Over regelafstand

De verticale ruimte tussen regels tekst wordt de regelafstand genoemd. De regelafstand wordt gemeten vanaf de basislijn van een regel tekst tot de basislijn van de regel erboven. De basislijn is de onzichtbare lijn waarop de meeste letters (de letters zonder staart) worden geplaatst.

Met de standaardoptie voor automatische regelafstand wordt de regelafstand ingesteld op 120% van de tekstgrootte (dus bijvoorbeeld 12‑punts regelafstand voor 10‑punts tekst). Als de automatische regelafstand is geactiveerd, wordt de bijbehorende waarde in InDesign tussen haakjes weergegeven in het menu Regelafstand van het deelvenster Teken.

Regelafstand
Regelafstand

A. Regelafstand B. Teksthoogte C. Als één woord een grotere tekstgrootte heeft, wordt de regelafstand voor de desbetreffende regel vergroot. 

De regelafstand wijzigen

Standaard is regelafstand een tekenkenmerk, wat betekent dat u binnen dezelfde alinea meerdere waarden voor regelafstand kunt toepassen. De grootste waarde voor regelafstand binnen een regel tekst bepaalt de regelafstand voor die regel. Via de voorkeurenopties kunt u echter een regelafstand op een volledige alinea toepassen in plaats van op de bijbehorende tekst. Deze instelling heeft geen gevolgen voor de regelafstand in bestaande kaders.

De regelafstand van geselecteerde tekst wijzigen

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Kies de gewenste regelafstand in het menu Regelafstand  van het regelpaneel of het deelvenster Teken.

  • Selecteer de huidige regelafstand en typ een andere waarde.

  • Wijzig tijdens het maken van een alineastijl de regelafstand in het deelvenster Standaardtekenopmaak.

Als InDesign de gewijzigde regelafstand negeert, is Verticaal uitvullen of Uitlijnen op basislijnraster mogelijk geselecteerd. Kies Object > Opties tekstkader, stel Verticaal uitvullen in op Boven en selecteer Niet uitlijnen op basislijnraster in het deelvenster Alinea, het regelpaneel of de alineastijl.

Opmerking:

Ook kunt u de verticale ruimte aanpassen door tekst op het basislijnraster uit te lijnen. Wanneer het basislijnraster is ingesteld, heeft de waarde voor het basislijnraster voorrang op de waarde voor de regelafstand.

Het standaardpercentage voor de regelafstand wijzigen

 1. Selecteer de alinea's die u wilt wijzigen.
 2. Kies Uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.
 3. Geef een nieuw percentage op voor automatische regelafstand. De minimumwaarde is 0% en de maximumwaarde is 500%.

Opmerking:

Met de optie Automatisch in het pop-upmenu Regelafstand in het menu van het regelpaneel wordt de waarde voor de automatische regelafstand in het dialoogvenster Uitvulling ingesteld als een verhouding (%) van de tekengrootte. De standaardwaarde is 175% voor tekstkaders en 100% voor kaderrasters.

Regelafstanden toepassen op hele alinea's

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Selecteer Regelafstand op gehele alinea's toepassen en klik op OK.

Opmerking:

Als u een regelafstand via een tekenstijl toepast op tekst, geldt de regelafstand alleen voor de tekst waarop de stijl is toegepast en niet voor de gehele alinea, ongeacht de vraag of u de optie Regelafstand op gehele alinea's toepassen hebt geselecteerd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid