Met het gereedschap Pannen en zoomen in Adobe Premiere Elements kunt u video-effecten creëren met afbeeldingen of filmclips. Bij filmclips werkt het effect het beste wanneer de objecten in de clip zo min mogelijk bewegen.

Als u werkt met het gereedschap Pannen en zoomen, selecteert u objecten en de volgorde waarin ze worden gepand en gezoomd. Adobe Premiere Elements beschikt over opties waarmee u het effect geheel naar wens kunt aanpassen.

Het pan- en zoomeffect toepassen

U kunt het pan- en zoomeffect toepassen op elke afbeelding met een indeling die ondersteuning biedt voor Adobe Premiere Elements. Voor een lijst met ondersteunde afbeeldingsindelingen raadpleegt u Ondersteunde bestandsindelingen.

Bij filmclips kunt u met de optie Frames stilzetten een afbeelding maken van een enkel frame. Importeer de afbeelding in de tijdlijn van Adobe Premiere Elements en pas het pan- en zoomeffect toe.

Het gereedschap Pannen en zoomen openen

 1. Selecteer de afbeelding waarop u het pan- en zoomeffect wilt toepassen.

 2. Sleep de afbeelding naar de tijdlijn.

 3. Selecteer in de menubalk de optie Gereedschappen > Pannen en zoomen.

Het gereedschap detecteert automatisch gezichten en maakt automatisch reeksen voor pannen en zoomen die de focus op gezichten leggen.

Het gereedschap Pannen en Zoomen volgt het patroon 'Z' tijdens het detecteren en maken van reeksen voor herkende gezichten. Selecteer de optie Automatische panrichting omkeren in het dialoogvenster met instellingen om het patroon 'S' te volgen. U moet de instelling opnieuw instellen en opnieuw toepassen zodat de wijzigingen worden uitgevoerd voor al toegepaste frames.

pan_and_zoom_settings_v1
Instellingen voor Pannen en zoomen

Focusframes toevoegen

Voordat u het pan- en zoomeffect toepast, bepaalt u aan de hand van focusframes op welke objecten in de afbeelding u het pan- en zoomeffect wilt toepassen. Focusframes zijn rechthoeken die u kunt vergroten of verkleinen en waarmee u de locatie van een object in de afbeelding kunt aangeven.

In een afbeelding met meer dan drie focusframes worden alleen het geselecteerde focusframe en het vorige en volgende focusframe in de reeks weergegeven.

Als een afbeelding niet eerder is geanalyseerd, worden de volgende focusframes weergegeven wanneer u klikt op het pictogram voor het gereedschap Pannen en zoomen:

ac_focus_frames
Focusframe

A. Handlers voor het vergroten of verkleinen B. Focusframe C. Framenummer D. Focusframe verwijderen E. Panduur F. Zoomopties voor focusframes 
ac_panzoom_timeline
Het gereedschap Pannen en zoomen: tijdlijn en miniatuurweergave

A. Tijdlijn B. Focusframemarkeerteken C. Miniatuurweergave D. Huidige-tijdindicator 
 • Een focusframe met de hele afbeelding.

 • Een focusframe met het midden van de afbeelding.

 1. Ga naar het gereedschap Pannen en Zoomen en klik op Nieuw frame om focusframes aan de media toe te voegen.

Handmatig focusframes toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het object of het gebied waaraan u een focusframe wilt toevoegen.

  • Selecteer het frame waarna u het nieuwe frame wilt invoegen en klik op Nieuw frame. Het nieuwe focusframe wordt in het midden van het weergavegebied weergegeven.

   Selecteer het nieuwe focusframe en beweeg de cursor over het frame totdat het panpictogram (een hand) wordt weergegeven. Versleep het focusframe en plaats dit boven op het gewenste object.

  • Verplaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn. Er wordt een spookframe (leeg frame met gestippelde rand) op het scherm weergegeven. Verplaats de huidige-tijdindicator naar het punt waar u het nieuwe frame wilt invoegen en klik op het spookframe. Een nieuw focusframe wordt toegevoegd op die positie.

  • Als u een focusframe tussen twee focusframes wilt invoegen, plaatst u de huidige-tijdindicator tussen de bijbehorende focusmarkeertekens op de tijdlijn. Klik op Nieuw Frame.

In een afbeelding met meer dan drie focusframes worden alleen het geselecteerde focusframe en het vorige en volgende focusframe in de reeks weergegeven.

Focusframes toevoegen aan eerder geanalyseerde afbeeldingen

Frametips zijn rode rechthoeken die op de media worden weergegeven. Als u op een frametip klikt, wordt deze omgezet in een focusframe.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u slechts eenmaal op de frametip klikt. Als u dubbelklikt op een frametip, worden er twee focusframes toegevoegd.

Focusframes wijzigen

Focusframes verplaatsen

 1. Selecteer het focusframe.

 2. Beweeg de cursor over de grens van het focusframe totdat het panpictogram (een hand) wordt weergegeven.

 3. Versleep het focusframe en plaats dit boven op het gewenste object.

Focusframes opnieuw ordenen om de panvolgorde te wijzigen (alleen foto's)

Het aantal focusframes bepaalt de panvolgorde ofwel de volgorde waarin objecten worden gepand. De focus wordt bijvoorbeeld verplaatst naar het object met focusframe 3 nadat het object met focusframe 2 is gepand.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om de nummering van focusframes wijzigen:

  • Verplaats de focusframemarkeertekens in de tijdlijn op basis van de volgorde waarin u de overeenkomstige focusframes wilt laten weergeven. Als u de positie van focusframemarkeertekens wijzigt, wordt de nummering van de focusframes automatisch gewijzigd zodat deze overeenkomt met de volgorde waarin de focusframemarkeertekens op de tijdlijn worden weergegeven.

  • Versleep de focusframes in de strook met miniatuurweergaven.

De afmeting van focusframes wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het focusframe en beweeg de muis over een van de hoeken totdat het pictogram voor het wijzigen van de afmetingen (dubbele pijl) wordt weergegeven. Sleep om de afmetingen van het frame te wijzigen.

  • Als u stapsgewijs wilt inzoomen, selecteert u het focusframe en beweegt u de muis hierover. Klik op de zoomknoppen + of - om de afmetingen van het frame stapsgewijs te wijzigen.

Focusframes verwijderen

 1. Beweeg de muis over het focusframe. Klik op de knop X of druk op de toets Delete.

Panduur wijzigen

Als u de panduur wijzigt, verandert u hoe lang het duurt voordat u naar het volgende focusframe gaat. De panduur wordt weergegeven bij de verbindingslijn tussen twee focusframes.

 1. Klik op de panduur.

 2. Wijzig in het dialoogvenster Pantijd de tijdsduur in de gewenste waarde of geef een waarde op in het dialoogvenster.

U kunt ook de focusframemarkeertekens in de tijdlijn aanpassen om de panduur te wijzigen.

Vasthoudtijd wijzigen

De vasthoudtijd geeft aan hoe lang de focus op een object blijft voordat de panfunctie in werking treedt. Als u de vasthoudtijd verlengt, wordt het object langer weergegeven wanneer dit de focus heeft.

 1. Selecteer het focusframe en beweeg de muis over het focusframe.

 2. Klik op Vasthoudtijd.

 3. Wijzig in Vasthoudtijd de tijdsduur in de gewenste waarde.

  ac_holdtime_change
  Vasthoudtijd wijzigen

U kunt de vasthoudtijd ook wijzigen door het rechtermarkeerteken van een focusframe in de tijdlijn horizontaal te verslepen.

Het pan- en zoomeffect voorvertonen

 1. Klik op Uitvoer afspelen om in het deelvenster Voorvertoning een voorvertoning weer te geven van het pan- en zoomeffect. U kunt de huidige-tijdindicator ook aanpassen om het effect handmatig voor te vertonen.

Standaardinstellingen wijzigen

 1. Klik in het gereedschap Pannen en zoomen op Instellingen.

 2. Pas de waarden voor het pannen en vasthouden aan al naargelang uw vereisten.

Zoomen gebruiken voor het nauwkeurig plaatsen van focusframes

Met de zoomopties op de pan- en zoomwerkbalk kunt u een focusframe veel kleiner maken dan in de normale weergave.

ac_zoom_controls
De optie zoomen

Het door u ingevoegde focusframe kan bijvoorbeeld in de normale weergave niet verder worden verkleind. Het is echter nog steeds niet klein genoeg voor het object waarop u de focus wilt plaatsen. In dergelijke gevallen kunt u inzoomen op het object en het focusframe vervolgens verkleinen.

Het pan- en zoomeffect toepassen op video's

Het pan- en zoomeffect werkt het beste bij video's waarin de objecten zo min mogelijk bewegen.

Voor elk filmframe in de filmclip kunt u slechts één focusframe maken.

 1. Klik in het deelvenster Media met de rechtermuisknop op de filmclip en selecteer Automatische analyse uitvoeren.

 2. Sleep de filmclip naar de tijdlijn.

 3. Klik op het pictogram voor pannen en zoomen.

 4. Als u een focusframe wilt maken, verplaatst u de huidige-tijdindicator naar een positie in de tijdlijn waar zich nog geen ander focusframe bevindt. Klik op Nieuw Frame.

U kunt met focusframes in video's op dezelfde manier werken als met focusframes in afbeeldingen. In het gereedschap Pannen en zoomen worden echter alleen de opties weergegeven die relevant zijn voor filmclips.