Audioweergave

Bij het bewerken van uw video's moet u mogelijk de audiotracks bewerken. De audiotracks zijn nu toegankelijker en het is eenvoudiger om ze te bewerken. Met de audioweergave kunt u zich concentreren op het bewerken van uw audiotracks, terwijl uw tijdlijn behouden blijft.
De gereedschappen, overgangen en effecten op de actiebalk zijn eenvoudiger toegankelijk, want ze zijn nu verdeeld in video- en audiocategorieën.

Als u zich wilt concentreren op audiotracks, klikt u op Audioweergave tonen boven aan de tijdlijn van de Professionele weergave (u kunt ook op Shift+A drukken).  

In de audioweergave kunt u audiofuncties in- of uitschakelen voor gebruikers die zich vooral willen richten op de audio. Op deze manier zijn alle benodigde gereedschappen voorhanden en blijven wijzigingen in de tijdlijn tot een minimum beperkt.


In de audioweergave zijn alle audiotracks uitgevouwen en zijn de videotracks samengevouwen. Zo kunt u zich gemakkelijker concentreren op het bewerken van uw audiotracks terwijl uw tijdlijn behouden blijft.

Mastervolume

De mastervolumeregelaar bevindt zich aan de rechterkant van de track. Als uw project zeer luide audioclips op meerdere tracks bevat, kan clipping (een staccato-achtige vervorming) optreden. Om clipping te voorkomen sleept u het besturingselement voor het geluidsniveau naar beneden om het volume van het gehele project te verlagen.

Opmerking: u kunt hiermee geen hoofdframes aanpassen.

Audio-opnamen

Klik op Commentaar toevoegen om rechtstreeks op een track op te nemen. Het dialoogvenster Commentaar wordt weergegeven en de opgenomen clip wordt op de doeltrack geplaatst. Het dialoogvenster Commentaar kan ook worden aangeroepen vanuit het deelvenster Gereedschappen. Als u de optie Commentaar van het deelvenster Gereedschappen gebruikt, wordt de clip met commentaar op de voicetrack geplaatst. Indien nodig, kunt u de clip altijd naar een andere track verplaatsen.

Solotrack afspelen

Klik op Solo track om een bepaalde track af te spelen zonder dat u de clips die de track overlappen moet verwijderen. Wanneer u Solotrack selecteert voor een bepaalde track, wordt het geluid van de andere tracks gedempt en niet opgenomen in de uitvoer.

Opmerking: schakel Solotrack in voor meerdere tracks als u deze tegelijkertijd wilt afspelen.

Weergavestijl voor video- en audiotracks

Klik met de rechtermuisknop en selecteer de gewenste weergavestijl voor video- en audiotracks in het menu.

Opmerking: audiotracks worden standaard weergegeven als Halve golfvorm terwijl videotracks worden weergegeven als Eerste en laatste miniaturen.

Zelfstaande audioclips worden weergegeven in groen terwijl audioclips die zijn gekoppeld aan een videoclip, blauw worden weergegeven. Wanneer u de koppeling tussen een audiotrack en de bijbehorende video verbreekt, wordt deze groen weergegeven.

Audio- en videotracks uitschakelen

U kunt er nu voor kiezen om specifieke audio-, video-, voice-, en muziektracks uit te schakelen door op de desbetreffende schakelpictogrammen te klikken. Uitgeschakelde tracks zijn niet aanwezig in de definitieve uitvoer die u maakt met het deelvenster Exporteren en delen.

Video- en audiocategorieën

De gereedschappen, overgangen en effecten op de actiebalk zijn eenvoudiger toegankelijk, want ze zijn nu verdeeld in video- en audiocategorieën.

Opmerking:

In de audioweergave zijn audiocategorieën geselecteerd in de actiebalk. U kunt er desgewenst voor kiezen om over te schakelen naar videocategorieën en verder te werken met de videofunctie.

Met ingang van Premiere Elements 14 is de Audiometer niet meer beschikbaar is. De Hoofdmeter biedt voortaan de functionaliteit van de Audiometer.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account