Een audiosoundtrack toevoegen

Als u meer geluiden aan uw videoclips en uw commentaar wilt toevoegen, kunt u audioclips aan de track van de soundtrack toevoegen die zowel in de tijdlijn van de Snelle weergave als in de tijdlijn van de Professionele weergave zichtbaar zijn. Mogelijk moet u naar beneden schuiven in het audiogedeelte van de tijdlijn van de Professionele weergave om de soundtrack weer te geven. Deze clips bevatten meestal achtergrondmuziek of opnamen van omgevingsgeluid.

 1. Zo nodig voegt u de gewenste audiobestanden toe aan uw project.

  Opmerking:

  Gebruik alleen bestanden waarvan u de auteursrechten bezit of die u van de houder van de auteursrechten mag gebruiken.

 2. Klik op Muziek op de actiebalk om het deelvenster Muziek weer te geven.
 3. Sleep een audioclip van het deelvenster Muziek naar de positie in de track van de soundtrack in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave waar de audioclip moet beginnen.

  Opmerking:

  U kunt ook audioclips naar de tijdlijn van de Professionele weergave slepen via het deelvenster Projectelementen.

  au_add_audio_aa
  Een audioclip toevoegen aan de track voor de soundtrack van de tijdlijn van de Professionele weergave

Een voorvertoning weergeven van een soundtrack

U kunt een soundtrack voorvertonen om te controleren of de video aan uw wensen voldoet.

 1. Selecteer een audioclip in de track voor de soundtrack in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave. (Mogelijk moet u naar beneden schuiven in de audiotrack om de soundtrack weer te geven.)
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Afspelen in het deelvenster Monitor.

  • Druk op de spatiebalk.

  In Premiere Elements wordt de audioclip van de soundtrack voorvertoond in combinatie met eventuele bovenliggende audio- en videoclips in de tijdlijn van de snelle of de professionele weergave.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de voorvertoning te stoppen:
  • Klik op de knop Pauzeren in het deelvenster Monitor.

  • Druk op de spatiebalk.

Maatmarkeertekens maken voor een soundtrack

U kunt magnetische markeertekens maken waar de maat het sterkst is in uw soundtrack. Gebruik de optie Maat vaststellen in het contextmenu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt of Ctrl ingedrukt houdt en klikt op de audioclip in de tijdlijn van de Professionele weergave. U kunt clips bijsnijden of toevoegen aan de markeertekens. Als u een clip sleept of bijsnijdt in de tijdlijn van de Professionele weergave, wordt het in- of uitpunt van de clip magnetisch uitgelijnd op het dichtstbijzijnde maatmarkeerteken.

Maatmarkeertekens worden weergegeven als blauwe lijnen in het gebied Beat Track. Deze maattrack wordt alleen weergegeven als de film een of meer maatmarkeertekens bevat. U kunt geen media aan de maattrack toevoegen.

 1. Voeg een audioclip, of een videoclip met audio, toe aan de soundtrack in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de audioclip en kies de optie Maat vaststellen in het contextmenu.
 3. Geef de gewenste instellingen op in het dialoogvenster Instellingen maat vaststellen en klik op OK. Er wordt een beschrijving van de opties weergegeven in het dialoogvenster Instellingen maat vaststellen, naast het gloeilampje .

  De maatmarkeertekens verschijnen in de tijdlijn van de Professionele weergave in overeenstemming met de maten in de soundtrack.

 4. Als u handmatig extra maatmarkeertekens wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in de tijdlijntijdlineaal van de Professionele weergave waar u het markeerteken wilt toevoegen. Vervolgens kiest u Maatmarkeerteken instellen.
 5. Als u een maatmarkeerteken wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het markeerteken in de tijdlijntijdliniaal van de Professionele weergave. Daarna kiest u Maatmarkeerteken wissen. Als u alle maatmarkeertekens wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in de tijdliniaal. Daarna kiest u Alle maatmarkeertekens wissen.
 6. Als u naar andere maatmarkeertekens wilt navigeren, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in de tijdliniaal. Daarna kiest u Ga naar maatmarkeerteken > Volgende of Vorige.

Zorg ervoor dat u een verbinding hebt met internet als u SmartSound voor de eerste keer gebruikt. Wanneer u de optie SmartSound kiest, worden de audiobestanden van SmartSound op de achtergrond gedownload naar uw computer. Dit proces kan een paar minuten duren.

Als u geen verbinding hebt met internet, mislukt de installatie. U kunt het echter later opnieuw proberen als u wel een verbinding met internet hebt.

 1. Klik op SmartSound gebruiken in het deelvenster Muziek in de tijdlijn van de Professionele weergave.

 2. Het dialoogvenster van de plug-in Sonicfire Pro wordt weergegeven. Het kan een minuut duren tot het dialoogvenster bij de eerste opstart verschijnt. Klik niet op de knop Cancel (Annuleren).

  In het dialoogvenster SmartSound Express Track zijn de bestanden die u gratis kunt gebruiken met een blauw pictogram gemarkeerd. U kunt ze weergeven door SmartSound-opslag links boven in de toepassing uit te schakelen.

  au_smartsound_express
  Het dialoogvenster SmartSound Express Track

  Als u SmartSound voor het eerst na de installatie gebruikt, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd eventuele updates te installeren. Klik op Update Now (Nu bijwerken) om de plug-in bij te werken of op Update Later (Later bijwerken) als u het installeren van de update wilt uitstellen. Deze updates zijn niet nodig voor het gebruik van SmartSound met Premiere Elements.

 3. Selecteer een bestand dat u in Adobe Premiere Elements wilt gebruiken. Klik op de knop Play (Afspelen) om naar een voorvertoning te luisteren.

 4. Klik op Verzenden om het bestand te exporteren naar het deelvenster Projectelementen. Zorg ervoor dat u niet op het vervolgkeuzemenu klikt.

  Schakel over naar Adobe Premiere Elements. U ziet dat het bestand is toegevoegd aan het deelvenster Projectelementen.

 5. U kunt het bestand in Adobe Premiere Elements op dezelfde manier gebruiken als andere geluidsbestanden.

Als u aanvullende bestanden van SmartSound wilt importeren, klikt u op SmartSound gebruiken in het deelvenster Muziek en voert u deze procedure opnieuw uit.