Podsumowanie funkcji | Lightroom Classic (wydanie z sierpnia 2019 r.)

Dowiedz się więcej o najważniejszych nowych funkcjach i ulepszeniach w wydaniu programu Lightroom Classic z sierpnia 2019 r. (wersja 8.4).

Obsługa GPU

Przyspieszenie edycji obrazów dzięki obsłudze procesora graficznego

Procesor graficzny komputera pozwala na lepsze wykorzystanie możliwości edycji obrazów.

Kolorowe etykiety

Porządkowanie kolekcji za pomocą kolorowych etykiet

Do kolekcji, zestawów kolekcji i kolekcji inteligentnych można dodawać kolorowe etykiety.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów.

https://chl-author-preview.corp.adobe.com/content/help/en/lightroom-classic/help/whats-new.html#flatfieldcorrection

Pozostałe ulepszenia

Dowiedz się więcej o eksporcie PNG, scalaniu wsadowym dla HDR i panoram oraz innych nowych udoskonaleniach w tym wydaniu.

Przyspieszenie edycji obrazów dzięki obsłudze procesora graficznego

Teraz możesz używać procesora graficznego (GPU) komputera do edycji obrazów w programie Lightroom Classic. Dotychczas procesor graficzny był wykorzystywany głównie do wyświetlania, ale nowa wersja daje dodatkową możliwość włączenia go do przetwarzania obrazu. Dzięki tej dodatkowej funkcji procesy edycji obrazów będą przebiegać płynniej i sprawniej. Aby włączyć tę opcję, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Lightroom Classic wybierz kolejno Edytuj > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Lightroom Classic > Preferencje > Wydajność(macOS).

 2. W sekcji Camera Raw wybierz opcję Niestandardowe z menu rozwijanego Użyj procesora graficznego.

 3. Wybierz opcję Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu.

  Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu
  Dostosowanie sposobu użycia procesora graficznego

Porządkowanie kolekcji za pomocą kolorowych etykiet

W panelu Kolekcje w module Biblioteka można dodatkowo uporządkować bibliotekę, dodając kolorową etykietę do kolekcji, zestawów kolekcji i inteligentnych kolekcji. Jest to świetny sposób na utrzymanie porządku i szybkie rozróżnianie kolekcji.

 1. W panelu Kolekcje wybierz jedną lub więcej kolekcji i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS), aby wyświetlić menu kontekstowe.

 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj kolorową etykietę do kolekcji, a następnie wybierz dowolny kolor z podmenu.

Kolorowe etykiety przypisane do kolekcji
Dodawanie kolorowych etykiet do kolekcji

Dodatkowo możesz filtrować kolekcje według następujących etykiet:

 1. Na pasku wyszukiwania w górnej części panelu Kolekcje kliknij ikonę .

 2. Aby zastosować filtr, wybierz z listy rozwijanej opcję Oznaczone kolekcje.

Filtrowanie kolekcji oznaczonych kolorami w panelu Kolekcje
Filtrowanie kolekcji oznaczonych kolorami

Teraz można również zmienić nazwy kolorowych etykiet dla folderów i kolekcji. Poprzednia wersja programu Lightroom obsługiwała tylko zmianę nazw kolorowych etykiet dla obrazów. Aby edytować etykiety kolorów, przejdź do opcji Metadane > Zestaw kolorowych etykiet > Edytuj.

Uwaga:

Zmiana kolorowej etykiety spowoduje zmianę inteligentnych kolekcji.

Edycja zestawów kolorowych etykiet
Edycja zestawów kolorowych etykiet dla obrazów, folderów i kolekcji

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edycja zestawów kolorowych etykiet.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

Obsługa eksportu PNG

W tym wydaniu dodaliśmy nowy format pliku dla potrzeb eksportu. Można teraz eksportować obrazy w formacie PNG. Importowanie plików PNG jest obsługiwane w poprzednich wersjach programu Lightroom.

Eksportuj jako PNG
Eksportuj jako PNG

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD.

Scalanie wsadowe dla HDR i panoram

Scalanie grup HDR lub panoram jest bardziej efektywne niż kiedykolwiek. Zamiast scalać każdą grupę obrazów po kolei, można połączyć serię obrazów jednocześnie. Najpierw musisz połączyć każdą grupę obrazów w stos. Następnie wybierz stosy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję scalania — HDR lub Panorama. Spowoduje to utworzenie HDR lub panoramy dla każdego stosu.

Zwiększona wydajność modułu Biblioteka

Skorzystaj z poprawy wydajności w module Biblioteka, szczególnie podczas pracy z panelem Folder.

Numer indeksu na taśmie filmowej

Na taśmie filmowej są teraz zawarte numery indeksu, dzięki czemu można znaleźć obrazy w widoku lupy. Jest to szczególnie przydatne podczas przeglądania kolekcji ze współpracownikami lub klientami. Aby wyłączyć numery indeksu na taśmie filmowej, przejdź do opcji Preferencje > Interfejs > Taśma filmowa i usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż numer indeksu.

Numer indeksu na taśmie filmowej
Numer indeksu na taśmie filmowej

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto