Sneltoetsen aanpassen

Aangepaste sneltoetsen maken

Naast de set met standaardsneltoetsen kunt u ook uw eigen sneltoetsen gebruiken. U kunt aan nagenoeg elke menuopdracht, elke knop of elk gereedschap een aangepaste sneltoets toewijzen. U kunt verschillende sets met sneltoetsen opslaan en de standaardinstellingen herstellen.

 1. Kies Bewerken > Toetsenbord aanpassen.
 2. Kies in het dialoogvenster Sneltoetsen een optie in het pop-upmenu:
  • Kies Toepassing als u de opdrachten in de menubalk gesorteerd op categorie wilt weergeven.

  • Kies Vensters als u opdrachten wilt weergeven die aan vensterknoppen en pop-upmenu's zijn gekoppeld.

 3. Geef in de kolom Opdracht de opdracht weer waarvoor u een sneltoets wilt maken. Klik indien nodig op de driehoek naast de naam van een categorie om de bijbehorende opdrachten weer te geven.
 4. Klik in het sneltoetsveld van het item om dit te selecteren.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een sneltoets wilt toevoegen, typt u deze.

   Opmerking: als de sneltoets in gebruik is voor een andere opdracht, verschijnt een waarschuwing onder in het dialoogvenster.

  • Als u een sneltoets wilt verwijderen, klikt u op Wissen.

  • Als u een van de bovenstaande acties ongedaan wilt maken, klikt u op Ongedaan maken.

 6. Herhaal de procedure om meer sneltoetsen in te voeren. U kunt zoveel sneltoetsen invoeren als u wilt. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan als, typt u een naam voor de toetsenset en klikt u op Opslaan.
  Opmerking:

  Sommige opdrachten zijn gereserveerd voor het besturingssysteem en kunnen niet opnieuw worden toegewezen aan Premiere Elements. U kunt ook geen nummers of het plusteken (+) of minteken (-) van het numerieke toetsenblok toewijzen, omdat u deze toetsen nodig hebt voor het invoeren van relatieve tijdcodewaarden. U kunt deze toetsen op het toetsenbord echter wel toewijzen als sneltoets.

Sneltoetsen verwijderen

 1. Voer in het dialoogvenster Toetsenbord aanpassen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u één sneltoets wilt verwijderen, selecteert u deze sneltoets en klikt u op Wissen.

  • Als u een aangepaste set sneltoetsen wilt verwijderen, selecteert u de set die u wilt verwijderen in het pop-upmenu Set en klikt u op Verwijderen. Bevestig uw keuze door op Verwijderen te klikken.

Overschakelen naar een andere set sneltoetsen

 1. Kies Bewerken > Toetsenbord aanpassen en kies in het pop-upmenu Set de set met sneltoetsen die u wilt gebruiken.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account