Het deelvenster Gereedschappen bevat opties waarmee u leuke effecten aan uw video kunt toevoegen. Gebruik bijvoorbeeld Tijd opnieuw toewijzen en Smart Mix om geavanceerde bewegingseffecten toe te voegen aan uw video. Kies Smart Trim als u wilt dat Premiere Elements uw beeldmateriaal automatisch bewerkt voor een scherpere videokwaliteit.

Videogereedschappen

Favoriete momenten

Een video bevat meestal een aantal verschillende favoriete momenten. Met Adobe Premiere Elements kunt u al uw favoriete videomomenten markeren en extraheren als een enkele samengestelde clip, of als afzonderlijke clips. Vervolgens kunt u de geëxtraheerde clips bewerken of delen.

Zie Favoriete momenten markeren en extraheren voor meer informatie.

Frame stilzetten

Leg één frame uit een videoclip vast en gebruik dit als een stilstaand beeld in uw huidige film of sla het voor andere doeleinden op als een stilstaand beeld op uw vaste schijf. Zo kunt u een stilstaand beeld in uw film gebruiken om een persoon weer te geven die met een handeling begint, maar het beeld halverwege de handeling stopzetten, zodat de persoon stilstaat op het scherm.

Zie Frames stilzetten en vasthouden voor meer informatie.

Beweging bijhouden

Met Beweging bijhouden kunt u bewegende objecten in een videoclip volgen. U kunt clipart zoals foto's, afbeeldingen of videoclips aan deze objecten koppelen.

Zie Beweging bijhouden toepassen in videoclips voor meer informatie.

Filmmenu

Opmerking:

Het Filmmenu is in Premiere Elements 2019 alleen beschikbaar in de Professionele weergave.

U kunt een dvd met menu's maken met een van de menusjablonen van Premiere Elements. Een menu kan geluid en beweging bevatten. Sommige sjablonen bevatten dropzones waar u een stilstaand beeld of video naartoe kunt slepen om de menu-achtergrond een persoonlijk tintje te geven.

Zie Schijfmenu's maken voor meer informatie.

Pannen en zoomen

Met het gereedschap Pannen en zoomen in Adobe Premiere Elements kunt u video-effecten creëren met afbeeldingen of filmclips. Bij filmclips werkt het effect het beste wanneer de objecten in de clip zo min mogelijk bewegen.

Als u werkt met het gereedschap Pannen en zoomen, selecteert u objecten en de volgorde waarin ze worden gepand en gezoomd. Adobe Premiere Elements beschikt over opties waarmee u het effect geheel naar wens kunt aanpassen.

Zie Video-effecten creëren met het gereedschap Pannen en zoomen voor meer informatie.

Smart Trim

Met SmartTrim kunt u gedeelten van slechte kwaliteit uit een videobestand verwijderen. SmartTrim kan zowel handmatig als automatisch worden uitgevoerd. U kunt clips vanuit de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave bijsnijden.

Zie Slim bijsnijden voor meer informatie.

Tijd opnieuw toewijzen

Voeg een traag of snel bewegingseffect toe aan uw video's voor die wauw-factor. Zie Tijd opnieuw toewijzen voor meer informatie.

Audiogereedschappen

Audiomixer

Met de audiomixer kunt u de audiobalans en het volume aanpassen voor verschillende tracks in uw project. U kunt de balans en het niveau van audio aanpassen in uw videoclips en in de soundtrack en het commentaar.

Zie Audiomixer voor meer informatie.

Commentaar

U kunt ervoor kiezen om een verhalende tekst voor uw video op te nemen vanuit Premiere Elements. Met de microfoon van uw computer kunt u clips van commentaar voorzien terwijl u deze voorvertoont in het deelvenster Monitor. Uw commentaar wordt vervolgens toegevoegd aan de soundtrack Commentaar die zichtbaar is in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave.

Zie Commentaar toevoegen voor meer informatie.

SmartMix

SmartMix maakt het automatisch aanpassen van het volume van de achtergrondmuziek mogelijk. U bereikt de beste resultaten wanneer u clips met gesprekken in de track Audio 1 of de commentaartrack (voorgrondtracks) plaatst en muziek in de track Soundtrack (achtergrondtracks). Zo worden clips in de voorgrondtracks door Premiere Elements geanalyseerd op gesprekken. Hoofdframes worden dan automatisch of op slimme wijze gemaakt om het volumeniveau te verlagen, zodat de gesprekken in de voorgrondtrack duidelijk hoorbaar zijn. SmartMix-aanpassingen zijn van toepassing op alle audioclips op de tijdlijn van de Professionele weergave en niet alleen op de geselecteerde clip. Als u de functie SmartMix toepast op een audiotrack, worden de eerder op de soundtrack toegepaste hoofdframes verwijderd.

Zie SmartMix voor meer informatie.