De werkruimte van Adobe Premiere Elements bestaat uit een gebruiksvriendelijke interface voor videoliefhebbers. De functies zijn gerangschikt op basis van complexiteit in de weergaven Snel, Met instructies en Professioneel.

Opmerking:

Als u Premiere Elements 2018 en eerder gebruikt, wordt ook het tabblad eLive getoond. Met de tab eLive kunt u een stream van bronnen direct vanuit de werkruimte openen en zo creatieve ideeën opdoen voor uw video's en nog bekwamer worden met Adobe Premiere Elements. Zie eLive voor meer informatie.

Startscherm

Als u Adobe Premiere Elements start, wordt eerst het startscherm weergegeven. Hier kunt u uw gewenste toepassing openen, hebt u toegang tot de nieuwste functies en kunt u de automatische creaties en een aantal zelfstudies bekijken, Zie Het Elements-startscherm leren kennen voor meer informatie over het startscherm.

Opmerking:

Als u Premiere Elements 2018 en eerder gebruikt, wordt het welkomstscherm getoond.

Het scherm Snel doel

Als u in het startscherm klikt op Video-editor, wordt het scherm Snel doel geopend.

Het scherm Snel doel
Het scherm Snel doel

Dit scherm bevat de volgende opties:

  • Videoclip bijsnijden: klik op deze tegel en selecteer een video die u wilt bijsnijden. Het scherm SmartTrim opent met de geselecteerde video. Zie Premiere Elements 2019 - Snelle weergave voor meer informatie over het bijsnijden van een videoclip.
  • Foto's en video's combineren tot één film: klik op deze tegel en selecteer de media die u wilt combineren. Het scherm Snel doel wordt geopend.
  • Niet nogmaals weergeven: als u dit selectievakje inschakelt, wordt het scherm Snel doel niet geopend als standaardstartscherm wanneer u Premiere Elements de volgende keer start. Om de instelling van dit selectievakje te wijzigen, opent u het scherm Snel doel door Vensters > Scherm Snel doel te kiezen.

Weergaven

De snelle weergave bevat basisfuncties die vaak worden gebruikt om videobeelden snel te bewerken en met anderen te delen. Deze weergave optimaliseert algemene taken die u op clips uitvoert, zoals clips bewerken en films delen.

Met de opties in de snelle weergave kunt u titels, effecten, overgangen en achtergrondmuziek toevoegen aan uw clips. Pan of zoom uw clip als dat nodig is of kies Smart Trim voor een scherpere videokwaliteit. Gebruik InstantMovie om het maken van films te automatiseren.

Scènelijn Snelle weergave

De tijdlijn van de weergave Snel
Scènelijn Snelle weergave

A. Frame stilzetten B. Rechtsom roteren C. Verwijderen D. Renderen E. Besturingselementen voor afspelen F. Besturingselementen voor voorvertoning van audio G. Instellingen voor programmacontrole H. Afspelen in volledig scherm I. Audio toevoegen vanaf de computer J. Muziek toevoegen K. Meer opties (titel of media toevoegen) L. Media toevoegen M. Overgang toevoegen N. Automatisch pannen en zoomen O. Afbeeldingsduur wijzigen P. Videoclip bewerken Q. Meer opties (voor video) R. Meer opties (voor ondertiteling) S. Tekst van ondertiteling bewerken T. Duur van ondertiteling wijzigen 

Op de scènelijn van de snelle weergave worden afbeeldingen en videoclips als individuele miniaturen getoond. U kunt de ongewenste gedeelten van individuele videoclips bijsnijden in de werkruimte SmartTrim. Start SmartTrim door te klikken op het pictogram Videoclip bewerkenop een video. Wissel de positie van een videoclip om een logische filmsequentie te maken. Verder kunt u overgangseffecten toevoegen aan het begin of einde van uw media, of tussen twee media. Met de knop Muziek toevoegen voegt u uw favoriete muziek toe aan de film. Zie Clips rangschikken op de tijdlijn van de professionele weergave voor meer informatie.

Snelle weergave: 2018-versie en eerder

De Snelle weergave bevat de basisfuncties, die u vaak gebruikt om videobeelden snel te bewerken en met anderen te delen. Deze weergave is geoptimaliseerd voor het uitvoeren van algemene taken op clips, zoals het bewerken van clips, het maken van menu's voor dvd's en blu-ray-schijven en het delen van films.

Gebruik de opties in de Snelle weergave om titels, effecten en overgangen, achtergrondmuziek en afbeeldingen aan uw clips toe te voegen. Pan of zoom uw clip als dat nodig is of kies Smart Trim voor een scherpere videokwaliteit. Gebruik InstantMovie om het maken van films te automatiseren.

De tijdlijn van de weergave Snel

De tijdlijn van de Snelle weergave bevat de volgende tracks:

  • Video: bewerk uw videoclips en afbeeldingen in deze track
  • Titels: voeg hier teksttitels toe aan uw clips
  • Geluid: voeg achtergrondmuziek en andere geluiden toe aan uw film
  • Commentaar: plaats hier opgenomen commentaar voor uw film
De tijdlijn van de weergave Snel
De tijdlijn van de weergave Snel

In de tijdlijn van de Snelle weergave ziet u elke clip als een reeks frames die de volledige cliplengte omspannen. U kunt ongewenste gedeelten in afzonderlijke frames bijsnijden en deze opnieuw rangschikken. U kunt de positie van clips ook omwisselen om een logische filmsequentie te maken.

De workflow in gang zetten

De tijdlijn van de snelle weergave bevat startpunten voor uw video-ontwerpproces. Klik op een van de startpunten om de gewenste workflow te starten.

Bestanden hier neerzetten: klik op Bestanden hier neerzetten op de tijdlijn om het deelvenster Media toevoegen te openen. Selecteer de gewenste optie om media aan de tijdlijn toe te voegen.

Titel neerzetten: klik op Titel neerzetten op de tijdlijn om het deelvenster Tekst en titels te openen. Selecteer de gewenste titel en plaats deze op de tijdlijn om aan de slag te gaan.

Commentaar opnemen: klik op Commentaar opnemen om de opnamefunctie voor commentaar te starten. Als de opname is voltooid, wordt het commentaar op de track geplaatst.

Audioclips neerzetten: klik op Audioclips neerzetten om het deelvenster Muziek te openen. Selecteer de gewenste audioclip en plaats deze op de track.

De startpunten zijn tijdens het volledige bewerkingsproces beschikbaar. U kunt ze gebruiken wanneer u wilt om snel prachtige video's te maken.

Voor meer informatie over het gebruik van de tijdlijn in de snelle weergave, gaat u naar Clips rangschikken op de tijdlijn van de snelle weergave.

De weergave Met instructies helpt u bij het bewerken van uw films en begeleidt u door een reeks opeenvolgende stappen. De instructies helpen u om uw videoclips nog beter te maken: van het bijsnijden van ongewenste videobeelden tot het animeren van afbeeldingen in uw videoclips. 

De weergave Met instructies bevat instructies voor het uitvoeren van verschillende taken in zowel de weergave Snel als Professioneel. Klik op het tabblad Snel of Professioneel om te zien welke bewerkingen met instructies beschikbaar zijn en om deze te gaan gebruiken. Klik vervolgens op het tabblad Met instructies. Kies de gewenste creatieve workflow om uw film te maken.

Weergave Met instructies

Ga voor meer informatie naar Modus met instructies.

De Professionele weergave bevat geavanceerde functies en gereedschappen, zoals Audiomixer en Tijd uitrekken. Professionals gebruiken deze om complexe videobewerkingstaken uit te voeren.

De Professionele weergave bevat de deelvensters die beschikbaar zijn in de Snelle weergave, maar ook het deelvenster Projectelementen.

Dit deelvenster bevat de mediabestanden die u in uw Premiere Elements-project importeert. Gebruik de deelvensteropties om de bestanden in te delen als een lijst of in een raster. In de rasterweergave wordt een miniatuur van elk bestand weergegeven. Als u media-elementen toevoegt aan de tijdlijn, wordt een groen pictogram onder de miniatuur van de elementen weergegeven.

De tijdlijn van de Professionele weergave

Gebruik de tijdlijn van de Professionele weergave voor geavanceerdere bewerkingen. De tijdlijn van de Professionele weergave biedt een grafische weergave van uw filmproject op basis van video- en audioclips die zijn gerangschikt in verticaal gestapelde tracks. Wanneer u videobeelden uit een digitaal videoapparaat vastlegt, worden de clips opeenvolgend weergegeven.

ExpertView
De tijdlijn van de Professionele weergave

In de tijdlijn van de Professionele weergave worden de onderdelen van uw film en hun onderlinge relatie in de loop van de tijd weergegeven aan de hand van een tijdliniaal. U kunt scènes bijsnijden en toevoegen, belangrijke frames aangeven met markeertekens, overgangen toevoegen en bepalen hoe clips in elkaar overvloeien of boven elkaar worden geplaatst. De rechtermuisknopopties voor de tijdlijn zijn verdeeld in gemakkelijk toegankelijke categorieën. De tijdlijn van de Professionele weergave heeft meer tracks dan de tijdlijn van de Snelle weergave.

Voor meer informatie over het gebruik van de tijdlijn in de professionele weergave, gaat u naar Clips rangschikken op de tijdlijn van de professionele weergave.

Media toevoegen

In het deelvenster Media toevoegen kunt u mediabestanden toevoegen aan de scènelijn van de snelle weergave. Dit zijn bijvoorbeeld mediabestanden op de vaste schijf van uw computer of uit albums in Elements Organizer.

Media toevoegen

Of klik in het gedeelte Titel of media toevoegen van het monitorvenster of in de scènelijn van de snelle weergave op het plusteken (+) of kies  > Media toevoegen.

Gebied voor titel of media toevoegen
Gebied voor titel of media toevoegen

Nadat de mediabestanden zijn toegevoegd aan de scènelijn van de snelle weergave, kunt u de bestanden opnieuw ordenen en bewerken Zie Media toevoegen voor meer informatie.

Maken

Gebruik de kant-en-klare sjablonen en maak prachtige video's door te klikken op de keuzelijstMaken. Selecteer Videoartikel, InstantMovie of Videocollage om de gewenste creatieve workflow te starten.

Maken

Videoartikel

Maak een gestructureerd artikel van de belangrijke gebeurtenissen in uw leven en geef het een magische touch.

InstantMovie

Begeleidt u automatisch door het proces voor het maken van films. Zo kunt u snel filmsjablonen selecteren en clips bewerken. Met InstantMovie kunt u ook op thema's gebaseerde effecten, titels, overgangen en audio toevoegen aan uw film. U kunt de instellingen desgewenst wijzigen.

Videocollage

Maak levendige collages met foto's en video's en deel uw herinneringen op allerlei manieren en stijlen.

Voor meer informatie raadpleegt u Videoartikel, InstantMovie en Videocollage.

Exporteren en delen

Het deelvenster Exporteren en delen (voorheen Publiceren en delen genaamd) bevat alles wat u nodig hebt om uw voltooide project op te slaan en te delen. U kunt uw project opslaan voor weergave op onder andere het web, een mobiele telefoon, een computer, dvd of een Blu-ray-schijf. De optie Exporteren en delen bevat alle beschikbare exportindelingen in één deelvenster. De afzonderlijke tabbladen op het deelvenster Exporteren en delen vertegenwoordigen de verschillende mediaopties die u kunt kiezen.

Zie Exporteren en delen voor meer informatie.

Gebruik het deelvenster Exporteren en delen om het voltooide project op te slaan en te delen (te exporteren).

Werkbalk

Alle bewerkfuncties en gereedschappen in Premiere Elements staan gegroepeerd in het rechterdeelvenster en zijn onderverdeeld in drie categorieën op basis van hun functionaliteit:

Repareren

Aanpassen

Hiermee kunt u de inherente eigenschappen van uw clip aanpassen, zoals de kleur en belichting. U kunt ook het gereedschap Slim repareren gebruiken om de kwaliteit van het videobeeld te verbeteren.

Als u een titel aan uw clip toevoegt, gebruikt u het deelvenster Aanpassen om de eigenschappen van de titel indien nodig te wijzigen.

Gereedschappen

Bevat opties waarmee u leuke effecten aan uw video kunt toevoegen. Gebruik bijvoorbeeld Tijd opnieuw toewijzen en Smart Mix om geavanceerde bewegingseffecten toe te voegen aan uw video. Kies Smart Trim als u wilt dat Premiere Elements uw beeldmateriaal automatisch bewerkt voor een scherpere videokwaliteit. Zie Gereedschappen voor meer informatie.

Bewerken

Toegepaste effecten

Hiermee kunt u de eigenschappen bekijken van de effecten die al op uw clip zijn toegepast. Het deelvenster verschaft verschillende opties waarmee u de toegepaste effecten kunt wijzigen.

Effecten

Toont speciale effecten en voorinstellingen die u op clips in uw film kunt toepassen. Als u een speciaal effect wilt bewerken nadat u het hebt toegepast, klikt u op Toegepaste effecten om de eigenschappen in het deelvenster Toegepaste effecten te wijzigen. Vergeleken met de Snelle weergave biedt de Professionele weergave meer effecten die in verschillende categorieën zijn gerangschikt. Zie Effecten voor meer informatie.

Overgangen

Biedt overgangen die u tussen uw filmclips kunt gebruiken. Het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen verschijnt automatisch wanneer u een overgang voor het eerst toepast. Gebruik dit besturingselement om de overgangseigenschappen te wijzigen. Als u het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen later wilt openen, dubbelklikt u op de overgang. De Professionele weergave bevat meer overgangseffecten dan de Snelle weergave. Zie Overgangen voor meer informatie.

Toevoegen

Titels

Bevat vooraf opgemaakte titelsjablonen die u kunt gebruiken in uw films. Het contextafhankelijke besturingselement voor titels verschijnt automatisch wanneer u een titel voor het eerst toepast op uw film. Gebruik dit besturingselement om de titeleigenschappen te wijzigen. Als u het contextafhankelijke besturingselement voor titels later wilt openen, dubbelklikt u op de titel. De Professionele weergave bevat meer titelsjablonen dan de Snelle weergave. Zie Titels maken voor meer informatie.

Muziek

Hiermee kunt u themamuziek toevoegen aan uw film. U kunt hier meerdere muziekclips selecteren en in de geselecteerde volgorde afspelen. Voor meer informatie raadpleegt u Toevoegen van muziekscores aan videoclips.

Afbeeldingen

(Beschikbaar in de professionele weergave van versie 2019 en de versies van 2018) Verfraai uw video's met grafische elementen, zoals clipart of bijschriften (spraak- of gedachteballonnen) die u kunt toevoegen aan secties in uw videoclips.

Actiebalk

Actiebalk

De actiebalk bevat de volgende opties:

Ongedaan maken

Hiermee wordt de uitgevoerde handeling ongedaan gemaakt.

Opnieuw

Hiermee wordt de uitgevoerde handeling herhaald.

Organizer

Opent de Elements Organizer zodat u uw mediabestanden kunt ordenen en beheren.

Startscherm

Hiermee opent u het startscherm van Premiere Elements. Zie Het Elements-startscherm leren kennen voor meer informatie. 

Opmerking:

In Premiere Elements 2018 en eerder is de optie voor het startscherm niet beschikbaar in de actiebalk.

Premiere Elements 2018 en eerdere versies

Welkomstscherm

Wanneer u Adobe Premiere Elements de eerste keer start, wordt het welkomstscherm weergegeven. Het Welkomstscherm van het product bevat opties voor het starten van alle drie producten: Premiere Elements, Photoshop Elements en de Elements Organizer. Het scherm bevat ook een koppeling naar een proefversie van de producten die niet op uw computer zijn geïnstalleerd.

welcome_screen

Klik op Video-editor om in de werkruimte een nieuw project te maken met standaardinstellingen. Als u een bestaand project wilt openen, klikt u op de pijl naast Video-editor.

Open de Elements Organizer om standaardbewerkingen uit te voeren op uw media en deze in te delen en er tags aan toe te wijzen voordat u de media importeert in Adobe Premiere Elements.

De startopties aanpassen

Standaard wordt het welkomstscherm weergegeven wanneer u Adobe Premiere Elements voor het eerst opent.

Klik op de knop Instellingen in de titelbalk om op te geven welke toepassing of welk venster u wilt weergegeven wanneer Adobe Premiere Elements wordt gestart.

Kies een van de volgende startopties:

  • Welkomstscherm: het welkomstscherm wordt altijd gestart als u Adobe Premiere Elements opent. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Organizer: kies deze optie als u de Elements Organizer gebruikt om uw media te organiseren voordat u deze bewerkt in Adobe Premiere Elements.
  • Video-editor: Selecteer deze optie als u de Adobe Premiere Elements-werkruimte wilt openen wanneer Adobe Premiere Elements wordt gestart.

Startscherm

In het startscherm van Premiere Elements kunt u gemakkelijker veelgebruikte workflows in gang zetten. U kunt uw video's op verschillende manieren maken. Houd de muis boven een optie voor meer informatie over de desbetreffende optie. Klik op een van de opties om een video te maken.

Media toevoegen

Gebruik het deelvenster Media toevoegen om mediabestanden toe te voegen van bronnen, zoals videocamera's, webcams, flipcamera's, digitale fototoestellen, mobiele telefoons en mappen op uw vaste schijf.

add_media_18

Film maken die zijn gebaseerd op een sjabloon

Gebruik direct beschikbare sjablonen en maak verbluffende video's. Klik op Een film maken op basis van een sjabloon om de vervolgkeuzelijst Maken te openen. Selecteer Videoartikel, InstantMovie of Videocollage om de gewenste creatieve workflow te starten.

create_template_based_movie

Uw verhaal vertellen aan de hand van titels

Verbeter uw films met kant-en-klare en aanpasbare bewegingstitels. Begin met bewegingstitelsjablonen die geanimeerde grafische voorinstellingen, tekst en achtergrondstijlen bevatten die allemaal kunnen worden aangepast aan uw wensen.

Klik op Uw verhaal vertellen aan de hand van titels om het selectievenster Bewegingstitels te openen via de actiebalk. Selecteer en sleep de gewenste sjabloon om uw film te maken.

tell_your_story_using_titles

Video's leren bewerken

Gebruik Bewerken met instructies om eenvoudig videobewerkingstaken uit te voeren. De instructies helpen u om uw videoclips nog beter te maken: van het bijsnijden van ongewenste videobeelden tot het animeren van afbeeldingen in uw videoclips. Klik op Video's leren bewerken om het startvenster van Bewerken met instructies te openen. Kies de gewenste creatieve workflow om uw film te maken.

guided_edits