Podsumowanie funkcji | Lightroom Classic (wydanie z lutego 2019 r.)

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i ulepszeniach w wydaniu programu Lightroom Classic z lutego 2019 r. (wersja 8.2).

Popraw szczegóły

Poprawianie szczegółów obrazów RAW

Wyższa jakość i dokładniejsze odwzorowanie drobnych szczegółów w obrazach RAW.

Szybsze łączenie z urządzeniem

Szybsze łączenie przewodowe z aparatami firmy Nikon

Program Lightroom Classic jest teraz stabilniejszy podczas nawiązywania połączenia z aparatami Nikon, a operacja ta przebiega szybciej.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów.

Poprawianie szczegółów obrazów RAW

Oparte na mechanizmie Adobe Sensei

Teraz można szybko poprawić szczegóły na obrazach RAW przy pomocy opcji Poprawianie szczegółów. Dzięki funkcji Poprawianie szczegółów zyskujesz wyższą rozdzielczość, dokładniejsze odwzorowanie drobnych szczegółów, lepszą ochronę delikatnych kolorów oraz ograniczenie efektu mory i nieprawidłowych kolorów.

Aby skorzystać z tej funkcji:

  1. W module Biblioteka lub w module obróbki wybierz obraz RAW, który chcesz ulepszyć.
  2. Na pasku menu wybierz kolejno Zdjęcie > Poprawianie szczegółów.
  3. W wyświetlonym podglądzie przytrzymaj kursor, aby wyświetlić oryginalny obraz, a następnie zwolnij go, aby zobaczyć efekt Poprawiania szczegółów.
  4. Kliknij Popraw, aby zastosować efekt na obrazie.

Program Lightroom Classic tworzy nowy poprawiony obraz DNG (z przyrostkiem „-Enhanced” w oryginalnej nazwie pliku) obok oryginalnego pliku źródłowego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Poprawianie szczegółów na obrazach RAW.

Uwaga:

Aby móc użyć funkcji Poprawianie szczegółów, upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.

Szybsze łączenie przewodowe z aparatami firmy Nikon

Program Lightroom Classic jest teraz stabilniejszy podczas nawiązywania połączenia z obsługiwanymi modelami aparatów Nikon, a operacja ta przebiega szybciej. Ponadto dostępne jest teraz jedno menu do rejestrowania połączonego, a program Lightroom Classic automatycznie wykrywa aparat podłączony do komputera.

  1. Podłącz obsługiwany aparat do komputera i wybierz kolejno opcje Plik > Rejestrowanie połączone > Rozpocznij rejestrowanie połączone.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia rejestrowania połączonego określ sposób importowania zdjęć za pomocą następujących opcji: Sesja, Nazewnictwo, Miejsce docelowe, Informacje, Wyłącz automatyczne przejście dalej.
  3. Kliknij OK, aby rozpocząć sesję fotografowania. Zostanie wyświetlone okno wykrywania aparatu. Pasek Połączenie pojawia się po wykryciu aparatu przez program Lightroom Classic.
  4. Użyj pływającego paska rejestrowania połączonego, aby dostosować elementy sterujące aparatu i ustawienia obróbki.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Importowanie zdjęć z połączonego aparatu.

Ponadto w tym wydaniu dostępne jest wsparcie połączenia przewodowego dla następujących aparatów:

  • Nikon Z 6
  • Nikon Z 7

Pełna lista aparatów, które można podłączyć przewodowo do programu Lightroom Classic, znajduje się w sekcji Obsługa połączonych aparatów.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto