Handboek Annuleren

Objecten uitlijnen en verdelen

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Het deelvenster Eigenschappen
   6. Werkruimte voor aanraken
   7. Standaardsneltoetsen
   8. Document herstellen en ongedaan maken
  3. Generatieve AI (alleen beschikbaar in de Verenigde Staten)
   1. Tekst naar afbeelding (Beta)
   2. Veelgestelde vragen over generatieve AI
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
   12. Gebruikersinstellingen exporteren en importeren
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen
Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Overzicht van het deelvenster Uitlijnen

U kunt het deelvenster Uitlijnen (Venster > Object en lay-out > Uitlijnen) gebruiken om objecten horizontaal of verticaal uit te lijnen of te verdelen langs de selectie, marges, pagina of spread. Denk aan het volgende wanneer u werkt met het deelvenster Uitlijnen:

 • Het deelvenster Uitlijnen is niet van invloed op objecten waarvoor u de opdracht Positie vergrendelen hebt gekozen en wijzigt de uitlijning van tekstalinea's in kaders niet.

 • Tekstuitlijning wordt niet beïnvloed door de opties die zijn ingesteld bij Objecten uitlijnen (Zie Tekst uitlijnen of uitvullen.)

 • In het dialoogvenster Sneltoetsen (Bewerken > Sneltoetsen) kunt u aangepaste sneltoetsen instellen voor uitlijning en verdeling. (Selecteer Objecten in Productgebied.)

Uitlijnen, deelvenster

A. Knoppen voor verticale uitlijning B. Knoppen voor verticale verdeling C. Afstandverdeling gebruiken D. Knoppen voor horizontale uitlijning E. Knoppen voor horizontale verdeling F. Opties voor uitlijningslocatie 

Objecten uitlijnen of verdelen

In het deelvenster Uitlijnen kunt u geselecteerde objecten horizontaal of verticaal uitlijnen of gelijkmatig verdelen op de selectie, marges, pagina of spread.

Horizontaal verdeelde objecten op basis van selectie (boven) en ten opzicht van marges (onder)

 1. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen of verdelen.
 2. Kies Venster > Object en lay-out > Uitlijnen om het deelvenster Uitlijnen weer te geven.
  Opmerking:

  Als u meer deelvensteropties wilt weergeven of verbergen, kiest u Opties tonen of Opties verbergen in het menu van het deelvenster.

 3. Geef in het menu onder aan het deelvenster op of u de objecten wilt uitlijnen of verdelen op basis van de selectie, marges, pagina of spread.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u objecten wilt uitlijnen, klikt u op de knop voor het gewenste type uitlijning.
  • Als u objecten wilt verdelen, klikt u op de knop voor het gewenste type verdeling. Als u bijvoorbeeld op de knop Linkerranden distribueren klikt en Uitlijnen op selectie is ingeschakeld, wordt aan elke linkerrand van alle geselecteerde objecten dezelfde afstand toegevoegd.
  De opties van Horizontaal midden distribueren gebruiken voor een gelijkmatige verdeling

  A. Hiermee zorgt u dat de afstand tussen de middelpunten van de objecten steeds gelijk is B. Hiermee houdt u de algehele breedte hetzelfde als voorafgaand aan de transformatie 

  • Als u de afstand tussen de middelpunten of de randen van objecten wilt instellen, selecteert u Afstand gebruiken onder Objecten verdelen en typt u vervolgens de afstand die u wilt toepassen. Klik op een knop om de geselecteerde objecten langs hun horizontale of verticale as te verdelen.

  De opties van Horizontaal midden distribueren gebruiken en een waarde toevoegen voor Afstand gebruiken

  A. Hiermee worden de middelpunten van de objecten op een gelijke afstand geplaatst op basis van een opgegeven waarde B. Hiermee wordt de algehele breedte van de objecten als een groep gewijzigd 

  • Als u de afstand tussen objecten wilt instellen (tussen tegenoverliggende randen), selecteert u Afstand gebruiken onder Afstand verdelen en geeft u de gewenste afstand tussen de objecten op. (Als de optie Afstand verdelen niet zichtbaar is, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Uitlijnen.) Klik op de knop Afstand verdelen om de objecten te verdelen over de horizontale of verticale as.
  De opties van Horizontale ruimte distribueren gebruiken en een waarde toevoegen voor Afstand gebruiken

  A. Hiermee maakt u afstanden van een opgegeven waarde tussen elk object B. Hiermee wordt de algehele breedte van de objecten als een groep gewijzigd 

Wanneer u gelijkmatige afstand met verticale verdeling gebruikt, worden de geselecteerde objecten van onder tot boven gelijkmatig verdeeld, te beginnen bij het bovenste object. Wanneer u gelijkmatige afstand met horizontale verdeling gebruikt, worden geselecteerde objecten van links tot rechts gelijkmatig verdeeld, te beginnen bij het object dat zich het meest links bevindt.

Opmerking:

U kunt ook gebruikmaken van de functie Slim spatiëren om objecten uit te lijnen of te verdelen terwijl u ze verplaatst. Als twee verticale objecten bijvoorbeeld 12 punten van elkaar verwijderd zijn, worden, als u een derde object 12 punten onder het tweede object verplaatst, tijdelijke hulplijnen weergegeven, zodat u het object magnetisch kunt uitlijnen.

Objecten uitlijnen met het gereedschap Tussenruimte

Met het gereedschap Tussenruimte kunt u snel de tussenruimte tussen twee of meer objecten aanpassen. U kunt het gereedschap ook gebruiken om tegelijkertijd het formaat te wijzigen van meerdere objecten met op dezelfde manier uitgelijnde randen, waarbij de tussenruimte tussen de objecten ongewijzigd blijft. U kunt zo uw lay-out in één stap aanpassen door de ruimte tussen objecten rechtstreeks te bewerken.

Het gereedschap Tussenruimte negeert vergrendelde objecten en stramienpagina-items.

 1. Selecteer het gereedschap Tussenruimte .

 2. Plaats de aanwijzer tussen twee objecten en voer een of meer van de volgende handelingen uit.

  • Sleep om de tussenruimte te verplaatsen en het formaat van alle objecten langs de tussenruimte te wijzigen.

  • Houd Shift ingedrukt en sleep om alleen de tussenruimte tussen de twee dichtstbijzijnde objecten te verplaatsen.

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om het formaat van de tussenruimte te wijzigen in plaats van deze te verplaatsen. Als u Shift ook ingedrukt houdt, wordt alleen de tussenruimte tussen de twee dichtstbijzijnde objecten aangepast.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt om de tussenruimte en de objecten in dezelfde richting te verplaatsen. Als u ook Shift ingedrukt houdt, worden alleen de twee dichtstbijzijnde objecten verplaatst.

  • Houd Ctrl+Alt (Windows) of Command+Option (Mac OS) ingedrukt om de grootte van de tussenruimte te wijzigen en de objecten te verplaatsen. Houd ook Shift ingedrukt om alleen de tussenruimte tussen de twee dichtstbijzijnde objecten te wijzigen en alleen deze objecten te verplaatsen.

Opmerking:

Selecteer het gereedschap Tussenruimte en open het deelvenster Gereedschaphints (Venster > Hulpmiddelen > Gereedschaphints) om informatie over het gereedschap Tussenruimte weer te geven.

Objecten verdelen met Actief verdelen

Wanneer u meerdere geselecteerde objecten transformeert, kunt u de ruimte tussen de geselecteerde objecten proportioneel aanpassen. U hoeft het formaat van de objecten dan niet aan te passen. U kunt dus de tussenruimte tussen vijf uitgelijnde rechthoeken aanpassen zonder de opdrachten voor verdelen te gebruiken.

 1. Selecteer de objecten.

 2. Begin een selectiekadergreep te slepen en houd de spatiebalk tijdens het slepen ingedrukt. Blijf slepen om de tussenruimte tussen de objecten te wijzigen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?