Clips groeperen en degroeperen

In de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave kunt u clips groeperen, zodat u deze tezamen kunt verplaatsen, uitschakelen, kopiëren of verwijderen. Wanneer een gekoppelde clip met andere clips wordt gegroepeerd, wordt zowel het audio- als het videogedeelte van de gekoppelde clip in de groep opgenomen.

 • Als u clips wilt groeperen, selecteert u meerdere clips en kiest u Clip > Groeperen.
 • Als u clips wilt degroeperen, klikt u op een willekeurige clip in de groep om de groep te selecteren en kiest u Clip > Degroeperen.
 • Als u een of meerdere clips in een groep clips wilt selecteren, houdt u Alt ingedrukt en klikt u op één clip in een groep. U selecteert aanvullende clips in een groep door Shift en Alt ingedrukt te houden en te klikken.

De meeste videobeelden beschikken over een soundtrack. In het deelvenster Projectelementen verschijnen clips die zowel video als audio bevatten, als één item. Als u de clip toevoegt aan een film in de tijdlijn van de Professionele weergave, verschijnen de video en audio op afzonderlijke tracks met de video onmiddellijk boven de audio.

De video en audio blijven gekoppeld. Wanneer u het videogedeelte in de tijdlijn van de Professionele weergave sleept, wordt de gekoppelde audio met het videogedeelte verplaatst, en omgekeerd. Daarom worden combinaties van audio en video ook wel gekoppelde clips genoemd. In de tijdlijn van de Professionele weergave zijn de namen van gekoppelde clips onderstreept en geïdentificeerd met een [V] voor video of een [A] voor audio.

ac_linked_clips_lc
Gekoppelde clips hebben dezelfde naam die onderstreept is en waaraan [V] of [A] is toegevoegd.

Alle bewerkingstaken (zoals verplaatsen, bijsnijden en de clipsnelheid wijzigen) worden toegepast op beide delen van een gekoppelde clip. U kunt de koppeling tijdelijk opheffen door op Alt te drukken wanneer u bewerkingstaken start. U kunt het video- en het audiodeel ook op een afzonderlijke plaats zetten.

U kunt een videoclip en een audioclip aan elkaar koppelen zodat ze als eenheid functioneren. Als u een van de clips selecteert, bijsnijdt, splitst, verwijdert, verplaatst of de snelheid ervan wijzigt, heeft dat gevolgen voor de andere clip. U kunt desgewenst de koppeling tijdelijk overschrijven. In de tijdlijn van de Professionele weergave zijn de namen van gekoppelde clips onderstreept en geïdentificeerd met een [V] voor video of een [A] voor audio.

 • Als u video- en audioclips aan elkaar wilt koppelen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op een video- en audioclip om ze allebei te selecteren en kiest u Clip > Audio en video koppelen.
 • U verbreekt de koppeling tussen video- en audioclips door een gekoppelde clip te selecteren en Clip > Audio en video ontkoppelen te kiezen. (De koppeling tussen audio en video is nu verbroken, maar de clips zijn nog steeds geselecteerd. Selecteer een van de clips opnieuw als u deze afzonderlijk wilt gebruiken.)
 • Als u gekoppelde clips afzonderlijk wilt selecteren, drukt u op Alt en klikt u op de gewenste clip. Nadat u een clip hebt geselecteerd, kunt u deze clip onafhankelijk van de clip waaraan deze is gekoppeld, verplaatsen of bijsnijden.

Opmerking:

Als u snel een audio- of videoclip wilt verwijderen zonder de clip te ontkoppelen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de clip. Vervolgens selecteert u Audio verwijderen of Video verwijderen in het menu.

Alleen het audio- of videodeel van een gekoppelde clip verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de tijdlijn van de Professionele weergave:
  • Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de gekoppelde clip. Kies vervolgens Audio verwijderen of Video verwijderen.

  • Klik op het audio- of videodeel terwijl u Alt ingedrukt houdt om dit deel afzonderlijk te selecteren en druk op Delete of Backspace.

  • Selecteer een gekoppelde clip en kies Clip > Audio en video ontkoppelen. Selecteer een van beide clips opnieuw en kies Bewerken > Wissen of Bewerken > Tussenruimte verwijderen en sluiten.

  De clips worden verplaatst om de tussenruimte te vullen die is ontstaan door de verwijderde clip.

Gekoppelde clips synchroniseren

Adobe Premiere Elements plaatst automatisch video en de audio die eraan is gekoppeld, op afzonderlijke tracks in de tijdlijn van de Professionele weergave. Het programma koppelt echter de clips aan elkaar, zodat ze synchroon blijven wanneer u deze bijsnijdt of verplaatst.

Als u de Alt-toets ingedrukt houdt en een van de clips asynchroon sleept, geeft Adobe Premiere Elements het aantal offsetframes weer naast de clipnaam in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Ook als u de koppeling van de clips verbreekt, houdt Adobe Premiere Elements de offset bij en geeft het programma deze opnieuw weer als u de clips opnieuw koppelt. U kunt Adobe Premiere Elements zodanig instellen dat de clips automatisch opnieuw worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de clips hebt u de keuze uit twee synchronisatiemethoden.

 1. In de tijdlijn van de Expert-weergave klikt u met de rechtermuisknop of gebruikt u Ctrl + klikken op het verplaatsingsnummer van de clip die u wilt verplaatsen.

  De clip waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt of waarop u met Ctrl ingedrukt hebt geklikt, wordt nu verplaatst of aangepast zodat deze is uitgelijnd met de andere clip, die niet wordt verplaatst.

Clips in- en uitschakelen

Soms moet u een clip uitschakelen terwijl u een andere bewerking uitvoert of probeert de verwerkingstijd te verkorten. Als u een clip uitschakelt, verbergt u deze wanneer u de film bekijkt in het deelvenster Monitor of wanneer u de film exporteert. Een uitgeschakelde clip kan echter nog steeds worden verplaatst of gewijzigd.

 1. Selecteer een of meer clips in de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave en kies Clip > Inschakelen.

  Het vinkje naast de opdracht verdwijnt wanneer u een clip uitschakelt en de clip verschijnt gedimd in de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave.