Handboek Annuleren

Kleuren laten overvloeien

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Werken met stijlpakketten
   3. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten
  2. InDesign-clouddocumenten | Algemene vragen
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Instellen hoe kleuren overvloeien

U kunt de kleuren tussen twee overlappende objecten in elkaar laten overvloeien aan de hand van overvloeimodi. U kunt overvloeimodi gebruiken om de manier te wijzigen waarop de kleuren van gestapelde objecten in elkaar overvloeien.

 1. Selecteer een of meer objecten of een groep.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies een overvloeimodus in het menu van het deelvenster Effecten, bijvoorbeeld Normaal of Bedekken.

  • Kies een overvloeimodus in het menu in het gebied Transparantie van het dialoogvenster Effecten.

Opties voor overvloeimodi

De overvloeimodi bepalen welke invloed de basiskleur, de onderliggende kleur in de illustratie, heeft op de overvloeikleur, de kleur van het geselecteerde object of de groep met objecten. De resulterende kleur is de kleur die ontstaat na het overvloeien.

Normaal

Kleurt de selectie met de overvloeikleur zonder interactie met de basiskleur. Dit is de standaardmodus.

Vermenigvuldigen

Vermenigvuldigt de basiskleur met de overvloeikleur. De resulterende kleur is altijd donkerder. Elke willekeurige kleur die met zwart wordt vermenigvuldigd, wordt ook zwart. Elke willekeurige kleur die met wit wordt vermenigvuldigd, blijft ongewijzigd. U krijgt een vergelijkbaar effect wanneer u met meerdere magische markeringen op de afbeelding tekent.

Raster

Vermenigvuldigt de omkering van de overvloei- en basiskleuren. De resulterende kleur is altijd lichter. Wanneer u met zwart rastert, blijft de kleur ongewijzigd. Wanneer u met wit rastert, wordt de kleur wit. U krijgt een vergelijkbaar effect wanneer u meerdere dia's bovenop elkaar projecteert.

Bedekken

In deze modus worden de kleuren vermenigvuldigd of gerasterd, afhankelijk van de basiskleur. Patronen of kleuren bedekken de bestaande illustraties. Hierbij blijven de accentueringen en schaduwen van de basiskleur behouden, terwijl de overvloeikleur wordt gemengd om de lichtheid en donkerte van de oorspronkelijke kleur weer te geven.

Zwak licht

In deze modus worden de kleuren donkerder of lichter gemaakt, afhankelijk van de werkkleur. Dit geeft ongeveer hetzelfde effect als diffuus licht op een schilderij.

Als de overvloeikleur (lichtbron) lichter is dan 50% grijs, wordt de illustratie lichter, alsof deze is tegengehouden. Als de overvloeikleur donkerder is dan 50% grijs, wordt de illustratie donkerder, alsof deze is doorgedrukt. Wanneer u met zuiver zwart of wit kleurt, wordt het gebied donkerder of lichter, maar niet echt zuiver zwart of wit.

Fel licht

In deze modus worden de kleuren vermenigvuldigd of gerasterd, afhankelijk van de overvloeikleur. Dit geeft ongeveer hetzelfde effect als een felle lamp op een schilderij.

Als de overvloeikleur (lichtbron) lichter is dan 50% grijs, wordt de illustratie lichter, alsof deze is gerasterd. Hiermee kunt u illustraties meer hooglichten meegeven. Als de overvloeikleur donkerder is dan 50% grijs, wordt de illustratie donkerder, alsof deze is vermenigvuldigd. Hiermee kunt u een schaduweffect aan illustraties meegeven. Schilderen met zuiver zwart of zuiver wit resulteert in zuiver zwart of wit.

Kleur tegenhouden

Maakt de basiskleur helderder waardoor de overvloeikleur zichtbaar wordt. Overvloeien met zwart heeft geen enkel effect.

Kleur inbranden

Maakt de basiskleur donkerder waardoor de overvloeikleur zichtbaar wordt. Overvloeien met wit heeft geen enkel effect.

Donkerder maken

Selecteert de basis- of overvloeikleur als resulterende kleur (de donkerste kleur wordt geselecteerd). Gebieden die lichter zijn dan de overvloeikleur worden vervangen. Gebieden die donkerder zijn, veranderen niet.

Lichter maken

Selecteert de basis- of overvloeikleur als resulterende kleur (de lichtste kleur wordt geselecteerd). Gebieden die donkerder zijn dan de overvloeikleur, worden vervangen. Gebieden die lichter zijn, veranderen niet.

Verschil

Trekt de overvloeikleur van de basiskleur of de basiskleur van de overvloeikleur af, afhankelijk van welke kleur de grootste helderheidswaarde heeft. Bij overvloeien met wit worden de waarden van de basiskleur omgekeerd. Bij overvloeien met zwart verandert er niets.

Uitsluiting

Maakt een effect dat gelijk is aan de Verschil-modus, alleen het contrast is lager. Overvloeien met wit keert de basiskleurcomponenten om. Overvloeien met zwart heeft geen enkel effect.

Kleurtoon

Maakt een resulterende kleur met de luminantie en verzadiging van de basiskleur en de kleurtoon van de overvloeikleur.

Verzadiging

Maakt een kleur met de luminantie en verzadiging van de basiskleur en de kleurtoon van de overvloeikleur. Als u met deze modus in een gebied zonder verzadiging (grijs) schildert, gebeurt er niets.

Kleur

Maakt een resulterende kleur met de luminantie van de basiskleur en de kleurtoon en verzadiging van de overvloeikleur. Op deze manier blijven de grijsniveaus in de illustraties behouden en kunt u heel makkelijk monochrome illustraties kleuren en gekleurde illustraties een tint geven.

Helderheid

Maakt een resulterende kleur met de kleurtoon en verzadiging van de basiskleur en de luminantie van de overvloeikleur. Het effect van deze modus is het tegenovergestelde van het effect van de modus Kleur.

Opmerking:

Pas de overvloeimodi Verschil, Uitsluiting, Kleurtoon, Verzadiging, Kleur en Helderheid niet toe op objecten met steunkleuren. Zo voorkomt u dat er ongewenste kleuren aan het document worden toegevoegd. Zie Aanbevolen methoden bij het maken van transparantie voor meer informatie.

Overvloeimodi isoleren

Wanneer u een overvloeimodus toepast op een object, vloeien alle kleuren over in de onderliggende objecten. Als u het overvloeien wilt beperken tot specifieke objecten, kunt u deze objecten groeperen en vervolgens de optie Isoleer overvloei toepassen op de groep. Met de optie Isoleer overvloei zorgt u dat de kleuren alleen overvloeien in de groep, zodat objecten buiten de groep niet worden gewijzigd. (Deze optie is nuttig bij groepen objecten waarop een andere overvloeimodus dan Normaal is toegepast.)

Groep (ster en cirkel) zonder de optie Isoleer overvloei (links) in vergelijking met de optie wel ingeschakeld.

Het is belangrijk te begrijpen dat u overvloeimodi toepast op afzonderlijke objecten, maar dat u de optie Isoleer overvloei toepast op de groep. Met deze optie wordt het overvloeien beperkt tot de groep. De optie heeft geen invloed op overvloeimodi die rechtstreeks op de groep worden toegepast.

 1. Pas de overvloeimodi en de instellingen voor dekking toe op afzonderlijke objecten waarvoor u het overvloeien wilt isoleren.
 2. Selecteer de objecten die u wilt isoleren met het gereedschap Selecteren.
 3. Kies Object > Groeperen.
 4. Selecteer Isoleer overvloei in het deelvenster Effecten. (Als deze optie niet zichtbaar is, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Effecten.)
  Opmerking:

  U kunt het overvloeien isoleren voor objecten in een PDF-bestand dat overvloeimodi bevat. Plaats eerst het PDF-bestand in het dialoogvenster PDF plaatsen terwijl de optie Transparante achtergrond is geselecteerd. Pas vervolgens de optie Isoleer overvloei toe.

Objecten in een groep uitnemen

Met de optie Groep uitnemen in het deelvenster Effecten kunt u de dekkings- en overvloeikenmerken van elk object in de geselecteerde groep laten uitnemen ten opzichte van de onderliggende objecten in de groep, dat wil zeggen zichtbaar uitnemen. Alleen objecten binnen de geselecteerde groep worden uitgenomen. Objecten onder de geselecteerde groep worden beïnvloed door de overvloeiing of dekking die u hebt toegepast op objecten in de groep.

Het is belangrijk te begrijpen dat u de overvloeimodi en de dekking toepast op afzonderlijke objecten, maar dat u de optie Groep uitnemen toepast op de groep.

Groep waarvoor de optie Groep uitnemen is uitgeschakeld (links) en ingeschakeld (rechts).

 1. Pas de overvloeimodi en de instellingen voor dekking toe op afzonderlijke objecten die u wilt uitnemen.
 2. Selecteer de objecten die u wilt uitnemen met het gereedschap Selecteren.
 3. Kies Object > Groeperen.
 4. Selecteer Groep uitnemen in het deelvenster Effecten. (Als deze optie niet zichtbaar is, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Effecten.)

Een kleurenruimte voor het overvloeien van transparante objecten opgeven

Om de kleuren van transparante objecten op een spread over te laten vloeien, worden de kleuren van alle objecten met behulp van het CMYK- of RGB-profiel voor het document omgezet naar een algemene kleurenruimte. Door deze overvloeiruimte kunnen objecten van meerdere kleurenruimten overvloeien wanneer ze elkaar transparant beïnvloeden. U voorkomt kleurverschillen tussen de diverse gebieden van de objecten op het scherm of de afdruk door de overvloeiruimte toe te passen voor het rasteren en in de afvlakker.

De overvloeiruimte wordt alleen toegepast op spreads met transparantie.

 1. Kies Bewerken > Transparantie-overvloeiruimte en kies een van de kleurenruimten van het document.
Opmerking:

Kies de kleurenruimte Document CMYK voor een standaardafdrukworkflow.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account