Gemengde-inktstalen maken en bewerken

Wanneer u het maximum aantal kleuren met zo weinig mogelijk inkten wilt afdrukken, kunt u nieuwe inktstalen maken door twee steuninkten met elkaar te mengen of door een steuninkt met een of meer procesinkten te mengen. Door inkten te mengen krijgt u meer kleuren zonder dat het aantal scheidingen dat nodig is voor het afdrukken van het document, groter wordt.

U kunt één gemengde-inktstaal maken of een gemengde-inktgroep, waarmee u meerdere stalen tegelijk kunt genereren. Een gemengde-inktgroep bestaat uit een aantal kleuren die zijn gemaakt van steeds hogere percentages van verschillende proceskleur- en steunkleurinkten. Het mengen van bijvoorbeeld vier tinten van een proceskleur cyaan (20%, 40%, 60% en 80%) met vijf tinten van een steunkleur (10%, 20%, 30%, 40% en 50%) geeft een gemengde-inktgroep met 20 verschillende stalen.

Het deelvenster Stalen met gemengde-inktstalen
Het deelvenster Stalen met gemengde-inktstalen

A. Hoofdinkt in een gemengde-inktgroep B. Subinkt in een gemengde-inktgroep C. Gemengde-inktstaal (op zichzelf staand) 

Voordat u een gemengde-inktstaal of ‑groep kunt maken, moet u eerst minstens één steunkleur aan het deelvenster Stalen toevoegen.

Een gemengde-inktstaal maken

 1. Kies Nieuw gemengde-inktstaal in het menu van het deelvenster Stalen. (Deze optie is pas beschikbaar wanneer u een steunkleur aan het deelvenster Stalen toevoegt.)
 2. Typ de naam voor het staal.
 3. U voegt een inkt aan het gemengde-inktstaal toe door te klikken op het lege vakje naast de inktnaam. Er wordt een inktpictogram  weergegeven. Een gemengde-inktstaal moet ten minste één steunkleur bevatten.
 4. Pas het percentage van elke inkt in het staal aan met de schuifregelaar of door een waarde in het percentagevak te typen.
 5. Als u de gemengde inkt aan het deelvenster Stalen wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen of OK.

  Opmerking:

  De kleuren zien er op een beeldscherm vaak anders uit dan op een afdruk. Voor een goed resultaat is het raadzaam de drukker om een voorbeeld te vragen van alle gemengde inkten die u wilt afdrukken.

Een gemengde-inktgroep maken

 1. Kies Nieuwe gemengde-inktgroep in het menu van het deelvenster Stalen. (Deze optie is pas beschikbaar wanneer u een steunkleur aan het deelvenster Stalen toevoegt.)
 2. Typ een naam voor de gemengde-inktgroep. De kleuren in de groep hebben deze naam gevolgd door het woord Staal en een oplopend getal (Staal 1, Staal 2 enzovoort).
 3. U neemt een inkt in de gemengde-inktgroep op door op het lege vakje naast de inktnaam te klikken.
 4. Voor elke geselecteerde inkt voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Voer voor Initiaal het percentage inkt in dat u wilt mengen om de groep te maken.

  • Geef bij Herhalen het aantal keren op dat u het inktpercentage wilt verhogen.

  • Geef bij Toename het percentage inkt op dat u bij elke herhaling wilt toevoegen.

  Opmerking:

  Wanneer u bijvoorbeeld vier tinten van een proceskleur cyaan (20%, 40%, 60% en 80%) wilt mengen en afstemmen met vijf tinten van een steunkleur (10%, 20%, 30%, 40% en 50%) om 20 stalen te maken, dan stelt u voor cyaan Initiaal in op 20%, Herhalen op 3, Toename op 20%. Voor de steunkleur stelt u Initiaal in op 10%, Herhalen op 4 en Toename op 10%.  

 5. Klik op Voorvertoning stalen om de stalen te genereren zonder het dialoogvenster te sluiten. U kunt dan zien welk resultaat u krijgt met de geselecteerde inkten en waarden en u kunt indien nodig nog wijzigingen aanbrengen.

  Opmerking:

  Er verschijnt een waarschuwing als u voor Initiaal, Herhalen en Toename meer dan 100% inkt invoert. Als u dan toch verdergaat, wordt het inktpercentage teruggebracht naar 100%.

 6. Klik op OK om alle inkten uit de gemengde-inktgroep toe te voegen aan het deelvenster Stalen.

Gemengde-inktstalen bewerken

U wijzigt een gemengde-inktstaal zoals u andere stalen bewerkt. Let op het volgende als u een gemengde-inktgroep of ‑staal gaat bewerken:

 • Als u met het deelvenster Stalen een inkt verwijdert die wordt gebruikt in een gemengde-inktstaal, wordt u gevraagd een vervangende inkt op te geven. Een gemengde inkt moet minstens één steunkleur bevatten, anders wordt de gemengde inkt omgezet naar een proceskleur.

 • Wijzigingen in de hoofdinkt  van een gemengde-inktgroep worden voor alle gemengde inkten in die groep doorgevoerd. (De wijzigingen die u aanbrengt in een staal of in een gemengde-inktgroep, worden alleen in dat staal doorgevoerd.)

 • Als u een gemengde inkt naar een proces- of steunkleur omzet, wordt de koppeling met de gemengde-inktgroep verwijderd.

 • Als u de hoofdinkt van een gemengde-inktgroep verwijdert, worden alle stalen uit die groep verwijderd.

 1. Dubbelklik in het deelvenster Stalen op de hoofdinkt  van de gemengde-inktgroep die u wilt wijzigen.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer een nieuwe inkt ter vervanging van een bestaande component-inkt.

  • Klik op het vakje naast een inkt om de inkt wel of niet als onderdeel van de gemengde-inktgroep op te nemen.

  Opmerking:

  U kunt de beginpercentages, herhalingen of toenamen waarmee de gemengde-inktgroep is gemaakt, niet wijzigen.

 3. Klik op OK.

Gemengde-inktgroepen beheren

Met het deelvenster Stalen kunt u gemengde-inktgroepen verwijderen, stalen toevoegen en gemengde-inktstalen naar proceskleuren omzetten.

Gemengde-inktgroepen verwijderen

 1. Selecteer in het deelvenster Stalen de hoofdinkt van de gemengde-inktgroep die u wilt verwijderen, en klik op de knop Verwijderen.

Een staal aan een gemengde-inktgroep toevoegen

 1. Selecteer in het deelvenster Stalen de hoofdinkt van de gemengde-inktgroep.
 2. Kies Nieuw kleurenstaal in het menu van het deelvenster.
 3. Geef indien gewenst een naam voor het staal op.
 4. Geef voor elke vermelde inkt op welk percentage van de inkt in het gemengde-inktstaal moet komen te staan. (U kunt geen inkten toevoegen of verwijderen.)
 5. Klik op OK.

Eén gemengde-inktstaal naar een proceskleur omzetten

Om de drukkosten te verlagen, kunt u gemengde inkten naar proceskleuren omzetten. Wanneer u de hoofdinkt van een gemengde-inktgroep naar proceskleuren omzet, verdwijnt het hoofdstaal en worden de andere stalen in de gemengde-inktgroep naar proceskleuren omgezet.

 1. Dubbelklik op het gemengde-inktstaal dat u wilt omzetten.
 2. Selecteer Proces bij Kleurtype en klik op OK.

Alle inkten in een gemengde-inktgroep naar proceskleuren omzetten

 1. Dubbelklik op de hoofdinkt  van de gemengde-inktgroep en selecteer Gemengde-inktstalen naar proceskleuren omzetten in het dialoogvenster dat verschijnt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid