Handboek Annuleren

Lettertypen gebruiken in InDesign

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Werken met stijlpakketten
   3. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten
  2. InDesign-clouddocumenten | Algemene vragen
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Een lettertype is een volledige set tekens (letters, cijfers en symbolen) met een gemeenschappelijke dikte, breedte en stijl, zoals 10-punts Adobe Garamond Bold.

Lettertypefamilies zijn lettertypeverzamelingen met een vergelijkbaar uiterlijk die in combinatie met elkaar worden gebruikt, zoals Adobe Garamond.

Een lettertypestijl is een variatie op een bepaald lettertype in een lettertypefamilie. Meestal is in een lettertypefamilie Roman of Plain (de namen variëren per familie) het basislettertype, dat lettertypestijlen als standaard, vet, cursief en vetcursief kan omvatten.

Soorten lettertypen

U kunt voorbeelden van een lettertype weergeven in de lettertype- en letterstijlmenu's in het deelvenster Teken en in andere gebieden in het programma waarin u lettertypen kunt kiezen. De volgende pictogrammen worden gebruikt om verschillende soorten lettertypen aan te geven:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Variabele lettertypen
 • Type 1 
 • TrueType
 • Adobe Fonts
 • Multiple Master
 • Samengesteld

U kunt de voorvertoningsfunctie uitschakelen of de puntgrootte van de lettertypenamen of -voorbeelden wijzigen in de tekstvoorkeuren.

Voer een van de volgende stappen uit om de lijst met beschikbare lettertypen voor InDesign weer te geven:

 • Ga naar het deelvenster Teken (Ctrl + T) en open de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies
 • Ga naar het regelpaneel en open de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies
 • Ga naar het deelvenster Eigenschappen en open de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies

Werken met ontbrekende lettertypen

Belangrijke herinnering:

In januari 2023 schakelt Adobe ondersteuning voor ontwerpen met Type 1-lettertypen uit. Lees het Help-artikel over het einde van de ondersteuning van PostScript Type 1 voor meer informatie.

Lettertypen installeren

Raadpleeg de documentatie van uw systeem of tool voor lettertypebeheer voor informatie over het installeren en activeren van lettertypen die in alle applicaties kunnen worden gebruikt.

U maakt lettertypen beschikbaar in InDesign door de lettertypebestanden te kopiëren naar de map Fonts in de applicatiemap van InDesign op de vaste schijf. Lettertypen in deze map zijn echter uitsluitend beschikbaar voor InDesign.

Als twee of meer lettertypen actief zijn in InDesign en dezelfde familienaam gebruiken maar verschillende Adobe PostScript-namen hebben, zijn de lettertypen in InDesign beschikbaar. Dubbele lettertypen staan in de menu's met tussen haakjes de afkorting van de lettertypetechnologie. Het lettertype Helvetica TrueType bijvoorbeeld wordt vermeld als 'Helvetica (TT)', Helvetica PostScript Type 1 als 'Helvetica (T1)' en Helvetica OpenType als 'Helvetica (OTF)'. Als twee lettertypen dezelfde PostScript-naam hebben en in de naam van een van deze lettertypen .dfont staat, wordt het andere lettertype gebruikt.

Ontbrekende lettertypen automatisch activeren

Wanneer een InDesign-document ontbrekende lettertypen bevat, worden deze automatisch op de achtergrond via Adobe Fonts geactiveerd zonder dat het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen wordt weergegeven. De ontbrekende lettertypen worden vervangen door overeenkomstige lettertypen van Adobe Fonts.

Ontbrekende lettertypen automatisch activeren
Wanneer Adobe Fonts automatisch activeren is ingeschakeld

Adobe Fonts automatisch activeren is standaard uitgeschakeld in InDesign. Als u dit wilt inschakelen, selecteert u Adobe Fonts automatisch activeren via Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling.

Wanneer Adobe Fonts automatisch activeren is ingeschakeld

Als uw document ontbrekende lettertypen bevat, activeert InDesign automatisch lettertypen van de site Adobe Fonts. 

Ontbrekende lettertypen automatisch activeren
Adobe Fonts automatisch activeren ingeschakeld

De activering vindt plaats op de achtergrond.

 • Als alle ontbrekende lettertypen beschikbaar zijn in Adobe Fonts, worden ze op de achtergrond geactiveerd. U kunt blijven werken aan documenten.
 • Als slechts sommige ontbrekende lettertypen beschikbaar zijn in Adobe Fonts, worden ze op de achtergrond geactiveerd. Het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen wordt weergegeven en bevat een lijst met ontbrekende lettertypen.
  • Selecteer Lettertypen vervangen en haal de ontbrekende lettertypen op uit andere bronnen, of
  • Sla het dialoogvenster over. De ontbrekende lettertypen worden vervangen door standaardlettertypen.
 • Als geen van de ontbrekende lettertypen beschikbaar is in Adobe Fonts, wordt het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen weergegeven met een lijst met ontbrekende lettertypen.
Dialoogvenster Ontbrekende lettertypen
Als geen van de ontbrekende lettertypen beschikbaar is in Adobe Fonts

U kunt de voortgang van de activering van ontbrekende lettertypen controleren in het deelvenster Achtergrondtaken. Als u de achtergrondtaken wilt weergeven, gebruikt u een van de volgende twee opties:

 • Selecteer Venster > Hulpmiddelen > Achtergrondtaken.
 • Selecteer het pictogram van het blauwe draaiende rondje, rechtsboven op de applicatiebalk van InDesign.

Wanneer Adobe Fonts automatisch activeren is uitgeschakeld

Als u Adobe Fonts automatisch activeren in het dialoogvenster Voorkeuren niet hebt ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen weergegeven als het document ontbrekende lettertypen heeft. Selecteer Activeren om ontbrekende lettertypen handmatig te activeren vanuit Adobe Fonts.

OpenType-lettertypen

OpenType-lettertypen gebruiken één lettertypebestand voor zowel Windows®- als Macintosh®-computers, zodat u bestanden van het ene platform naar het andere kunt verplaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lettertypesubstitutie en andere problemen die ervoor zorgen dat tekst niet goed doorloopt. OpenType-lettertypen kunnen een aantal kenmerken bevatten, zoals sierletters en handmatige ligaturen, die niet beschikbaar zijn in de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen.

Opmerking:

Bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram weergegeven.

Als u met een OpenType-lettertype werkt, kunt u alternatieve glyphs in uw tekst automatisch vervangen. Denk bijvoorbeeld aan ligaturen, kleinkapitalen, breuken en ouderwetse proportionele cijfers.

Standaard- (links) en OpenType-lettertypen (rechts)

A. Rangtelwoorden B. Handmatige ligaturen C. Sierletters 

OpenType-lettertypen kunnen over een uitgebreide tekenset en layoutfuncties beschikken om meer taalkundige ondersteuning en geavanceerde typografische controle te kunnen bieden. Bij OpenType-lettertypen van Adobe die Centraal-Europese (CE) talen ondersteunen, bevat de lettertypenaam in lettertypemenu's van applicaties het woord 'Pro'. OpenType-lettertypen die geen Centraal-Europese talen ondersteunen, worden aangeduid met 'Standaard' en hebben het achtervoegsel 'Std'. Alle OpenType-lettertypen kunnen naast PostScript Type 1- en TrueType-lettertypen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen met het deelvenster Teken of het regelpaneel

Met het deelvenster Teken of het regelpaneel kunt u kenmerken van OpenType-lettertypen (zoals breuken en sierletters) op tekst toepassen.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

 1. Zorg dat een OpenType-lettertype is geselecteerd in het regelpaneel of het deelvenster Teken.
 2. Kies OpenType in het menu van het deelvenster Teken en selecteer een OpenType-kenmerk, zoals Handmatige ligaturen of Breuken.

Functies die niet worden ondersteund in het huidige lettertype, worden weergegeven tussen haakjes, zoals [Sierletter].

Opmerking:

Bij het definiëren van een alinea- of tekenstijl kunt u ook de kenmerken van een OpenType-lettertype selecteren. Gebruik hiervoor het gedeelte OpenType-functies links in het dialoogvenster Stijlopties.

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen vanuit het contextmenu

Gebruik het contextmenu om de kenmerken voor OpenType-lettertypen toe te passen die gelden voor de geselecteerde tekst.

 1. Selecteer tekst of een tekstkader.

 2. Selecteer een OpenType-kenmerk, zoals rangtelwoorden of breuken, in het pop-upvenster. Als u een badge ziet nadat u de tekst of het tekstkader hebt geselecteerd, klikt u op die badge om de lijst met OpenType-kenmerken weer te geven.

Opmerking:
 • De aanduiding om OpenType-kenmerken te selecteren wordt niet weergegeven op een verbonden tekstkader.
 • De optie om de kenmerken voor OpenType-lettertypen toe te passen via het contextmenu, is niet van toepassing op World-Ready Composers.

Kenmerken van OpenType-lettertypen

Wanneer u een OpenType-lettertype gebruikt, kunt u specifieke OpenType-kenmerken selecteren in het menu van het regelpaneel of in het deelvenster Teken wanneer u tekst opmaakt of stijlen definieert.

Opmerking:

In OpenType-lettertypen kunnen grote verschillen voorkomen in het aantal beschikbare tekststijlen en functies. Als een OpenType-functie niet beschikbaar is, staat deze tussen haakjes (bijvoorbeeld [Sierletter]) in het menu van het regelpaneel.

Handmatige ligaturen

Een lettertypeontwerp kan optionele ligaturen bevatten die u niet altijd moet inschakelen. Als u deze optie selecteert, kunnen deze extra optionele ligaturen worden gebruikt, mits ze aanwezig zijn. Zie Ligaturen toepassen op letterparen voor meer informatie over ligaturen.

Breuken

Getallen die door een schuine streep van elkaar worden gescheiden (zoals 1/2), worden omgezet naar een breuk, mits breuken beschikbaar zijn.

Rangtelwoord

Rangtelwoorden als 1e en 2e worden opgemaakt met de letters in superscript (1e en 2e), mits rangtelwoorden beschikbaar zijn. Letters zoals de a en o in de Spaanse woorden segunda (2a) en segundo (2o) worden eveneens correct opgemaakt.

Sierletter

Indien beschikbaar kunt u werken met standaardsierletters en contextafhankelijke sierletters, die alternatieve hoofdletters en alternatieven voor het einde van een woord kunnen bevatten.

Alternatieven titelformaat

Indien beschikbaar worden tekens geactiveerd die voor titels in hoofdletters worden gebruikt. Als u deze optie in bepaalde lettertypen gebruikt voor tekst die zowel in hoofdletters als kleine letters is opgemaakt, kan dat tot ongewenste resultaten leiden.

Contextafhankelijke alternatieven

Indien beschikbaar worden contextafhankelijke ligaturen en bijbehorende alternatieven geactiveerd. In bepaalde scriptlettertypen worden alternatieve tekens opgenomen waarmee letters beter aan elkaar kunnen worden geschreven. Zo kan het letterpaar 'bl' in het woord 'bloem' worden samengevoegd, zodat het woord handgeschreven lijkt. Deze optie is standaard geselecteerd.

Alles in kleinkapitaal

Als u deze optie selecteert voor lettertypen met echte kleinkapitalen, worden alle tekens in kleinkapitalen omgezet. Zie Het hoofdlettergebruik van tekst wijzigen voor meer informatie.

Nul met streep erdoor

Als u deze optie selecteert, wordt het cijfer 0 weergegeven met een schuine streep erdoor. In bepaalde lettertypen (vooral versmalde lettertypen), kan het moeilijk zijn om het cijfer 0 te onderscheiden van de hoofdletter O.

Stilistische sets

Bepaalde OpenType-lettertypen bevatten alternatieve glyph-sets die zijn ontworpen voor het esthetische effect. Een stilistische set is een groep met glyph-alternatieven die kan worden toegepast op afzonderlijke tekens of op een tekstbereik. Als u een andere stilistische set selecteert, worden de glyphs gebruikt die in de set zijn gedefinieerd, in plaats van de standaard-glyphs. Als een glyph-teken in een stilistische set wordt gebruikt in combinatie met een andere OpenType-instelling, wordt de glyph uit de set vervangen door de glyph met de afzonderlijke instelling. U kunt de glyphs voor elke set zien in het deelvenster Glyphs.

Positionele vormen

In sommige cursieve scripts en in talen zoals het Arabisch, is de vorm van een teken soms afhankelijk van de positie in een woord. Het teken is anders van vorm aan het begin van een woord (eerste positie), in het midden (middenpositie) of aan het einde van een woord (laatste positie). Het teken kan bovendien een andere vorm krijgen als het alleen voorkomt (geïsoleerde positie). Selecteer een teken en kies een optie voor Positionele vormen om het de juiste opmaak te geven. Met de optie Algemene vorm wordt het algemene teken ingevoegd. Met de optie Automatische vorm wordt een tekenvorm ingevoegd die is gebaseerd op de positie van het teken binnen een woord en op het feit of het teken in isolatie voorkomt.

Superscript/Superior en Subscript/Inferior

Sommige OpenType-lettertypen bevatten verhoogde of verlaagde glyphs waarvan het formaat op basis van dat van omringende tekens wordt aangepast. Als een OpenType-lettertype deze glyphs voor niet-standaardbreuken niet bevat, kunt u wellicht beter de kenmerken Teller en Noemer gebruiken.

Teller en noemer

Sommige OpenType-lettertypen zetten alleen basisbreuken (zoals 1/2 of 1/4) om en niet de niet-standaardbreuken (zoals 4/13 of 99/100) naar breukglyphs. Pas in dergelijke gevallen de kenmerken Teller en Noemer op deze niet-standaardbreuken toe.

Tabellarische uitlijning

Cijfers met volledige hoogte en identieke breedte zijn beschikbaar. Deze optie komt van pas als getallen op regels moeten worden uitgelijnd, zoals in tabellen.

Proportioneel mediaeval

Cijfers met variërende hoogte en variërende breedte zijn beschikbaar. Deze optie is bedoeld voor een klassiek, stijlvol uiterlijk bij tekst waarin niet alleen kapitalen worden gebruikt.

Proportionele uitlijning

Cijfers met volledige hoogte en variërende breedte zijn beschikbaar. Deze optie is bedoeld voor tekst waarin alleen kapitalen worden gebruikt.

Tabellarisch mediaeval

Cijfers met variërende hoogte en vaste, identieke breedte zijn beschikbaar. Deze optie is geschikt wanneer u het traditionele uiterlijk van klassieke cijfers wilt en u deze in kolommen moet uitlijnen voor bijvoorbeeld een jaarverslag.

Standaard cijferstijl

Voor cijferglyphs wordt de standaardcijferstijl voor het huidige lettertype gebruikt.

OpenType SVG-lettertypen

InDesign ondersteunt OpenType SVG-lettertypen zoals gekleurde lettertypen en emoji-lettertypen. OpenType SVG-lettertypen beschikken over meerdere kleuren en verlopen in één glyph.

OpenType SVG-lettertypen: Meerdere kleuren en verlopen

Met emoji-lettertypen kunt u verschillende kleurrijke en grafische tekens in uw documenten invoegen, zoals smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, eten en historische monumenten. Als u kiest voor OpenType SVG emoji-lettertypen, zoals het EmojiOne-lettertype, kunt u bepaalde samengestelde glyphs van een of meer andere glyphs maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur aanpassen van bepaalde glyphs die een persoon of lichaamsdeel zoals een hand of een neus voorstellen.

Ga als volgt te werk om OpenType SVG-lettertypen te gebruiken:

 1. Maak een tekstobject met behulp van het tekstgereedschap.

 2. Stel het lettertype in op een OpenType SVG-lettertype. Deze lettertypen zijn gemarkeerd in de lettertypelijst.

 3. Selecteer specifieke glyphs in het deelvenster Glyphs. U opent het deelvenster Glyphs via Tekst > Glyphs. U kunt het deelvenster Glyphs ook openen door Venster Tekst en tabellenGlyphs te selecteren.

Samengestelde glyphs maken

Als voorbeeld nemen we EmojiOne, een OpenType SVG emoji-lettertype. U kunt verschillende EmojiOne OpenType SVG-lettertypetekens samenstellen om glyphs te maken.

U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van standaardtekens van één persoon of lichaamsdeel, gewoonlijk geel, blauw of grijs, wijzigen.

Opmerking:

Glyphs in een emoji-lettertype, zoals EmojiOne, zijn duidelijk anders dan de letters op uw toetsenbord. Deze glyphs worden beschouwd als afzonderlijke tekens en zijn alleen beschikbaar via het deelvenster Glyphs en niet via het toetsenbord.

Vlaggen van landen maken

De 'letters' (A, B, C, D enz.) in EmojiOne komen niet overeen met de corresponderende toetsen op het toetsenbord. Wanneer u deze tekens in het deelvenster Glyphs combineert om de ISO-code van een land te maken, vormen de twee tekens de vlag van dat land. Met US maakt u bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag, met GB de Britse vlag, met AR de Argentijnse vlag en met IN de Indiase vlag.

Glyphs combineren tot vlaggen van landen

Varianten van tekens maken

Combineer standaardtekens van één persoon, meestal geel, blauw of grijs, of lichaamsdelen met elke beschikbare huidskleur. Het oorspronkelijke standaardteken wordt opnieuw ingekleurd om het aan te passen aan de geselecteerde huidskleur. Dergelijke samenstellingen werken momenteel over het algemeen niet met glyphs die uit meer dan één persoon bestaan.

Tekens met huidskleuren

Tekens van één persoon combineren met verschillende huidskleuren

Opmerkingen:

 • Tekens van één persoon of emoji van een lichaamsdeel kunnen slechts eenmaal worden gecombineerd met een teken met een huidskleur.
 • Samengestelde glyphs zijn een functie van het lettertype. Niet alle OpenType SVG-lettertypen kunnen worden gecombineerd met tekens om samengestelde glyphs te maken.
 • Sommige EmojiOne-samenstellingen kunnen worden opgesplitst in de tekens waaruit ze bestaan.

Variabele lettertypen

InDesign ondersteunt variabele lettertypen, een nieuwe OpenType-lettertype-indeling die aangepaste kenmerken ondersteunt, zoals dikte, breedte, schuinte, optisch formaat etc. U kunt deze aangepaste kenmerken wijzigen met handige schuifregelaars die beschikbaar zijn wanneer u klikt opin het regelpaneel en de deelvensters Teken, Eigenschappen, Tekenstijlen en Alineastijlen.

Als u variabele lettertypen zoekt, let dan op het pictogram naast de naam van het lettertype.

Toegang tot variabele lettertypen in het deelvenster Teken

Deelvenster Teken

Variabele lettertypen toevoegen aan tekenstijlen

Deelvenster Tekenstijl

Optisch formaat automatisch toewijzen aan tekengrootte bij variabele lettertypen

U kunt het optische formaat automatisch toewijzen aan de tekengrootte van variabele lettertypen.

Toewijzing van optisch formaat
Toewijzing van optisch formaat instellen

Voorkeuren
Toewijzing van optisch formaat in- of uitschakelen via Voorkeren > Tekst

U kunt als volgt de optie Optisch formaat toewijzen aan tekengrootte bij variabele lettertypen selecteren:

 • In macOS: ga naar InDesign > Voorkeuren > Tekst​.
 • In Windows: ga naar Bewerken > Voorkeuren > Tekst​.
Opmerking:

Als de optie is geselecteerd, verandert het optische formaat met de tekengrootte. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het optische formaat niet beïnvloed door wijzigingen in de tekengrootte.

Afstemmen
Optisch formaat afstemmen op tekengrootte.

Voor variabele lettertypen zoals Minion Variable Concept gebruikt u de schuifregelaars om de dikte, het optische formaat en meer aan te passen.

Live voorvertoning van lettertypen

U kunt een tekst in uw document selecteren om de lettertypen in realtime te bekijken. Als u een voorvertoning van een geselecteerde tekst wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over een lettertypenaam in de lijst met lettertypen die beschikbaar is in het regelpaneel, het deelvenster Teken of het deelvenster Eigenschappen.

Live voorvertoning van lettertypestijl

Als u een voorvertoning van de lettertypestijl in realtime wilt bekijken, breidt u de lettertypefamilie uit vanuit het lettertypemenu en beweegt u de muisaanwijzer over de lettertypestijl.

Als u de voorvertoningsopties wilt uitschakelen, doet u het volgende:

 • Kies Bewerken > Voorkeuren.
 • Schakel bij de voorkeuren voor Lettertype de optie Voorvertoning lettertype in menu inschakelen in.

Als u de lettergrootte van de geselecteerde tekst of de voorbeeldtekst wilt wijzigen en de voorvertoning in realtime wilt bekijken, klikt u op Kleinere voorbeeldtekstgrootte weergeven, Standaard voorbeeldtekstgrootte weergeven en Grotere voorbeeldtekstgrootte weergeven.

Lettertypen organiseren, zoeken en filteren

Lettertypen die u vaak gebruikt, kunt u snel terugvinden door afzonderlijke lettertypefamilies met een ster als favoriet te markeren. Veelgebruikte lettertypen kunt u ook selecteren in de lijst met recent gebruikte lettertypen boven aan de lettertypenlijst. Recent gebruikte lettertypen en lettertypen met een ster blijven behouden in volgende InDesign-sessies.

A. Recent gebruikte lettertypen B. Lettertypen een ster geven en markeren als favoriet 

Als u lettertypen zoekt, kunt u de resultaten verfijnen door de lettertypen te filteren op classificatie, zoals Serif, Sans Serif of Met de hand geschreven. U kunt ook zoeken in de lettertypen die zijn geïnstalleerd op uw computer of in geactiveerde lettertypen van Adobe Fonts.

U kunt ook naar lettertypen zoeken op basis van visuele gelijkenis. De lettertypen die het meest lijken op het lettertype dat u zoekt, worden boven aan de zoekresultaten weergegeven. Een statusstrook in het lettertypemenu bevat informatie over de toegepaste filters.

Tools voor het zoeken van lettertypen

A. Lettertypen tonen op classificatie B. Favoriete lettertypen tonen C. Recent toegevoegd weergeven D. Geactiveerde lettertypen tonen 

Lettertypen tonen op classificatie

De lijst met lettertypen filteren op classificatie, bijvoorbeeld Serif, Script en Met de hand geschreven.

Favoriete lettertypen tonen

Alleen lettertypen met een ster tonen die u eerder als favoriet hebt gemarkeerd.

Recent toegevoegd weergeven

Lettertypen tonen die recent zijn toegevoegd aan de lijst met lettertypen.

Geactiveerde lettertypen tonen

Alleen geactiveerde lettertypen uit Adobe Fonts weergeven in de lijst met lettertypen.

Meer lettertypen activeren

U kunt vanuit InDesign door duizenden lettertypen van honderden gieterijen bladeren, deze direct activeren en gebruiken in uw document. Geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-applicaties.

 1. Klik in het deelvenster Teken op het tabblad Meer zoeken.

 2. Blader door de lijst met lettertypen en selecteer het gewenste lettertype.

  Opmerking:

  Als u in realtime een voorvertoning van een lettertype wilt weergeven in de geselecteerde tekst, wijst u de naam van het lettertype aan.

 3. Selecteer het pictogram Activeren dat wordt weergegeven naast het lettertype. Het pictogram Activeren bevat een vinkje nadat het lettertype is geactiveerd en beschikbaar is voor gebruik.

  A. Filter Geactiveerde lettertypen B. Pictogram Lettertypen activeren C. Pictogram Lettertype uitschakelen D. Pictogram voor voortgang activering 

  Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar fonts.adobe.com.

Voorvertoning van Japanse lettertypen

Op het tabblad Meer zoeken kunt u de Japanse lettertypen opzoeken en bekijken die beschikbaar zijn op fonts.adobe.com. Voer deze stappen uit als u een voorvertoning van Japanse lettertypen wilt weergeven:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst.

 2. Selecteer Voorvertoning van Japanse lettertypen inschakelen in Meer zoeken.

De wijzigingen worden pas toegepast nadat u InDesign opnieuw hebt opgestart.

Een lettertype toepassen op tekst

Als u een lettertype opgeeft, kunt u de lettertypefamilie en de lettertypestijl onafhankelijk van elkaar selecteren. Als u naar een andere lettertypefamilie overschakelt, probeert InDesign de huidige stijl te benaderen met een stijl uit de nieuwe lettertypefamilie. Als u bijvoorbeeld overstapt van Arial naar Times, wordt Arial Bold gewijzigd in Times Bold.

Wanneer u tekst vet of cursief maakt, wordt de door het lettertype bepaalde lettertypestijl toegepast in InDesign. Meestal wordt de specifieke versie van vet of cursief toegepast volgens de regels. Het is echter mogelijk dat door bepaalde lettertypen een variatie van vet of cursief wordt toegepast die niet exact vet of cursief heet. In sommige lettertypeontwerpen is bijvoorbeeld vastgelegd dat, als u een lettertype vet maakt, de halfvette variant wordt gebruikt.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer in het deelvenster Teken of Eigenschappen of in het regelpaneel een lettertype in het menu Lettertypefamilie of een stijl in het menu Lettertypestijl. (In Mac OS kunt u lettertypestijlen in de submenu's van Lettertypefamilie selecteren.)

  • Klik in het deelvenster Teken of Eigenschappen of in het regelpaneel voor de naam van de lettertypefamilie of lettertypestijl (of dubbelklik op het eerste woord ervan) en typ de eerste tekens van de gewenste naam. Terwijl u typt, worden in InDesign de namen van lettertypefamilies of lettertypestijlen weergegeven die overeenkomen met wat u hebt getypt.

  • Kies een lettertype in het menu Tekst > Lettertype. Als u dit menu gebruikt, kiest u dus zowel een lettertypefamilie als een tekenstijl.

Een tekengrootte opgeven

Standaard wordt de tekengrootte gemeten in punten (een punt is gelijk aan 1/72 inch of 0,35 cm). U kunt een tekengrootte tussen 0,1 en 1296 punten opgeven, in stappen van 0,001 punt.

Opmerking:

In Fireworks wordt de tekengrootte standaard gemeten in pixels.

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de tekengrootte toegepast op nieuwe tekst.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Stel in het deelvenster Teken of de bedieningsbalk de optie Tekengrootte in.

  • Kies een grootte in het menu Tekst > Grootte. Als u Overige kiest, kunt u in het deelvenster Teken een nieuwe grootte opgeven.

  Opmerking:

  U kunt de maateenheid voor tekst wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren. Deze optie is niet beschikbaar in Fireworks.

Als u tekst met een ontbrekend lettertype selecteert, wordt dit lettertype tussen haakjes weergegeven in het pop‑upmenu voor lettertypestijl in het regelpaneel of in het deelvenster Teken.

InDesign activeert ontbrekende lettertypen in uw document automatisch met een beschikbaar Adobe Fonts-lettertype. Als er ontbrekende lettertypen zijn die geen geschikte lettertypen in Adobe Fonts hebben, worden ze vervangen door standaardlettertypen. Als dit gebeurt, kunt u de tekst selecteren en een ander beschikbaar lettertype toepassen. Ontbrekende lettertypen die door andere lettertypen zijn vervangen, staan bovenaan in het menu Tekst > Lettertype in het gedeelte Ontbrekende lettertypen. Standaard wordt tekst die met ontbrekende lettertypen is opgemaakt, roze gemarkeerd.

Als u een TrueType-lettertype hebt geïnstalleerd en het document bevat een Type 1-versie (T1) van hetzelfde lettertype, wordt aangegeven dat het lettertype ontbreekt.

Kies Tekst > Lettertype zoeken als u ontbrekende lettertypen wilt zoeken en wijzigen. Als een ontbrekend lettertype onderdeel vormt van een stijl, kunt u het lettertype in die stijl bijwerken door de stijldefinitie van het lettertype te wijzigen.

Het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen van InDesign geeft aan of de service Adobe Fonts is ingeschakeld in de Creative Cloud-applicatie. Als deze optie is uitgeschakeld, hebt u ook een optie in het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen zelf om Adobe Fonts in te schakelen.

Ontbrekende lettertypen beschikbaar maken

Ga als volgt te werk:
 • Activeer ontbrekende lettertypen van de service Adobe Fonts. Voor meer informatie raadpleegt u Lettertypen uit de service Adobe Fonts toevoegen.
 • Installeer de ontbrekende lettertypen op uw systeem.
 • Plaats de ontbrekende lettertypen in de map Fonts in de applicatiemap van InDesign. Lettertypen in deze map zijn uitsluitend voor InDesign beschikbaar. Zie Lettertypen installeren.
 • Activeer de ontbrekende lettertypen met een programma voor lettertypebeheer.

Vervangen lettertypen in uw document markeren

Als de voorkeursoptie Vervangen lettertypen is geselecteerd, wordt tekst die is opgemaakt met ontbrekende lettertypen, weergegeven met een roze markering, zodat u deze tekst eenvoudig kunt herkennen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Compositie (Windows®) of InDesign > Voorkeuren > Compositie (Mac OS®).

 2. Selecteer Vervangen lettertypen en klik op OK.

Met documenten geïnstalleerde lettertypen

Lettertypen in een map Document Fonts op dezelfde locatie als een InDesign-document worden tijdelijk geïnstalleerd wanneer het document wordt geopend. Kies de opdracht Pakket om een map Document Fonts te genereren als u uw document wilt delen of naar een andere computer wilt verplaatsen. (Controleer voordat u met documenten geïnstalleerde lettertypen gaat delen, of de softwarelicentie voor de lettertypen dit toestaat). Lettertypen die via Adobe Fonts worden geactiveerd, worden niet gekopieerd met de opdracht Pakket.

De lettertypen in de map Document Fonts zijn niet hetzelfde als de lettertypen die beschikbaar zijn op de standaardlettertypelocaties van het besturingssysteem. Met documenten geïnstalleerde lettertypen worden geïnstalleerd als het document wordt geopend en krijgen voorrang op lettertypen met dezelfde PostScript-naam. Ze krijgen echter alleen voorrang op lettertypen in het document. Door een document geïnstalleerde lettertypen zijn niet beschikbaar voor andere documenten. Wanneer u het document sluit, worden de voor dat document geïnstalleerde lettertypen verwijderd. Met documenten geïnstalleerde lettertypen staan in een submenu van het menu Lettertype.

Somminge Type1-lettertypen zijn niet beschikbaar in het document. Bovendien zijn sommige Mac OS-lettertypen niet beschikbaar wanneer u InDesign in Windows gebruikt.

Multiple Master-lettertypen

Multiple Master-lettertypen zijn aanpasbare Type 1-lettertypen waarvan de tekenkenmerken worden beschreven middels variabele ontwerpkenmerken, zoals dikte, breedte, stijl en optisch formaat.

Sommige Multiple Master-lettertypen bevatten een as voor het optische formaat, waarmee u lettertypen kunt gebruiken die zijn ontworpen voor optimale leesbaarheid bij een bepaald formaat. Meestal omvat het ontwerp van een optisch formaat voor een kleiner lettertype (zoals 10‑punts) zwaardere schreven en stokken, bredere tekens, minder contrast tussen dikke en dunne lijnen, een grotere x-hoogte en lossere spatiëring dan voor een lettertype van bijvoorbeeld 72 punten.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren Tekst (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).

 2. Selecteer de optie Automatisch gebruiken van correct optisch formaat en klik op OK.


Verwante bronnen

Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-community

Adobe-logo

Aanmelden bij je account