Met uw foto's en video's kunt u indrukwekkende verhalen vertellen van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. De optie Videoartikel in het menu Maken biedt u de mogelijkheid om uw foto's en video's van een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld een bruiloft) om te zetten naar een verhaal. Dit gebeurt via een gestructureerde en stapsgewijze workflow. U wordt stap voor stap begeleid bij het indelen van uw elementen in hoofdstukken. Ook krijgt u hulp als u commentaar, bijschriften, muziek of andere elementen wilt toevoegen.

Met de ingebouwde opties voor sfeer (bijvoorbeeld, Sentimenteel en Klassiek) transformeert u uw videoartikel tot een magische ervaring.

PRE13_videostory_update2
Een videoartikel maken

Een videoartikel maken

Ga als volgt te werk om een videoartikel te maken:

 1. Klik op Maken > Videoartikel.

  Of

  Klik op Maak uw videoartikel in het startscherm van Premiere Elements.

 2. Adobe Premiere Elements laat u ook tips zien voor het maken van een videoartikel. Klik op de pijlen links/rechts om de tips te bekijken.

  • Wanneer u de tips hebt bekeken en uw videoartikel wilt gaan maken, klikt u op Overslaan.
  • Klik op Afsluiten om de videoartikelworkflow te stoppen en terug te gaan naar de toepassingswerkruimte.

  Opmerking:

  Sluit en start de toepassing opnieuw op als u de tips opnieuw wilt bekijken.

  VideoStory_GettingStarted
  Zelfstudie voor videoartikel
 3. Kies een categorie om uw videoartikel te maken. Klik op Algemeen om een videoartikel met een algemeen thema te maken. Als het thema niet op de computer is opgeslagen, ziet u een scherm met online-inhoud voor dat thema die u kunt downloaden.

 4. Klik op de knoppen links/rechts om door de verschillende beschikbare thema's te bladeren. De weergegeven afbeelding verschaft een voorvertoning van het geselecteerde thema.

  Selecteer Media van mijn tijdlijn gebruiken voor toegang tot de video's en foto's in uw tijdlijn of klik op Aan de slag.

  De optie Media van mijn tijdlijn gebruiken combineert alle video's en foto's van uw tijdlijn in de weergave voor artikelelementen in de workflow Videoartikel.

 5. Klik op een mediabron van de beschikbare importopties om elementen te importeren die u in uw artikel wilt opnemen. De beschikbare mediabronnen voor het importeren van foto's, video's en audiobestanden worden hieronder vermeld. Klik om media te importeren van een van deze mediabronnen:

  • Elements Organizer: video's en foto's vanuit de Elements Organizer importeren.
  • Video's van flip of camera: video's importeren vanaf FLIP- en AVCHD-camera's of vanaf andere geheugen- of schijfapparaten. 
  • Foto's van camera's of apparaten: foto's importeren vanaf digitale camera's, telefoons of verwisselbare stations.
  • Bestanden en mappen: video's, foto's en audiobestanden importeren van de vaste schijf van uw computer.

  Selecteer de media in het dialoogvenster Media toevoegen en klik op Openen.

  VideoStory_addmedia
  Media toevoegen
 6. Klik op een video om een voorvertoning van de videoclip te starten. Klik om een bestand te selecteren, of druk op de Delete-toets om een bestand te verwijderen uit de artikelelementen. Druk op Ctrl + A om alle clips te selecteren en druk vervolgens op Delete om ze te verwijderen uit de artikelelementen. Het bestand wordt niet verwijderd uit de locatie waar het is opgeslagen.

  Klik op Volgende. Alle bestanden in Artikelelementen worden opgenomen en kunnen worden geopend tijdens het maken van het Artikeloverzicht.

 7. Nu kunt u de video's en foto's ordenen in hoofdstukken om ze op een meer gestructureerde manier te rangschikken. Het artikel bestaat uit meerdere hoofdstukken.

  VideoStory_storyoverview
  De weergave Artikeloverzicht

  Orden uw video's en foto's om uw videoartikel in te delen in hoofdstukken, zodat u het artikel gemakkelijker kunt beheren. Sleep de artikelelementen uit het linkerdeelvenster en zet ze neer in het gewenste hoofdstuk. Zo kunt u bijvoorbeeld video-opnamen van de voorbereidingen voor uw feest slepen en neerzetten in een hoofdstuk dat u 'Achter de schermen' noemt. Andere functies die u kunt uitvoeren in de weergave Artikeloverzicht zijn:

  • Media toevoegen: klik op Media toevoegen in het deelvenster Artikelelementen om meer video's en foto's te importeren.
  • Titel van artikel en credits: gebruik de video Artikeltitel als titelhoofdstuk. Uw videoartikel start met deze video. De video Credits is de laatste video van het videoartikel. U kunt zoveel videoclips als u maar wilt toevoegen aan de andere hoofdstukken, maar er kan slechts één video worden toegevoegd aan de hoofdstukken Titel van artikel en Credits.

  Opmerking:

  Druk op Ctrl + S tijdens het werken aan uw videoartikel om uw werk regelmatig op te slaan.

 8. U kunt de hoofdstukken beheren in de weergave Artikeloverzicht. Ga als volgt te werk om elementen toe te voegen, te verbergen, of te verwijderen om zo de verhaallijn van uw artikel te rangschikken:

  • Hoofdstuk verbergen: klik hierop om de hoofdstukken met de titel en credits voor het artikel te verbergen. U kunt andere hoofdstukken niet verbergen.
  • Hoofdstuk toevoegen: klik op Hoofdstuk toevoegen op de actiebalk om een ander hoofdstuk toe te voegen. U kunt ook klikken op Hoofdstuk toevoegen in het deelvenster Artikeloverzicht. U kunt de clips in een hoofdstuk opnieuw rangschikken, maar u kunt ook de volgorde van de hoofdstukken aanpassen aan de verhaallijn van uw artikel.
  • Voorvertoning videoclips: klik op de knop Afspelen van een videoclip die aan een hoofdstuk is toegevoegd om een voorvertoning van de clip te starten.
  • Ongedaan en Opnieuw: klik op de knoppen Ongedaan of Opnieuw op de actiebalk om een handeling ongedaan te maken of te herhalen.

  Klik op Volgende. De clips worden geanalyseerd en verwerkt door de automatische analysefunctie.

  Opmerking:

  Als u de afspeelvolgorde van de clips wilt wijzigen, sleept u de clips binnen het hoofdstuk waarin ze worden afgespeeld naar de gewenste positie.

 9. De hoofdstukken worden lineair weergegeven in de gedetailleerde weergave. In de gedetailleerde weergave kunt u hoofdstukken bewerken door een voorvertoning van de video's te bekijken, de video's weer te geven, favoriete momenten te markeren en door bijschriften of commentaar toe te voegen aan de hoofdstukken, enzovoort.

  Als u video's snel wilt bewerken, bijvoorbeeld om clips te verbergen of te verwijderen, of om de algemene rangschikking van de clips in de verschillende hoofdstukken te bekijken, schakelt u vanaf het bovenste deelvenster over naar Overzicht.

  Voorvertoning van hoofdstuk: klik op Afspelen in het deelvenster Hoofdstukken van artikel om een voorvertoning van een hoofdstuk te bekijken. In de sectie Een hoofdstuk voorvertonen vindt u meer informatie hierover.

  Als uw videoartikel afbeeldingselementen bevat, gebruikt Premiere Elements automatisch Pannen en zoomen voor deze elementen. U kunt Pannen en zoomen voor alle of bepaalde afbeeldingen in uw videoartikel uitschakelen.

 10. In de gedetailleerde weergave kunt u de volgende functies uitvoeren:

  • Titel van artikel: bewerk de titel van uw videoartikel. Elk hoofdstuk heeft een titel die kan worden bewerkt.
  • Hoofdstukken van artikel: u kunt de volgorde wijzigen waarin de hoofdstukken worden weergegeven. Sleep en zet een hoofdstuk neer om de volgorde ervan te wijzigen in het deelvenster Hoofdstukken van artikel.
  • Artikelelementen: klik hierop om media toe te voegen aan een hoofdstuk.
  • Favoriete momenten markeren: houd de muis stil boven een videoclip. Klik op het sterpictogram om favoriete momenten te starten. U kunt de beste momenten in een videoclip markeren. Zie Favoriete momenten markeren voor meer informatie.
  • Video's en foto's verwijderen: klik om een foto of een video te selecteren en klik op Verwijderen om een foto of een video uit het hoofdstuk te verwijderen.
  • Hoofdstuk toevoegen: klik op Hoofdstuk toevoegen op de actiebalk om een hoofdstuk toe te voegen aan het videoartikel.
  • Bijschrift toevoegen: klik op Bijschrift toevoegen om de bijbehorende weergave te starten waarin u een bijschrift kunt toevoegen of bewerken in dit hoofdstuk. Lees het gedeelte Bijschrift en commentaar toevoegen aan de workflow voor meer informatie.
  • Commentaar toevoegen: klik op Commentaar toevoegen om commentaar toe te voegen of te bewerken in dit hoofdstuk. Lees het gedeelte Bijschrift en commentaar toevoegen aan de workflow voor meer informatie.
  • Hoofdstuksfeer: klik hierop om een bepaalde sfeer voor het hoofdstuk te selecteren. Lees het gedeelte De instellingen voor de sfeer van een hoofdstuk wijzigen voor meer informatie.
  VideoStory_detailview
  Gedetailleerde weergave
 11. In de overzichtsweergave kunt u verschillende bewerkingen uitvoeren, zoals de volgende:

  • Hoofdstuk verbergen: klik om een hoofdstuk van de film te verbergen. U kunt alleen de eerste en laatste hoofdstukken (de titel en de credits van het artikel) verbergen.
  • Hoofdstuk bewerken: klik om het hoofdstuk te bewerken.
  • Hoofdstuk verwijderen: klik hierop om een hoofdstuk te verwijderen uit het videoartikel.
  • Titel van artikel: bewerk de titel van uw videoartikel. Elk hoofdstuk heeft een titel die kan worden bewerkt.
  • Video's en foto's verwijderen: klik op het pictogram Verwijderen om een foto of video uit het hoofdstuk te verwijderen.  
  • Hoofdstuk toevoegen: klik op Hoofdstuk toevoegen op de actiebalk om een hoofdstuk toe te voegen aan het videoartikel.
  VideoStory_overviewview
  Overzichtsweergave
 12. Klik op Voorvertoning film om een voorvertoning van uw videoartikel te bekijken.

 13. Klik op film Publiceren om het video het artikel te publiceren. Selecteer deze optie van Publiceren+Delen.

Bijschriften en commentaar toevoegen aan de workflow

U kunt bijschriften en commentaar aan de hoofdstukken van uw videoartikel toevoegen om diepte en context toe te voegen. Ga als volgt te werk om een bijschrift of commentaar aan een hoofdstuk toe te voegen:

 1. Selecteer een hoofdstuk in de gedetailleerde weergave.

  Opmerking:

  U kunt geen bijschriften en commentaar toevoegen aan de eerste en laatste hoofdstukken (de titel en de credits van het artikel).

 2. Klik op de actiebalk op Bijschrift toevoegen of Commentaar toevoegen.

 3. Verplaats de huidige-tijdindicator naar het frame in de videoclip waar u een bijschrift wilt toevoegen of bewerken.

  CreateStory8
  Een bijschrift toevoegen

  Klik op Bijschrift toevoegen/bewerken om de bijschriften toe te voegen of te bewerken.

 4. Of klik in de vorige stap op Commentaar toevoegen om commentaar toe te voegen. 

  CreateStory9
  Commentaar toevoegen

  Klik op Opnemen om de opname te starten.

De instellingen voor de sfeer van een hoofdstuk wijzigen

U kunt een vooraf gedefinieerde sfeer kiezen door te klikken op het pictogram Instellingen naast de vervolgkeuzelijst Hoofdstuksfeer. Selecteer in de gedetailleerde weergave eerst een hoofdstuk en vervolgens een sfeer in de vervolgkeuzelijst Hoofdstuksfeer.

CreateStory10
Een sfeer voor het videoartikel selecteren

Klik op Instellingen om de muziek, het uiterlijk of de snelheid van de videoclip te wijzigen.

Opmerking: op basis van de sfeer die is ingesteld voor het hoofdstuk, zijn bepaalde gedeelten van uw clip al automatisch gemarkeerd. U kunt deze desgewenst aanpassen.