Tekst bewerken en opmaken

Een titel selecteren om te bewerken

Voordat u een titel kunt bewerken, dient u deze te selecteren in het deelvenster Monitor.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer in de tijdlijn van de Snelle weergave de titelclip of de clip waar de titel overheen is geplaatst. Klik in het deelvenster Monitor op de clip om deze te selecteren en dubbelklik vervolgens op de tekst om deze te bewerken.

  • Mogelijk moet u in de tijdlijn van de Professionele weergave de schuifbalken aan de rechterzijde gebruiken om een titel te kunnen zien op de track Video waarop de titel is toegepast.

  De gereedschappen voor het bewerken van titels worden weergegeven en het gereedschap verandert in het gereedschap Tekst. In het deelvenster Projectelementen worden nu tekstopties weergegeven, waarmee u opties kunt instellen voor de tekst in uw titel.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Monitor:
  • Als u de invoegpositie wilt verplaatsen, klikt u tussen tekens of gebruikt u de toetsen Pijl-rechts en Pijl-links.

  • Als u één teken of een groep aangrenzende tekens wilt selecteren, sleept u het gereedschap vanaf de knipperende invoegpositie om de tekens te selecteren.

  • Als u een volledig tekstobject of een grafisch object wilt opmaken, klikt u op het object om het hele object te selecteren en wijzigt u de kenmerken van het object.

Tekst automatisch laten omlopen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Titel > Tekstomloop.

  • Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik in het deelvenster Monitor. Kies daarna Tekstomloop.

 3. Klik in het deelvenster Monitor en typ uw titel.

Er wordt automatisch woordomloop toegepast op de woorden en er wordt een nieuwe regel tekst gestart wanneer de cursor de veilige titelmarge bereikt.

Lettertype, lettertypestijl en tekengrootte instellen

Sommige objecteigenschappen, zoals vullingskleur en schaduwen, worden gebruikt voor alle objecten die u maakt. Andere eigenschappen zijn uniek voor tekstobjecten. U vindt tekstbesturingselementen zoals lettertype, lettertypestijl en type-uitlijning, in het deelvenster Aanpassen. U vindt ook tekstbesturingselementen in het pop-upmenu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt of Ctrl ingedrukt houdt en klikt op een vak in het deelvenster Monitor.

Lettertypeopties in het deelvenster Aanpassen

A. Lettertypeopties B. Lettertypestijlopties 

Opmerking:

U kunt via het gedeelte Stijlen in het deelvenster Aanpassen snel een favoriete set kenmerken (kleur, schaduw, enzovoort) op elk object toepassen.

Een lettertype opgeven

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer de tekst in het deelvenster Monitor en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen een lettertype in het menu Lettertype.

Een lettertypestijl opgeven

Veel lettertypen bevatten ingebouwde variaties, zoals vette, cursieve en smalle versies van lettertypen. Welke specifieke variaties beschikbaar zijn, hangt af van het lettertype.

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer de tekst in het deelvenster Monitor.
 3. Voer in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen een van de volgende handelingen uit:
  • Kies een stijl in het menu Lettertypestijl.

  • Klik op een of meerdere lettertypestijlpictogrammen: Vet, Cursief, Onderstrepen.

   Opmerking: wanneer een lettertype geen vette of cursieve versies bevat, worden de desbetreffende lettertypestijlpictogrammen in een lichtere tint weergegeven. U kunt elk gewenst lettertype onderstrepen.

De tekengrootte wijzigen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer de tekst in het deelvenster Monitor en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Wijzig in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen de waarde voor Grootte.

  • Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de titel in het deelvenster Monitor en kies Grootte in het contextmenu.

Uitlijning en richting instellen

De uitlijning van alineatekst wijzigen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer een alineatekstobject in het deelvenster Monitor.
 3. Voer in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u tekst links in het vak wilt uitlijnen, klikt u op Tekst links uitlijnen.

  • Als u de tekst in het vak wilt centreren, klikt u op Tekst centreren.

  • Als u de tekst rechts in het vak wilt uitlijnen, klikt u op Tekst rechts uitlijnen.

De tekstrichting wijzigen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer een tekstobject in het deelvenster Monitor.
 3. Selecteer het gereedschap Horizontale test of het gereedschap Verticale tekst in het deelvenster Aanpassen.

Alineatekst opnieuw plaatsen

 1. Selecteer een alineatekstobject in het deelvenster Monitor.
 2. Sleep een greep van het selectiekader van de tekst om de grootte van het kader te wijzigen.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account