Handboek Annuleren

Tinten

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Over tinten

Een tint is een gerasterde (lichtere) versie van een kleur. Het maken van tinten is een goedkope manier om extra steunkleurvariaties te maken zonder voor extra steunkleurinkten te hoeven betalen. Het maken van tinten is ook een snelle manier om lichtere versies van proceskleuren te maken, hoewel de kosten voor het afdrukken van proceskleuren hierdoor niet lager worden. Net als bij niet-getinte kleuren kunt u tinten het beste benoemen en opslaan in het deelvenster Stalen, zodat u de desbetreffende tint gemakkelijk overal in het document kunt bewerken.

Steunkleur en tinten

Een tint van een steunkleur wordt op dezelfde drukplaat als de steunkleur gedrukt. Een tint van een proceskleur vermenigvuldigt elke CMYK-procesinkt met het tintpercentage. Een 80%-tint van bijvoorbeeld C10 M20 Y40 K10 levert C8 M16 Y32 K8 op.

Kleuren en tinten worden tegelijk bijgewerkt. Als u een staal bewerkt, worden alle objecten die een tint van dat staal gebruiken dienovereenkomstig bijgewerkt. U kunt ook het basisstaal van een benoemde tint bewerken met de opdracht Staalopties in het menu van het deelvenster Stalen. Hiermee werkt u alle tinten bij die op hetzelfde staal zijn gebaseerd.

In Adobe Creative Suite 3 kan het bereik van de tint worden ingesteld tussen 0% en 100%. Hoe lager de waarde, hoe lichter de tint.

Tinten maken en bewerken

U kunt de tint van een object aanpassen of tinten maken met de schuifregelaar Tint in het deelvenster Stalen of het deelvenster Kleur. Het bereik van de tint kan worden ingesteld tussen 0% en 100%. Hoe lager de waarde, hoe lichter de tint.

Kleuren en tinten worden tegelijk bijgewerkt. Als u een staal bewerkt, worden alle objecten die een tint van dat staal gebruiken dienovereenkomstig bijgewerkt. U kunt ook het basisstaal van een benoemde tint bewerken met de opdracht Staalopties in het menu van het deelvenster Stalen. Hiermee werkt u alle tinten bij die op hetzelfde staal zijn gebaseerd.

Een tintstaal met het deelvenster Stalen maken

 1. Selecteer een kleurenstaal in het deelvenster Stalen.

 2. Selecteer de pijl naast het vak Tint.

 3. Sleep de schuifregelaar voor de tint en klik op de knop Nieuw staal  of kies Nieuw tintstaal in het menu van het deelvenster Stalen.

De tint wordt in het deelvenster Stalen weergegeven met de naam van de basiskleur en het percentage van de tint.

Een tintstaal met het deelvenster Kleur maken

 1. Selecteer een staal in het deelvenster Stalen.

 2. Stel in het deelvenster Kleur de schuifregelaar op de gewenste tint in of typ een tintwaarde in het percentagevak.

 3. Klik op Toevoegen aan stalen in het menu van het deelvenster Kleur.

  Sleep de schuifregelaar voor de tint en klik vervolgens op Toevoegen aan stalen.

Een naamloze tint maken

 1. Selecteer in het deelvenster Stalen het vak Vulling of Lijn.

 2. Sleep de tintschuifregelaar of voer een waarde in.

Een tintstaal of basiskleurenstaal bewerken

 1. Dubbelklik op het tintstaal in het deelvenster Stalen.

 2. Stel de gewenste optie in en klik op OK:

  • Wijzig de tintwaarde om de tint te bewerken. Hiermee werkt u alle objecten met dit tintstaal bij.

  • Als u het basiskleurenstaal van een tint wilt bewerken, wijzigt u de kleurmodus of de kleurmoduswaarden. Hierdoor worden ook alle andere tinten bijgewerkt die op hetzelfde kleurenstaal zijn gebaseerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?