Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - begeleide bewerking

Ontdek hoe u coole overgangseffecten creëert tussen twee videoclips, twee afbeeldingen of een afbeelding en een videoclip met een foto.

De modus met instructies biedt een set met ingebouwde bewerkingen met instructies, zodat u stapsgewijs wordt geholpen een specifieke bewerking uit te voeren. Met deze begeleide aanpak ontdekt u Adobe Premiere Elements stapsgewijs en leert u hoe u uw videoclips of foto's bewerkt tot professioneel bewerkte creaties.

Zie de modus met instructies voor informatie over andere bewerkingen met instructies.

Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren

Luma-overgangseffect met vervaging

Gebruik deze begeleide bewerking om een cool overgangseffect te creëren tussen twee videoclips, twee afbeeldingen of een afbeelding en een videoclip. Met deze begeleide bewerking kunt u een frame van het door u gekozen medium bevriezen en het als een foto opslaan, waarop u het sluitereffect met verloopovergang kunt toepassen. Dit effect wordt toegepast op de media tijdens de overgang van één medium naar een ander.

Ga als volgt te werk om deze begeleide bewerking te gebruiken:

 1. Selecteer Begeleid(e) > Videoaanpassingen >  Luma-overgangseffect met vervaging.

 2. Klik op  Media toevoegen om twee clips, twee afbeeldingen of een clip en een afbeelding te importeren waarmee u wilt werken.

 3. Selecteer de optie die van toepassing is om media te importeren.

  De geselecteerde media worden opgeslagen in de prullenbak met projectonderdelen. 

 4. Selecteer beide media met de Shift-toets. Drag-and-drop de media naar track 1 op de tijdlijn op de positie van de huidige tijdsindicator (CTI, current-time indicator).

  Opmerking:

  Verplaats de CTI naar het einde van de eerste clip of afbeelding voordat u verder gaat naar stap 5. In de begeleide modus verplaatst de CTI automatisch naar het einde van het eerste medium. 

 5. Klik op het pictogram Frame bevriezen om een frame van de video als afbeelding te bevriezen.

  Frame bevriezen-pictogram

 6. Klik in het dialoogvenster Frame bevriezen op Exporteren en kies een locatie als u een frame als afbeelding wilt exporteren naar de door u gekozen locatie.

 7. Klik op het Overgangen-pictogram in het rechterpaneel. Versleep vanuit het Overgangen-paneel hetSluitereffect met verloopovergang en zet het neer op het gemarkeerde tijdlijnbereik in de buurt van het CTI.

  Sluitereffect met verloopovergang

  A. Overgangspictogram B. Sluitereffect met verloop, overgang 

 8. Klik in het dialoogvenster instellingen van het sluitereffect met verloopovergang op Afbeelding selecteren om de afbeelding te selecteren die is opgeslagen door middel van het dialoogvenster Frame bevriezen. Klik op OK.

 9. In het dialoogvenster Overgangen aanpassen wijzigt u de overgangseigenschappen als volgt:

  • Stel in het veld Duur de duur van de overgang tussen twee media in. De standaardinstelling is 1 seconde
  • Klik op Meer en zorg ervoor dat de geselecteerde uitlijning Tussen clips is.
  • Klik op Toepassen om de instellingen toe te passen.

  Zie Grondbeginselen van overgangen voor meer informatie over overgangen.

  Opmerking:

  U kunt op Resultaat klikken om een vloeiende weergave te zien van het toegepaste effect. 

  Resultaatknop

 10. Klik op Afspelen om het resultaat te bekijken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account