QuarkXPress-bestanden openen in InDesign

Document- en sjabloonbestanden van QuarkXPress 3.3 en 4.1x kunnen met InDesign worden omgezet. Ook kunnen document- en sjabloonbestanden van meertalige QuarkXPress Passport 4.1-bestanden naar InDesign worden omgezet. Dergelijke bestanden hoeven dus in het vervolg niet meer eerst als eentalige bestanden te worden opgeslagen. (Om documenten die in QuarkXPress 5.0 of hoger zijn gemaakt om te zetten, opent u de documenten in QuarkXPress en slaat u ze op in de 4.0-indeling.)

Zie de QuarkXPress Conversion Guide (PDF) op www.adobe.com/go/learn_quarkconv_nl voor meer informatie.

Een QuarkXPress-document of ‑sjabloon openen

 1. Sluit zo nodig het originele toepassingsbestand.
 2. Kopieer alle gekoppelde bestanden naar dezelfde documentmap van QuarkXPress om er zeker van te zijn dat er geen koppelingen verloren gaan.
 3. Kies in InDesign Bestand > Openen.
 4. In Windows kiest u QuarkXPress (3.3 of 4.1x) of QuarkXPress Passport (4.1x) in het menu Bestandstypen.
 5. Selecteer een bestand en klik op Openen.

  Opmerking:

  Als InDesign een bestand of een specifiek deel van een bestand niet kan omzetten, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven met de reden en de omzettingsresultaten.

 6. Doe het volgende als er een waarschuwingsvenster verschijnt:
  • Klik op Opslaan om een kopie van de waarschuwingen als een tekstbestand op te slaan en open het bestand vervolgens in InDesign.

  • Klik op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten en het bestand in InDesign te openen.

 7. Als u de tekstomloop die wordt toegepast in QuarkXPress, nauwkeuriger wilt bepalen, gaat u als volgt te werk in InDesign:
  • Selecteer Tekstomloop heeft alleen effect op onderliggende tekst in het gedeelte Compositie in het dialoogvenster Voorkeuren.

  • Wijs in het menu van het deelvenster Alinea de Adobe Composer enkele regel toe aan een of meer alinea's.

Opmerking:

Als u problemen ondervindt met het omgezette QuarkXPress-document, gebruikt u het dialoogvenster Exporteren om het document op te slaan in de indeling InDesign Markup (IDML). Open het IDML-bestand en sla het op als een InDesign-document.

Een QuarkXPress-sjabloon opslaan als een InDesign-sjabloon

 1. Open de sjabloon in InDesign.
 2. Kies Bestand > Opslaan als en geef een locatie en bestandsnaam op.
 3. Kies InDesign-sjabloon bij Opslaan als type (Windows) of Opmaak(Mac OS) en klik op Opslaan.

Omgezette QuarkXPress-onderdelen

Wanneer u een QuarkXPress-bestand opent, worden in InDesign de originele bestandsgegevens omgezet naar de indeling van InDesign.

 • Tekstvakken worden omgezet naar tekstkaders van InDesign.

Opmerking:

Als u tekstomloop van QuarkXPress nauwkeurig wilt omzetten, selecteert u Tekstomloop heeft alleen effect op objecten onder in het gedeelte Compositie in het dialoogvenster Voorkeuren.

 • Stijlen worden omgezet naar bestaande InDesign-stijlen.
 • Omdat QuarkXPress verschillende kleurenprofielen gebruikt, worden deze in InDesign genegeerd.
 • Tekst- en afbeeldingskoppelingen blijven behouden en worden in het deelvenster Koppelingen weergegeven.

Opmerking:

Ingesloten afbeeldingen (afbeeldingen die met behulp van de opdracht Plakken in het originele document zijn geplaatst) worden niet omgezet. Zie Over koppelingen en ingesloten afbeeldingen voor meer informatie over ingesloten afbeeldingen.

Opmerking:

InDesign ondersteunt OLE of Quark XTensions niet. Als u bestanden met OLE- of Quark XTensions-afbeeldingen opent, worden deze afbeeldingen dus niet in het InDesign-document weergegeven. Controleer het originele document als het QuarkXPress-document niet wordt omgezet en verwijder objecten die met een XTension zijn gemaakt. Sla het bestand op en zet het opnieuw om.

 • Alle stramienpagina's en lagen worden naar InDesign-stramienen en ‑lagen omgezet.

 • Alle objecten op een stramienpagina, inclusief QuarkXPress-hulplijnen, worden op de overeenkomende stramienpagina's van InDesign geplaatst.

 • Gegroepeerde objecten blijven gegroepeerd, behalve wanneer niet-afdrukbare items in de groep staan.

 • Alle lijnen (ook alinealijnen) worden omgezet naar de lijnstijlen die er het meest op lijken. Aangepaste lijnen en streepjes worden omgezet naar de aangepaste lijnen en streepjes in InDesign.

Kleuren worden exact omgezet naar InDesign-kleuren, behalve in de volgende gevallen:

 • QuarkXPress-kleuren van meerdere inkten worden toegewezen aan gemengde inkten in InDesign, tenzij die kleuren niet minstens één steunkleur bevatten. In dat geval worden dergelijke kleuren naar proceskleuren omgezet.

 • QuarkXPress 4.1-kleuren uit de kleurbibliotheek worden op basis van hun CMYK-waarden omgezet.

 • QuarkXPress 3.3 HSB-kleuren worden omgezet in RGB en de kleuren uit de kleurbibliotheek worden op basis van hun CMYK-waarden omgezet.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- en Lab-kleuren worden omgezet in RGB en de kleuren uit de kleurbibliotheek worden op basis van hun RGB/CMYK-waarden omgezet.

Bekijk de ondersteuningsdocumenten op www.adobe.com/nl/support voor informatie over andere problemen met omzetten.

PageMaker-documenten omzetten

In InDesign kunnen document- en sjabloonbestanden vanuit Adobe PageMaker 6.0 en hoger worden omgezet. Wanneer u een PageMaker-bestand opent, zet InDesign de originele bestandsgegevens om in de indeling van InDesign. InDesign-bestanden worden opgeslagen met de bestandsextensie .INDD.

Opmerking:

Zie de PageMaker Conversion Guide (PDF) op www.adobe.com/go/learn_pmconv_nl voor meer informatie.

Voordat u het document opent in InDesign, is het verstandig het volgende te doen:

 • Als het PageMaker-bestand of de daaraan gekoppelde afbeeldingen zich op een netwerkserver, diskette of verwijderbaar station bevinden, kan het zijn dat het bestand niet goed geopend wordt als de gegevensoverdracht onderbroken wordt. U voorkomt problemen met het overbrengen van bestanden door de documenten en de bijbehorende koppelingen eerst naar de vaste schijf te kopiëren, bij voorkeur naar de map waarin de PageMaker-publicatie is opgeslagen, en dan pas de bestanden in InDesign te openen.

 • Het is verstandig de opdracht Opslaan als in PageMaker te gebruiken om overbodige verborgen gegevens te wissen.

 • Kopieer alle gekoppelde bestanden naar dezelfde map als het PageMaker-document om ervoor te zorgen dat alle koppelingen behouden blijven.

 • Controleer of alle vereiste lettertypen beschikbaar zijn in InDesign.

 • Herstel beschadigde koppelingen naar afbeeldingen in het PageMaker-document.

 • Als er problemen optreden bij het omzetten van een groot PageMaker-document, kunt u het in gedeelten omzetten om vast te stellen waar het probleem ligt.

Opmerking:

Als u een beschadigd PageMaker-document niet kunt openen in PageMaker, kunt u proberen het te openen in InDesign. In InDesign kunnen de meeste documenten worden hersteld die u niet kunt openen in PageMaker.

Een PageMaker-document of ‑sjabloon openen

 1. Sluit zo nodig het originele toepassingsbestand.

 2. Kies in InDesign Bestand > Openen.

 3. Kies in Windows de indeling PageMaker (6.0-7.0) in het menu Bestandstypen.

 4. Selecteer een bestand en klik op Openen.

  Opmerking:

  Als InDesign een bestand of een specifiek deel van een bestand niet kan omzetten, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven met de reden en de omzettingsresultaten.

 5. Doe het volgende als er een waarschuwingsvenster verschijnt:

  • Klik op Opslaan om een kopie van de waarschuwingen als een tekstbestand op te slaan en open het bestand vervolgens in InDesign.

  • Klik op Sluiten om het bestand te openen in InDesign zonder het tekstbestand op te slaan.

Opmerking:

Als u problemen ondervindt met het omgezette PageMaker-document, gebruikt u het dialoogvenster Exporteren om het document op te slaan in de indeling InDesign Markup (IDML). Open het IDML-bestand en sla het op als een InDesign-document.

Een PageMaker-sjabloon opslaan als een InDesign-sjabloon

 1. Open de sjabloon in InDesign.

 2. Kies Bestand > Opslaan als en geef een locatie en bestandsnaam op.

 3. Kies InDesign-sjabloon bij Opslaan als Type (Windows) of Opmaak(Mac OS) en klik op Opslaan.

Algemene opmerkingen over omzetten vanuit PageMaker

Belangrijk:

 • Alle stramienpagina's en lagen worden naar InDesign-stramienen en ‑lagen omgezet. Stramienpagina's in PageMaker worden in InDesign omgezet in stramienpagina's en alle objecten blijven behouden, inclusief paginanummering en hulplijnen. Als u de volgorde van overlappende items wilt handhaven, creëert InDesign twee lagen bij het omzetten van een PageMaker-document: standaard en standaardstramien. Standaardstramien bevat de stramienpaginaelementen.

 • Documenthulplijnen van PageMaker worden op de standaardlaag in InDesign geplaatst.

 • Alle items op het plakbord van PageMaker verschijnen op het plakbord van de eerste spread in het InDesign-document.

 • Alle objecten die in PageMaker zijn aangewezen als Niet af te drukken, worden omgezet met het kenmerk Niet-afdrukbaar geselecteerd in het InDesign-deelvenster Kenmerken.

 • Gegroepeerde objecten blijven gegroepeerd, behalve wanneer niet-afdrukbare items in de groep staan.

Informatie over het omzetten van tekst en tabellen

Belangrijk:

 • Tekst wordt omgezet naar tekstkaders van InDesign.

 • Tabellen in PageMaker-bestanden worden omgezet in InDesign-tabellen.

 • Stijlen worden omgezet naar InDesign-stijlen. De stijl [Geen stijl] in PageMaker is het equivalent van [Geen alineastijl] in InDesign. [Geen alineastijl] neemt echter de kenmerken over van een stijl met een naam als de stijl geselecteerd was voordat er iets getypt werd in het PageMaker-document.

 • InDesign gebruikt de Adobe Composer voor alinea's voor alle alinea's, zodat tekst op een andere manier overloopt. U kunt de Adobe Composer enkele regel toewijzen aan een of meerdere alinea's om regeleinden aan te brengen die sterker overeenkomen met de compositie-engine van PageMaker, maar ook dan kan het zijn dat tekst op een andere manier overloopt.

 • InDesign maakt alleen gebruik van basislijnregelafstand. Proportionele regelafstand en Bovenlijn hoofdletters uit PageMaker worden omgezet in basislijnregelafstand in InDesign, hetgeen zou kunnen leiden tot het verschuiven van tekst.

 • De Eerste basislijn van omgezette tekst kan anders overkomen dan tekst die is gemaakt in InDesign. De Eerste basislijn van omgezette tekst is ingesteld op Regelafstand, maar de Eerste basislijn van in InDesign gemaakte tekst is standaard ingesteld op Stokhoogte.

 • InDesign gebruikt een andere methode voor woordafbreking dan PageMaker en daarom kunnen regeleinden verschillen.

 • Schaduwtekst wordt omgezet in standaardtekst. Omtrektekst wordt omgezet als tekst met een lijn van 0,25 inch en een vulling van Papier.

Opmerkingen over het omzetten van boeken, indexen en inhoudsopgaven

Belangrijk:

 • InDesign negeert opnamelijsten bij het openen van PageMaker-documenten. Als u alle documenten van een opnamelijst tegelijkertijd wilt openen, gebruikt u de plug-in Katernindeling in PageMaker en selecteert u de layout Geen, zodat alle opgenomen documenten gecombineerd worden in één document. Tekstblokken en kaders zijn dan niet meer verbonden.

 • Indexitems uit een PageMaker-document staan in het deelvenster Index van InDesign. Tekst met kruisverwijzingen die gebruikmaken van de optie Zie hier of Zie hier ook worden toegewezen als Zie of Zie ook.

 • Inhoudsopgavetekst wordt omgezet als een inhoudsopgave, waarbij de PageMaker-stijl voor inhoudsopgaven beschikbaar is in het pop-upmenu Stijl in het InDesign-dialoogvenster Inhoudsopgave.

Informatie over het omzetten van insluitingen en verbindingen

Belangrijk:

 • Tekst- en afbeeldingskoppelingen blijven behouden en worden in het deelvenster Koppelingen weergegeven.

 • Als InDesign de originele koppeling naar een afbeelding niet kan vinden, verschijnt er een waarschuwing om u te vragen de koppeling te herstellen in PageMaker.

 • InDesign ondersteunt geen OLE (Object Linking and Embedding). Daarom worden de afbeeldingen van bestanden met OLE-afbeeldingen niet in het InDesign-document weergegeven.

Opmerkingen over het omzetten van kleuren en overvullen

Belangrijk:

 • Kleuren worden precies omgezet in InDesign-kleuren. PageMaker HLS-kleuren worden omgezet in RGB-kleuren en kleuren uit andere kleurenbibliotheken worden omgezet op basis van hun CMYK-waarden.

 • Tinten worden omgezet als percentages van de hoofdkleur. Als de hoofdkleur niet in het deelvenster Stalen staat, wordt deze tijdens de omzetting toegevoegd. Als u een object met een tint hebt geselecteerd, wordt de hoofdkleur geselecteerd in het deelvenster Stalen en staat de tintwaarde in het pop‑upmenu.

 • Kleurenprofielen voor PageMaker-bestanden worden direct omgezet. Alle Hexachrome-kleuren worden omgezet in RGB-waarden. Niet-ICC-compatibele profielen worden vervangen door de standaardinstellingen en ‑profielen voor CMS die u voor InDesign hebt opgegeven.

 • Alle vullingen en lijnen (inclusief alinearegels) worden omgezet in de standaard lijnstijlen waar ze het meest op lijken. Aangepaste lijnen en streepjes worden omgezet naar de aangepaste lijnen en streepjes in InDesign.

 • InDesign ondersteunt geen schermpatronen of ‑hoeken die toegepast zijn op TIFF-afbeeldingen in Retoucheren. Deze worden weggelaten uit geïmporteerde TIFF-bestanden.

 • Als Lijnen en/of Vullingen zijn geselecteerd voor de optie Auto-overdruk zwart in het dialoogvenster Overvullen (voorkeuren) in PageMaker, worden deze instellingen doorgevoerd in InDesign, maar is Lijn overdrukken of Vulling overdrukken uitgeschakeld in het deelvenster Kenmerken.

Opmerking:

Meer informatie over andere PageMaker-omzettingsonderwerpen vindt u in de ondersteuningsdocumenten op de website van Adobe.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid