Overgangen toepassen op clips

Beschikbare overgangen voorvertonen

Via het deelvenster Overgangen krijgt u toegang tot de beschikbare overgangen (klik op Overgangen op de actiebalk).

Snelle weergave: alle beschikbare overgangen worden als miniaturen weergegeven in het deelvenster Overgangen. De Snelle weergave bevat een subset van de overgangen die beschikbaar zijn in de Professionele weergave.

Professionele weergave: de overgangen zijn ingedeeld in categorieën. U kunt een zoekopdracht voor een overgang beperken door een overgangstype, zoals Verspreiden, te kiezen in het menu Categorie. U kunt ook een overgang zoeken door de naam in het vak Zoeken te typen. De Professionele weergave bevat meer overgangen dan de Snelle weergave.

Video-overgangen beschikken over voorvertoningen met geanimeerde miniaturen die aangeven wat het effect op de clips is. Selecteer een overgang om de miniatuur weer te geven. U kunt een voorvertoning van een geanimeerde miniatuurovergang bekijken in het deelvenster Overgangen zonder deze overgang toe te passen op een clip.

Het deelvenster Overgangen

Opmerking:

Adobe Premiere Elements beschikt over twee audio-overgangen in de categorie Cross-faden: Constant vermogen en Constante versterking. Hoewel beide opties fades bieden, verschillen ze enigszins. Met Constant vermogen klinkt een fade vloeiender, terwijl met Constante versterking de fade vaak abrupt klinkt, hoewel deze laatste wiskundig gezien lineair is.

 1. Klik in de Snelle weergave of in de Professionele weergave op Overgangen op de actiebalk. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.

 2. Klik op de miniatuur voor een willekeurige video-overgang om deze in beweging te zetten.

Een standaardovergang opgeven

De standaardovergang wordt gebruikt in presentaties die u maakt en in bestanden die u uit Adobe® Photoshop® Elements importeert. Deze overgang wordt ook gebruikt in bewegende achtergronden die u maakt voor dvd-menu's. De standaardovergangen zijn Gekruist verspreiden voor videobeelden of stilstaande beelden en Constant vermogen voor audio. U kunt deze standaardinstellingen echter wijzigen.

 1. Klik in de Snelle weergave of in de Professionele weergave op Overgangen op de actiebalk. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.
 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de overgang die u standaard wilt gebruiken. Kies daarna Geselecteerde overgang als standaardovergang instellen. (Het pictogram van de standaardovergang wordt gemarkeerd met een grijze omtrek.)

Overgangen toepassen in de tijdlijn van de Snelle weergave

In de tijdlijn van de Snelle weergave worden dropzones (die zijn aangeduid door verticale groene lijnen) weergegeven op het moment dat u een overgang sleept. Met behulp van de dropzones kunt u gemakkelijk overgangen tussen clips toepassen.

Een dubbelzijdige overgang toepassen in de tijdlijn van de Snelle weergave

 1. Klik in de Snelle weergave op Overgangen op de actiebalk. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.

 2. Sleep een overgang uit het deelvenster Overgangen naar de neerzetzone tussen twee clips in de tijdlijn van de Snelle weergave. Een pictogram van de overgang verschijnt in de rechter- en linkerbenedenhoeken van de clip om aan te geven dat deze is toegepast. Bovendien wordt het contextuele besturingselement voor overgangen weergegeven.

 3. (Optioneel) Wijzig de eigenschappen van de clip, zoals de duur. Klik op Meer om de overgang verder aan te passen en een voorvertoning van de wijzigingen weer te geven.

Een eenzijdige overgang toepassen in de tijdlijn van de Snelle weergave

 1. Klik in de Snelle weergave op Overgangen op de actiebalk. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.

 2. Selecteer in het deelvenster Overgangen de overgang die u wilt toepassen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als één zijde van de clip vrij is, sleept u de overgang naar de overgangsrechthoek aan die zijde van de clip.

  • Als de clip aan een andere clip grenst, sleept u de overgang naar de rand van de clip. In het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen stelt u Uitlijning in op Linkerclip, Tussen de clips of Rechterclip.

Overgangen toepassen in de tijdlijn van de Professionele weergave

Bij het toepassen van overgangen op de tijdlijn van de Professionele weergave, kunt u kiezen uit de uitlijningsopties Linkerclip, Tussen de clips of Rechterclip.

Een dubbelzijdige overgang toepassen in de tijdlijn van de Professionele weergave

Als u een overgang wilt toepassen tussen twee clips in de tijdlijn van de Professionele weergave, moeten de clips op dezelfde track staan en geen tussenruimte bevatten.

Als frames moeten worden herhaald in een tweezijdige overgang (omdat er geen bijgesneden frames aanwezig zijn), bevat het pictogram van de overgang extra diagonale lijnen. De lijnen omvatten het gebied waarin de herhaalde frames worden gebruikt.

 1. Klik in de Professionele weergave op Overgangen op de actiebalk. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.
 2. Selecteer in het deelvenster Overgangen de categorie met de overgang die u wilt toepassen.
 3. Sleep de overgang van het deelvenster Overgangen naar de cut tussen twee clips in de tijdlijn van de Professionele weergave en laat de muisknop weer los wanneer een van de volgende uitlijningspictogrammen wordt weergegeven:

  Beginnen bij cut-overgang

  Hiermee wordt het begin van de overgang uitgelijnd op het begin van de tweede clip.

  Centreren bij cut-overgang

  Hiermee wordt de overgang gecentreerd over de cut.

  Eindigen bij cut-overgang

  Hiermee wordt het einde van de overgang uitgelijnd op het einde van de eerste clip.

  Opmerking:

  Als u op Ctrl drukt terwijl u een overgang sleept, kunt u Beginnen bij cut, Centreren bij cut of Eindigen bij cut selecteren door de overgang langzaam naar links en naar rechts over de cut te slepen.

Een eenzijdige overgang toepassen in de tijdlijn van de Professionele weergave

Wanneer u een eenzijdige overgang maakt, wordt alles onder de overgang in de tijdlijn van de Professionele weergave in het transparante deel van de overgang weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt dat de clip overgaat in een zwart beeld, moet de clip op track 1 staan of mogen er onder de clip geen andere clips aanwezig zijn. Als de clip in een track boven een andere clip staat, wordt de clip op de lagere track weergegeven in de overgang zodat de overgang tweezijdig lijkt te zijn.

 1. Klik in de Professionele weergave op Overgangen op de actiebalk. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.
 2. Selecteer in het deelvenster Overgangen de categorie met de overgang die u wilt toepassen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als er zich aan een zijde van de clip geen aangrenzende clip bevindt, sleept u de overgang uit het deelvenster Overgangen naar de rand van de clip.

  • Als de clip aan een andere clip grenst, sleept u de overgang naar de rand van de gewenste clip terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

Een standaardovergang toepassen in de tijdlijn van de Professionele weergave

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Houd Shift ingedrukt en klik op de gewenste clips om niet-aangrenzende clips te selecteren.

  • Als u opeenvolgende clips wilt selecteren, klikt u in het deelvenster Projectelementen en sleept u een selectiekader rond de geselecteerde clips.

  • Druk op Ctrl-A om alle clips te selecteren.

 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de geselecteerde clips. Selecteer vervolgens Standaardovergang toepassen bij CTI.

 3. Kies een van de volgende opties:

  • Audio

  • Video

De overgang wordt toegepast op alle geselecteerde clips.

Standaardovergangen toepassen tussen meerdere aangrenzende clips op dezelfde track:

 1. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de clips waaraan u de standaardovergang wilt toevoegen.

 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op een van de geselecteerde clips.

 3. Selecteer Standaardovergang toepassen.

De overgang wordt toegepast op de cut tussen de aangrenzende clips.

Een overgang vervangen

U kunt een overgang vervangen door een nieuwe overgang neer te zetten op een andere overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave. Wanneer u een overgang vervangt, blijven de uitlijning en de duur van de oorspronkelijke overgang in Premiere Elements behouden, maar worden de instellingen van de oorspronkelijke overgang verwijderd en worden in plaats daarvan de standaardinstellingen van de nieuwe overgang gebruikt.

 1. Klik op Overgangen op de actiebalk in de Snelle weergave of in de Professionele weergave. Het deelvenster Overgangen wordt weergegeven.
 2. Selecteer in het deelvenster Overgangen de overgang waarmee u de vorige overgang wilt vervangen.
 3. Sleep de overgang naar de overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of van de Professionele weergave.

Een voorvertoning weergeven van toegepaste overgangen

U kunt een voorvertoning van overgangen die u hebt toegepast, bekijken in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen of in het deelvenster Monitor. Het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen bevat een voorvertoningsgebied waar u de miniaturen van daadwerkelijke clips of de standaardminiaturen (de letters A en B) kunt weergeven. Pas de overgangen aan in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen en bekijk een voorvertoning van de overgangen terwijl u de aanpassingen aanbrengt.

Opmerking:

Als u een digitale camcorder hebt, kunt u deze waarschijnlijk zowel op de computer als de televisie aansluiten om real-time voorvertoningen te bekijken op de televisie. Hiermee krijgt u een betere indruk van de weergave van de overgang in de uiteindelijke film.

Overgangen weergeven in het deelvenster Monitor

 1. Verplaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn van de Snelle weergave of van de Professionele weergave, zodat deze links van de overgang staat en klik op de knop Afspelen in het deelvenster Monitor.
  Opmerking:

  Als u een voorvertoning van een bepaald frame van de overgang wilt weergeven in het deelvenster Monitor, sleept u de huidige-tijdindicator naar het gewenste frame.

Overgangen weergeven in de tijdlijn van de Snelle weergave of van de Professionele weergave

In de tijdlijn van de Snelle weergave wordt een overgang weergegeven als een rechthoek op de clips. In de tijdlijn van de Professionele weergave verschijnt een overgang net boven de cut tussen twee clips of net boven het inpunt of uitpunt van één clip.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account