Voorkeuren

Voorkeuren wijzigen

U kunt het uiterlijk en het gedrag van Premiere Elements op allerlei manieren aanpassen, van de standaardlengte van overgangen tot aan de helderheid van de gebruikersinterface. De meeste voorkeuren blijven van kracht totdat u ze wijzigt. De voorkeuren die u instelt voor werkschijven, worden echter opgeslagen met uw projecten. Wanneer u een project opent, worden de werkschijven die u had geselecteerd bij het instellen van het project, automatisch als standaard toegepast.

 • Als u het dialoogvenster Voorkeuren wilt openen, kiest u Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Premiere Elements > Voorkeuren (Mac OS), en selecteert u de categorie met voorkeuren die u wilt wijzigen.
 • Als u de standaardvoorkeursinstellingen wilt herstellen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl de toepassing wordt gestart. U kunt de toets Alt of Option loslaten wanneer het welkomstscherm wordt weergegeven.
 • Als u tegelijkertijd de standaardvoorkeursinstellingen en de cache van de insteekmodule wilt herstellen, houdt u Shift-Alt (Windows) of Shift-Option (Mac OS) ingedrukt terwijl de toepassing wordt gestart. Laat de toetsen Shift-Alt of Shift-Option los wanneer het welkomstscherm wordt weergegeven.

De voorkeuren worden op de volgende locatie opgeslagen:

 • Voor Windows: <station>\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Premiere Elements

 • Voor Mac OS: <station>/Users/<gebruikersnaam>Library/Preferences/com.adobe.AdobePremiereElements.plist

Algemene voorkeuren

In het deelvenster Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren, kunt u de instellingen voor allerlei verschillende functies aanpassen, van de tijdsduur van een overgang tot aan de knopinfo, en ook de volgende functies

Standaardduur audio- en video-overgang

Geef de standaardduur voor audio- en video-overgangen op.

Standaardduur stilstaand beeld

Geef de standaardduur voor stilstaande beelden op. 

Tijdlijn automatisch schuiven tijdens afspelen

Wanneer een reeks langer is dan de zichtbare tijdlijn, kunt u uit meerdere opties kiezen om de tijdlijn automatisch te schuiven tijdens het afspelen.

 • De tijdlijn wordt met de functie voor het schuiven van pagina's automatisch naar een nieuwe weergave verplaatst wanneer de afspeelkop uit het scherm verdwijnt. Met deze optie zorgt u ervoor dat er zonder onderbreking wordt afgespeeld en dat er niet wordt gestopt.
 • Als u de functie Soepel schuiven selecteert, blijft de afspeelkop in het midden van het scherm, terwijl de clips en de tijdliniaal zich verplaatsen.

Standaard schalen naar framegrootte

Selecteer deze optie om de schaal van geïmporteerde elementen automatisch aan te passen aan de standaardframegrootte van het project. 

Tijdlijn automatisch schuiven tijdens afspelen

U kunt een optie instellen om de tijdlijn van de Professionele weergave automatisch van rechts naar links te verschuiven als een reeks groter is dan de zichtbare tijdlijn. Op die manier hoeft u niet uit te zoomen om de volledige reeks te zien.

 • Niet schuiven: de tijdlijn in de Professionele weergave wordt niet verschoven.
 • Pagina schuiven: hiermee wordt het zichtbare gedeelte van de tijdlijn van de Professionele weergave met één pagina tegelijk verschoven.
 • Soepel schuiven: hiermee wordt de tijdlijn van de Professionele weergave verschoven terwijl de huidige-tijdindicator in het midden van de zichtbare tijdlijn blijft staan.

Hardwareversnelling: u kunt hardwareversnelling inschakelen voor het renderen, afspelen en exporteren op computers met Intel HD Graphics 2000 en hoger.

Indien nodig kunt u hardwareversnelling uitschakelen:

 1. Klik op Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Schakel het selectievakje Hardwareversnelling (Intel HD Graphics 2000 en nieuwer) gebruiken voor weergave, afspelen en exporteren uit.

Audiovoorkeuren

Audio afspelen tijdens scrubben

Hiermee wordt audioscrubben ingeschakeld. U kunt een sneltoets maken met de naam 'Audio in- of uitschakelen tijdens scrubben' om audioscrubben in- of uit te schakelen tijdens het scrubben. Hiervoor een sneltoets gebruiken is handiger dan telkens weer terug te gaan naar het dialoogvenster Voorkeuren wanneer u deze functie wil in- of uitschakelen.

Minimumtijdsinterval uitdunnen

Hiermee worden alleen hoofdframes gemaakt met intervallen groter dan de waarde die u opgeeft. Voer een waarde tussen 1 en 2000 milliseconden in.

Voorkeuren voor audiohardware

In het deelvenster Audiohardware van het dialoogvenster Voorkeuren geeft u aan welk audioapparaat is geïnstalleerd op de computer en kunt u ook de instellingen voor het apparaat opgeven, met inbegrip van de ASIO-instellingen (alleen Windows) of de buffergrootte (alleen Mac OS) die Premiere Elements gebruikt om audio op te nemen.

Uitvoer toewijzen

Voor elk ondersteund audiokanaal kunt u een doelluidspreker instellen in het geluidssysteem van uw computer.

Voorkeuren automatisch opslaan

Projecten automatisch opslaan

In Premiere Elements wordt uw project automatisch om de 15 minuten opgeslagen. Ook worden standaard de laatste vijf versies van het projectbestand op de vaste schijf opgeslagen.

U kunt altijd terugkeren naar een eerder opgeslagen versie. Het archiveren van veel verschillende projectversies vergt betrekkelijk weinig schijfruimte, omdat projectbestanden veel kleiner zijn dan bronvideobestanden. Het is raadzaam om projectbestanden op dezelfde schijf op te slaan als uw toepassing. Gearchiveerde bestanden worden opgeslagen in de Premiere Pro-map voor automatisch opslaan.

Automatisch opslaan om de

Sla uw projecten automatisch op, en geef aan om de hoeveel minuten u projecten wilt opslaan.

Maximumaantal projectversies

Geef aan hoeveel versies van een projectbestand u wilt opslaan. Als u 10 invoert, worden de tien meest recente versies opgeslagen in Premiere Elements.

Opmerking:

Wanneer u aangeeft dat u projecten automatisch wilt opslaan met een regelmatig interval, slaat Premiere Elements projecten automatisch op zodra er wijzigingen aan een projectbestand worden gedetecteerd.

Bij automatisch opslaan wordt het project altijd opgeslagen volgens het ingestelde interval, ook als u wijzigingen aan het project handmatig hebt opgeslagen. In eerdere versies zou Premiere Elements een project niet automatisch opslaan als u het project al handmatig had opgeslagen binnen het opgegeven interval. Als het systeem inactief wordt tijdens een opgegeven interval, zorgt Premiere Elements ervoor dat de opslagbewerking geforceerd wordt uitgevoerd.

Voorkeuren vastleggen

Hiermee bepaalt u hoe Premiere Elements video en audio rechtstreeks vanuit een deck of camera overdraagt. (Geen van de andere opties voor projectinstellingen heeft invloed op het vastleggen.) De inhoud van dit deelvenster is afhankelijk van de bewerkingsmodus. Als u DV-beeldmateriaal vastlegt, gebruik dan de standaard-DV-instellingen voor vastleggen. Wanneer u DV/IEEE 1394 Capture hebt geselecteerd als vastlegindeling, zijn er geen opties beschikbaar omdat de opties automatisch worden ingesteld op de IEEE 1394-standaard. Aanvullende vastlegindelingen en -opties worden weergegeven zodra u andere software installeert, zoals software met een opnamekaart die gecertificeerd compatibel is met Premiere Elements.

Opmerking:

Voor P2 DVCPRO 50- en P2 DVCPRO HD-projecten, is de instelling Vastlegindeling niet belangrijk, omdat de elementen rechtstreeks door de camera worden vastgelegd en opgenomen naar de P2-kaart als digitale bestanden.

Voorkeuren voor apparaatbesturing

In het deelvenster Apparaatbesturing van het dialoogvenster Voorkeuren kunt u aangeven welke instellingen door Premiere Elements moeten worden gebruikt bij de besturing van een afspeel- of opnameapparaat, zoals een VTR of camcorder.

Mediavoorkeuren

Mediacache wissen

Premiere Elements maakt heel veel tussentijdse bestanden die in projecten worden gebruikt. Deze bestanden vallen onder de noemer mediacache.

U kunt de grootte van de mediacache instellen om uw vaste schijf opgeschoond te houden. Met de schuifregelaar voor de cachegrootte kunt u de mediacache vergroten of verkleinen.

Klik op Nu opschonen om de cache te wissen. Schakel de optie Eenmaal per maand automatisch opschonen in om de bestanden regelmatig te wissen.

Mediacache wissen

Voorkeuren voor titelmaker

In het deelvenster Titelmaker van het dialoogvenster Voorkeuren, kunt u de lettertypen wijzigen die Premiere Elements weergeeft in het deelvenster Stijlstalen van de titelmaker en in de lettertypebrowser.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account