Handboek Annuleren

Video-effecten creëren met het gereedschap Pannen en zoomen

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Een videoverhaal maken
  7. Instant films maken
  8. Clipeigenschappen weergeven
  9. De bestanden van een project weergeven
  10. Projecten archiveren
  11. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Smart Trim
  5. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  6. Clips splitsen
  7. Frames stilzetten en vasthouden
  8. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  9. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  10. Beeldmateriaal vervangen
  11. Werken met bronclips
  12. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  13. Clips bijsnijden
  14. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  3. Muziek toevoegen aan videoclips
  4. Verhalen maken
  5. Soundtracks gebruiken
  6. Muziek remix
  7. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  8. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Met het gereedschap Pannen en zoomen in Adobe Premiere Elements kunt u video-effecten creëren met afbeeldingen of filmclips. Bij filmclips werkt het effect het beste wanneer de objecten in de clip zo min mogelijk bewegen.

Als u werkt met het gereedschap Pannen en zoomen, selecteert u objecten en de volgorde waarin ze worden gepand en gezoomd. Adobe Premiere Elements beschikt over opties waarmee u het effect geheel naar wens kunt aanpassen.

Het pan- en zoomeffect toepassen

U kunt het pan- en zoomeffect toepassen op elke afbeelding met een indeling die ondersteuning biedt voor Adobe Premiere Elements. Voor een lijst met ondersteunde afbeeldingsindelingen raadpleegt u Ondersteunde bestandsindelingen.

Bij filmclips kunt u met de optie Frames stilzetten een afbeelding maken van een enkel frame. Importeer de afbeelding in de tijdlijn van Adobe Premiere Elements en pas het pan- en zoomeffect toe.

Het gereedschap Pannen en zoomen openen

 1. Selecteer de afbeelding waarop u het pan- en zoomeffect wilt toepassen.

 2. Sleep de afbeelding naar de tijdlijn.

 3. Selecteer in de menubalk de optie Gereedschappen > Pannen en zoomen.

Het gereedschap detecteert automatisch gezichten en maakt automatisch reeksen voor pannen en zoomen die de focus op gezichten leggen.

Het gereedschap Pannen en Zoomen volgt het patroon 'Z' tijdens het detecteren en maken van reeksen voor herkende gezichten. Selecteer de optie Automatische panrichting omkeren in het dialoogvenster met instellingen om het patroon 'S' te volgen. U moet de instelling opnieuw instellen en opnieuw toepassen zodat de wijzigingen worden uitgevoerd voor al toegepaste frames.

Instellingen voor Pannen en zoomen

Focusframes toevoegen

Voordat u het pan- en zoomeffect toepast, bepaalt u aan de hand van focusframes op welke objecten in de afbeelding u het pan- en zoomeffect wilt toepassen. Focusframes zijn rechthoeken die u kunt vergroten of verkleinen en waarmee u de locatie van een object in de afbeelding kunt aangeven.

In een afbeelding met meer dan drie focusframes worden alleen het geselecteerde focusframe en het vorige en volgende focusframe in de reeks weergegeven.

Als een afbeelding niet eerder is geanalyseerd, worden de volgende focusframes weergegeven wanneer u klikt op het pictogram voor het gereedschap Pannen en zoomen:

Focusframe

A. Handlers voor het vergroten of verkleinen B. Focusframe C. Framenummer D. Focusframe verwijderen E. Panduur F. Zoomopties voor focusframes 

Het gereedschap Pannen en zoomen: tijdlijn en miniatuurweergave

A. Tijdlijn B. Focusframemarkeerteken C. Miniatuurweergave D. Huidige-tijdindicator 

 • Een focusframe met de hele afbeelding.

 • Een focusframe met het midden van de afbeelding.

 1. Ga naar het gereedschap Pannen en Zoomen en klik op Nieuw frame om focusframes aan de media toe te voegen.

Handmatig focusframes toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het object of het gebied waaraan u een focusframe wilt toevoegen.

  • Selecteer het frame waarna u het nieuwe frame wilt invoegen en klik op Nieuw frame. Het nieuwe focusframe wordt in het midden van het weergavegebied weergegeven.

   Selecteer het nieuwe focusframe en beweeg de cursor over het frame totdat het panpictogram (een hand) wordt weergegeven. Versleep het focusframe en plaats dit boven op het gewenste object.

  • Verplaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn. Er wordt een spookframe (leeg frame met gestippelde rand) op het scherm weergegeven. Verplaats de huidige-tijdindicator naar het punt waar u het nieuwe frame wilt invoegen en klik op het spookframe. Een nieuw focusframe wordt toegevoegd op die positie.

  • Als u een focusframe tussen twee focusframes wilt invoegen, plaatst u de huidige-tijdindicator tussen de bijbehorende focusmarkeertekens op de tijdlijn. Klik op Nieuw Frame.

In een afbeelding met meer dan drie focusframes worden alleen het geselecteerde focusframe en het vorige en volgende focusframe in de reeks weergegeven.

Focusframes toevoegen aan eerder geanalyseerde afbeeldingen

Frametips zijn rode rechthoeken die op de media worden weergegeven. Als u op een frametip klikt, wordt deze omgezet in een focusframe.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u slechts eenmaal op de frametip klikt. Als u dubbelklikt op een frametip, worden er twee focusframes toegevoegd.

Focusframes wijzigen

Focusframes verplaatsen

 1. Selecteer het focusframe.

 2. Beweeg de cursor over de grens van het focusframe totdat het panpictogram (een hand) wordt weergegeven.

 3. Versleep het focusframe en plaats dit boven op het gewenste object.

Focusframes opnieuw ordenen om de panvolgorde te wijzigen (alleen foto's)

Het aantal focusframes bepaalt de panvolgorde ofwel de volgorde waarin objecten worden gepand. De focus wordt bijvoorbeeld verplaatst naar het object met focusframe 3 nadat het object met focusframe 2 is gepand.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om de nummering van focusframes wijzigen:

  • Verplaats de focusframemarkeertekens in de tijdlijn op basis van de volgorde waarin u de overeenkomstige focusframes wilt laten weergeven. Als u de positie van focusframemarkeertekens wijzigt, wordt de nummering van de focusframes automatisch gewijzigd zodat deze overeenkomt met de volgorde waarin de focusframemarkeertekens op de tijdlijn worden weergegeven.

  • Versleep de focusframes in de strook met miniatuurweergaven.

De afmeting van focusframes wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het focusframe en beweeg de muis over een van de hoeken totdat het pictogram voor het wijzigen van de afmetingen (dubbele pijl) wordt weergegeven. Sleep om de afmetingen van het frame te wijzigen.

  • Als u stapsgewijs wilt inzoomen, selecteert u het focusframe en beweegt u de muis hierover. Klik op de zoomknoppen + of - om de afmetingen van het frame stapsgewijs te wijzigen.

Focusframes verwijderen

 1. Beweeg de muis over het focusframe. Klik op de knop X of druk op de toets Delete.

Panduur wijzigen

Als u de panduur wijzigt, verandert u hoe lang het duurt voordat u naar het volgende focusframe gaat. De panduur wordt weergegeven bij de verbindingslijn tussen twee focusframes.

 1. Klik op de panduur.

 2. Wijzig in het dialoogvenster Pantijd de tijdsduur in de gewenste waarde of geef een waarde op in het dialoogvenster.

U kunt ook de focusframemarkeertekens in de tijdlijn aanpassen om de panduur te wijzigen.

Vasthoudtijd wijzigen

De vasthoudtijd geeft aan hoe lang de focus op een object blijft voordat de panfunctie in werking treedt. Als u de vasthoudtijd verlengt, wordt het object langer weergegeven wanneer dit de focus heeft.

 1. Selecteer het focusframe en beweeg de muis over het focusframe.

 2. Klik op Vasthoudtijd.

 3. Wijzig in Vasthoudtijd de tijdsduur in de gewenste waarde.

  Vasthoudtijd wijzigen

U kunt de vasthoudtijd ook wijzigen door het rechtermarkeerteken van een focusframe in de tijdlijn horizontaal te verslepen.

Het pan- en zoomeffect voorvertonen

 1. Klik op Uitvoer afspelen om in het deelvenster Voorvertoning een voorvertoning weer te geven van het pan- en zoomeffect. U kunt de huidige-tijdindicator ook aanpassen om het effect handmatig voor te vertonen.

Standaardinstellingen wijzigen

 1. Klik in het gereedschap Pannen en zoomen op Instellingen.

 2. Pas de waarden voor het pannen en vasthouden aan al naargelang uw vereisten.

Zoomen gebruiken voor het nauwkeurig plaatsen van focusframes

Met de zoomopties op de pan- en zoomwerkbalk kunt u een focusframe veel kleiner maken dan in de normale weergave.

De optie zoomen

Het door u ingevoegde focusframe kan bijvoorbeeld in de normale weergave niet verder worden verkleind. Het is echter nog steeds niet klein genoeg voor het object waarop u de focus wilt plaatsen. In dergelijke gevallen kunt u inzoomen op het object en het focusframe vervolgens verkleinen.

Het pan- en zoomeffect toepassen op video's

Het pan- en zoomeffect werkt het beste bij video's waarin de objecten zo min mogelijk bewegen.

Voor elk filmframe in de filmclip kunt u slechts één focusframe maken.

 1. Klik in het deelvenster Media met de rechtermuisknop op de filmclip en selecteer Automatische analyse uitvoeren.

 2. Sleep de filmclip naar de tijdlijn.

 3. Klik op het pictogram voor pannen en zoomen.

 4. Als u een focusframe wilt maken, verplaatst u de huidige-tijdindicator naar een positie in de tijdlijn waar zich nog geen ander focusframe bevindt. Klik op Nieuw Frame.

U kunt met focusframes in video's op dezelfde manier werken als met focusframes in afbeeldingen. In het gereedschap Pannen en zoomen worden echter alleen de opties weergegeven die relevant zijn voor filmclips.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account