אודות פעולות

ניתן לגרום לפעולה להתבצע בלחיצה על סימנייה או על קישור, או בשעת תצוגה של עמוד. לדוגמה, ניתן להשתמש בקישורים ובסימניות כדי לעבור למקומות שונים במסמך, להפעיל פקודות תפריט, ולבצע פעולות אחרות. הפעולות מוגדרות בתיבת הדו-שיח Properties.

במקרה של סימניות או קישורים, הפעולה שתציינו תתבצע בלחיצה על הסימנייה או הקישור. במקרה של פריטים אחרים, כגון עמודים, קובצי מולטימדיה ושדות טופס, יש להגדיר גורם מפעיל לביצוע הפעולה, ולאחר מכן להגדיר את הפעולה עצמה. ניתן להוסיף מספר פעולות לגורם מפעיל אחד.

האפשרות Locked מונעת שינוי בטעות של המראה והפעולות המשויכות לעצם.

הוספת פעולה לסימניות, שדות טופס, לחצנים או קבצים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • באמצעות הכלי Hand, לחצו לחיצה ימנית על הסימנייה ובחרו Properties.

  • באמצעות הכלי Tools ‏> Rich Media ‏> Select Object, לחצו לחיצה ימנית על הקישור, קובץ המדיה או שדה הטופס ובחרו Properties.

 2. לחצו על הכרטיסייה Actions.

 3. בתפריט Select Action, בחרו בסוג הפעולה שתתבצע ולחצו על Add. ניתן להוסיף מספר פעולות; הפעולות יבוצעו בסדר שבו הן מופיעות בתיבת הרשימה Actions.

 4. ‏(אופציונלי) בחרו פעולה בכרטיסייה Actions, והשתמשו בלחצנים למיון מחדש, לעריכה או למחיקת הפעולה.

 5. לחצו על OK כדי לקבל את הפעולות. כדי לסגור את הכלי Rich Media, לחצו על סמל הצלב בקצה הימני של סרגל הכלים.

הוספת פעולות לתמונות עמוד ממוזערות

כדי לשפר את האינטראקטיביות של המסמך, ניתן לציין פעולות, כגון שינוי גודל זום, שיתבצעו בשעת פתיחה או סגירה של עמוד.

 1. לחצו על הלחצן Page Thumbnails משמאל.

 2. בחרו בתמונת העמוד הממוזערת המתאימה לעמוד ובחרו Page Properties מתפריט האפשרויות .

 3. לחצו על הכרטיסייה Actions.

 4. בתפריט Select Trigger, בחרו Page Open כדי להגדיר פעולה שתתבצע בשעת פתיחת העמוד, או בחרו Page Close כדי להגדיר פעולה שתתבצע כשהעמוד ייסגר.

 5. בחרו פעולה מתפריט Select Action ולחצו על Add.

 6. הגדירו את האפשרויות לפעולה ולחצו על OK. האפשרויות הזמינות תלויות בפעולה שנבחרה.

 7. כדי ליצור סדרה של פעולות, בחרו פעולה נוספת מהתפריט ולחצו שוב על Add. השתמשו בלחצנים Up ו- Down כדי לסדר את הפעולות בסדר הביצוע הרצוי.

  הערה:

  אם תקבעו פעולה שמשתנה לתצוגת Full Screen ב- Page Open או Page Close, בפעם הבאה שאותו עמוד ייפתח או ייסגר, התצוגה Full Screen תופעל.

 8. סגרו את כל תיבות הדו-שיח הפתוחות, אם קיימות. לחצו על סמל הצלב בקצה הימני של סרגל הכלים כדי לסגור את הכלי.

סוגי פעולות

ניתן להקצות את הפעולות הבאות לקישורים, לסימניות, לעמודים, לקובצי מולטימדיה ולשדות טופס:

Execute A Menu Item

ביצוע פקודת תפריט מסוימת המוגדרת כפעולה.

Go To A 3D/Multimedia View

מעבר לתצוגת התלת ממד שצוינה.

Go To A Page View

מעבר ליעד שצוין במסמך הנוכחי או במסמך אחר.

Import Form Data

העברת נתוני טופס מקובץ אחר ומיקומם בטופס הפעיל.

Multimedia Operation (Acrobat 9 And Later)‎

מבצע פעולה שצוינה על עצם מולטימדיה בקובץ (כגון השמעת קובץ קול). יש להוסיף את עצם המולטימדיה לקובץ, לפני שניתן לציין פעולה שתוכלו להפעיל.

Open A File

טעינה ופתיחה של קובץ. אם אתם מפיצים קובץ PDF עם קישור לקובץ שאינו PDF, הקורא יזדקק ליישום המקורי של הקובץ המקושר כדי לפתוח אותו. ‏(ייתכן שיהיה עליכם להוסיף העדפות לפתיחה של קובץ היעד).

Open A Web Link

מעבר ליעד שצוין באינטרנט. ניתן להשתמש בפרוטוקולי http‏, ftp ו- mailto להגדרת הקישור.

Play A Sound

השמעת קובץ הצליל שצוין. קובץ הקול מוטמע במסמך PDF בתבנית המתאימה לפלטפורמות שונות.

Play Media (Acrobat 5 Compatible)‎

הפעלת סרטון QuickTime או AVI שצוין, שנוצר כתואם Acrobat 5. יש להטמיע את הסרט שצוין במסמך PDF.

Play Media (Acrobat 6 And Later Compatible)‎

הפעלת הסרטון שצוין, שנוצר בתאימות ל- Acrobat 6. יש להטמיע את הסרט שצוין במסמך PDF.

Read An Article

מעקב אחרי רצף מאמר במסמך הפעיל או במסמך PDF אחר.

Reset A Form

ניקוי הנתונים שהוזנו בטופס. באפשרותכם לשלוט על השדות המאופסים בעזרת תיבת הדו-שיח Select Fields.

Run A JavaScript

הפעלת קוד JavaScript שצוין.

Set Layer Visibility

בחירת הגדרות השכבה הפעילות. לפני שתוסיפו פעולה זו, ציינו את הגדרות השכבה המתאימות.

Show/Hide A Field

למעבר בין תצוגת שדה או הסתרת שדה במסמך PDF. אפשרות זו שימושית במיוחד בשדות טופס. לדוגמה, אם ברצונכם שעצם יופיע כאשר המצביע נמצא מעל לחצן, באפשרותכם לקבוע פעולה שמציגה שדה בגורם המפעיל Mouse Enter ומסתירה שדה ב- Mouse Exit.

Submit A Form

משלוח נתוני הטופס לכתובת URL שצוינה.

סוגי גורם מפעיל

גורמים מפעילים קובעים את אופן ההפעלה של פעולות בקובצי מולטימדיה, בעמודים ובשדות טופס. לדוגמה, ניתן להגדיר שסרטון או צליל יופעלו בשעת פתיחה או סגירה של עמוד. האפשרויות הזמינות תלויות ברכיב העמוד שצוין.

ניתן להשתמש בגורמים המפעילים הבאים לקובצי מולטימדיה ולשדות טופס (לא קישורים או סימניות):

Mouse Up ‏(Acrobat Pro DC)

כשמשחררים את לחצן העכבר לאחר לחיצה. זהו הגורם המפעיל הנפוץ ביותר, מכיוון שהוא נותן למשתמש הזדמנות אחרונה לגרירת המצביע מחוץ לאזור הלחצן, ולהימנע באופן זה מהפעלת הפעולה.

Page Visible (קובצי מולטימדיה בלבד)

העמוד שכולל את קובץ המולטימדיה הוא גלוי, גם אם הוא אינו העמוד הנוכחי. עמוד יכול להיות גלוי גם אם הוא אינו העמוד הנוכחי, למשל בתצוגת עמודים זה לצד זה בפריסת עמודים רציפה.

Page Invisible (קובצי מולטימדיה בלבד)

העמוד שמכיל את קובץ המולטימדיה אינו מוצג.

Page Enter (קובצי מולטימדיה בלבד)

העמוד הכולל את קובץ המולטימדיה הופך לעמוד הנוכחי.

Page Exit (קובצי מולטימדיה בלבד)

כשהמשתמש יוצא מהעמוד הכולל את קובץ המולטימדיה.

Mouse Down

כשהמשתמש לוחץ על לחצן העכבר (מבלי לשחרר אותו). ברוב המקרים, Mouse Up הוא הגורם המפעיל המועדף.

Mouse Enter

כשהמצביע נכנס לשדה או לאזור ההפעלה.

Mouse Exit

כשהמצביע יוצא מהשדה או מאזור ההפעלה.

On Receive Focus (קובצי מולטימדיה בלבד)

כשאזור הקישור מקבל מיקוד, דרך פעולת עכבר או הקשת Tab.

On Lose Focus (קובצי מולטימדיה בלבד)

כשהמיקוד עובר לאזור קישור אחר.

אודות JavaScript ב- Acrobat

שפת JavaScript פותחה על-ידי Netscape Communications כאמצעי ליצירת דפי אינטרנט אינטראקטיביים בקלות רבה יותר. Adobe שיפרה את JavaScript כך שתוכלו בקלות לשלב אינטראקטיביות ברמה זו במסמכי PDF.‏

ניתן להפעיל קוד JavaScript בעזרת פעולות המשויכות לסימניות, לקישורים ולעמודים. הפקודה Set Document Actions מאפשרת לכם ליצור פעולות JavaScript ברמת המסמך שחלות על המסמך כולו. לדוגמה, בחירת Document Did Save מפעילה את ה- JavaScript לאחר שמירת מסמך.

Acrobat Pro DC דרוש כדי להשתמש ב- JavaScript עם טפסים ואשפי פעולות.

ב- Acrobat Pro DC, באפשרותכם גם להשתמש ב- JavaScript עם טופסי PDF ואשף פעולות. השימושים הנפוצים ביותר של Javascript בטפסים הם עיצוב נתונים, חישוב נתונים, אימות נתונים והקצאת פעולה. סקריפטים ברמת השדה משויכים לשדה או לשדות טופס מסוימים, כגון לחצן. סוג סקריפט זה מופעל כאשר אירוע מתרחש, כגון פעולת Mouse Up.

כדי ללמוד כיצד ליצור סקריפטים מסוג JavaScript, הורידו את מדריכי JavaScript מאתר האינטרנט של Adobe. Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™‎ כולל חומר רקע וערכות לימוד, ו- JavaScript™ for Acrobat®API Reference כולל חומר עזר מפורט. ניתן למצוא את משאבי JavaScript אלה ואחרים באתר האינטרנט של Adobe.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת