U kunt muziekscores toevoegen aan videoclips en de muzikale sfeer van de video verbeteren. Adobe Premiere Elements biedt diverse muziekscores waarvoor u geen royalty hoeft te betalen.

Een muziekscore betekent hier een audiotrack die u in de tijdlijn van een video kunt toepassen. Een score bestaat uit een intro, het muzikale hoofdgedeelte en een outro. De muziek van de score wordt dynamisch aangepast aan de lengte van de video.

Soundbooth-scores zijn muziekstukken die zich aanpassen aan door de gebruiker opgegeven parameters (zoals de lengte van een video) door de muzikale structuur op intelligente wijze te wijzigen en de mix af te stemmen op de gewenste intensiteit.  

Een muziekscore toevoegen aan een videoclip

Volg de onderstaande procedure om een muziekscore toe te voegen aan uw videoclip:

 1. Klik op Media toevoegen. Selecteer een optie om de gewenste video in de tijdlijn te importeren.

  Sla deze stap over als de video al aanwezig is in de tijdlijn.

 2. Klik op Audio op de actiebalk.

 3. Selecteer Muziekscore in de vervolgkeuzelijst. Er wordt een lijst met muziekscores weergegeven. Selecteer een categorie muziekscore om te zien welke geluiden beschikbaar zijn in die categorie.

  Muziekscores
  Muziekscores

 4. De scores staan onder de categorie voor muziekscores die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Klik op de voorvertoningsknop om de score te beluisteren voordat u deze toepast op de videoclip.

  DownloadBlue
  Muziekscore downloaden

  Opmerking:

  Klik op de rechtermuisknop en selecteer Nu downloaden om de muziekscore te downloaden. Klik hier om meer te lezen over het downloaden van muziekscores of online-inhoud.

 5. Klik om de muziekscore te selecteren die u op de videoclip wilt toepassen. Sleep en zet de score neer op de tijdlijn van de desbetreffende video. Het contextafhankelijke pop-upmenu Score-eigenschap wordt weergegeven.  

 6. Selecteer een van de volgende opties in het pop-upmenu Score-eigenschap:

  • Intensiteit: een muziekscore is een audioclip met geluiden van diverse muziekinstrumenten in samenspel. U kunt de intensiteit van deze geluiden versterken door de schuifregelaar naar Intens te slepen. Als u de intensiteit van de muziekinstrumenten wilt verminderen, sleept u de schuifregelaar naar links in de richting van Rustig.
  • Gehele video aanpassen: klik op Gehele video aanpassen om de score toe te voegen aan de volledige videoclip. De score wordt tijdens de hele videoclip afgespeeld.

  Klik op Gereed.

  ScorePropertydialogbox
  Score-eigenschap

 7. Klik op Afspelen of druk op de spatiebalk om de muziekscore te beluisteren nadat u deze hebt toegepast op de videoclip.

De muziekscore verplaatsen

De muziekscore is een dynamisch onderdeel en kan dynamisch worden verplaatst en aangepast. U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het verplaatsen van de muziekscore:

De score bijsnijden

U kunt de duur van de muziekscore bijsnijden. Selecteer het begin of het einde van de muziekscore en snijd de score bij met de desbetreffende handvatten. Sleep naar binnen om de lengte/duur van de muziekscore te verkorten.

TrimMusicScore
Muziekscore bijsnijden

De score uitrekken

Als u de tijdsduur van de muziekscore wilt verlengen, klikt u op het einde van de score en sleept u de score, zodat deze wordt uitgerekt.

Rek de score uit tot de gewenste locatie op de videoclip.

De score verplaatsen

Klik om de muziekscore te selecteren en sleep en zet de score neer op een willekeurige plek op de videoclip om de locatie ervan te wijzigen.

Deterministische download van online-inhoud

Adobe Premiere Elements biedt een deterministische optie voor het downloaden van online-inhoud. Dit houdt in dat u de grootte van online-inhoud kunt controleren voordat u alle inhoud gaat downloaden. Als u één inhoudsitem tegelijkertijd downloadt, kunt u de voortgang van het downloaden bekijken.

Als voorbeeld kunnen we nu een paar muziekscores downloaden. Als u wilt zien hoe deze deterministische optie voor downloaden werkt bij muziekscores, volgt u deze stappen:

 1. Selecteer Audio > Muziekscore.

 2. Selecteer een type muziekscore.

 3. Als de blauwe balken worden weergegeven, moeten de muziekscores worden gedownload.

 4. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige muziekscore en selecteer Alles downloaden. Het dialoogvenster Online downloaden wordt weergegeven. Klik op Ja.

  Deterministic
  Downloadgrootte

  Klik op Downloaden in achtergrond om het voortgangsdialoogvenster naar de achtergrond te verplaatsen. Zo kunt u de video blijven bewerken terwijl de inhoud op de achtergrond wordt gedownload.

  OnlineContentDownload