Wanneer u een document in InDesign maakt, hoeft u niet te beginnen met een leeg document, maar kunt u kiezen uit een groot aantal sjablonen, waaronder sjablonen uit Adobe Stock. Sjablonen bevatten onder andere middelen die u in uw project verder kunt uitwerken. Wanneer u een sjabloon in InDesign opent, kunt u er op dezelfde manier mee werken als met elk ander InDesign-document.

Naast het gebruik van sjablonen kunt u ook een document maken door een van de vele voorinstellingen in InDesign te selecteren.

Sjablonen en voorinstellingen

Sjablonen

leveren inspiratie en herbruikbare inhoud voor uw documenten. U kunt Adobe Stock-sjablonen met kwalitatief hoogwaardige afbeeldingen en illustraties rechtstreeks vanuit InDesign downloaden. Vervolgens kunt u deze sjablonen verder uitwerken en zo eenvoudig documenten maken met gedeelde algemene instellingen en ontwerpelementen. InDesign bevat ook lege sjablonen met vooraf gedefinieerde afmetingen en instellingen voor algemene taken, zoals het ontwerpen van visitekaartjes of brochures. Sjablonen worden geopend als .indd-bestanden in InDesign.

Voorinstellingen voor lege documenten

zijn lege documenten met vooraf gedefinieerde afmetingen en instellingen. Met voorinstellingen wordt het gemakkelijker om ontwerpen voor vormfactoren of scenario's voor specifieke apparaten te maken. Zo kunt u een voorinstelling gebruiken om snel ontwerpen te maken voor de iPad. In lege voorinstellingen voor documenten zijn de volgende opties vooraf gedefinieerd: grootte, pagina's, kolommen, oriëntatie, positionering, marge en afloopinstellingen. U kunt deze instellingen wijzigen voordat u een document met de voorinstelling maakt.  

Sjablonen en voorinstellingen worden ingedeeld in de volgende sets:

 • Drukwerk
 • Web
 • Mobiele telefoon

Het dialoogvenster Nieuw document openen

 1. Start InDesign

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Bestand > Nieuw.
  • Klik op Nieuw of Nieuwe beginnen in de Startwerkruimte.
  • Gebruik de volgende sneltoets:
   • (Mac) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Klik met de rechtermuisknop op het tabblad voor een geopend document en kies Nieuw Document in het contextmenu.
  Nieuw document in het contextmenu
  Nieuw document in het contextmenu

Overzicht: dialoogvenster Nieuw document

In het dialoogvenster Nieuw document kunt u het volgende doen:

 • Documenten maken met geselecteerde sjablonen uit verschillende categorieën uit Adobe Stock: Drukwerk, Web en Mobiele telefoon
 • Zoeken naar meerdere sjablonen op Adobe Stock en met die sjablonen documenten maken
 • Snel bestanden, sjablonen en items openen die u recentelijk hebt geopend (tabblad Recent)
 • Snel sjablonen openen die u hebt gedownload uit Adobe Stock (tabblad Opgeslagen)
 • Documenten maken met voorinstellingen voor Lege documenten voor meerdere categorieën en apparaten. Voordat u de voorinstellingen opent, kunt u de instellingen ervan wijzigen.

 

Het dialoogvenster Nieuw document
Tabblad Drukwerk | Dialoogvenster Nieuw document

Documenten maken met behulp van voorinstellingen

 1. Klik in het dialoogvenster Nieuw document op een categorietabblad: Drukwerk, Web of Mobiele telefoon.

 2. Selecteer een voorinstelling.

 3. Wijzig eventueel de specificaties voor de geselecteerde voorinstelling in het deelvenster Details voorinstelling aan de rechterkant.

 4. Klik op Maken. Klik in het dialoogvenster Nieuw document op een categorietabblad: Drukwerk, Web of Mobiele telefoon.

Voorinstellingen wijzigen

Voordat u een document met de voorinstelling opent, kunt u de instellingen ervan wijzigen in het rechterdeelvenster.

 1. Geef een naam op voor het document

 2. Geef de volgende opties voor de geselecteerde voorinstelling op:

  Breedte en Hoogte:

  Geef de grootte van het document op.

  Eenheden:

  Geef de maateenheden voor het document op.

  Afdrukstand:

  Geef de afdrukstand voor het document op: Liggend of Staand.

  Pagina's:

  Geef het aantal pagina's op dat u in het document wilt maken.

  Pagina's naast elkaar:

  Schakel deze optie in als u wilt dat de linker- en rechterpagina naast elkaar worden weergegeven in een spread met twee pagina's.

  Begin#:

  Geef op welk nummer de eerste pagina van het document heeft. Wanneer u een even nummer (bijvoorbeeld 2) opgeeft en Pagina's naast elkaar is ingeschakeld, begint de eerste spread in het document met een spread van twee pagina's.

  Primair tekstkader:

  Selecteer deze optie om een primair tekstkader op de stramienpagina toe te voegen.

  Kolommen:

  Geef het aantal kolommen op dat u in het document wilt toevoegen.

  Tussenruimte voor kolom:

  Geef de hoeveelheid witruimte tussen kolommen op.

  Marges:

  Geef de marges voor elke zijde van het document op. Als u verschillende waarden voor verschillende zijden wilt gebruiken, ontkoppelt u de afmetingen door op het kettingpictogram te klikken.

  Afloopgebied en witruimte rond pagina:

  Geef de positie van het afloopgebied en witruimte rond de pagina voor elke zijde van het document op. Als u verschillende waarden voor verschillende zijden wilt gebruiken, ontkoppelt u de afmetingen door op het kettingpictogram te klikken.

  Voorvertoning:

  Selecteer deze optie om een voorvertoning van de afdrukstand en het formaat van een document te bekijken voordat u een nieuw bestand maakt.

  Voorinstellingen wijzigen
  Voorinstellingen wijzigen
 3. Klik op Maken om een document met de instellingen van de voorinstelling te openen.

Documenten maken met behulp van sjablonen uit Stock

InDesign wordt geleverd met diverse sjablonen uit Adobe Stock, waaronder sjablonen voor tablets, mobiele telefoons, briefhoofden, enveloppen, visitekaartjes en nog veel meer. Bij sjablonen met lettertypelagen worden basislettertypen of lettertypen gebruikt die via Adobe-lettertypen kunnen worden geactiveerd.  

Ga als volgt te werk om een document met behulp van een sjabloon te maken:

 1. Klik in het dialoogvenster Nieuw document op een categorietabblad: Drukwerk, Web of Mobiele telefoon.

 2. Selecteer een sjabloon.

 3. Klik op Voorvertoning bekijken als u een voorvertoning van de sjabloon wilt weergeven. Een voorvertoning is een afbeeldingsweergave van een sjabloon die u kunt beoordelen en gebruiken om te beslissen of u die sjabloon wilt licentiëren.

  Voorvertoning van de sjabloon
  Voorvertoning van de sjabloon

  Voorinstelling downloaden
  Voorinstelling downloaden

 4. Klik op Downloaden.

  In InDesign wordt u gevraagd de sjabloon van Adobe Stock te licentiëren. Zie Help bij Adobe Stock voor meer informatie over het licentiëren en hiermee samenhangende overwegingen. Nadat u een licentie hebt verkregen voor de sjabloon met rechten op middelen of credits in uw account, kunt u de sjabloon als een InDesign-document (.indd) openen en ermee werken.

  Licentie verkrijgen voor Adobe Stock-sjabloon
 5. Wanneer de sjabloon is gedownload, klikt u op Openen. Als u tijdens het openen van de sjabloon wordt gevraagd om bepaalde lettertypen via Adobe-lettertypen te activeren, klikt u op OK.

U kunt nu met het geopende document in InDesign op dezelfde manier werken als met andere .indd-documenten.

Opmerking:

De gedownloade sjablonen worden toegevoegd aan een Creative Cloud Library met de naam Stock-sjablonen. U kunt deze bibliotheek openen in het deelvenster CC Libraries.

Sjablonen in CC libraries

Opmerking:

Sjablonen uit InDesign hebben de bestandsextensie .indt. Als u echter een sjabloon opent, wordt een exemplaar van deze sjabloon geopend als een document met de extensie .indd. Wijzigingen die u in dat .indd-document aanbrengt, hebben geen gevolgen voor de oorspronkelijke .indt-sjabloon.

Zoeken naar meer sjablonen uit Adobe Stock

Naast de vooraf geselecteerde sjablonen van Adobe Stock kunt u over nog meer sjablonen beschikken door ze rechtstreeks vanuit het dialoogvenster Nieuw document te zoeken en te downloaden.

 • In het dialoogvenster Nieuw document typt u een zoekopdracht in het vak Meer sjablonen zoeken op Adobe Stock. Klik als alternatief op Start om de volledige selectie van beschikbare sjablonen te bekijken.

Vanuit InDesign wordt de Adobe Stock-website geopend in een nieuw browservenster waarin u kunt gaan zoeken. Schaf een licentie aan voor de sjabloon die het beste voldoet aan de vereisten van uw project en download deze sjabloon.

Zoeken naar meer sjablonen

De vorige interface van Nieuw document gebruiken

U kunt zo nodig de nieuwste interface voor Nieuw document uitschakelen en teruggaan naar de interface die standaard in InDesign-versie CC 2017 en eerder werd gebruikt.

 1. Selecteer Voorkeuren > Algemeen.

 2. Selecteer Vorige interface van het dialoogvenster Nieuw document gebruiken.

  Vorige interface van het dialoogvenster Nieuw document gebruiken
 3. Klik op OK.

Opmerking:

Zie Nieuwe documenten maken voor meer informatie over opties in het vorige dialoogvenster Nieuw document.