רכיב תווית. תבליט, שם או מספר שמזהה ומבדיל רכיב מרכיבים אחרים באותה רשימה.

LBody

רכיב גוף של פריט רשימה. תוכן תיאורי של פריט רשימה.

רכיבי מלל מיוחד

רכיבי מלל מיוחד מזהים מלל שאינו משמש כפסקה כללית (P).

BlockQuote

רכיב מובאה. פסקה אחת או יותר של מלל המיוחסות לאדם שאינו מחבר המלל שסביבן.

Caption

רכיב כיתוב. חלק קצר של מלל שמתאר טבלה או איור.

Index

רכיב אינדקס. רצף ערכים שכולל מלל מזהה ורכיבי הפניה שמצביעים על מיקום הופעת מלל בגוף המסמך.

TOC

רכיב תוכן עניינים. רכיב שכולל רשימה מובנית של פריטים ותוויות המזהות פריטים אלה; כולל היררכיה נפרדת משלו.

TOCI

רכיב פריט תוכן עניינים. פריט שכלול ברשימה שמשויכת לרכיב תוכן עניינים.

רכיבי טבלה

רכיבי טבלה הם רכיבים מיוחדים להבניית טבלאות.

Table

רכיב טבלה. סידור דו ממדי של תאי נתונים או מלל שמכילים רכיבי שורת טבלה כרכיבים בנים, ויכולים להכיל רכיב כיתוב כרכיב הבן הראשון או האחרון.

TR

רכיב שורת טבלה. שורה אחת של כותרות או נתונים בטבלה; יכול לכלול רכיבי תא כותרת טבלה ורכיבי תא נתונים בטבלה.

TD

רכיב תא נתונים בטבלה. תא בטבלה שכולל נתונים שאינם כותרת.

TH

רכיב תא כותרת הטבלה. תא בטבלה שכולל מלל או נתוני כותרת שמתארים שורה או טור אחד או יותר בטבלה.

רכיבים בתוך שורה

רכיבים בתוך שורה מזהים טווח של מלל עם עיצוב או התנהגות מיוחדים. הם נבדלים מרכיבים ברמת הגוש. רכיבים בתוך שורה יכולים להיכלל ברכיבים ברמת הגוש או לכלול רכיבים ברמת הגוש.

BibEntry

רכיב ביבליוגרפיה. תיאור של מקומות בהם ניתן למצוא מידע מצוטט.

Quote

רכיב ציטוט. חלק מלל בתוך שורה שמיוחס לאדם אחר ולא למחבר המלל שסביבו; שונה ממובאה, שכוללת פסקה שלמה או פסקאות אחדות בניגוד למלל בתוך שורה.

Span

רכיב טווח. כל מקטע מלל בתוך שורה; משמש בדרך כלל להפרדת מלל שמשויך לערכת מאפייני עיצוב.

רכיבים מיוחדים בתוך שורה

רכיבים מיוחדים בתוך שורה דומים לרכיבים בתוך שורה, ומתארים חלק מלל בתוך שורה שיש לו עיצוב או התנהגות מיוחדים.

Code

רכיב קוד. מלל של תוכנת מחשב שמוטמע במסמך.

Figure

רכיב איור. גרפיקה או ייצוג גרפי שמשויך למלל.

Form

רכיב טופס. ביאור לטופס PDF שניתן למילוי או שכבר מולא.

Formula

רכיב נוסחה. נוסחה מתמטית.

Link

רכיב קישור. היפר-קישור המוטמע בתוך מסמך. יעד הקישור יכול להיות באותו מסמך, במסמך PDF אחר או באתר אינטרנט.

Note

רכיב הערה. הסבר מילולי או תיעוד, כגון הערת שוליים או הערת סיום, שגוף המלל מפנה אליו.

Reference

רכיב הפניה. הפניה למלל או לנתונים שנמצאים במקום אחר במסמך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת