Handboek Annuleren

Miniaturen en grote documenten afdrukken

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Het deelvenster Eigenschappen
   6. Werkruimte voor aanraken
   7. Standaardsneltoetsen
   8. Bewerkingen ongedaan maken en het deelvenster Geschiedenis beheren
   9. Document herstellen en ongedaan maken
  3. Generatieve AI
   1. Tekst naar afbeelding
   2. Generatief uitbreiden
   3. Veelgestelde vragen over generatieve AI
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. PDF's converteren naar InDesign-bestanden in InDesign (Beta)
   7. Boekbestanden maken
   8. Standaardpaginanummering toevoegen
   9. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   10. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   11. Inhoud delen
   12. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   13. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
   3. Tekst schalen en schuintrekken
   4. Kleureffecten toepassen op tekst
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Clouddocumenten opslaan en openen
  2. Clouddocumenten organiseren, beheren en delen
  3. Versies in clouddocumenten bekijken en beheren
  4. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten
  5. Delen en samenwerken        
  6. Ter beoordeling delen
  7. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  8. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
   12. Gebruikersinstellingen exporteren en importeren
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen
  3. Crashes bij starten
  4. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  5. Problemen met bestanden oplossen
  6. Kan InDesign-bestand niet exporteren naar PDF
  7. InDesign-documenten herstellen

Als u meerdere pagina's op één pagina wilt plaatsen, maakt u miniaturen. Dit zijn kleine voorvertoningsversies van uw document. Miniaturen zijn handig voor het controleren van de inhoud en de indeling. Indien nodig wordt de afdrukstand automatisch aangepast. Wanneer u de optie Miniaturen uitschakelt, moet u echter opnieuw de oorspronkelijke stand instellen.

Opmerking:

Als u miniaturen afdrukt, worden drukkersmarkeringen en andere items in het afloopgebied en de witruimte genegeerd.

 1. Selecteer Miniaturen in het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken.
 2. Selecteer in het menu het aantal miniaturen per pagina.

Grote documenten afdrukken

In InDesign kunt u documenten van 5,5 x 5,5 meter maken, maar de meeste desktopprinters kunnen zulke grote pagina's niet afdrukken.

U kunt een dergelijk groot document op uw desktopprinter afdrukken als u elke pagina van het document afdrukt in delen (de zogenaamde tegels), die u naderhand samenvoegt tot één geheel. U kunt desgewenst de grootte van het document aanpassen aan het beschikbare papierformaat.

Een document opsplitsen

De afmetingen van een document hoeven niet overeen te komen met de papierformaten die door printers worden gebruikt. Bij het afdrukken van dergelijke documenten wordt het te grote document gesplitst in een of meer rechthoeken die qua grootte gelijk zijn aan het papier waarop de printer kan afdrukken. De delen kunt u daarna samenvoegen.

U kunt een document zelf opsplitsen of het automatisch laten verdelen. Door een document zelf op te splitsen kunt u de oorsprong voor de linkerbovenhoek van de delen instellen, zodat u kunt bepalen waar de pagina op het papier wordt afgedrukt.

Zeer grote pagina's verdeeld over afdrukbare delen (links) en de overlappende secties in de uiteindelijke samenstelling (rechts)

Een document automatisch opsplitsen

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer Naast elkaar in het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken.
 3. Kies een van de volgende opties in het menu Naast elkaar:

  Automatisch

  Berekent automatisch het vereiste aantal tegels inclusief de overlapping.

  Automatisch uitgelijnd

  Vergroot indien nodig de overlapping zodat de rechterkant van de meest rechtse tegels wordt uitgelijnd op de rechterkant van de documentpagina, en de onderkant van de onderste tegels wordt uitgelijnd op de onderkant van de documentpagina.

 4. Bij Overlappen geeft u op welke gegevens u voor elk deel dubbel wilt afdrukken, waardoor u de delen makkelijker kunt samenvoegen. Bij deze optie wordt de maateenheid gebruikt die voor het document is ingesteld. Deze waarde moet groter zijn dan de minimale niet-afdrukbare marges voor de printer. U kunt maximaal de helft van de kortste zijde van de documentpagina als overlapping opgeven. Tegels voor bijvoorbeeld een pagina van 27,94 x 43,18 cm mogen elkaar maximaal 13,97 cm overlappen.

Een document handmatig opsplitsen

Wanneer een document automatisch wordt opgesplitst, worden alle onderdelen automatisch tegelijk afgedrukt. Splitst u een document handmatig op, dan moet u elk onderdeel afzonderlijk afdrukken.

 1. Kies indien nodig Weergave > Linialen tonen om de linialen weer te geven.
 2. Stel het nulpunt opnieuw in door het snijpunt van de linialen te slepen naar de linkerbovenhoek van het deel dat u wilt afdrukken. Vergeet niet ruimte over te houden voor overlapping en de drukkersmarkeringen.

  Het formaat en de vorm van het gebied dat door InDesign wordt bedrukt, wordt bepaald door het gekozen papierformaat en de afdrukstand.

 3. Kies Bestand > Afdrukken en klik links op Instelling.
 4. Selecteer in het gedeelde Instelling de optie Naast elkaar en kies vervolgens Handmatig in het menu Naast elkaar.

Documenten schalen

U kunt een te groot document aan een kleiner vel papier aanpassen door de hoogte en breedte van het document symmetrisch of asymmetrisch te schalen. Kies Asymmetrisch schalen wanneer u bijvoorbeeld afdrukt op film die op een flexografische pers wordt gebruikt. Als u weet in welke richting de plaat op de persdrum wordt geplaatst, kunt u door te schalen rekening houden met het feit dat de plaat doorgaans 2 tot 3% wordt uitgerekt. De optie Schalen wijzigt de grootte van de pagina's in het document niet.

Opmerking:

Wanneer u spreads afdrukt, wordt elke spread afzonderlijk geschaald.

Een document handmatig schalen

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer in het gedeelte Instellen van het deelvenster Afdrukken de optie Breedte om de vakken Breedte en Hoogte te activeren.
 3. Als u de huidige breedte-hoogteverhouding wilt behouden, selecteert u Verhoudingen behouden. Wilt u dat niet, dan schakelt u deze optie uit.
 4. Typ een percentage van 1 tot 1000 in de vakken Breedte en Hoogte. Als u Verhoudingen behouden hebt geselecteerd, hoeft u slechts één waarde op te geven. De andere waarde wordt automatisch aangepast.

Een document automatisch schalen

 1. Zorg ervoor dat u in het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken de opties Naast elkaar en Miniatuur hebt uitgeschakeld (indien deze opties zijn ingeschakeld, is de optie Aanpassen aan pagina niet beschikbaar).
 2. Selecteer Aanpassen aan pagina. Het schalingspercentage (bepaald door het afbeeldingsgebied dat wordt gedefinieerd door de geselecteerde PPD) staat naast de optie Aanpassen aan pagina.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online