AS3-documenten publiceren

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Overzicht van publicatie

U kunt inhoud als volgt afspelen:

 • In internetbrowsers die zijn voorzien van Flash Player

 • Als een zelfstandige toepassing, een projector genaamd

 • Met het Flash-ActiveX-besturingselement in Microsoft Office en andere ActiveX-hosts

 • Met Flash Xtra in Director® en Authorware® van Adobe®

Standaard maakt u met de opdracht Publiceren een SWF-bestand en een HTML-document dat uw Flash-inhoud in een browservenster invoegt. Met de opdracht Publiceren maakt en kopieert u ook detectiebestanden voor Macromedia Flash 4 van Adobe en hoger. Als u de publicatie-instellingen wijzigt, slaat Flash de wijzigingen met het document op. Nadat u een publicatieprofiel hebt gemaakt, kunt u dit exporteren voor gebruik in andere documenten of voor andere die aan hetzelfde project werken.

Wanneer u de opdrachten Publiceren, Film testen of Fouten opsporen in film gebruikt, wordt er in Flash een SWF-bestand van uw FLA-bestand gemaakt. U kunt in Eigenschapcontrole voor documenten de grootte weergeven van alle SWF-bestanden die van het huidige FLA-bestand zijn gemaakt.

Flash® Player 6 en hoger ondersteunt Unicode-tekstcodering. Bij Unicode-ondersteuning kunnen gebruikers meertalige tekst bekijken, ongeacht de taal van het besturingssysteem waarin de speler wordt uitgevoerd.

U kunt het FLA-bestand publiceren in andere bestandsindelingen (GIF, JPEG en PNG, samen met de HTML-code die nodig is om het bestand weer te geven in het browservenster. Dankzij die alternatieve indelingen kan een browser de animatie en interactiviteit in het SWF-bestand weergeven voor gebruikers die de beoogde versie van Adobe Flash Player niet hebben geïnstalleerd. Wanneer u een FLA-bestand publiceert in alternatieve bestandsindelingen, worden de instellingen voor elke bestandsindeling opgeslagen met het FLA-bestand.

U kunt het FLA-bestand ook exporteren in verschillende indelingen. Dit lijkt op het publiceren van FLA-bestanden in andere bestandsindelingen, behalve dat de instellingen voor elke bestandsindeling niet met het FLA-bestand worden opgeslagen.

In plaats daarvan kunt u ook een HTML-document maken met een HTML-editor en de vereiste tags voor weergave van een SWF-bestand invoegen.

Als u wilt testen hoe het SWF-bestand werkt voordat u dit publiceert, gebruikt u Film testen (Besturing > Film testen > Testen) en Scène testen (Besturing > Scène testen).

Omsluitend HTML-bestand voor AS3-documenten

U hebt een HTML-document nodig als u een SWF-bestand wilt afspelen in een webbrowser en browserinstellingen wilt opgeven. Als u een SWF-bestand in een webbrowser wilt weergeven, moet u hiervoor een HTML-document met de tags object en embed met de juiste parameters gebruiken.

Opmerking:

U kunt een HTML-document met de juiste object- en embed-tags genereren door de optie HTML te selecteren in het dialoogvenster Publicatie-instellingen. Zie Publicatie-instellingen voor HTML-bestanden opgeven voor meer informatie.

 

Animate kan het HTML-document automatisch maken wanneer u een SWF-bestand publiceert.

Bepalen of Flash Player aanwezig is

Flash Player moet geïnstalleerd zijn in de webbrowser van webgebruikers die uw gepubliceerde Animate-inhoud willen bekijken.

De volgende bronnen en artikelen bieden up-to-date informatie over hoe u code kunt toevoegen aan uw webpagina's om te bepalen of Flash Player is geïnstalleerd en bieden alternatieve inhoud voor de pagina als Flash Player niet is geïnstalleerd.

Raadpleeg de Flash Player Help om te bepalen of Flash Player al dan niet is geïnstalleerd.

Publiceren voor mobiele apparaten

In Adobe® AIR® for Android® en iOS® kunt u aansprekende inhoud voor mobiele apparatuur maken aan de hand van de ActionScript®-scripttaal, tekengereedschappen en sjablonen. Voor meer informatie over het schrijven van toepassingen voor mobiele apparaten raadpleegt u de documentatie AIR Developer Reference.

Opmerking:

Afhankelijk van het mobiele apparaat waarvoor u ontwikkelt, kunnen er bepaalde beperkingen gelden met betrekking tot de ActionScript-opdrachten en geluidsindelingen die worden ondersteund. Raadpleeg de artikelen over mobiele apparaten in het Mobile and Devices Development Center voor meer informatie.

Mobiele inhoud testen met de simulator voor mobiele inhoud

De simulator voor mobiele inhoud biedt u de mogelijkheid om de inhoud die u met Adobe Air hebt gemaakt, te testen in een geëmuleerde Android- of iOS-omgeving. Gebruik de opdracht Besturing > Film testen met de simulator voor mobiele inhoud om uw bestand te testen in de AIR Debug Launcher for Mobile die op zijn beurt de simulator start.

Als het simulatorvenster is geopend, kunt u invoer naar het document sturen. Hierbij lijkt het net alsof het document op een mobiel apparaat wordt uitgevoerd. U kunt onder andere de volgende invoer verzenden:

 • Versnellingsmeter, X-, Y- en Z-assen
 • Oriëntatie, drempel, hoek
 • Aanrakingen en gebaren, waaronder drukgevoeligheid
 • Geolocatie, richting en snelheid
 • Hardwaretoetsen (op Android-apparaten)

Beveiligde AS3-documenten publiceren

Flash Player 8 en hoger bevatten de volgende functies die u helpen uw documenten te beveiligen:

Beveiliging tegen bufferoverloop

Deze functie wordt automatisch ingeschakeld en voorkomt opzettelijk misbruik van externe bestanden in een document, waarbij het geheugen van de gebruiker wordt overschreven of destructieve code zoals een virus wordt ingevoegd. Zo wordt voorkomen dat een document gegevens leest of schrijft buiten de aan het document toegewezen geheugenruimte op het systeem van de gebruiker.

Exacte domeinovereenkomst voor het delen van gegevens tussen documenten

Flash Player 7 en latere versies gebruiken een strenger beveiligingsmodel dan eerdere versies. Het beveiligingsmodel is op twee manieren ingrijpend gewijzigd tussen Flash Player 6 en Flash Player 7:

Exacte domeinovereenkomst

In Flash Player 6 kunnen SWF-bestanden uit vergelijkbare domeinen (bijvoorbeeld www.adobe.com en store.adobe.com) zonder beperkingen communiceren met elkaar en met andere documenten. In Flash Player 7 is communicatie tussen domeinen alleen mogelijk als het domein van de gegevens waartoe toegang wordt verkregen exact overeenkomt met het domein van de gegevensaanbieder.

HTTPS/HTTP -beperking

Een SWF-bestand dat wordt geladen via een niet-beveiligd protocol (niet-HTTPS) heeft geen toegang tot inhoud die is geladen via een beveiligd protocol (HTTPS), zelfs niet als beide protocollen zich in exact hetzelfde domein bevinden.

Lokale en netwerkafspeelbeveiliging

Flash Player 8 en hoger gebruiken een beveiligingsmodel waarmee u de lokale en netwerkafspeelbeveiliging kunt bepalen voor SWF-bestanden die u publiceert. Standaard hebben SWF-bestanden leestoegang tot lokale bestanden en netwerken. Een SWF-bestand met lokale toegang kan echter niet communiceren met het netwerk en het SWF-bestand kan geen bestanden of informatie naar netwerken verzenden.

Als u SWF-bestanden toegang biedt tot netwerkbronnen, kan het SWF-bestand gegevens verzenden en ontvangen. Als u het SWF-bestand toegang biedt tot netwerkbronnen, wordt lokale toegang uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat informatie op de lokale computer naar het netwerk wordt geüpload.

U selecteert lokale of netwerkafspeelbeveiliging voor gepubliceerde SWF-bestanden in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

Flash Player

Flash Player speelt Flash-inhoud op dezelfde manier af als waarop deze wordt weergegeven in een webbrowser of een ActiveX-hosttoepassing. Flash Player wordt samen met de Flash-toepassing geïnstalleerd. Wanneer u dubbelklikt op Flash-inhoud, start het besturingssysteem het programma Flash Player, dat vervolgens het SWF-bestand afspeelt. Gebruik de speler om inhoud zichtbaar te maken voor gebruikers die geen webbrowser of ActiveX-hosttoepassing gebruiken.

U kunt inhoud in Flash Player beheren met behulp van menuopdrachten en de functie fscommand().

Gebruik het contextmenu van Flash Player als u frames met Flash Pro-inhoud wilt afdrukken.

 1. Ga als volgt te werk:

  • Als u een nieuw of bestaand bestand wilt openen, selecteert u Bestand > Nieuw of Openen.

  • Als u de weergave van de toepassing wilt wijzigen, selecteert u Weergeven > Magnification (Vergroting) en kiest u een menuoptie.

  • Als u de weergave van inhoud wilt regelen, selecteert u Besturing > Afspelen, Terugspoelen of In lus afspelen.

Flash Player bijwerken of opnieuw installeren

Als u problemen hebt met de installatie van uw Flash Player, kunt u het programma bijwerken of opnieuw installeren. Kies Help > Nieuwste versie van Flash Player ophalen om vanuit Flash rechtstreeks naar de downloadpagina van Flash Player te gaan.

Voer de volgende stappen uit als u Flash Player liever eerst verwijdert:

 1. Sluit uw browser.
 2. Verwijder andere geïnstalleerde versies van de speler.

  Zie TechNote in het ondersteuningscentrum op www.adobe.com/go/tn_14157_nl voor instructies.

 3. Ga naar http://www.adobe.com/go/getflashplayer_nl als u het programma wilt installeren.

  Volg de aanwijzingen op het scherm op om de speler te installeren.

  U kunt ook een van de volgende installatiebestanden in de map Players uitvoeren. De installer op de website van Adobe is gewoonlijk echter beter bijgewerkt dan die in de map Players.

  • Voer voor het ActiveX-besturingselement voor Windows® (Internet Explorer of AOL) het bestand Install Flash Player 9 AX.exe uit.
  • Voer voor de insteekmodule voor Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari of Opera) het bestand Install Flash Player 9.exe uit.
  • Voer voor de insteekmodule voor Macintosh® (AOL, Firefox, Internet Explorer voor Macintosh, Netscape, Opera of Safari) Install Flash Player 10 (Mac OS 10.x) of Install Flash Player 9 OS X (Mac OS X.x) uit.
  Opmerking:

  Ga vanuit uw webbrowser naar http://www.adobe.com/nl/shockwave/welcome/ als u de installatie wilt controleren.

Een server voor Flash Player configureren

Gebruikers kunnen uw Flash-inhoud alleen op het web zien als de webserver correct is geconfigureerd om SWF-bestanden te herkennen.

Wanneer een server wordt geconfigureerd, worden de juiste MIME-typen (Multipart Internet Mail Extension) ingesteld, zodat de server bestanden met de extensie .swf kan identificeren als Flash-bestanden.

Een browser die het juiste MIME-type ontvangt, kan de juiste insteekmodule of hulptoepassing of het juiste besturingselement laden om de binnenkomende gegevens te verwerken en correct weer te geven. Als het MIME-type ontbreekt of niet correct door de server wordt aangeboden, kan de browser een foutbericht of een leeg venster met het pictogram van een puzzelstuk weergeven.

 • Als uw site wordt geleverd via een internetprovider (ISP), vraagt u de ISP of dit MIME-type aan de server kan worden toegevoegd: application/x-shockwave-flash met de extensie .swf.

 • Als u uw eigen server beheert, raadpleegt u de documentatie van de webserver voor aanwijzingen over het toevoegen of configureren van MIME-typen.

 • Systeembeheerders van bedrijven kunnen Flash zo configureren dat Flash Player beperkt toegang heeft tot bronnen in het lokale bestandssysteem. Maak een beveiligingsconfiguratiebestand dat de functionaliteit van Flash Player op het lokale systeem beperkt.

Dit beveiligingsconfiguratiebestand is een tekstbestand dat in dezelfde map wordt geplaatst als het installatieprogramma van Flash Player. Het installatieprogramma van Flash Player leest het configuratiebestand tijdens de installatie en volgt de beveiligingsinstructies erin op. Flash Player gebruikt het object System om het configuratiebestand beschikbaar te maken voor ActionScript.

Dit configuratiebestand schakelt de toegang van Flash Player tot de camera of microfoon uit, beperkt de hoeveelheid lokale opslagruimte die Flash Player kan gebruiken, regelt de functie voor automatische updates en voorkomt dat Flash Player iets van de lokale vaste schijf van de gebruiker leest.

MIME-typen toevoegen

Wanneer een webserver toegang wil tot bestanden, moet de server de bestanden correct identificeren als Flash-inhoud om ze te kunnen weergeven. Als het MIME-type ontbreekt of niet correct door de server wordt aangeboden, kan de browser foutberichten of een leeg venster met het pictogram van een puzzelstuk weergeven.

Als de server niet correct is geconfigureerd, moet u (of de serverbeheerder) de MIME-typen van het SWF-bestand toevoegen aan de configuratiebestanden van de server en de volgende MIME-typen koppelen aan de SWF-bestandsextensies:

 • Het MIME-type application/x-shockwave-flash heeft de bestandsextensie .swf.

 • Het MIME-type application/futuresplash heeft de bestandsextensie .spl.

Als u een server beheert, raadpleegt u de softwaredocumentatie van de server voor aanwijzingen over het toevoegen of configureren van MIME-typen. Als u geen server beheert, neemt u contact op met de internetprovider, webbeheerder of serverbeheerder over het toevoegen van informatie over de MIME-typen.

Als uw site op een Macintosh-server staat, moet u ook de volgende parameters instellen: Actie: Binair; Type: SWFL en Auteur: SWF2.

Zoekmachine optimaliseren voor SWF-inhoud

Medio Augustus 2008 kondigde Adobe een aanzienlijke vooruitgang aan van de Flash Player-technologie, waarmee de tekstinhoud in SWF-bestanden kan worden geïndexeerd door zoekmachines zoals Google en Yahoo!. U kunt allerlei strategieën gebruiken om SWF-inhoud beter zichtbaar te maken voor zoekmachines. Er wordt naar al deze procedures verwezen met zoekmachineoptimalisatie (SEO of search engine optimization).

Informatie over Omniture en Flash

Flash-inhoud kan worden geïntegreerd met Omniture SiteCatalyst en Omniture Test&Target. Met SiteCatalyst kunnen marketers snel de meest winstgevende paden identificeren via hun website en vaststellen vanaf welke locatie bezoekers hun website verlaten en essentiële gegevens verzamelen voor online marketingcampagnes. Test&Target biedt marketers de mogelijkheid om hun online inhoud voortdurend relevant te maken voor hun klanten. Test&Target biedt een interface voor het ontwerpen en uitvoeren van tests, het maken van publiekssegmenten en het instellen van inhoud als doel.

Klanten van Omniture kunnen SiteCatalyst en Test&Target gebruiken met Flash door het Omniture Extension-pakket te downloaden en te installeren.

 • Kies Help > Omniture als u de Omniture-uitbreidingen en de toeganginstructies voor het gebruik ervan wilt downloaden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account