Handboek Annuleren

Paginanummers toevoegen en opmaken

Lees hoe u eenvoudige paginanummering toevoegt en opmaakt in Adobe InDesign.

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Paginanummers zijn onmisbaar wanneer u werkt aan grote documenten. U kunt een markering voor het paginanummer toevoegen die automatisch wordt bijgewerkt. Terwijl u pagina's in het document toevoegt, verwijdert of herschikt, wordt het paginanummer automatisch bijgewerkt. U kunt de markeringen voor paginanummers ook opmaken.

Probeer het in de app!

Doe mee met uw eigen project en ontdek hoe u paginanummers toevoegt en opmaakt.

Een paginanummermarkering toevoegen aan een stramienpagina

Markeringen voor paginanummers worden doorgaans toegevoegd aan stramienpagina's. Wanneer stramienpagina's worden toegepast op documentpagina's, wordt de paginanummering automatisch bijgewerkt.

Als het automatische paginanummer op een stramienpagina staat, wordt het voorvoegsel van de stramienpagina weergegeven. Op een documentpagina geeft het automatische paginanummer het paginanummer weer. Op een plakbord verschijnt de code PB.

Volg deze stappen om een markering voor het paginanummer toe te voegen aan een stramienpagina:

 1. Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op de stramienpagina waaraan u het paginanummer wilt toevoegen.

 2. Maak een tekstkader dat groot genoeg is voor het langste paginanummer en de tekst die u desgewenst naast het paginanummer wilt weergeven. Plaats dat tekstkader daar waar u het paginanummer wilt laten weergeven.

  Bij documenten met naast elkaar liggende pagina's maakt u aparte tekstkaders voor de linker- en rechterstramienpagina's.

 3. Selecteer Tekst > Speciaal teken invoegen > Markeringen > Huidig paginanummer.

 4. Pas de stramienpagina toe op de documentpagina's waaraan u de paginanummering wilt toevoegen.

De stijl van de paginanummering wijzigen

In het dialoogvenster Nummerings- en sectie-opties kunt u een andere opmaak voor de paginanummeringsstijl instellen. U kunt dit dialoogvenster ook gebruiken om de paginanummering opnieuw te laten starten of om een specifiek nummer in te stellen waarmee u de paginanummering wilt laten starten.

 1. Selecteer in het deelvenster Pagina's de pagina waarop de sectie voor de nieuwe nummeringsstijl moet beginnen.

 2. Selecteer Layout > Nummerings- en sectie-opties.

 3. Geef opties op bij Opties documentnummering en selecteer vervolgens OK.

Algemene taken voor paginanummering

InDesign bevat verschillende functies waarmee u paginanummeringseffecten kunt maken.

Paginanummering toevoegen aan documenten in een boek.

Sectie- en hoofdstuknummers toevoegen.

Doorlopende kop- of voettekst maken die gebruikmaakt van tekstvariabelen zoals de aanmaakdatum, de bestandsnaam of de actieve koptekst of titel.

Het effect 'Pagina x van y' maken waarin x de huidige pagina is en y het totale aantal pagina's.

Voer een markering voor Huidig paginanummer in voor x en voer de tekstvariabele Laatste paginanummer in voor y (selecteer Tekst > Tekstvariabelen > Variabele invoegen > Laatste paginanummer).

Een 'Vervolg op pagina x'-sprongregel voor artikelen maken.


Verwante bronnen

Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-community

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?