Projecten archiveren

Een project archiveren

  1. Kies Bestand > Projectarchivering.
  2. In het dialoogvenster Projectarchivering selecteert u Project archiveren om een bijgesneden versie van uw project te kopiëren of Project kopiëren om een niet-bijgesneden versie met alle onderdelen te kopiëren naar een nieuwe locatie.
  3. Als u een map voor het project wilt opgeven, klikt u op Bladeren en zoekt u de map. In het dialoogvenster Map selecteren kunt u ook op Map maken klikken om een nieuwe map te maken.
  4. Nadat u een map hebt opgegeven, klikt u op OK en vervolgens nogmaals op OK om het dialoogvenster Projectarchivering te sluiten.

Premiere Elements plaatst de nieuwe bestanden in een map waarvan de naam begint met trimmed als u Project archiveren hebt gekozen of met copied als u Project kopiëren hebt gekozen.

Over gearchiveerde projecten

Met Projectarchivering kopieert u een project inclusief media naar een map om het verder te bewerken of te archiveren. U gebruikt dit onderdeel om een onvoltooid project voor te bereiden voor bewerking op een andere computer, verspreid opgeslagen kopieën van media onder te brengen in één map, of delen van het materiaal van een voltooid project bij te snijden zodat u alleen het gewenste projectmateriaal hoeft te archiveren. Projectarchivering bestaat uit twee opties: Project archiveren en Project kopiëren. Met Project kopiëren wordt er niets uit het project weggesneden en bevat de resulterende map vaak meer en grotere bestanden dan met Project archiveren.

Project archiveren

Hiermee maakt u een map met een nieuw projectbestand en een nieuwe clip met een bijgewerkte lengte voor elke clip die in de oorspronkelijke tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave werd gebruikt. Het bijgesneden project bevat maximaal 30 frames aanvullend beeldmateriaal (zogenaamde handgrepen) zowel voor het inpunt als na het uitpunt van elke bijgesneden clip, zodat u kleine aanpassingen kunt verrichten nadat u het project hebt gearchiveerd. Een bijgesneden project bevat geen opgeslagen, gerenderde voorvertoningen en audiovoorvertoningen (aan normen voldoende audio), noch ongebruikte media. In Premiere Elements worden automatisch nieuwe audiovoorvertoningen gemaakt (maar geen gerenderde voorvertoningen) wanneer u het bijgesneden project opent. De clips in een bijgesneden project krijgen een andere naam, zodat hun bestandsnamen overeenkomen met de bestandsnaam van het project. Gebruik deze optie om een voltooid project gereed te maken voor opslag, zodat u het daarna van de vaste schijf kunt verwijderen.
Opmerking: met Projectarchivering blijven hoofdframes met effecten en clipmarkeertekens bij het in- en uitpunt van een bijgesneden clip behouden.

Project kopiëren

Hiermee maakt u een map met een nieuw projectbestand en een volledige kopie van alle media in het deelvenster Projectelementen voor het oorspronkelijke project, ongeacht of het materiaal in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave is gebruikt. Met Project kopiëren worden alle gerenderde voorvertoningsbestanden opgeslagen. Dit is niet het geval met Project archiveren. Gebruik deze optie om alle bestanden voor een project in één map te verzamelen. Zo kunt u het project eenvoudig naar een andere computer overdragen of in een later stadium openen voor aanvullende bewerkingen.
Tip: gearchiveerde projectmappen kunnen vrij groot zijn, dus het wordt aangeraden te archiveren naar een draagbare vaste schijf wanneer u een project wilt verplaatsen tussen computers. Als u een programma hebt om dvd's te branden, kunt u de bijgesneden of gekopieerde projectmappen ook op een dvd branden om de projecten te archiveren of over te dragen naar een andere computer.

Dialoogvenster Projectarchivering

Adobe-logo

Aanmelden bij je account