Handboek Annuleren

Bladwijzers

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Het deelvenster Eigenschappen
   6. Werkruimte voor aanraken
   7. Standaardsneltoetsen
   8. Bewerkingen ongedaan maken en het deelvenster Geschiedenis beheren
   9. Document herstellen en ongedaan maken
  3. Generatieve AI
   1. Tekst naar afbeelding
   2. Generatief uitbreiden
   3. Veelgestelde vragen over generatieve AI
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. PDF's converteren naar InDesign-bestanden in InDesign (Beta)
   7. Boekbestanden maken
   8. Standaardpaginanummering toevoegen
   9. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   10. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   11. Inhoud delen
   12. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   13. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
   3. Tekst schalen en schuintrekken
   4. Kleureffecten toepassen op tekst
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Clouddocumenten opslaan en openen
  2. Clouddocumenten organiseren, beheren en delen
  3. Versies in clouddocumenten bekijken en beheren
  4. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten
  5. Delen en samenwerken        
  6. Ter beoordeling delen
  7. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  8. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
   12. Gebruikersinstellingen exporteren en importeren
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen
  3. Crashes bij starten
  4. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  5. Problemen met bestanden oplossen
  6. Kan InDesign-bestand niet exporteren naar PDF
  7. InDesign-documenten herstellen

Bladwijzers maken voor PDF

Een bladwijzer is een soort koppeling met verklarende tekst waardoor u makkelijker naar documenten kunt navigeren die als Adobe PDF zijn geëxporteerd. De bladwijzers die u in het InDesign-document maakt, staan op het tabblad Bladwijzers links in het venster van Acrobat of Adobe Reader. Elke bladwijzer springt naar een tekstanker of een pagina.

Items in een gegenereerde inhoudsopgave worden automatisch aan het deelvenster Bladwijzers toegevoegd. Daarnaast kunt u het document verder aanpassen met bladwijzers als extra informatie of verwijzing naar andere informatie. Bladwijzers kunnen onder andere bladwijzers worden geplaatst.

Opmerking:

In bepaalde gevallen wilt u misschien dat bladwijzers op het tabblad Bladwijzers van het PDF-document worden weergegeven, maar dat de inhoudsopgave niet in het PDF-document wordt weergegeven. In dergelijke gevallen genereert u een inhoudsopgave op de laatste pagina van het document. Als u het document vervolgens exporteert naar PDF, laat u de laatste pagina weg uit de exportbewerking. U kunt ook de laatste pagina in het resulterende PDF-bestand opnemen en de pagina daarna in Acrobat verwijderen.

 1. Kies Venster > Interactief > Bladwijzers om het deelvenster Bladwijzers weer te geven.
 2. Klik op de bladwijzer waaronder u een nieuwe bladwijzer wilt maken. Als u geen bladwijzer selecteert, wordt de nieuwe bladwijzer automatisch aan het einde van de lijst geplaatst.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om te bepalen waaraan de bladwijzer moet worden gekoppeld:
  • Klik op een invoegpositie in de tekst.

  • Selecteer tekst. (De geselecteerde tekst wordt standaard het bladwijzerlabel.)

  • Dubbelklik op een pagina in het deelvenster Pagina's om de pagina in het documentvenster te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de bladwijzer te maken:
  • Klik op het pictogram Nieuwe bladwijzer aanmaken in het deelvenster Bladwijzers.

  • Kies in het deelvenstermenu de optie Nieuwe bladwijzer.

De bladwijzers worden op het tabblad Bladwijzers weergegeven wanneer u het geëxporteerde PDF-bestand in Adobe Reader of Acrobat opent.

Opmerking:

Wanneer u de inhoudsopgave bijwerkt, worden de bladwijzers opnieuw gerangschikt. De bladwijzers die op basis van een inhoudsopgave worden gegenereerd, staan aan het einde van de lijst.

Bladwijzers beheren

In het deelvenster Bladwijzers kunt u bladwijzers verwijderen, rangschikken en de naam ervan wijzigen.

De naam van een bladwijzer wijzigen

 1. Klik op de bladwijzer in het deelvenster Bladwijzers en kies Bladwijzer hernoemen in het deelvenstermenu.

Een bladwijzer verwijderen

 1. Klik op de bladwijzer in het deelvenster Bladwijzers en kies Bladwijzer verwijderen in het deelvenstermenu.

Bladwijzers schikken, groeperen en sorteren

U kunt een lijst met bladwijzers nesten om de relatie tussen onderwerpen weer te geven. Bij het nesten wordt een relatie tussen bovenliggende/onderliggende items gemaakt. U kunt deze hiërarchische lijst indien gewenst uit- en samenvouwen. Het wijzigen van de nestvolgorde van bladwijzers heeft geen gevolgen voor de vormgeving van het eigenlijke document.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • U kunt de bladwijzer hiërarchisch uit- en samenvouwen door te klikken op het driehoekje naast het bladwijzerpictogram en zo de onderliggende items weergeven of verbergen.

  • Als u een bladwijzer onder een andere bladwijzer wilt nesten, selecteert u een of meerdere bladwijzers die u wilt nesten, en sleept u het pictogram of de pictogrammen naar de bovenliggende bladwijzer. Laat de bladwijzer los.

   De bladwijzer of bladwijzers die u hebt gesleept, worden onder de bovenliggende bladwijzer genest. De eigenlijke pagina blijft op de oorspronkelijke locatie in het document staan.

  Deelvenster Bladwijzers met bladwijzers die zijn genest onder een bovenliggende bladwijzer

  • Als u een bladwijzer uit een geneste positie wilt verwijderen, selecteert u een of meerdere bladwijzers die u wilt verplaatsen. Sleep het pictogram of de pictogrammen onder en links van de bovenliggende bladwijzer. Een zwart balkje geeft aan waar de bladwijzer naartoe wordt verplaatst. Laat de bladwijzer los.
  • Als u de volgorde van bladwijzers wilt wijzigen, selecteert u een bladwijzer en verplaatst u deze. Een zwart balkje geeft aan waar de bladwijzer wordt geplaatst.
  • Als u bladwijzers wilt sorteren, kiest u Bladwijzers sorteren in het menu van het deelvenster Bladwijzers. Bladwijzers worden in dezelfde volgorde gezet als de pagina's waarnaar ze verwijzen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online