Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen

Stijlen

Premiere Elements bevat een aantal stijlen voor gebruik in titels, die u kunt toepassen op tekst, afbeeldingen of op beide. Elk van deze stijlen bevat vooraf ingestelde waarden voor kenmerken zoals lettertype, lijn, kleur en slagschaduw.

Op elke afbeelding en elk blok tekst dat u maakt, wordt een standaardstijl toegepast. U kunt deze stijl wijzigen door een van de beschikbare stijlen te selecteren of door de standaardstijl aan te passen.

U kunt een combinatie van kleureigenschappen en lettertypekenmerken als een stijl opslaan. Deze stijl kunt u vervolgens toepassen op elk gewenst tekst- of vormelement in de titel. U kunt zoveel stijlen opslaan als u wilt. Miniaturen van de stijlen verschijnen in het tabblad Stijl in het deelvenster Aanpassen wanneer het deelvenster Monitor in titelbewerkingsmodus staat. Uw aangepaste stijlen worden samen met de beschikbare stijlen weergegeven, zodat u de aangepaste stijlen snel kunt toepassen op alle projecten. Desgewenst kunt u de miniaturen van de stijlen wijzigen van Aa in een willekeurige combinatie van twee tekens in het gedeelte met voorkeuren voor stijlstalen (Bewerken > Voorkeuren > Titelmaker / Adobe Premiere Elements 13 > Voorkeuren > Titelmaker).

Een stijl maken

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer een object met de eigenschappen die u als een stijl wilt opslaan.
 3. Klik op het tabblad Stijl van het deelvenster Aanpassen met de rechtermuisknop op het object en kies Stijl opslaan.
 4. Typ een naam voor de stijl en klik op OK. Er wordt een staal met de nieuwe stijl weergegeven in het tabblad Stijlen.
  Opmerking:

  Stijlen worden altijd weergegeven door een lettertype, zelfs als het object waarop u een stijl baseert een vormobject is.

Een stijl op een object toepassen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer in het deelvenster Monitor het object waarop u de stijl wilt toepassen.
 3. Klik in het tabblad Stijl van het deelvenster Aanpassen op de stijlstaal die u wilt toepassen.

Een stijl verwijderen, dupliceren, instellen of de naam van een stijl wijzigen

De stijlen worden in het tabblad Stijlen van het deelvenster Aanpassen weergegeven. U kunt iedere beschikbare stijl gebruiken of uw eigen stijl maken.

 1. Selecteer een titel.
 2. Voer in het tabblad Stijl van het deelvenster Aanpassen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een stijl wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de stijl. Vervolgens kiest u Stijl verwijderen.

  • Als u een stijl wilt dupliceren, klikt u met de rechtermuisknop op de stijl of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de stijl. Vervolgens kiest u Stijl dupliceren. Een duplicaat van de geselecteerde stijl wordt weergegeven op het tabblad Stijl.

  • Als u een stijl een nieuwe naam wilt geven, klikt u met de rechtermuisknop op de stijl of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de stijl. Vervolgens kiest u Stijl hernoemen. Typ een nieuwe naam in het dialoogvenster Stijl hernoemen en klik op OK. In Romeinse talen worden namen die meer dan 32 tekens bevatten, afgebroken.

  • Als u een standaardstijl wilt instellen, klikt u met de rechtermuisknop op de stijl of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de stijl. Vervolgens kiest u Stijl instellen als standaard. De miniatuur van de standaardstijl wordt omgeven door een wit kader en deze stijl wordt automatisch toegepast wanneer u een nieuwe titel maakt.

   Opmerking: de stijl die u het laatst hebt geselecteerd, blijft geselecteerd totdat u een nieuwe stijl kiest of een nieuwe titel maakt. Als u een nieuwe stijl maakt, wordt de standaardstijl geselecteerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account