Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements

Over audio mixen

Bij het mixen van audio worden de volumeniveaus zodanig aangepast dat deze binnen een aanvaardbaar bereik blijven in elke clip. Vervolgens moeten de volumeniveaus worden aangepast aan de andere clips in de film. U kunt bijvoorbeeld eerst het volume aanpassen van een clip die commentaar bevat, zodat er niet veel verschil is tussen de zachtste en luidste gedeelten. Vervolgens verhoogt u het algehele volume, zodat het commentaar duidelijk hoorbaar is boven achtergrondgeluiden of muziek van andere clips uit.

In Premiere Elements worden volumewijzigingen gemeten in decibel. Een niveau van 0,0 dB is het oorspronkelijke volume (niet stilte). Als u voor het niveau een negatieve waarde invoert, neemt het volume af en als u een positieve waarde invoert, neemt het volume toe.

Als u het volume van een clip wilt instellen, kunt u de volumegrafiek (de gele lijn die horizontaal over de audiotrack loopt) of de audiomixer gebruiken. In het venster Audiometers kunt u het algemene audiovolume voor uw project weergeven.

Neem het onderstaande in overweging bij het aanpassen van volumeniveaus:

 • Als u zeer luide audioclips op meerdere tracks combineert, kan clipping (een staccato-achtige vervorming) optreden. Verlaag de volumeniveaus om clipping te voorkomen.

 • Als u het volume in verschillende delen van een clip apart moet aanpassen (bijvoorbeeld als de ene persoon een zachte stem heeft terwijl een andere spreker later een luide stem heeft), kunt u hoofdframes gebruiken om het volume in de hele clip te laten variëren.

 • Als het oorspronkelijke niveau van een clip veel te hoog of te laag is, kunt u het invoerniveau aanpassen. Door het aanpassen van het invoerniveau verwijdert u niet de eventuele vervorming die het resultaat is van het te hard opnemen van de clip. In dergelijke gevallen kunt u de clip het beste nog een keer opnemen.

Het volume aanpassen en audio mixen in de audiomixer

Met de audiomixer kunt u de audiobalans en het volume aanpassen voor verschillende tracks in uw project. U kunt de balans en het niveau van audio aanpassen in uw videoclips en in de soundtrack en het commentaar. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld het volume van commentaar verhogen en het volume van de soundtrack verlagen op verschillende momenten om accenten te leggen of te zorgen dat zachte stemmen hoorbaar zijn boven de muziek.

U kunt de instellingen aanpassen terwijl u audiotracks beluistert en videotracks bekijkt. Elke track in de audiomixer komt overeen met een audiotrack in de tijdlijn van de Professionele weergave en heeft een overeenkomstige naam. Terwijl u aanpassingen doorvoert, worden er hoofdframeresolutie toegevoegd aan de track. U kunt een standaardminimuminterval voor hoofdframes opgeven in de audiovoorkeuren.

Opmerking:

U kunt het beste het volume voor één track van het begin tot het einde mixen voordat u naar de volgende track gaat. Hetzelfde geldt voor het mixen van de balans.

 1. (Optioneel) Kies Bewerken > Voorkeuren > Audio / Adobe Premiere Elements 13 > Voorkeuren > Audio en stel een waarde tussen 1 en 2000 milliseconden in voor Minimumtijdsinterval uitdunnen om alleen hoofdframes te gebruiken bij intervallen met een grotere waarde dan de opgegeven waarde. Als u geen geluid wilt horen tijdens het scrubben, schakelt u het selectievakje Audio afspelen tijdens scrubben uit.

 2. In de tijdlijn van de Professionele weergave klikt u op het deelvenster Gereedschappen en selecteert u de optie Audiomixer of kiest u Gereedschappen > Audiomixer.
  Opmerking:

  Als u tracks wilt weergeven of verbergen, kiest u Tracks tonen/verbergen in het menu van het deelvenster Audiomixer en bepaalt u welke tracks u wilt weergeven.

 3. Sleep de huidige-tijdindicator naar waar u wilt beginnen met het mixen van audio.
 4. Klik op Afspelen in het venster Monitor en pas de instellingen van de audiomixer aan om automatisch hoofdframes toe te voegen aan de track:
  • Als u de balans voor een track wilt aanpassen, draait (sleept) u de instelling Balans naar links of rechts.

  • Als u het volume voor een track wilt verhogen, (sleept) u de instelling Balans naar links of rechts.

   opmerking: u kunt de ruimte tussen hoofdframes opgeven in de audiovoorkeuren.

   Als u het geluid van een track wilt uitschakelen tijdens het mixen, klikt u op Stil. Met deze optie wordt het geluid niet permanent uitgeschakeld maar alleen tijdens het mixen.

SmartMix

Soms is de achtergrondmuziek zo luid dat de gesprekken in een clip niet te volgen zijn. Verlaag het volume van de achtergrondmuziek om ervoor te zorgen dat de gesprekken duidelijk hoorbaar zijn. SmartMix maakt het automatisch aanpassen van het volume van de achtergrondmuziek mogelijk. U bereikt de beste resultaten wanneer u clips met gesprekken in de track Audio 1 of de commentaartrack (voorgrondtracks) plaatst en muziek in de track Soundtrack (achtergrondtracks). Zo worden clips in de voorgrondtracks door Premiere Elements geanalyseerd op gesprekken. Hoofdframes worden dan automatisch of op slimme wijze gemaakt om het volumeniveau te verlagen, zodat de gesprekken in de voorgrondtrack duidelijk hoorbaar zijn. SmartMix-aanpassingen zijn van toepassing op alle audioclips op de tijdlijn van de Professionele weergave en niet alleen op de geselecteerde clip. Als u de functie SmartMix toepast op een audiotrack, worden de eerder op de soundtrack toegepaste hoofdframes verwijderd.

Achtergrond- en voorgrondtracks wijzigen

Als u een track maakt, is dit standaard een voorgrondtrack. U kunt het tracktype aan uw wensen aanpassen. U kunt een track ook uitschakelen, zodat de track wordt genegeerd wanneer u SmartMix uitvoert.

 1. Selecteer Gereedschappen > SmartMix.
 2. Selecteer in het deelvenster SmartMix een van de volgende opties in het menu onder de tracknaam.
  • Voorgrond

  • Achtergrond

  • Uitgeschakeld

   opmerking: selecteer de optie Uitgeschakeld om de track te negeren wanneer u SmartMix uitvoert.

Voorkeuren voor SmartMix wijzigen

Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Audio / Adobe Premiere Elements 13 > Voorkeuren > Audio als u SmartMix-opties wilt wijzigen. U kunt de volgende opties wijzigen:

Standaardcriteria bijhouden

Geef het type track op. De beschikbare opties zijn Voorgrond, Achtergrond en Uitgeschakeld. Als u een track maakt, is dit standaard een achtergrondtrack.

Mengpauze

Geef de drempelwaarde in seconden op.

Achtergrond verlagen

Geef het percentage op waarmee u het volume wilt verlagen.

Dialoog normaliseren

Normaliseer de dialogen zodat het volume tijdens de duur van de clip constant blijft.

Het volume in de tijdlijn van de Professionele weergave aanpassen

U kunt het volume van clips direct op een audiotrack in de tijdlijn van de Professionele weergave aanpassen. Door de volumegrafiek omlaag of omhoog te slepen, kunt u bijvoorbeeld het volume van een clip aanpassen aan aangrenzende clips of het geluid uitschakelen.

Opmerking:

U kunt het volume ook verhogen en verlagen met hoofdframes.

 1. Als u de grootte van een audiotrack wilt aanpassen zodat u de track beter kunt zien, plaatst u de aanwijzer tussen twee tracks in het kopgebied voor de tracks. Het pictogram Hoogte aanpassen wordt weergegeven en vervolgens sleept u de aanwijzer omhoog of omlaag.
 2. Selecteer Volume in de linkerbovenhoek van de clip. Selecteer vervolgens Volume > Volume clip.
 3. Houd de muisaanwijzer boven de volumegrafiek: de gele lijn die horizontaal over de audiotrack van de clip loopt. De muisaanwijzer verandert in een pictogram met een dubbele witte pijl.
 4. Sleep de pijl naar boven of naar beneden om het niveau gelijkmatig aan te passen. Sleep eventuele bestaande hoofdframes om deze te verplaatsen.

  Wanneer u sleept, wordt het niveau in decibellen weergegeven. Een positieve waarde geeft een toename in het volume aan en een negatieve waarde geeft een afname aan.

Het invoerniveau van clips aanpassen

Als het oorspronkelijke volume van de clip te hoog of te laag is, dient u het invoerniveau, of de (versterking), te wijzigen voordat u de uitvoerniveaus aanpast. Als het bronaudioniveau tijdens de opname echter op een te lage waarde is ingesteld, leidt een verhoogde versterking tot meer ruis. Neem voor het beste resultaat audio op een hoog volumeniveau op, maar niet zo hoog dat er vervorming optreedt. Zonder aanpassing ligt de piekwaarde van goed opgenomen audio tussen 0 en -6 dB in het deelvenster Audiometers. Het opnemen van audio boven 0 dB leidt tot clipping.

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave. Voer een van de volgende handelingen uit als u met meerdere clips wilt werken:
  • houd Ctrl of Cmd ingedrukt en klik op de gewenste clips om niet-aangrenzende clips te selecteren.

  • Als u opeenvolgende clips wilt selecteren, klikt u in het deelvenster Projectelementen en sleept u een selectiekader rondom de clips die u wilt selecteren.

  • Druk op Ctrl-A of Cmd-A om alle clips te selecteren.

 2. Selecteer Clip > Audio-opties > Audioversterking.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de waarde nul en typ de versterkingswaarde (0 dB staat gelijk aan de oorspronkelijke versterking van de clip).

  • Klik op Normaliseren als u de versterking automatisch wilt laten verhogen als de audio te zacht is of automatisch wilt laten afnemen als de audio te luid is. In Premiere Elements wordt de hoeveelheid weergegeven die nodig is voor maximale versterking zonder clipping.

Het geluid van een clip uitschakelen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de tijdlijn van de Professionele weergave:
  • Als de clip aan video is gekoppeld, houdt u Alt ingedrukt en klikt u op de audiotrack van de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave om alleen het audiogedeelte te selecteren.

  • Als de clip niet aan video is gekoppeld, klikt u op de clip om deze te selecteren.

 2. Kies Clip > Inschakelen. (Als u een clip uitschakelt, verdwijnt het vinkje naast de optie in het menu van de clip en wordt de naam van de clip in lichtere kleuren weergegeven in de track.)
Adobe-logo

Aanmelden bij je account