Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden

Richtlijnen voor het toevoegen van videobestanden

U kunt videobestanden met diverse indelingen toevoegen aan uw project. Geïmporteerde video- en volgreeksbestanden kunnen framegrootten tot 4096 x 4096 pixels hebben.

Voordat u videobestanden toevoegt die u niet zelf hebt vastgelegd, moet u controleren of u de videobeelden buiten Adobe Premiere Elements kunt weergeven. Doorgaans wordt een afspeeltoepassing zoals Windows Media Player en QuickTime-player geopend wanneer u dubbelklikt op een videobestand. (Zorg dat u over de nieuwste versie van Windows Media Player beschikt.) Als u het bestand kunt afspelen in de bijbehorende toepassing, kunt u het bestand doorgaans ook gebruiken in Premiere Elements.

Opmerking: als u VOB-bestanden (Video Object) wilt afspelen, gebruikt u de dvd-afspeelsoftware die wordt meegeleverd bij uw dvd-brander.

Houd rekening met het volgende wanneer u videobestanden toevoegt:

Compatibiliteit van MPEG-bestanden

U kunt een MPEG-bestand importeren of afspelen in Adobe Premiere Elements als het aan de volgende criteria voldoet:

  • Het bestand moet een indeling hebben die door Adobe Premiere Elements wordt ondersteund.

  • De compressor waarmee het bestand is gemaakt, moet compatibel zijn met de Premiere Elements-decompressor.

De compatibiliteitsvereisten voor het afspelen van gecomprimeerde bestanden zijn minder streng dan voor het bewerken van deze bestanden. In Windows Media Player en QuickTime afspeelbare MPG-bestanden kunnen worden geïmporteerd of afgespeeld in Premiere Elements als ze aan de compatibiliteitsvereisten voldoen.

Opmerking: de eerste keer dat u een MPEG-2-bestand importeert, worden de componenten automatisch geactiveerd door Adobe Premiere Elements als u bent verbonden met internet. Als u niet bent verbonden met internet, wordt u mogelijk gevraagd om de MPEG-2-component te activeren. De instructies worden weergegeven in het dialoogvenster Component activeren.

Vereisten voor het renderen van Type 1 AVI-bestanden

Render deze bestanden voordat u een voorbeeld van deze bestanden in uw DV-camcorder bekijkt. Als u een Type 1 AVI-clip wilt renderen, voegt u deze toe aan de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave. Maak vervolgens een voorvertoningsbestand van het desbetreffende gedeelte van de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave door op Enter te drukken. Als de clip moet worden gerenderd, verschijnt er een rode lijn boven de clip in de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave.

Beveiliging van dvd-bestanden

Als de dvd een speelfilm bevat die beveiligd is tegen kopiëren, kunt u de bestanden niet toevoegen.

Richtlijnen voor het toevoegen van audiobestanden

Wanneer u audiobestanden toevoegt aan een project, worden deze aangepast aan de bemonsteringsfrequentie die is opgegeven in het dialoogvenster Projectinstellingen. Tijdens dat proces ziet u een voortgangsbalk in de rechteronderhoek van het toepassingsvenster. U kunt aan normen voldoende audio onmiddellijk op hoge kwaliteit afspelen omdat deze in overeenstemming is met alle andere audio in het project.

Standaard wordt audio die in overeenstemming is met de normen opgeslagen op de locatie C:\Users\<username>.<domain>\AppData\Roaming\Adobe\Common\. U kunt de standaardlocatie van de mediacache wijzigen door een van de volgende opties te kiezen:

  • (Windows) Bewerken > Voorkeuren> Werkschijven.

  • (Mac OS) Adobe Premiere Elements 13 > Voorkeuren > Werkschijven.

Opmerking:

Als u een audioclip hebt bevestigd, hoeft u dat niet nogmaals te doen tenzij u het overeenkomende bestand verwijderd in de map Media Cache. Als u audiobestanden verwijdert die aan de normen voldoen, worden deze opnieuw gegenereerd door Adobe Premiere Elements wanneer u gerelateerde projecten opent.

Houd rekening met het volgende wanneer u audiobestanden toevoegt:

Stereo- en monobestanden

De meeste audiobestanden met stereogeluid die u kunt openen in een andere audiospeler, kunt u ook toevoegen aan uw project. Als u een stereoversie wilt maken van een monobestand, wordt het monokanaal naar het linker- en rechterkanaal gekopieerd om de nieuwe stereotrack te maken. Vervolgens bevatten beide kanalen dezelfde gegevens.

5.1-surround-soundbestanden

Als u clips importeert die 5.1-audio bevatten, wordt er een 5.1-kanaals audiotrack toegevoegd aan uw project.

MP3- en WMA-bestanden

Indelingen zoals .mp3 en .WMA zijn gecomprimeerd met een methode waarmee de oorspronkelijke audiokwaliteit enigszins wordt verminderd. Als u gecomprimeerde audiobestanden wilt afspelen, moet het bestand worden gedecomprimeerd en moet de bemonsteringsfrequentie van het bestand mogelijk worden gewijzigd door Premiere Elements (dit geldt voor de meeste toepassingen voor videobewerking). De geluidskwaliteit kan verminderen als gevolg van het decomprimeren.

Cd-bestanden

Als u audio wilt toevoegen vanaf een cd, moet u de audiotracks eerst met een andere toepassing kopiëren of rippen naar de vaste schijf. U kunt dit doen met de toepassing Windows Media Player die wordt meegeleverd bij Windows XP. U kunt ook Adobe Audition gebruiken om de cd met diverse kwaliteitsinstellingen te rippen en complexe audioverwerkingsfuncties toe te passen op het bestand. Als u de film in het openbaar wilt vertonen of verspreiden, moet u controleren of u beschikt over de auteursrechten of een licentie voor de auteursrechten voor alle cd-audio die u gebruikt.

Internetbestanden

U kunt muziek voor uw projecten downloaden van internet. WMA- (Windows Media Audio) en AAC-bestanden (QuickTime) kunnen vooraf gecodeerde instellingen hebben waardoor u ze niet kunt afspelen in Premiere Elements.

Richtlijnen voor het toevoegen van afbeeldingsbestanden

Standaard worden beelden door Adobe Premiere Elements geschaald in overeenstemming met de framegrootte van het project. U kunt deze instelling desgewenst opheffen zodat de bestanden worden toegevoegd in het formaat waarin deze zijn gemaakt. U kunt ook de standaardduur voor alle toegevoegde afbeeldingen instellen door de waarde in Algemene voorkeuren te wijzigen.

U kunt stilstaande beelden met framegrootten tot 4096 x 4096 pixels toevoegen. Maak bestanden met een framegrootte gelijk aan of groter dan de framegrootte van de video. Als u de juiste framegrootte kiest, weet u zeker dat de afbeelding niet wordt vergroot in Adobe Premiere Elements. Als u de schaal van een afbeelding naar boven aanpast, krijgt de afbeelding vaak veel pixels. Maak daarom de afbeelding in een grotere framegrootte dan het project. Als u een afbeelding bijvoorbeeld op 200% wilt schalen, maakt u de afbeelding op tweemaal de framegrootte, voordat u de afbeelding toevoegt.

Opmerking:

U kunt ook animaties toevoegen die zijn opgeslagen als een reeks bestanden van genummerde stilstaande beelden.

Houd rekening met het volgende wanneer u bestanden met stilstaande beelden toevoegt:

Photoshop Elements-bestanden

Adobe Premiere Elements werkt prima met afbeeldingen en videosjablonen die u in Photoshop Elements maakt.

JPEG-bestanden

Als u moeite hebt met het importeren van JPEG-bestanden naar Adobe Premiere Elements, opent u ze in Photoshop Elements en slaat u ze opnieuw op. Probeer de bestanden vervolgens opnieuw te importeren.

TIFF-afbeeldingen

U kunt bestanden toevoegen uit Photoshop 3.0 of hoger. Premiere Elements biedt echter geen ondersteuning voor 16-bits TIFF-afbeeldingen die zijn gemaakt in Photoshop of andere toepassingen. Lege (transparante) gebieden van Photoshop-bestanden zonder samengevoegde lagen worden transparant weergegeven in Premiere Elements, omdat de transparantie wordt opgeslagen als een alfakanaal.

RGB-modus

Wanneer u stilstaande beelden bewerkt of maakt, moet u alle bewerkingen uitvoeren in de RGB-modus. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over kleurbeheer in de gebruikershandleiding van uw product. In de RGB-modus worden kleuren gemaakt die geschikt zijn voor video.

Richtlijnen voor het toevoegen van een animatie of een reeks stilstaande beelden

De frames in een animatie worden getekend als afbeeldingen en zijn daarom geen scènes van een liveactie, zoals conventionele digitale video. Met Adobe Premiere Elements kunt u ook een reeks genummerde bestanden met stilstaande beelden toevoegen en deze automatisch combineren in één clip. Elk genummerd bestand vertegenwoordigt één frame. Met bepaalde toepassingen zoals Adobe After Effects, kan een genummerde reeks stilstaande beelden worden gegenereerd. Afbeeldingen in een reeks stilstaande beelden kunnen geen lagen bevatten. Vlak afbeeldingen af die deel uitmaken van een reeks. Zie de documentatie van de toepassing waarmee het bestand is gemaakt voor informatie over lagen en het samenvoegen van lagen.

Opmerking:

Het wijzigen van de standaardduur van stilstaande beelden in het dialoogvenster Voorkeuren heeft geen invloed op de duur van stilstaande beelden die deel uitmaken van een reeks.

Houd u, waar mogelijk, aan de volgende richtlijnen als u 3D-afbeeldingen of -animaties maakt voor gebruik in Premiere Elements:

  • Gebruik veilige kleuren voor uitzenden. Met de meeste toepassingen waarmee animaties worden gemaakt (zoals Adobe After Effects) kunt u controleren of kleuren veilig voor uitzenden zijn. Zie de documentatie van uw toepassing voor meer informatie.

  • Gebruik de pixelverhouding en de framegrootte die zijn opgegeven in de projectinstellingen in Premiere Elements.

  • Gebruik de juiste veldinstellingen voor uw project.

  • U kunt een Adobe-toepassing (zoals Photoshop) gebruiken om de reeks te genereren. Selecteer Projectkoppeling insluiten om de reeks te openen in de toepassing die is gebruikt om deze te maken. Selecteer bijvoorbeeld een PSD-bestand in het deelvenster Projectelementen in Adobe Premiere Elements. Kies vervolgens Bewerken > Origineel bewerken om het bestand te openen in Photoshop met de oorspronkelijke lagen intact.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account