Een video delen om op een computer af te spelen

Een film delen om op een computer af te spelen

De video die u in de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave bewerkt, is pas beschikbaar als een individueel videobestand als u het exporteert, of deelt, naar een video-indeling. Na het exporteren kunt u de video afspelen op uw computer, in andere mediaspelers of bewerkingsprogramma's en kunt u deze verplaatsen naar andere computers. De MPEG- en MPEG-2-voorinstellingen hebben een kwaliteit die geschikt is voor de export van AVCHD.

 1. Ga in het deelvenster Exporteren en delen naar Apparaten > Computer.

 2. Kies een indeling in de lijst.

 3. Sleep de schuifregelaar (indien beschikbaar) om de kwaliteit van de video op te geven. De bestandsgrootte van de uitvoervideo wordt naast de schuifregelaar voor kwaliteit weergegeven.

 4. Geef een voorinstelling, bestandsnaam en locatie op voor het het opslaan van het bestand.

 5. Klik op Opslaan.

Exporteren naar AVCHD en afspelen op een computer

Met de AVCHD-exportfunctie kunt u een video als HD-bestand exporteren naar uw pc in de MP4- of M2T-indeling. Indien gewenst kunt u de MP4- en M2T-bestanden later importeren in Premiere Elements.

 1. Kies Exporteren en delen > Apparaten > Aangepast.

 2. Klik op Geavanceerde instellingen.

 3. Selecteer AVCHD in het menu met indelingen.

 4. Selecteer op basis van uw voorkeuren een optie in het menu Voorinstellingen.

 5. Geef een naam op voor het AVCHD-bestand dat wordt gemaakt.

 6. Geef desgewenst meer exportinstellingen op en klik op OK.

 7. Geef een bestandsnaam en locatie op waarmee u het bestand wilt opslaan.

 8. Klik op Opslaan.

Alleen audio exporteren

Wanneer u alleen de audio van een film exporteert met behulp van het deelvenster Publiceren en delen, kunt u elke gewenste bestandsindeling kiezen.

 1. Klik in het deelvenster Publiceren en delen vervolgens op Computer of Mobiele telefoons en afspeelapparatuur.
 2. Kies een indeling in de lijst boven in het deelvenster. Blader door de lijst om alle opties te bekijken.
 3. Geef een voorinstelling, bestandsnaam en locatie op voor het het opslaan van het bestand.
 4. Klik op Geavanceerd en schakel de optie Video exporteren uit.
 5. (Optioneel) Klik op het tabblad Audio en geef de gewenste opties op.

Een frame exporteren als een stilstaand beeld

U kunt elk frame of elke clip met een stilstaand beeld exporteren als een bestand met een stilstaand beeld. Het frame wordt geëxporteerd vanaf de huidige tijdpositie in de tijdlijn van de Professionele weergave of het deelvenster Monitor. Na het exporteren wordt het frame weergegeven in het deelvenster Projectelementen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de tijdlijn van de Snelle weergave gebruikt, sleept u de huidige-tijdindicator in het deelvenster Monitor naar het frame dat u wilt exporteren.

  • Als u de tijdlijn van de Professionele weergave gebruikt, sleept u de huidige-tijdindicator naar het frame dat u wilt exporteren.

  Opmerking:

  Kies voor het beste resultaat een frame met weinig beweging.

 2. (Optioneel) Maak de interliniëring van het frame ongedaan om de kwaliteit van het geëxporteerde beeld aanzienlijk te verbeteren. Selecteer daartoe de desbetreffende clip in de tijdlijn van de Professionele weergave. Kies vervolgens Clip > Video-opties > Veldopties. Selecteer Interliniëring ongedaan maken en klik op OK.
  Opmerking:

  Als Photoshop Elements is geïnstalleerd, kunt u de interliniëring van het geëxporteerde beeld ook in die toepassing ongedaan maken. Kies Filter > Video > Interliniëring ongedaan maken in de Editor.

 3. Onder aan het deelvenster Monitor klikt u op de optie Frame stilzetten in het menu Gereedschappen.
 4. Kies de gewenste instellingen en klik op Exporteren.
 5. Geef een locatie en een bestandsnaam op en klik op Opslaan. Als u het exporteren wilt annuleren, drukt u op Esc. Het kan enige seconden duren voordat de taak wordt geannuleerd.

Een frame exporteren naar een JPEG-afbeelding

U kunt een frame exporteren naar een JPEG-afbeelding.

 1. Plaats de huidige-tijdindicator bij het frame dat u wilt exporteren en klik op Publiceren en delen op het deelvenster Publiceren en delen weer te geven.
 2. Klik op Computer en selecteer de afbeelding in de lijst.
 3. Selecteer een JPEG-voorinstelling.

Clips exporteren als een reeks stilstaande beelden

U kunt een clip of een film exporteren als een reeks stilstaande beelden, waarbij elk frame beschikt over een afzonderlijk bestand met een stilstaand beeld. Exporteren als een reeks kan handig zijn in de volgende gevallen:

 • Als u een clip wilt gebruiken in een animatie die geen video-indelingen ondersteunt of waarvoor een reeks stilstaande beelden vereist is.

 • Als u een clip wilt gebruiken in een 3D-toepassing die geen video-indelingen ondersteunt of waarvoor een reeks stilstaande beelden vereist is.

Wanneer u een clip exporteert, worden de bestanden automatisch genummerd door Premiere Elements.
 1. Importeer de clip die u wilt exporteren als een reeks stilstaande beelden in Adobe Premiere Elements.

 2. Sleep de clip naar de tijdlijn van de Snelle weergave.

 3. Klik op Publiceren en delen > Computer > Afbeelding.

 4. Selecteer een voorinstelling in het menu (JPEG) en klik op Geavanceerd.

 5. Selecteer Als sequentie exporteren in het dialoogvenster Geavanceerd.

 6. Klik op OK om de voorinstelling op te slaan.

 7. Selecteer de zojuist gemaakte voorinstelling, geef een locatie op voor de geëxporteerde bestanden met stilstaande beelden, geef de bestandsnaam op en klik op Opslaan. U kunt het beste een afzonderlijke, lege map opgeven zodat de bestanden met volgreeksen niet tussen andere bestanden komen te staan.

opmerking: als u volgnummers wilt gebruiken, geeft u een genummerde bestandsnaam op. Voor het aantal cijfers in de bestandsnaam bepaalt u de cijfers die nodig zijn voor het nummeren van de frames, en voegt u zo nodig extra nullen toe. Als u bijvoorbeeld 20 frames wilt exporteren met een bestandsnaam met vijf cijfers, typt u Car000 voor de eerste bestandsnaam (de resterende bestanden krijgen dan automatisch de naam Car00001, Car00002, ..., Car00020).

Alleen audio exporteren met Publiceren en delen > Computer

Met de opdracht Publiceren en delen > Computer > Audio kunt u alleen de audio uit uw film exporteren. Wanneer u deze optie kiest, kunt u de audio in Adobe Premiere Elements opslaan als een Windows Waveform-bestand (.wav), een MP3-bestand (.mp3), een AAC-bestand (.aac) of een AIFF-bestand (.aiff). Als u de audio wilt opslaan als een MP3- of AAC-bestand voor een audiopodcast, exporteert u de audio met de optie Mobiele telefoons en afspeelapparatuur in het deelvenster Publiceren en delen.

 1. Selecteer de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave en kies Publiceren en delen > Computer > Audio.
 2. Selecteer een optie in het menu Voorinstellingen. Als u het bestand bijvoorbeeld in de indeling MP3 wilt opslaan, selecteert u MP3, hoge kwaliteit. Geef een locatie en bestandsnaam op bij Opslaan in. Klik op Geavanceerd als u meer exportinstellingen wilt opgeven en klik op OK.

Video exporteren met Publiceren en delen > Computer

Wanneer u een video exporteert met Publiceren en delen > Computer, kunt u de instellingen wijzigen en aangepaste instellingen opslaan.

 1. Kies Publiceren en delen > Computer en selecteer de media die u wilt exporteren.
 2. Selecteer de exportvoorinstelling die u voor het exporteren wilt gebruiken en klik op Geavanceerd.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de standaardvoorinstelling en klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

  Hoewel een clip niet wordt opgeslagen in deze stap, worden de instellingen door Premiere Elements toegepast op alle volgende exportbewerkingen.

  De exportinstellingen worden niet bijgewerkt tijdens uw werk aan een project. Het is echter raadzaam te controleren of alle exportinstellingen nog van toepassing zijn. Wanneer u een optie wijzigt, maakt u een voorinstelling die u een naam kunt geven, kunt opslaan en kunt gebruiken in volgende projecten. Alle voorinstellingen die u maakt, worden weergegeven in het menu Voorinstelling en de standaardvoorinstellingen worden weergegeven in de weergave Delen.

  Bepaalde software voor opnamekaarten en insteekmodules beschikken over eigen dialoogvensters met specifieke opties. Raadpleeg de documentatie voor uw opnamekaart of plug-in als deze opties verschillen van de opties die worden beschreven in deze gebruikershandleiding.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account