Nevel verwijderen

Nevel, mist of smog uit een video verwijderen.

U kunt nu het effect van weers- of omgevingsomstandigheden op video’s verwijderen, met name op landschapsvideo’s. Met de functie Automatisch nevel verwijderen kunt het maskerende effect van nevel, mist of smog beperken.

U kunt de filter van Nevel verwijderen op een van de volgende manieren gebruiken:

Handmatig nevel verwijderen

 1. Voeg een video toe aan de Tijdlijn in de Modus Snel of Professioneel.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  In de Snel-weergave: Kies het Effecten tabblad en selecteer Video-effecten . Selecteer en sleep het effect van Nevel verwijderen op de gewenste video.

  In de weergave Professioneel: Kies het Effecten tabblad en selecteer Geavanceerde aanpassingen. Selecteer en sleep het effect van Nevel verwijderen op de gewenste video.

  Het effect van Nevel verwijderen in de weergave Professioneel

  Opmerking:

  U kunt ook naar het effect zoeken door in het zoekveld "Nevel verwijderen" in te vullen.

 3. De video wordt verwerkt en de effecten van nevel of mist worden verminderd. U kunt stap 2 herhalen om het effect verder op meer video's toe te passen.

  U kunt ook kiezen voor Toegepaste effecten > Nevel verwijderen en de schuifregelaars Nevelreductie en Gevoeligheid gebruiken om handmatig het gewenste niveau van nevelreductie in te stellen. Schakel het selectievakje Automatisch nevel verwijderen uit om de schuifregelaars te gebruiken.

  • Nevelreductie: Hiermee bepaalt u de hoeveelheid nevel of mist in een video.
  • Gevoeligheid: Hiermee bepaalt u de drempel voor het toepassen van Nevel verwijderen. Hoe groter de gevoeligheid, des te meer wordt nevel gereduceerd. Dit wordt vooral gebruikt voor luchtgebieden. Een agressievere verwijdering van nevel kan ruis in het luchtgebied veroorzaken.

 4. Gebruik het schakelpictogram om het effect van de functie nevelreductie op de video te bekijken.

 5. Om de functie Nevel verwijderen te annuleren, verwijdert of verbergt u (met de schakelknop) het effect uit het deelvenster Toegepaste effecten.

Automatisch nevel verwijderen

 1. Open een video in Premiere Elements in de modus Snel of Professioneel en pas het effect Nevel verwijderen toe op de video.

 2. Selecteer Nevel verwijderen op het tabblad Toegepaste effecten.

 3. Selecteer Automatisch nevel verwijderen die de hoeveelheid nevelreductie automatisch berekent, afhankelijk van de hoeveelheid nevel in de video. 

  Opmerking:

  Na het selecteren van Automatisch nevel verwijderen wordt de schuifregelaar van de Nevelreductie uitgeschakeld. De schuifregelaar Gevoeligheid blijft echter ingeschakeld en u kunt de schuifregelaar gebruiken om een verbeterde uitvoer te verkrijgen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account