Met de functie Muziek opnieuw mixen in Premiere Elements kunt u de lengte van een audioclip gemakkelijk verhogen of verlagen om de gewenste duur aan te passen zonder de continuïteit van het geluid te verliezen.
De tool Opnieuw mixen analyseert uw muziekbestanden, identificeert honderden lussen, overgangen en belangrijke segmenten en u kunt vervolgens snel elke tijdsduur opnieuw mixen.

Muziek opnieuw mixen

Opnieuw mixen is standaard ingeschakeld in Muzieknummer in de weergaven Snel en Professioneel. Om een audioclip opnieuw te mixen, gaat u als volgt te werk:

 1. Voeg een clip in op een audiotrack in de modus Snel, of plaats een muzieknummer in de modus Professioneel.

  Opmerking:

  Voor betere resultaten gebruikt u audioclips met meer instrumenten en minder stemmen.

  Audiotrack
  Audiotrack in de modus Snel

  Muzieknummer
  Muzieknummer in de modus Professioneel

 2. Wijzig het formaat van de clip door de handgrepen Opnieuw mixen te slepen.

  Opmerking:

  De handgrepen voor opnieuw mixen verschillen van de trimhandgrepen .

Wanneer u de handgrepen voor opnieuw mixen in het linker- of rechtergebied van de audioclip sleept, wordt de audio aan de nieuwe duur opnieuw gemixt.

Opnieuw mixen bestaat uit twee delen:

 1. Het voorbereiden van de clip voor opnieuw mixen: In deze stap controleert de toepassing de audioclip om de segmenten of onderdelen te identificeren die later kunnen worden samengevoegd om de uitvoerreeks voor de gewenste duur te maken. Dit is een eenmalig proces tijdens het opnieuw mixen van audio voor een sessie.
Voorbereiden voor opnieuw mixen
De clip voorbereiden voor opnieuw mixen

 1. Opnieuw mixen van de clip: In deze stap worden de beoogde segmenten geïdentificeerd (op basis van de gewenste duur van de uitvoer) en samengevoegd.
Opnieuw mixen van de clip
Opnieuw mixen van de clip

Opmerking:

Tijdens het opnieuw mixen probeert de toepassing de lengte van de muziek te wijzigen om zo dicht mogelijk bij de beoogde duur te zijn en toch natuurlijk te klinken. Er worden bepaalde delen van de muziek verwijderd of in een lus geplaatst waardoor de uitvoermuziek precies dezelfde is als de doelduur.
Als u een exacte match wilt voor de uitvoerduur, wordt Tijd rekken toegepast op de middenuitvoerreeks om ervoor te zorgen dat de uitvoer goed klinkt. Daarom wordt een bericht weergegeven als het opnieuw mixen is toegepast om de doelduur van minder dan 60 seconden op te halen.

Opnieuw mixen onder 60 seconden
Opnieuw mixen onder 60 seconden

Tijdens het opnieuw mixen van een clip wordt een Remix-map gemaakt in het deelvenster Projectelementen met de nieuwe opnieuw gemixte audioclip. De opnieuw gemixte audioclip kan vervolgens ergens op de tijdlijn worden gebruikt als een gewone audioclip.

Opmerking:

De opnieuw gemixte audioclip in de Remix-map is de oorspronkelijke uitvoer van het algoritme en die op de tijdlijn is de Tijd gerekte versie om een nauwkeurige duur te matchen.

Projectelementen

Instellingen Opnieuw mixen

Voer een van de volgende handelingen uit om het contextmenu Instellingen Opnieuw mixen te openen:

 • Dubbelklik op een opnieuw gemixte audioclip in het Muzieknummer.
 • Klik op het pictogram in de opnieuw gemixte audioclip in het Muzieknummer.
Opnieuw mixen

Audiosegmenten:

De audiosegmentenparameter helpt bij het beslissen of u korte segmenten met meer overgangen of langere segmenten met minder overgangen wilt hebben. Als er in het nummer vaak wijzigingen zijn, dan zorgen de kortere segmenten met meer overgangen voor een betere weergave. Aan de andere kant kunnen nummers met dezelfde structuur en stijl meer baat hebben bij minder overgangen, om zo wijzigingen tot een minimum te beperken.

Korter

Resultaten in kortere segmenten maar in meer overgangen. Deze optie is geschikt voor nummers die van begin tot einde wijzigen om abrupte wijzigingen in dynamiek of tempo tot een minimum te beperken.

Langer

Hiermee wordt gezocht naar de langste passages en het kleinste aantal segmenten om overgangen tot een minimum te beperken.

Gehele video aanpassen:

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de lengte van de muziekclip gewijzigd om de lengte van de video op de tijdlijn aan te passen. Het verlengt/verkort de lengte vanaf de rechterkant van de clip.

Voorkeuren opnieuw mixen

Opnieuw mixen is ingesteld als standaardwaarde voor muziek. Als u regulier bijsnijden wilt instellen als standaard gaat u naar Bewerken > Voorkeuren > Audio > Opnieuw mixen en selecteert u Bijsnijden in de vervolgkeuzelijst.

U kunt echter ook schakelen tussen opnieuw mixen en standaard bijsnijden terwijl u werkt aan een audioclip door Alt ingedrukt te houden tijdens het slepen van de handgrepen.

Voorkeuren
Voorkeuren opnieuw mixen

Opmerking:

De functie Muziek opnieuw mixen werkt voor muziekclips en kan niet gebruikt worden voor Muziekscores (gedownload uit het deelvenster Muziek), Instant Movie, Smart Trim, Favorite Moment Trimming of Videocollage-uitvoer.