De bestanden van een project weergeven

Overzicht van deelvenster Projectelementen

In het deelvenster Projectelementen kunt u een voorvertoning van het bronmateriaal voor uw projecten bekijken. Selecteer de Professionele weergave en klik vervolgens op Projectelementen.

U kunt de inhoud van een project weergeven in de lijstweergave of de rasterweergave. Gebruik het deelvensteroptiesmenu om tussen de weergaven te schakelen.

De rasterweergave geeft een momentopname van de video weer die u in het project hebt geïmporteerd. Het deelvenster Projectelementen geeft bestanden die u in de tijdlijn van de Professionele weergave gebruikt, weer met een groen pictogram. Gebruik het Zoekvak om te zoeken naar bestanden in het deelvenster.

Media-items weergeven en rangschikken

In het deelvenster Projectelementen kunt u items weergeven in de Lijstweergave. In de lijstweergave kunt u meer items tegelijkertijd bekijken, zoeken naar items en items sorteren op basis van eigenschappen, zoals het mediatype en de duur.

 • Als u items wilt sorteren in de lijstweergave klikt u op de kolomkop op basis waarvan u de items wilt sorteren. (Als u bijvoorbeeld op Mediatype klikt, worden de items gesorteerd op type.) Als de mappen worden uitgevouwen, worden de items in aflopende volgorde gesorteerd in de hiërarchie van het deelvenster Projectelementen. Als u de sorteervolgorde wilt wijzigen, klikt u opnieuw op de kolomkop.
 • Als u meer kolomkoppen in de Lijstweergave wilt weergeven, sleept u de rechterkant van het deelvenster Projectelementen naar rechts. Of u kunt de schuifbalk onder in het deelvenster naar rechts slepen.

Clips indelen in mappen

Het deelvenster Projectelementen kan mappen bevatten waarin u de inhoud van een project kunt indelen. Mappen kunnen mediabestanden of submappen bevatten. U kunt ook mappen toepassen om mediatypen, zoals afbeeldingen, audiobestanden en videoclips te ordenen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Projectelementen:
  Opmerking:

  Om het deelvenster Projectelementen te openen selecteert u Projectelementen in de Professionele weergave.

  • Als u een map wilt toevoegen, klikt u op het pictogram Nieuwe map onder aan het deelvenster Projectelementen. Als u in de lijstweergave meerdere malen achter elkaar op Nieuwe map klikt, wordt elke nieuwe map in de voorgaande nieuwe map genest.

  • Als u een item naar een map wilt verplaatsen, sleept u het item naar het pictogram van de map. U kunt mappen naar andere mappen verplaatsen om geneste mappen te maken.

  • Als u de inhoud van een map wilt weergeven, dubbelklikt u op de map. Of klik in de Lijstweergave op de driehoek naast het pictogram Map om de map uit te vouwen.

  • Als u wilt navigeren naar bovenliggende mappen, klikt u op het juiste pictogram. Houd deze knop ingedrukt om een lijst weer te geven met alle mappen boven de momenteel vermelde map. U kunt ook naar een map springen door deze te markeren en de muisknop los te laten.

De naam van een bronbestand in een project wijzigen

 • Als u de naam van een clip wilt wijzigen, selecteert u de clip, kiest u Clip > Naam wijzigen, typt u de nieuwe naam en drukt u op Enter. (De wijziging heeft alleen invloed op verwijzingen die worden gebruikt het project. De naam van het oorspronkelijke bronbestand in de projectwerkruimte en op uw computer blijft ongewijzigd.)
 • Als u een origineel bronbestand wilt hernoemen, moet u Adobe Premiere Elements eerst afsluiten voordat u de naam wijzigt. De volgende keer dat u het project opent, vraagt Adobe Premiere Elements u om de locatie van het bestand aan te geven.

  Tip: u kunt de naam van een geselecteerde clip ook wijzigen door op de desbetreffende naam te klikken om de tekst te selecteren, de nieuwe naam te typen en op Enter te drukken.

Een item zoeken in een project

 1. Klik met de rechtermuisknop op een item in de tijdlijn van de Professionele weergave en selecteer In project onthullen.

  Als u een item wilt zoeken op de vaste schijf, klikt u met de rechtermuisknop op de clip, kiest u Eigenschappen en noteert u het pad boven in het deelvenster Eigenschappen.

Ontbrekende bestanden voor een project zoeken

Premiere Elements slaat geen oorspronkelijke bronbestanden in een project op. Het verwijst naar de naam en de locatie van elk bronbestand wanneer u het importeert. Als u het bronbestand later verplaatst, verwijdert of een andere naam geeft op uw computer, verschijnt het dialoogvenster Waar is het bestand wanneer u het project de volgende keer opent.

In een project wordt niet alleen verwezen naar bronbestanden, maar ook naar voorvertoningsbestanden. Met voorvertoningsbestanden kunt u effecten in real-time voorvertonen zonder dat u deze hoeft te renderen, wat enkele uren kan kosten. Voorvertoningsbestanden kunnen zo nodig opnieuw worden gemaakt.

Opmerking:

Nadat u de uiteindelijke film hebt gemaakt, kunt u bronbestanden verwijderen als u deze niet opnieuw wilt gebruiken. Als u van plan bent de film in de toekomst opnieuw te bewerken, archiveert u het project met Projectarchivering voordat u de bronbestanden verwijdert.

 1. Kies een van de volgende opties in het dialoogvenster Waar is het bestand:

  Alleen precies overeenkomende namen weergeven

  Hiermee geeft u alleen de bestanden weer die dezelfde naam hebben als het ontbrekende bestand had toen het project voor de laatste keer werd gesloten. Als u weet dat de naam van een bestand is gewijzigd, schakelt u deze optie uit.

  Selecteren

  Vervangt het ontbrekende bestand door het oorspronkelijke of vervangende bestand.

  Zoeken

  Hiermee start u de zoekfunctie van Windows XP.

  Overslaan Voorvertoningen

  Negeert ontbrekende voorvertoningsbestanden, zodat u niet wordt gevraagd om ernaar te zoeken.

  Overslaan

  Hiermee wordt het ontbrekende bestand vervangen door een offlinebestand. Het offlinebestand fungeert als plaatsaanduiding voor verwante clips in het deelvenster Projectelementen en de tijdlijn van de Professionele weergave.

  Alles overslaan

  Hiermee worden alle ontbrekende clips vervangen door offline bestanden zonder dat u om bevestiging wordt gevraagd.

Een clip verwijderen

Omdat Adobe Premiere Elements geen mediabestanden in het project opslaat, wist u bij het verwijderen van een clip uit een project ook alle instanties van een film. Het bronbestand van de clip wordt echter niet van uw computer verwijderd door Adobe Premiere Elements. Verwijder het bronbestand om schijfruimte te besparen.

Voer een van de volgende handelingen uit om een mediabestand te verwijderen uit de projectwerkruimte:

 • Selecteer het bestand in het deelvenster en klik op het pictogram Verwijderen.
 • Klik met de rechtermuisknop of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik in de tijdlijn van de Professionele weergave op het bestand en kies Verwijderen. U kunt een bestand ook verwijderen door het desbetreffende bestand te selecteren en op Del op het toetsenbord te drukken. Het bestand wordt verwijderd uit Elements Organizer, maar het staat nog wel op uw vaste schijf.

  Tip: als u niet-gebruikte items in een project wilt identificeren, raadpleegt u de kolommen Videogebruik en Audiogebruik in de Lijstweergave. Schuif naar rechts om deze kolommen weer te geven. Een groen vinkje (lijstweergave) en een groene stip (rasterweergave) geven aan dat het element in het project wordt gebruikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account