Overgangen aanpassen

Overgangseigenschappen aanpassen

Alle overgangen beschikken over eigenschappen die u kunt aanpassen in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen. Veelgebruikte instellingen zijn de locatie van het middelpunt, de begin- en eindwaarden, de rand en de kwaliteit van anti-aliasing. (Voor bepaalde overgangen kunt u ook de oriëntatie wijzigen.) In de volgende lijst worden de meest gebruikte besturingselementen en opties beschreven waarmee u eigenschappen van overgangen kunt aanpassen.

Als u het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen wilt openen, dubbelklikt u op een overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Duur

Hiermee stelt u de duur van de overgang in. De standaardwaarde voor duur is één seconde.

Uitlijning

Hiermee geeft u aan hoe de overgang wordt uitgelijnd tussen clips. Standaard worden overgangen gecentreerd tussen clips.

Start-/eindpunten

Hiermee stelt u in welk percentage van de overgang is voltooid aan het begin en einde van de overgang.

Werkelijke bronnen tonen

Hiermee worden de begin- en eindframes van de clips weergegeven.

Omdraaien

Hiermee speelt u de overgang achterstevoren af. De overgang Sluitereffect klok wordt bijvoorbeeld linksom afgespeeld.

Kwaliteit anti-aliasing

Hiermee past u de vloeiendheid van de randen van de overgang aan.

Aangepaste

Hiermee wijzigt u specifieke instellingen van de overgang. De meeste overgangen beschikken niet over aangepaste instellingen.

De uitlijning van een overgang aanpassen

U kunt de uitlijning van een overgang tussen twee clips in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave aanpassen met behulp van het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen. Een overgang hoeft niet per se te worden gecentreerd of exact te worden uitgelijnd op een cut. U kunt de overgang slepen om deze op de gewenste positie op een cut te plaatsen. Het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen bevat ook opties waarmee u de uitlijning kunt opgeven.

Of clips al dan niet bijgesneden frames hebben, bepaalt hoe u de overgang tussen clips kunt uitlijnen.

Uitlijnopties bepalen

 1. Plaats de aanwijzer boven de cut in een overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave. De vorm van de aanwijzer verandert dan:
  • Als beide clips bijgesneden frames bij de cut bevatten, kunt u de overgang centreren over de cut of de overgang uitlijnen op beide zijden van de cut, zodat deze begint of eindigt bij de cut. Een clip die niet is bijgesneden, heeft een afgeronde rand in de rechterbovenhoek van de clip.

  • Als geen van beide clips bijgesneden frames bevat, wordt de overgang automatisch gecentreerd over de cut en worden het laatste frame van de eerste clip en het eerste frame van de tweede clip herhaald om de duur van de overgang op te vullen. (Er worden diagonale lijnen weergegeven op overgangen waarin herhaalde frames worden gebruikt.)

  • Als alleen de eerste clip bijgesneden frames bevat, wordt de overgang automatisch magnetisch op het inpunt van de volgende clip geplaatst. In dit scenario worden de bijgesneden frames van de eerste clip gebruikt voor de overgang en worden er geen frames herhaald in de tweede clip.

  • Als alleen de tweede clip bijgesneden frames bevat, wordt de overgang magnetisch op het uitpunt van de eerste clip geplaatst. In dit scenario worden de bijgesneden frames van de tweede clip gebruikt voor de overgang en worden er geen frames herhaald in de eerste clip.

De uitlijning van een overgang aanpassen

 1. Selecteer de overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Plaats de huidige-tijdindicator boven de overgang en zoom in zodat de overgang goed zichtbaar is. Sleep de overgang over de cut om deze op een andere plaats te zetten.

  • Dubbelklik op de overgang en verplaats deze aan de hand van de opties in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen.

De overgangsduur aanpassen

U kunt de duur van een overgang bewerken door het einde van de overgang te slepen in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave. U kunt het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen ook gebruiken om de duur van een overgang te bewerken.

 1. Selecteer de overgang in de in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd de aanwijzer boven het einde van de overgang totdat het pictogram Inpunt bijsnijden of het pictogram Uitpunt bijsnijden wordt weergegeven. Sleep het pictogram Inpunt bijsnijden of het pictogram Uitpunt bijsnijden naar links of rechts om de duur aan te passen.

  • Dubbelklik op de overgang en pas de duur aan met het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen.

   Opmerking: als u de duur van een overgang wilt verlengen, moet een van beide clips over voldoende bijgesneden frames beschikken om een langere overgang mogelijk te maken.

Een standaardduur instellen voor overgangen

De standaardduur van overgangen wordt in eerste instantie ingesteld op 30 frames voor video en op één seconde voor audio. U kunt de standaardduur wijzigen in een waarde die beter geschikt is voor uw films. Hoewel de nieuwe instelling geen invloed heeft op overgangen die al in de film zijn geplaatst, wordt de instelling gebruikt voor alle volgende overgangen die u plaatst.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen / Adobe Premiere Elements 11 > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Wijzig de waarde voor Standaardduur video-overgang of Standaardduur audio-overgang en klik op OK.

Het middelpunt van een overgang aanpassen

 1. Dubbelklik op de overgang in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op Meer in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen.
 3. Sleep de kleine cirkel in het voorvertoningsgebied om het middelpunt van de overgang te verplaatsen. (Niet alle overgangen beschikken over een aanpasbaar middelpunt.)
  Standaardmiddelpunt (links) en verplaatst middelpunt (rechts)

Overgangen in de tijdlijn van de Professionele weergave kopiëren en plakken

Als u overgangen wilt kopiëren en plakken, selecteert u opeenvolgende clips met een overgang voordat u de overgang selecteert die u wilt kopiëren.

 1. Selecteer de opeenvolgende clips waarop de overgang is toegepast.
 2. Selecteer eerst de overgang en dan Bewerken > Kopiëren of druk op Ctrl-C.
 3. Selecteer de aangrenzende clips waarop u de gekopieerde overgang wilt toepassen.
 4. Selecteer Bewerken > Plakken of druk op Ctrl-V.
Opmerking:

video-overgangen worden alleen in videotracks geplakt en audio-overgangen alleen in audiotracks.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account