Clipeigenschappen weergeven

Een overzicht van basiseigenschappen van clips bekijken

Als u de basiseigenschappen van een clip wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op de clip in het deelvenster Projectelementen. Kies vervolgens Eigenschappen.

Uitgebreide bestandsinformatie weergeven

Adobe Premiere Elements beschikt over gereedschappen voor het beoordelen van bestanden in elke ondersteunde indeling die in of buiten een project zijn opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld vaststellen of een clip die u hebt geëxporteerd, beschikt over de juiste gegevenssnelheid voor distributie via internet. De videobestandseigenschappen kunnen de bestandsgrootte, het aantal video- en audiotracks, de duur, de gemiddelde beeldfrequentie, de audiosamplefrequentie, de videogegevenssnelheid en de compressie-instellingen bevatten. Bovendien bevatten deze informatie over gedropte frames in vastgelegde clips.

Gebruik de functie Eigenschappen ophalen om te controleren op gedropte frames in een clip die u hebt vastgelegd. Gebruik de grafieken van de functie Analyse gegevenssnelheid om te bepalen hoe goed de uitvoergegevenssnelheid overeenkomt met de vereisten van het medium waarmee u de beelden levert. De grafieken geven de snelheid weer voor het renderen van het keyframe, het verschil tussen compressiekeyframes en gedifferentieerde frames (frames die tussen keyframes bestaan). Ze geven ook de gegevenssnelheidsniveaus voor elk frame weer.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave staat, selecteert u de clip en kiest u Bestand > Eigenschappen ophalen voor > Selectie.

  • Als de clip zich niet in het project bevindt, kiest u Bestand > Eigenschappen ophalen voor > Bestand. Zoek de clip die u wilt analyseren en klik vervolgens op Openen.

Eigenschappen van de lijstweergave aanpassen

U kunt de lijstweergave aanpassen zodat alleen de informatie wordt weergegeven die u wilt zien. U kunt ook de namen van kolommen wijzigen, kolommen toevoegen, kolommen opnieuw rangschikken en de breedte van kolommen wijzigen.

De eigenschappen opgeven die worden weergegeven in de lijstweergave

De eigenschap Naam wordt standaard weergegeven in de vorm van de clipnaam op de schijf. U kunt de eigenschap Naam niet verwijderen in het dialoogvenster Kolommen bewerken. U kunt de naam van de clip wijzigen die in het project wordt gebruikt.

 1. Open het deelvenster Projectelementen.
 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik in de mediaweergave. Kies daarna Kolommen bewerken. Let erop dat u op een gebied klikt dat buiten de rijen met de elementen ligt.
 3. Selecteer de eigenschappen die u wilt weergeven in de mediaweergave en klik op OK:

  Gebruikt

  Geeft een vinkje weer als de clip in het project wordt gebruikt.

  Mediatype

  Media, zoals Film of Stilstaand beeld.

  Beeldfrequentie

  De beeldfrequentie van de clip, zoals 29,97 fps.

  Mediaduur

  De lengte van de vastgelegde media op schijf, uitgedrukt in de weergave-indeling die is opgegeven in het gedeelte Algemeen van het dialoogvenster Projectinstellingen.

  Opmerking: in Adobe Premiere Elements bevatten de tijdsduren in een deelvenster alle frames die door het inpunt en het uitpunt zijn aangeven. Als het inpunt en het uitpunt bijvoorbeeld worden ingesteld op hetzelfde frame, is de duur één frame.

  Videoduur

  De duur van de clip op basis van het inpunt en het uitpunt van de video. Inclusief eventuele aanpassingen die worden toegepast in Adobe Premiere Elements, zoals het wijzigen van de clipsnelheid.

  Audioduur

  De duur van de clip op basis van het inpunt en het uitpunt van de audio. Inclusief eventuele aanpassingen die worden toegepast in Adobe Premiere Elements, zoals het wijzigen van de clipsnelheid.

  Video-info

  De framegrootte en de hoogte-breedteverhouding van de clip en de vraag of er een alfakanaal aanwezig is.

  Audio-info

  De audiospecificaties van de clip.

  Videogebruik

  Het aantal keren dat de videocomponent van een clip wordt gebruikt in de film.

  Audiogebruik

  Het aantal keren dat de audiocomponent van een clip wordt gebruikt in de film.

  Status

  Geeft aan of een clip online of offline is. Als een clip offline is, geeft deze optie ook aan waarom dat het geval is.

  Client

  Veld voor het toevoegen van de naam van de client of andere gegevens.

Kolommen aanpassen in de lijstweergave

Met de lijstweergave kunt u snel clips beoordelen, zoeken of indelen op basis van specifieke eigenschappen.

 1. Open het deelvenster Projectelementen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de breedte van een kolom wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer boven een scheidingslijn tussen de kolomkoppen totdat het pictogram Kolombreedte wijzigen verschijnt. Vervolgens sleept u deze lijn horizontaal.

  • Als u een kolom wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u klikt en kiest u Kolommen bewerken. Vervolgens klikt u op Toevoegen en selecteert u een kolomnaam (waarna de nieuwe kolom wordt weergegeven). Typ een naam, kies een type voor de nieuwe kolom en klik op OK. Tekstkolommen kunnen alle tekst bevatten die u invoert. Booleaanse kolommen beschikken over een selectievakje.

  • Als u een kolom wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u klikt, kiest u Kolommen bewerken en klikt u op het vakje naast de naam van de kolom die u wilt weergeven.

  • Klik op kolomkoppen om de kolommen in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

  • Als u de kolommen opnieuw wilt rangschikken, klikt u er met de rechtermuisknop op of houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u erop klikt en kiest u Kolommen bewerken. Vervolgens selecteert u een kolomnaam en klikt u op Naar boven of Naar beneden.

   Opmerking: sommige kolomeigenschappen worden vergrendeld door Adobe Premiere Elements. U kunt deze kenmerken niet zoeken of wijzigen in het dialoogvenster Kolommen bewerken. U kunt bijvoorbeeld de namen wijzigen van kolommen die u hebt toegevoegd, maar niet van de kolommen die zijn ingebouwd in Adobe Premiere Elements.

Details van de eigenschappen van effecten weergeven

 1. Selecteer een clip in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten en bekijk de eigenschappen in het deelvenster Toegepaste effecten.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account